Feminismens framgångar förklarade

14 september 2011, av Pelle Billing

feminism

Som du säkert vet som läsare av denna blogg, har den feministiska rörelsen haft stora framgångar i Sverige.

Att feminismen krävde lika rättigheter för kvinnor, och hade framgång i detta, kan vi nog enas om var rättfärdigt och av godo. Den feministiska rörelsen har dock haft sin största tillväxt efter att lika rättigheter mellan könen uppnåddes. Hur kan detta komma sig? Det framstår ju som lätt ologiskt.

För att förstå feminismens framgång på senare decennier är det ett flertal olika faktorer som behöver förstås. Det har inte bara varit en faktor som möjliggjort dess fortlevnad och expansion, utan en kombination av fler olika processer:

 • Ekonomi. Den svenska ekonomin har behövt fler förvärvsarbetande kvinnor för att utveecklas. Då feminismen alltid förespråkat att kvinnor ska ut och jobba, var det politiskt gångbart att stödja feminismen för att uppnå sina mål. Således fick feminismen en skjuts framåt, inte på grund av sin ideologi, utan för att den var ett användbart politiskt verktyg.
 • Kommunismens nedgång. När kommunismen föll fanns fortfarande många människor som tänkte i termer av kamp mellan grupper. De behövde en ny ideologi, och feminismen blev svaret. Detta förklarar särskilt varför feminismen växte så kraftigt i början på 90-talet (när Berlin-muren nyss fallit, osv). Dessutom behövde media en ny motsättning mellan två grupper – en offergrupp och en förövaregrupp. Klasskamp blev könskamp. Rika sluskar blev manliga sluskar.
 • Traditionella mönster. Det sitter djupt rotat i både kvinnor och män att kvinnor är svaga och ska skyddas. Genom världshistorien har vår överlevnad varit helt beroende av att kvinnor skyddas så att de kan föda fram nästa generation. Paradoxalt nog så är stora delar av feminismen en förlängning av detta synsätt, hur progressiv den än utger sig för att vara. Kvinnor är offer, utsatta, svaga och i ständigt i behov av särskilda åtgärder och stöd enligt den svenska statsfeminismen.
 • Ridderlighet. Feministiska män eftersträvar ofta att det inte ska vara någon skillnad mellan könen, och överger då sin egen traditionella manlighet Den uråldriga manliga driften att beskydda kvinnan gör sig dock påmind ibland, och behöver ett sätt att få utlopp. Genom att bli kvinnors talesperson och beskyddare kan dessa män paradoxalt nog känna sig manliga – på ett ytterst konventionellt sätt! De fortsätter helt enkelt att slåss för kvinnan, i lite ny form.
 • Dåliga erfarenheter av män/pappor. När det feministiska tåget väl är igång – och ses som en allmän sanning – blir den en projektionsyta för personliga omständigheter. Det är lätt att som kvinna tänka att ”det är inte så att jag har problem att bygga bra relationer, det är män som är förtryckare”. På så vis slipper man ta ansvar för sitt eget liv, och gör det i stället till en samhällsfråga. Om du i stället är man och har haft en dålig pappa kan hans beteende projiceras på all manlighet, och genom att avsky all manlighet slipper du ta tag i dina egna problem – och det faktum att du faktiskt själv är man.
 • Populism. Haka på tåget! Varför inte! Att bli feminist har gett fantastiska karriärfördelar för många. Det ger uppmärksamhet och medieutrymme. På ytan kan detta framstå som den viktigaste förklaringen till feminismens framgång, men egentligen är det bara en förstärkning som skett när framgången redan varit ett faktum.
 • Missriktad solidaritet. Om du är uppfostrad i ett feministiskt samhälle, och är övertygad om att män slår kvinnor, män har makt, män utnyttjar, män är miljöbovar, män startar krig, osv – så är det lätt att bli feminist. Vem vill inte slåss mot sådana orättvisor?! Om man tror på den radikala och socialistiska feminismen är man närmast tvungen att slåss mot den groteska världsbild som målas upp. Problemet här är alltså inte att man vill slåss mot upplevda orättvisor, utan att man fått en ensidig och obalanserad bild av könsfrågorna.

Vad tror du om dessa förklaringar? Kan du se andra viktiga faktorer?

 

115 kommentarer på “Feminismens framgångar förklarade”

 1. Cuben skriver:

  Klockren analys av bakomliggande faktorer!

  Det finns säkert fler också, men jag kan bara inte komma på fler just nu.

  Möjligtvis att när de nya ”faktorerna” påverkar politiken så får de pengar tilldelade också. När de offentliga bidragen väl har skapats så är de väldigt tröga att ta bort. Då blir det också ett rättfärdigande i sig. De som då blir ”bidragstagare” kommer då med näbbar och klor att kämpa för att behålla dessa.

  De ”propaganda” metoder som underhöll dem gamla klasskampskonfliken används också i den nya könskampen, vilket är intressant att se.

  Ett litet sidospår; Många framhävdar ju fortfarande att den östtyska undervisnings- och skolmodellen var bra, exempelvis. En person som Pia Laskar,exempelvis, verkar nu inom genusindustrin. Efter tidigare ha varit med om att planera terroristdåd mot Anna-Greta Leijon och suttit i fängelse för det, exempelvis.

