Könsdiskriminering av invandrare

21 september 2011, av Pelle Billing

I denna video diskuterar Eduardo Grutzky – som arbetar mot hedersvåld – två olika frågor där invandrare diskrimineras. Det intressanta är att dessa två frågor är tätt knutna till kön:

 • Rituell omskärelse av pojkar i den muslimska och i den judiska kulturen.
 • Flickor som förväntas vara oskulder tills de gifter sig, som inte får röra sig fritt och som kanske gifts bort när de är 14-15 år gamla.

Förvisso är det ungefär lika många pojkar som inte får välja sin framtida partner, men kontrollen över deras liv för övrigt är mindre – så man kan lugnt säga att flickorna har det värst.

Se detta Youtube-klipp, för att höra Grutzkys åsikter om dessa frågor. Grutzky är själv jude med ursprung i Argentina, vilket ger honom extra trovärdighet i omskärelsefrågan.

Börja titta vid 17 minuter och se gärna fram till cirka 24 minuter, även om huvudbudskapet har framgått efter ett par minuter:

Personligen anser jag att den ofrihet som hederskulturen innebär för allt för många kvinnor är den viktigaste kvinnofrågan i dagens Sverige.

 

8 kommentarer på “Könsdiskriminering av invandrare”

 1. Galne Gunnar skriver:

  Bra att du lyfter fram ovan nämnda segment av den här intervjun som förtjänar en vidare tittarkrets.

 2. Joel Johansson skriver:

  Är det någon mer som får känslan att medelklass-feminismen är ett sätt att slippa hantera de verkliga problemen? Man fortsätter att skapa icke-problem att fokusera på istället.

 3. Lavazza skriver:

  ”Personligen anser jag att den ofrihet som hederskulturen innebär för allt för många kvinnor är den viktigaste kvinnofrågan i dagens Sverige.”

  Hederskultur är väl inte helt utan nytta för kvinnor?

  Att begränsa kvinnors sexuella frihet kan ligga i deras mer övergripande intresse som samhällsmedborgare och för deras personliga lycka/välbefinnande.

  Ju mindre erfarenheter av män en kvinna har, desto större är chansen att hon kommer att uppskatta den man hon gifter sig med. Och när män vet att deras hustrur inte kan överge dem och att det inte finns några kvinnor att ha casual sex med, så investerar de mer i relationen med sin kvinna.

  Civilisation (AKA patriarket) bygger på en överenskommelse mellan alfakvinnor och betamän med syfte att hindra betakvinnor från att försöka snärja alfamän genom att erbjuda sex utanför monogama bindande förhållanden, och istället hänvisa betakvinnorna till betamännen, medan alfakvinnorna får ensamrätt till alfamännen och alfamännen berövas tillgång till betakvinnorna. Detta leder till att betamännen investerar mer i samhället och till att barn växer upp under trygga förhållanden samt att samhället inte belastas av resultatet av alfamännens och betakvinnornas beteende som annars blir följden.

 4. Pelle Billing skriver:

  Lavazza,

  Jo, alltså, jag känner till de mekanismer som gjorde att vi gick från ett prekonventionellt till ett konventionellt samhälle. Monogamin var grundbulten för lag och ordning. Sättet du uttrycker det på var däremot nytt för mig.

  Jag säger inte att hederskultur inte var funktionellt på sin tid, men i vårt samhälle är det inte längre hållbart. Folk måste få vara fria att välja sin egen livsstil.

  Jag är samtidigt övertygad om att med tiden kommer den fria och ohämmade sexualiteten inte att ses som lika attraktiv. Att jobba på ett långsiktigt förhållande inom ramen för en familjebildning kommer bli mer och mer ”in fashion” igen.

 5. leifer skriver:

  Lavazza

  Fick också en förvirring från kvinnor om vilka som är ”alfamän”. Ex tror många kvinnor att kriminella män som sitter på kåken, att det är en slags certfiering för alfamän. En kåkfarare med tatueringar och nervös typ av manlighet = alfahanne. Ex Åmselemördaren Juha (som bara är ett fegt kryp och definitivt ingen alfahanne) och trots att han suttit i fängelse mest hela tiden har han varit gift 20 gånger (mest svenska kvinnor). Sen står väl kvinnan där med barn med bokstavskombinationer typ ADHD. Givet är hon ensamma mamman, kåkfararen räknas inte som jämlik vårdnadshavare och det vet hon mycket väl. Jag unrdar vad dessa kvinnor säger till sina barn om vem som är pappa. På detta står väl sen vänstermedia och beklagar ensamma mamman och hur dumma män är (dvs vi vanliga män får skulden och ska dessutom stå för skattetransfereringen både för ensamma mamman och kåkfararen).

 6. Lavazza skriver:

  ”Jag säger inte att hederskultur inte var funktionellt på sin tid, men i vårt samhälle är det inte längre hållbart. Folk måste få vara fria att välja sin egen livsstil.”

  Jag ser dagens situation som en bubbla, en blipp. De biologiska instinkterna är desamma som de alltid har varit. Människor har alltid varit fria att välja sin egen livsstil, det som har förändrats är konsekvenserna av det (vilka numera inte bärs av den person som väljer en för dennes närmaste oönskad livsstil eller dennes närmaste, utan av alla i form av skattebetalare). Ett val utan (negativa)konsekvenser är inte ett val, det är ett privilegium.

  Om man tror att ett högskattesamhälle där det delas ut gott om privilegier är långsiktigt hållbart och att vi har sett ett oåterkalleligt paradigmskifte från resursbrist och negativa konsekvenser, så är det förstås idiotiskt och elakt att hindra människor från att njuta av det som jag kallar privilegier och andra ser som naturliga och garanterade självklarheter.

 7. Pelle Billing skriver:

  ”Människor har alltid varit fria att välja sin egen livsstil, det som har förändrats är konsekvenserna av det (vilka numera inte bärs av den person som väljer en för dennes närmaste oönskad livsstil eller dennes närmaste, utan av alla i form av skattebetalare). Ett val utan (negativa)konsekvenser är inte ett val, det är ett privilegium.”

  Ja, detta är en del av sanningen. Vi har redan sett en reaktion bland män i USA som inte vill gifta sig och som inte vill arbeta för mycket eller betala för mycket i skatt.

  Men det är också en sanning att vi har ett helt annat välstånd idag vilket ger människor större valfrihet. Det är verkligen en ny omgivning.

  Förr jobbade nästan alla män på åkern, idag finns det utrymme för sångare, konstnärer, producenter, osv.

  Så sammantaget tror jag att människor kommer att fortsätta ha valfrihet, tack var ett ökat välstånd och en teknologisk utveckling, men att man mer och mer kommer att få leva med konsekvenserna av sitt val.

  Redan idag ökar inseminationerna bland kvinnor, inte för att detta var deras förstahandsval, utan för att de (med största sannolikhet) väntade för länge på att stadga sig och/eller var för kräsna. Detta är en första synlig konsekvens av en ökad sexuell frihet. När sedan inseminationerna ökar ytterligare och mäns vilja att finansiera ensamstående mammor minskar, blir det ytterligare konsekvenser, osv.

 8. [...] är även ett uttryck för könsdiskriminering mot invandrare, då vi underlåter att stå upp för de individuella rättigheter som ska gälla för alla svenska [...]

Google