Nytt förslag kan göra skolan mer rättvis

17 september 2011, av Pelle Billing

skolan

Det är välkänt att betygsdiskriminering av pojkar är vardag i svenska skolor.

Nu kommer Centerpartiets ledning med ett förslag som kan fungera som motvikt till detta.

Inför en modern studentexamen, med fristående examinatorer. Det föreslår nu Centerpartiets ledning, som på så sätt vill komma åt betygsinflationen.

Fristående examinatorer kan hjälpa en hel del, särskilt om de inte vet könet på den som skrivit provet.

En nationell studentexamen för alla elever i gymnasiet är ett sätt att få bukt med de ojämlika studieresultaten, förklarar riksdagsledamoten Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson, och den som har lett kommitténs arbete.

”Ojämlik” refererar här inte till ojämlikheterna mellan könen i skolan, utan att betygssättningen skiljer sig mellan skolor. Dock kan en mer rättvis betygssättning mellan könen bli en oförutsedd konsekvens.

Tyvärr vågar man inte löpa linan fullt ut, så det är fortfarande lärarna som har sista ordet:

Proven -  i några utvalda ämnen – ska vara vägledande när elevernas slutbetyg sätts, förklarar hon.

- Läraren sätter ju betyg, men vi vill att en utomstående person ska göra en bedömning av det hela.

Sammantaget är det trots allt ett steg i rätt riktning om det införs.

Läs mer här.

 

15 kommentarer på “Nytt förslag kan göra skolan mer rättvis”

 1. Sara skriver:

  Äntligen lite vettiga förslag för skolornaeleverna/lärarna i Sverige! I många andra länder är det en självklarhet sedan många år med en studentexamen – en riktig då alltså. Klarar man det inte så är man sjävfallet inte redo för högre studier – varken gymnasiala eller eftergymnasiala.

 2. CG skriver:

  Va ska man behöva kunna något i skolan. Nej det verkar konstigt det viktigaste är ju att man tycker som läraren.

 3. leifer skriver:

  Ja högskoleprovets könsfördelning i resultat (övervikt män, inte kvinnor, i alla fall när det gäller topresultat) väcker mycket frågor om hur man sätter betyg i grundskola och gymnasium. Givet har det i feminismens Sverige då medfört att man istället ifrågasatt högskoleprovets utformning och menar att det missgynnar kvinnor.

 4. Roger skriver:

  #3
  Det påminner om skolan där pojkarna hade högre medelbetyg än flickorna och rektorn lovade att utreda vad som var ”felet”…

  Högskoleprovet har gjorts om flera gånger för att tjejer ska få högre resultat. Förra gången togs allmänbildningsdelen bort och språkdelen utökades. Det i sig är ju förhållande vis stereotypt tänkt kan man ju tycka.

 5. Pether skriver:

  Nu spelar det ju inte så stor roll om proven rättas anonymt, när hela skolan är anpassad till flickor.

 6. Matte skriver:

  @Pether

  Jo det spelar roll för då kan betygsdiskrimineringen försvinna. Det är ett steg i rätt riktning.

  Att skolan är mer anpassad för flickor är också ett problem, det borde vara nästa steg att göra den lika anpassad för pojkar.

 7. Pether skriver:

  Matte: Om skolan är designad för att tjejer ska få så höga betyg som möjligt, och killarna så låga, så hjälper de inte om provet är anonymt. Killen har fortfarande lägre chans att få bra betyg, betygsdiskriminering.
  De enda detta hjälper mot är feministiska lärare, men när hela systemet är feministiskt, så har vi en lång väg att gå.

 8. fredrik skriver:

  Jag läste en gång om en lång dansk skolrapport. Där sa man något i stil med ”om pojkar i framtiden ska hänga med, så måste vi göra drastiska förändringar” Senare gick man över till att skriva om andra saker utan vidare utveckling av vad man menade. Ibland känns allt så jävla hopplöst när det gäller dom här sakerna…

 9. Matte skriver:

  @Pether

  Förvisso, fast om det är anonymt så får ju flickan och pojken som hade samma resultat samma betyg, istället för som nu att pojken får ett lite sämre betyg när det inte är anonymt. Är du med?

  Att flickan från början har lite större chans att få bra resultat är en annan femma.

 10. Andreas skriver:

  Det som krävs är en kontinuerlig extern utvärdering genom hela skolsystemet, inte en examen i några ämnen på slutet och att lärarna fortsätter att sätta betyg på samma sätt. Med en ordentlig extern utvärdering i alla ämnen försvinner den godtycklighet som idag tillkommer och mest påverkar ämnen som t.ex. språk, där utvärderingen handlar mycket om tyckande som lätt påverkas av fördomar om kön eller lärarens inställning till eleven. Även i sådana ämnen går det att bygga upp utvärderingsformer som speglar faktisk kunskap, men det är svårt när det inte finns acceptans för att utvärderingen ska vara rättvis.
  Ordningsfrågor i klassrummet ska inte hanteras via betygen, man måste hitta andra sätt att lösa dem, speciellt med de fördomar som finns om pojkar som störande, vilka ger en ursäkt för att ge pojkar lägre betyg. Lärarnas auktoritet är bara att glömma i sammanhanget, de har visat att de inte själva har den integritet som krävs för att självständigt sätta betyg och det är ett grundproblem som måste hanteras även om det gör det svårare för lärarna att få respekt eller hålla ordning i klassrummet.

 11. Pether skriver:

  Matte: Men killen får ändå lägre betyg när slutbetyget sätts. För att det här ska ha någon effekt måste varenda prov som någonsin skrivs vara anonymt och rättat av någon annan, och sedan slutbetyget sättas av någon annan. Och det är inte heller rättvist då det man visar på lektionerna e till grund för betyget.

 12. Matte skriver:

  @Pether

  Pojkar får satsa på högskoleprovet helt enkelt.

 13. Pether skriver:

  Som även det anpassas till kvinnor mer och mer.

 14. Pelle Billing skriver:

  Utifrån vad som sagts i kommentarerna:

  Visst finns det mycket mer att göra i skolan. Undervisningen måste bli mer anpassad för hur pojkar lär sig (ordning och reda, tävling, fysisk aktivitet, osv). Betygssättningen måste bli betydligt mer objektiv.

  Men även om det finns mkt kvar att göra är det viktigt att uppmärksamma små steg i rätt riktning!

  Sedan instämmer jag i att det är skrämmande hur de inte ger sig förrän högskoleprovet ger kvinnor minst lika bra resultat. De har gjort om det på olika sätt men ändå skriver män bättre. Varför inte bara acceptera detta? Uppenbarligen är det fler män som satsar på högskoleprovet då de blivit diskriminerade i sina betyg.

 15. Matte skriver:

  En orsak till att män skriver bättre på högskoleprovet kan vara att många smarta kvinnor redan fått tillräckligt bra betyg, de behöver inte göra provet.

  Det är dock skrämmande att de ska trixa och fixa tills de hittat en provsammanställning som ger kvinnor övertaget. Vad har män kvar då? Utlandsstudier? Skapa egna företag i 20 års åldern?

Google