 2. Spontan reaktion: Mycket väl skrivet och sammanfattat.
  Når inte denna förklaring hela vägen fram så är det åtminstone en god utgångspunkt för diskussionen. De två punkterna som jag bedömmer vara av särskild betydelse är Tradionella mönster och Ridderlighet. Dessa är dessutom de som innehåller mest dubbelmoral och kejsarens nya kläder.

 3. Lavazza skriver:

  En möjlig förklaring som du inte har med är att Sverige är ett ”hight trust society”. Det som folk säger tas på allvar och möts inte av misstankar om att uttalandena saknar stöd, bygger på känsla snarare än empiri eller har sin bakgrund i en önskan om att skaffa sig fördelar på andras bekostnad.

  Om jag minns rätt från maktutredningen från 1990 finns det också ett antal områden där ”eliten” (särskilt inom politik och media) har åsikter som kraftigt avviker från folkmajoriten. Feministiska åsikter är överrepresenterade bland eliten, och det är först genom internet som andra röster har kunnat göra sig hörda (i viss mån; din möjlighet att nå ut med ditt budskap är ju mycket mindre än en feministisk journalists). Detta gäller också övriga frågor där elitens åsikter skiljer sig från folkmajoritetens.

 4. [...] även: Pelle Billing försöker förklara hur feminismens framgång gick till. Like this:GillaBli först att gilla denna [...]

 5. leifer skriver:

  Mycket bra analys,

  Ytterligare en kan vara en misslyckad kriminaltpolitik som gör att man har svårt att hantera t.ex. återfallsförbrytare. Även invandringspolitiken är en stor bov i sammanhanget (även om det närmast är omöjligt att debattera konstruktivt idag), inte minst för att kulturer som är tydligt patriarkaliska har kommit in och ger då näring till feminismen, som dock pekar ut en viss grupp som ansvariga ”vita heterosexuella män”. Värst var väl Gudrun Schyman med sitt Talibantal, där då svenska jämställda män inte är ett dugg bättre än Talibaner. Att Gudrun körde med detta grepp var ju också ett sätt att slippa ses som ”raisist”, då hon ju anklagar alla män.

 6. Mycket bra, Pelle!

  Jag skulle vilja lägga till:
  * Den patologiska altruismen.

  Läs mer här:
  http://www.newscientist.com/article/mg21128290.300-the-dark-side-of-altruism.html?full=true

  I Sverige har vi till fullo anammat tanken om att vi måste vara ”goda”. Vi känner skuld för att vi är vita, för att vi bor i ett rikt land, för att vi inte var med och slogs mot nazisterna under andra världskriget, för att vi inte har haft någon kvinnlig statsminister ännu, för att, för att, för att …

  Denna godhetsiver leder till att vi automatiskt väljer offrens sida – utan att kontrollera om de verkligen ÄR offer. Kvinnor som säger att deras man slår dem, att han utsätter barnen för incest eller liknande får omedelbart omgivningens sympati. Om det i själva verket är kvinnorna som slår eller helt enkelt hittar på anklagelser och därmed skickar en oskyldig i fängelse eller berövar barnen en bra far, då har vi gjort oss skyldiga till patologisk altruism.

  Precis som författarna skriver i artikeln i New Scientist bör vi anta en vetenskaplig attityd även i frågor som rör oss själva och det vi tycker:

  We must be willing to learn, in as open-minded a fashion as possible, from those with whom we disagree. In some sense, this means applying the scientific method to our lives. Like scientists, we need to play devil’s advocate and actively seek ways of disproving a hypothesis, asking ourselves if an act that seems unquestionably altruistic can have broader negative consequences.

 7. Man United skriver:

  Intressant, då blir det lättare att förstå vilka problem som våndas inom (s) där mallen redan är satt. Värt att ta i beaktning inför valet 2014.

 8. Cuben skriver:

  Det är intressant att också Katarina Motzi Eklöf som var med i terror operationen Leo, planerad kidnappning av Anna Greta Leijon, är knuten till just genusforskningen(?) vid Uppsala Universitet.

  http://www.genna.gender.uu.se/about-genna/staff-and-guests/

  Motzi Eklöf dömdes till två års fängelse tror jag. Ref; På tal om kommunismens nedgång.

 9. Men@Work skriver:

  Ett annat viktigt skäl till att den extrema feminismen har kunnat gro i Sverige är den politiska traditionen av så kallad ”kommunitarism”. I ett sådant samhälle finns en övertro på auktoriteter, samt social ingenjörskonst, och staten sätts före individen. Individens betraktas som statens verktyg för att uppnå ideologiska och ofta utopiska mål.

  Jag läste om detta begrepp första gången i Susanne Dodillets avhandling ”Är sex arbete” där hon undersökte varför sexköpslagen infördes i Sverige, i princip samtidigt som Tyskland legaliserade och reglerade prostitution för att stärka sexarbetare.

  Jag rekommenderar denna avhandling samt Petra Östergrens ”Porr horor och feminister”. Att studera prostitutionslagstiftningen i dessa verk ger stora insikter i den auktoritära feminismens härjningar i Sverige, och varför den egentligen utgör ett i grunden totalitärt förtryck av individens autonomi (självbestämmande).

 10. Mia skriver:

  En orsak är kanske även att feminism har fått stå relativt oemotsagd, tills nu? Att jämställdhet främst intresserat kvinnor och att män lämnat ”walk-over” som du och Pär resonerade kring. Därmed har det inte funnits så många ‘djävulens advokater’, och problem har främst granskats ur ett (ensidigt) perspektiv, såväl vad gäller urval och tolkningsföreträde sas.

 11. dolf skriver:

  Feminismen är psykotisk, alternativt mentalt efterbliven. Själva grunden i en psykos är bristande förmåga att differentiera. Ser man inte skillnad på en spindel och rymdraket är man inte mentalt tillräknelig. Ser men inte skillnad på en banan och en penis är man inte mentalt tillräknelig. Ser man inte skillnad på en man som dödar och en man som livnär är man inte mentalt tilräknelig. Feministen avslöjar framför allt sitt psykotiska tillstånd i sin brist på insikt när den glatt anammar motsatser utan minsta urskillning. Dör kvinnor i förtid är det ett tecken på kvinnors utsatthet, dör män i förtid är det ett tecken på mäns slarvighet; att få män döms för våldtäkt visar att domstolar är släpphänta mot våldtäktsmän, att få kvinnor döms för våldtäkt visar att kvinnnor inte begår sexuella övergrepp osv.
  Det enda femismen har som är användbart är klyschor som, utan att själva vara sanna, är en perverterad förenkling av något sant och därför ekar i individens rättvisekänsla. ”Lika lön för lika arbete”, ”Män som hatar kvinnor” etc. Eftersom de är just klyschor som havererar så snart man granskar dem närmare fångar de upp den delen av befolkningen som är okritisk och klyschmotiverad: de efterblivna, de psykotiska och opportunisterna (som inte själva tror på budskapet utan bara utnyttjar det till egen fördel) och de som helt enkelt inte sätter sig in frågeställningarna.
  Nu har redan 50% av befolkningen en IQ under 100, och det är bara en liten del som analytiskt sätter sig in i frågorna. Feminismen har därför en utmärkt grogrund där psykotiska politiker kan fånga upp breda folklager därför att de helt enkelt inte granskar något kritiskt överhuvudtaget.

 12. Feminist skriver:

  Vadå? Det är alltså ett dåligt förhållande till sin far som gör en kvinna till feminist och inte att hon ser att patriarkatet är ett sjukt, förtryckande system? Den här typen av argumentation ligger på en ganska låg nivå. Dessvärre verkar det vara en åsikt som är ganska mainstream, speciellt hos män men även bland kvinnor. Jag definierar mig som en feminist helt enkelt för att jag vill kämpa för ett samhälle där kvinnor har uppnått lika (läs: inte MER, som vissa tycks tro) social, politisk och ekonomisk status.

  Det betyder inte att jag tycker att män är djur, ej heller att jag hatar män och tycker att de bör avrättas. Allt det innebär är att jag inte tycker att det är rättvist att 99% av världens rikedomar och tillgångar innehas av män.

 13. Haha, dolf – det var ord och inga visor. Dock är jag beredd att instämma i allt du skriver. Men lägg till psykisk sjukdom alternativt personlighetsstörningar. Jag är övertygad om att en stor del av alla falska anmälningar etc beror på psykisk sjukdom – exvis vanföreställningssyndrom.

 14. @feminist

  Nej, det är inte rättvist att 99% av världens rikedomar och tillgångar innehas av män. Dessutom är det inte ens sant.
  Om man googlar eller bara läser på lite( http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/institutet_for_framtidsstudier/document/view/amazonia-den-framtida-vaerld-daer-kvinnor-styr-10446 ) så vet man att:

  I USA äger kvinnor mer än 50% av förmögenheterna.
  I Storbrittanien ca 48 % av förmögenheterna.
  I Skandinavien ca 45 % av förmögenheterna.
  USA och EU sitter på ungefär 50 % av världens förmögenheter
  I Kina äger kvinnor 30 % av de privata förmögenheterna.
  Om man räknar ut ett medelvärde för världen äger kvinnorna som grupp 30 % av värdens förmögenheter, men detta är ju helt irrelevant för den man eller kvinna som inte äger något alls.

  Detta betyder förstås inte att du tycker att män är djur, ej heller att du hatar män och tycker att de bör avrättas. Allt det innebär är att du inte längre är feminist?

 15. Joel Johansson skriver:

  Rutger,

  Lägg därtill:

  ”According to Mr. Silverstein and Ms. Sayre, women now control $12 trillion of the overall $18.4 trillion in global consumer spending, and they will have their hands on an even bigger share in the coming years.” – Boston Consulting Group

 16. Nils Jungenäs skriver:

  Mycket bra Pelle!

  Min tunga är rakbladsvass och min sinnesnärvaro och iskalla analytiska förmåga är sällan överträffad i verbal argumentation. Jag önskar bara jag hade din förmåga att på ett strukturerat och kärnfullt sätt uttrycka mig även i skrift.

  Du uttrycker här precis vad jag själv tänker.

  För övrigt.
  Kul att en feminist hittat hit. Jag hoppas hon(?) håller högre intelektuell nivå än sina gelikar på Pärs blogg, och klarar att föra ett konstruktivt och sakligt resonemang baserat på fakta och inte bara på åsikter.

 17. Matte skriver:

  @Feminist

  Snart är nästan allting som berättigar feminism en myt.

  Är det inte dags att bli ekvivalist, humanist eller jämställdist?

 18. AV skriver:

  Feminist skriver:
  ”Jag definierar mig som en feminist helt enkelt för att jag vill kämpa för ett samhälle där kvinnor har uppnått lika (läs: inte MER, som vissa tycks tro) social, politisk och ekonomisk status.”
  Och det gör man hur? Skriva tonårstrotsiga krönikor i kvällspressen eller faktiskt göra något själv? Lika rättigheter finns redan. Egentligen olika eftersom kvinnor har lite fler. Det är väl bara att utbilda dig till ingenjör, starta upp ett företag som tillverkar varan alla vill ha, anställ alla duktiga kvinnor och konkurrera ut de gamla gubbiga företagen. Bli aktiv i politiken och ställ dig i talarstolen, skriv motioner och engagera dig i hårda ämnen som skattepolitik. Om inte DU gör det, vem ska då? Nån annan? Jämställdhet är lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Eftersom det finns är det upp till de individer som vill ändra samhället att börja med sig själv.

  ”Det betyder inte att jag tycker att män är djur, ej heller att jag hatar män och tycker att de bör avrättas. Allt det innebär är att jag inte tycker att det är rättvist att 99% av världens rikedomar och tillgångar innehas av män.”

  Tyvärr är det en massa mediafeminister som spyr galla över män som kollektiv i din -isms namn. När den feministiska retoriken är den samma som SDs bara med annan skuldgrupp, ska man då ändra på -ismen eller kalla sig något annat?
  Och sist din underbara myt om att män äger 99% av alla tillgångar. Bara för att en siffra refereras i rundgång blir den inte sann. Och även om det vore sant så skulle det vara en mycket liten del av alla män som äger det mesta. Vad har det med mig att göra som inte har miljoner i aktier? Är det isf mindre synd om mig eftersom jag har snopp som de som äger? Faktum är att ljushyade (annan medfödd egenskap) äger en majoritet av världens tillgångar. Spelar det någon roll på hur du ser på den hemlöse i Berlin eller Nairobi? Får Berlinaren skylla sig själv, för att hon är vit som de flesta rika, medan vi genast måste kämpa för mannen i Afrika? Sådan retorik ser vi ofta från feministhåll: ”Ok, flest män är våldsoffer, men det är ju män som slår också. Därför är det mest synd om kvinnorna.” Istället kan man kämpa för att ingen ska behöva bli slagen och skylla slagen på de som slog och inte den grupp de tillhör, där de flesta inte slår.

 19. Mia skriver:

  IC

  Ja det tror jag också, att falskanmälningar ofta beror på (främst) psykisk störning (samtidigt som jag inte förstår vad det har med feminism att göra?). Liksom jag tror att många av de som utsatts för relationsvåld (coercive controlling violence) och övergrepp även råkat på individer med personlighets (psykisk) störning.

  http://www.narcissism.se/partnervald

 20. Rick skriver:

  Jag håller med Billing i mångt och mycket, men i fråga om dagens svenska feminisms kommunistiska bakgrund är jag en aning osäker.
  Vi bör nämligen hålla i minnet att Sovjetväldet i grunden byggde på en ideologi om handlingskraft, om att slå ut konkurrenterna med deras egna medel. Som en följd fick Europa t.e.x under årtionden känna stor oro över de väldiga sovjetiska pansararméerna. Eller så fick väst tidvis rentav känna sig besegrat, som i fallet med Sputnik.
  Sovjetsamhället var ohyggligt, men det var definitivt inte självömkande.Om dagens svenska feminism skulle ha en del av sitt urpsrung i den kommunistiska ideologin så skulle feministerna t.e.x satsa på att skapa högteknologiska företag vars yttersta syfte vore att slå ut de gamla, ”manliga” företagen. De skulle skapa nya litterära priser och nya ishockeyligor. Allt med målet att demonstrera sin överlägsenhet. Och kanske rentav skicka upp en satellit…
  Mitt antagande är däremot att den svenska feminismens gnälliga rötter har mer att göra med traditionell östeuropeisk nationalism, som ju alltid bygger på en berättelse om det egna folkets lidande p.g.a grannfolkens elakheter. Det är så gott som alltid grannarna (och judarna, förstås… ) som påstås ha hindrat det egna folket från att blomstra. Denna ideologi tog sedan omvägen via en rad amerikanska elituniveristet där den omstöptes till dagens feminsim. Denna sedan har nått sin beklagliga höjdpunkt i Sverige.

 21. snuskgubben skriver:

  Att inte förstå vad falskanmälningar har att göra med ”könsmaktsordningen” är rätt problematiskt

 22. leifer skriver:

  Pelle och andra, ytterligare en OT men denna är bara för bra

  http://www.youtube.com/watch?v=K9CI7dVgqBc&feature=player_embedded

  Gudrun Schyman snackar miljö…

  Och hon reducerar frågan enbart till den av bil när det kokar ner till konkreta saker!

  Sen när reportern säger ”hur ska man få gubbarna” är också en höjdare.

  F.ö. kör inte bara män ”stora bilar”, många kvinnor älskar att äga och köra stadsjeepar. Många kvinnor älskar stora säkra bilar att köra barnen i och inte minst för sin egen säkerhet. Gudrun gör bort sig så härligt här!

  Har sparat denna länk på youtube nu, som bevis. Är dock från 2009, men känns mer aktuell än nånsin.

 23. Rick!

  Jag har hört många gamla kommunister erkänna att feminism är toppen eftersom det egentligen är kommunism. Och ännu bättre eftersom folk inte fattar det och de nu t o m fått in sina teorier på universiteten …

  Mia!
  Det enda det har med feminism att göra är att feminismen fått samhället att betrakta alla stolligheter som kommer från kvinnor som absoluta sanningar.

 24. Mia skriver:

  IC

  Det jag inte förstod var vad psykisk störning/sjukdom har med feminism att göra. Att det sen finns störda politiker etc (män som kvinnor) betvivlar jag inte (några menar t o m att individer med vissa personlighetsstörningar just söker sig till maktpositioner i samhället) och ej heller att vissa individer med dessa störningar utnyttjar det faktum att övergrepp (fysiska, psykiska, inkl PA och falskanmälningar – och falskanmälningar om desamma) förekommer. Problemet blir just att bedöma om det rör sig om ‘stolligheter’ eller verkliga övergrepp. Som det stod i länken:

  ”Some have presumptions that any incident of domestic violence is always a sign of a batterer, and they treat it very severly. Others have presumptions that minimize domestic violence, and they assume it will stop on its own. Both unofficial presumptions can be terribly wrong, but in the adversarial process, with huge caseloads and little training, judges have to make on-the-spot decisions, and unofficial presumptions exist, wheter they are recognized or not.”

 25. Ariel skriver:

  Tror framför allt den där punkten om dåliga erfarenheter av män stämmer.
  Jag förundras ofta av att det är de mest radikala feministerna (inklusive flera av mina vänner) som träffar de riktiga skitstövelmännen. Och skyller på patriarkatet.
  Jag har världens snällaste gubbe och världens toffligaste pappa. Jag har ingen som helst anledning att vara arg på män.
  Visst har jag råkat ut för idiotiska män. Men inte fler än idiotiska kvinnor. En idiot är en idiot, oavsett kön.

 26. JD skriver:

  Rent nationalekonomiskt så har feminism varit en drivmotor i ekonomin. När det gäller ekonomi så är det antingen uppför eller nedförsbackar, rullar det nedåt så kan fler ha nytta av att hoppa på och tillslut har man ett eget ekonomiskt subsystem som rullar på av bara farten.
  Ett universitet köper en föreläsning av en feminist därför att det i själva verket är en investering i den egna approachen som ett feministiskt lärosäte. Kvällstidningen anställer ett antal mindre begåvade krönikörer som i alla fall kan skriva ur ett feministiskt perspektiv som en investering i att forma tidningens yttre approach därför att man tror att det är detta som människor efterfrågar osv…

  Den bästa jämförelsen jag kan komma på är det skapade terrorhotet i Usa som har rullat igång en enorm biljonindustri inom skydd och försvar. Både bland privata människor och utrikespolitiskt.
  Vi ser ju hur det har gått där med det totala underskott man nu har!

 27. apanjapan skriver:

  Ingrid Carlqvist
  Kan du inte ta det där lite mera utförligt, jag förstår inte.
  Hur kan feminism förknippas med kommunism?

 28. Pelle Billing skriver:

  Mycket bra kommentarer här måste jag säga. Hög nivå på flera ställen och ett gott komplement till själva inlägget.

  Kommentarerna gör bloggen mer intressant helt enkelt.

 29. Cuben skriver:

  Ingrid, många av de bakom operation Leo har också sökt sig till städbranschen och juridiken som Eive Tungstedt, inte bara till universiteten, exempelvis.

  Här är ett litet ”söndagsreportage” från DN. Läsvärt, även mellan raderna.

  http://www.dn.se/nyheter/en-smutsig-bransch

  Några urklipp;

  ”Under flera år reste hon varje dag in till Fredsgatan i Stockholm. Bland annat städade hon dåvarande jämställdhetsminister Margareta Winbergs kontor. Förutom regeringskansliet var åklagarmyndigheten och kommunens undervisning i svenska för invandrare i Riksby bland kunderna.”

  ”Enligt tingsrättsdomen undanhöll Lokalvårdarna drygt 25 miljoner kronor från Skatteverket i svarta inkomster, inkomster som doldes med falska fakturor.”

  ”En våning ner ligger tvättstugan och det är varmt. 34-årige kubanen Armando Toscano Rodriguez jobbar snabbt med skurtrasan. Han skrattar ofta, två guldtänder blänker till i ljusrörsbelysningen.””I Havanna skötte han logistiken i en budfirma.” ”Han berättar om Lokalvårdarna, de flesta talade spanska där, många var från Chile.”

 30. Mia! Jag försöker förklara igen. Feminismen har förstås inte i sig ökat andelen psykiskt sjuka eller personlighetsstörda. Men förr hade samhället en beredskap för dessa tillstånd och kunde avfärda sjuka människors anklagelser om att de var utsatta för strålning i sin lägenhet etc. Vad som har hänt nu är att feminismen gjort det i princip omöjligt att ifrågasätta något som kvinnliga ”offer” säger. Jag har sett anklagelser som är så galna att man undrar vad det är för fel på poliser och åklagare som inte ser igenom dem. Jag menar att det sunda förnuftet och det logiska tänkandet har satts ur spel på grund av feminismens offerstämpel på kvinnor.

  apanjapan! Byt ut ordet klass mot ordet kön så ser du att kommunism och feminism är nästan exakt samma sak. Det handlar om att sätta grupper före individer, att hävda att det bara finns en enda sanning, att inte tillåta eget tänkande utan tvinga alla att foga sig i det som sägs vara det bästa för den ”förtryckta” gruppen. Men medan kommunisterna hade det mot sig att deras idéer visade sig leda till stort elände för folken i Östblocket, kunde feminismen sägas vara något helt nytt. Gud, vad de måste skratta åt att Reinfeldt och hela borgerligheten numera kallar sig feminister! Och vi fick aldrig marxism-vetenskap på universiteten – men genusvetenskap styr snart allt på våra institutioner.

 31. JockeVXO skriver:

  Hej, jag har länge läst denna blogg men aldrig kommenterat tidigare, men nu känner jag att jag måste fråga: När handlade feminism om lika rättigheter?
  Ofta brukar rösträtt tas upp, men kvinnor röstade på 1700-talet i Sverige samtidigt som män gjorde det, färre kvinnor fick rösta än män eftersom rösträtt hade med markägande att göra för de flesta ständer.
  Kvinnor fick allmän rösträtt till andra kammaren (hade redan till första, liksom män) 1919, något män fick antingen 1909 under villkoret att de fullgjort militärtjänstgöring (värnplikt sedan 1901), detta villkor slopades 1923.
  Jag är av åsikten att de allra flesta lagliga ojämlikheter mellan könen hade naturliga förklaringar och var för den tiden oftast nödvändiga, inte på grund av något påhittat förtryck (patriarkat), och samhällets modernisering (industrialiseringen) försatte dessa lagar och traditioner i ett läge där de inte längre var nödvändiga för släktens och samhällets fortlevnad.
  Slogs feminister för kvinnors rätt till värnplikt, betalning av underhåll till f.d. makar, försörjningskrav osv?
  Så min fråga kvarstår, när handlade feminism någonsin om lika rättigheter?
  För, enligt vad jag har sett, har det alltid handlat om en starkt gynocentrisk världssyn som utvecklats till en närmast religiös övertygelse om att kvinnor var och alltjämt är förtryckta och att det därför finns ett behov för kvinnopolitik och att kvinnor behöver lyftas fram, överallt och alltid.

  Feminism är sexism, och den är inte ny.

 32. JockeVXO. Instämmer med dig. Kan ju tillägga att det i dag inte finns en enda svensk lag som diskriminerar kvinnor, men fem-sex stycken som diskriminerar män. Var finns protesterna?

 33. dolf skriver:

  @ingrid
  vassego (feminism o vanföreställningar)
  Vad gäller feminism/kommunism så räcker det väl med att konstatera att bägge utgår från kollektivt tänkande, vilket innebär att man inte differentierar. Man har kanske inte kollektiviserat så långt att man sätter likhetstecken mellan spindlar och raketer, men man verkar ha svårt att skilja på bananerna och penisarna, och förmågan att skilja mellan sopbuggen och bankdirektören förlorade man väl redan innan Marx hade skrivit ”Die Ende” på Das Kapital.
  Femismen som bygger kollektivt tänkande är psykotisk. Kommunism som bygger på kollektivt tänkande är …
  I rest my case

 34. dolf skriver:

  @JockeVXO
  Bra inlägg. Jag hänger bara upp mig på att du säger ”rätt till värnplikt”, det är en oxmoron. Det är visserligen en petitess i sammanhanget, men en plikt är något man påtvingas, att man skulle ha ”rätt” till det är en förskönande omskrivning. (Har argumenterat det där med att män är tvingade att göra värnplikt medan kvinnor slipper. Har sen hört ”jamen, nu får ju också kvinnor göra värnplikt, då är väl allt bra? Vilket får min humörmätare att falla ner farligt nära -273.15 Kelvin. Om man tror att man ”får” göra en plikt så behöver man i bästa fall slå upp ”plikt” i en ordbok, i värsta fall är man feminist.)

 35. Nils D skriver:

  Nja…
  Jag skulle gissa att feminismens framgång har hämtat kraft ur en akademiska radikalitet, och ur det tror de sig ha hittat alla svaren. En radikalitet som har en klen förankring i hur världen och samhället faktiskt fungerar.
  Att exempelvis försöka förändra fördelningspolitiken i landet är inte det lättaste, det finns alltid någon som ser sin del av kakan hotad och som sätter sig emot.
  Men att sitta i ett seminarierum och prata, ja där finns inga gränser för hur långt man kan driva resonemangen. Det går att utlova guld och gröna skogar till alla, bara alla handlar snällt och ingen är oegennyttig, ingen tänker på sig själv så som idealisterna tror att de själva handlar.
  Feministerna har som måltavla patriarkatet som ska bekämpas – men varför kämpar inte patriarkatet tillbaka mot feminismen? Vem / vilka är patriarkatet? Patriarkatet är en motståndare som är väldigt svår att hitta i sinnevärlden.

  Feminismens förståelse av världen är till stor del en illusion, en illusion som de har lyckats sälja in till ganska många människor.

 36. JockeVXO skriver:

  @dolf
  Jag kanske skulle ha satt ‘rätt’ inom citationstecken, eftersom inget av de alternativ jag ger är rättigheter utan plikter.

  För övrigt måste jag säga att jag gillar Pelle Billings arbete, men något jag aldrig förstått är varför vi måste låtsas som att feminismen i sin linda handlade om jämställdhet när det uppenbarligen inte var så.

  Tack för ditt arbete här, Pelle!

 37. Mia skriver:

  IC

  ”Mia! Jag försöker förklara igen. Feminismen har förstås inte i sig ökat andelen psykiskt sjuka eller personlighetsstörda. Men förr hade samhället en beredskap för dessa tillstånd och kunde avfärda sjuka människors anklagelser om att de var utsatta för strålning i sin lägenhet etc.”

  Och då ska jag försöka förklara för dig. Förr hade vi liten kunskap om våld och övergrepp i hemmet öht. Lite hårddraget var det då ingen som lyssnade. Och i tidigare lagstiftning stod det tex bara ‘han’, då var våld mot kvinnor ‘osynligt’ (sid 8 – )

  http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/22/66/5406e038.pdf

  Nu har vi en ökad medvetenhet om våld i hemmet, mycket tack vare feminismen. Och det handlar verkligen inte om människor som tror sig ‘vara utsatta för strålning i sitt hem’ utan alltså ibland om människor med mkt hög social status etc, även om en del också är socialt marginaliserade och/eller missbrukare.

  Feminismen/kvinnorörelsen har sålunda lyft detta problem. Att det sedan inte funnits några ‘djävulens advokater’ som ifrågasatt ‘könsmaktsordningen’ som förklaringsmodell och föreställningen om att detta bara drabbar kvinnor ser det mer att göra med radikalfeminismen och deras hegemoniska ställning. Feminism och ‘maskulinism’ (‘fackföreningar’ för könsspecifika frågor) i sig tror jag inte är av ondo, men väl ‘extrimism och könskrig’.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skyldigt-kon-bara-trams_408063.svd

  Och precis som det finns individer som falskanklagats som är frustrerade finns det även individer som utsatts för övergrepp som inte heller alltid får det skydd av samhället som skulle behövas. De individer som kan manipulera sin omgivning gör det ganska ofta.

 38. Feminist skriver:

  ”99 procent av världens sammanlagda egendom ägs av män och 90 procent av all inkomst i världen går till män” – kooperation utan gränser (okej då, fel av mig. but still)

  ”Kvinnor äger 1 procent av jordens samlade tillgångar och män 99 procent.” – fairtrade

  Finns även på FN:s hemsida, men jag orkar inte leta upp det just nu. Det är helt enkelt inte värt det för den här diskussionen

  Jag är ”jämställdist”. Feminist var bara ett ord som kastades på de kvinnor som ville vara jämställda män. Ordet uppfanns av sexistiska män, men kolla upp vad det betyder, vet jag. Det betyder ”jämställdist”, och alla som kallar sig feminister och inte är för jämställdhet (vill diskriminera män) är helt enkelt inte feminister.

 39. Matte skriver:

  @Feminist

  Det där stämmer inte, när FN och de andra fick frågan hur de hade räknat så hade de inget att komma med. Tänk efter själv, tror du att kvinnor bara har 1-10% av alla tillgångar. I Europa och USA? Det låter ju heeelt absurt, jag tror mer på siffrorna som säger ungefär 50/50.
  I resten av världen låter det helt osannolikt också.

  Feminism står inte för jämställdhet. Inte i modern tid.

  Feminist är inte lika med jämställdist.

 40. Feminist skriver:

  @Nils Jungenäs
  ”Kul att en feminist hittat hit. Jag hoppas hon(?) håller högre intelektuell nivå än sina gelikar på Pärs blogg, och klarar att föra ett konstruktivt och sakligt resonemang baserat på fakta och inte bara på åsikter ”

  Trevligt att du gillar lite debatt, även om vi inte är på samma sida. Vad gäller hålla högre intellektuell nivå än sina gelikar så kan jag säga att jag har många gelikar och att de kan finnas på allt från nivån ”män är djur” till konstruktiva förslag om hur vi ska jämna ut inkomstklyftorna eller öka acceptansen för hbtq-personer.

 41. Matte skriver:

  @Feminist

  Om man tar 99.95% av alla män och jämför med 99.99% av kvinnorna så får vi ett resultat stämmer bättre. Ta bort Kamprad, Bill Gates, oljeshejker osv.

  Ta tex slumpmässigt ut 10 000 000 kvinnor och män i Europa och jämför deras tillgångar. Vad tror du sjlv resultatet blir?

 42. Feminist skriver:

  @Matte
  Om det är så att jag har fel på exakta siffror, så kan jag i alla fall garantera att det inte är 50/50. Inte i något land och definitivt inte i USA där det fortfarande finns en massa grupper i stil med ”concerned women for America” som tycker att en kvinnas viktigaste uppgift är att tjäna sin man.

 43. Feminist skriver:

  @Matte
  Ja, det blir naturligtvis mer jämställt, men långt ifrån tillräckligt. Jag vet inte, 70-30?
  60-40?
  Men det duger inte, speciellt inte då kvinnor diskrimineras på fler områden än rent ekonomiskt.

 44. Feminist skriver:

  För övrigt så bryr jag mig inte bara om kvinnor i Västvärlden. Det är viktigt att kämpa mot annan könsdiskriminering som inte sker här i så hög grad. Könsstympning, till exempel.

 45. Certatio skriver:

  @ Nils #17

  Om du nu nödvändigtvis måste bemöta alias ”Feminist” med en nedsättande kommentar av typen ”hoppas hon håller en högre intellektuell nivå än hennes gelikar hos Pär”, kanske du skulle ha övervägt att stava rätt på ordet ”intellektuell”…?

  Annars blir det liksom lite backfire. ;-)

  Särskilt som det i tråden har visat sig fullt möjligt att istället för att lägga nivån så lågt slå hål på hennes sakargument, och påvisa att de siffror hon presenterar inte alls stämmer.

  Bara ett tips i all vänskaplighet!

 46. Lasse skriver:

  @Feminist skriver

  “Kvinnor äger 1 procent av jordens samlade tillgångar och män 99 procent.” – fairtrade

  Finns även på FN:s hemsida, men jag orkar inte leta upp det just nu. Det är helt enkelt inte värt det för den här diskussionen

  Lite bättre källhänvisning vore önskvärt, letat efter det du säger men jag hittar det inte.

  Stämmer alla rapporter som kommer från FN tror du ?

  Har genom åren plöjt igenom ett flertal FN rapporter med feministisk anknytning och de har varit de mest vinklade undersökningar, statistik och rapporter jag stött på. För mig är ordet FN rapporter med feministisk anknytning lika med icke trovärdig.

  Samma mönster ser man i Sverige så fort en enkät, rapport eller undersökning släpps och den handlar om kvinnors utsatthet etc. (feministisk anknytning) så är den med garanti vinklad. Feminismens ideologi fungerar lite som hitlers propagandamaskin när det gäller att fabricera lögner baserad på falska och vinklade rapporter för att stärka ideologin.

 47. Matte skriver:

  @Feminist

  I Sverige är det tillåtet att könsstympa pojkar men inte flickor.

  I Sverige har kvinnor _fler_ rättigheter än män.

  I Sverige är det inget som stoppar kvinnor från att tjäna pengar.

  I Sverige finns det ingen lönediskriminering pga kön med mer än några procent, åt _båda_ hållen.

  Jag förstår att feminism är berättigad i Mellanöstern, men i Sverige?

 48. Nils Jungenäs skriver:

  Feminist #45

  Det är ju bra att du klargör vad ditt missnöje och din feministiska kampvilja har för perspektiv – men nu handlar ju detta blogginlägg om den svenska feminismen och svensk jämställdhet. Huruvida ”världens kvinnor” äger si eller så många procent av världens tillgångar är ju inte relevant i detta sammanhang.

  Feminist #44

  Att fler av de som är stenrika har könet man är ju för dig och mig fullständigt ovidkommande. Jag, personligen, som man blir ju inte rikare eller mäktigare än dig (not.) bara för att många av de rika och makthavarna råkar ha samma kön som mig.
  Den enda relevans man kan tänka sig att en obalans i könsfördelningen har är om man ska använda det som utgångspunkt och underlag för att studera varför detta faktum föreligger. Många feminister vill också använda dylika faktum för att slänga i en stor hög med ”orättvisor” som sammantaget ska bevisa hur orättvis och svår världen är för kvinnor.
  I stort sett oavsett vilken exakt procentsatts ni lyckas diskutera er fram till så kan du iallafall inte dra slutsatsen ”-titta det är bevis på orättvisa!”.
  Precis som när man ska bevisa Guds existens eller huruvida det var ett ufo dom flög över igår, så är avsaknad av bevis på motsatsen inte ett bevis för din egen tes.
  Män är mer riskbenägna än kvinnor. Män startar företag, blir framgångsrika, blir utblottade osv i större utsträckning än kvinnor. Män är generellt mer intresserade av sin karriär också. Dvs de prioriterar den högre än andra saker som tex tid med sina barn. Läs intervjun med Ingvar Kamprad, om hur hans största sorg i livet är att han inte AVSATTE (”fick” om det varit en kvinna) mer tid för sina barn.

  Not. För resonemangets skull antar jag att du är kvinna.

  Jag orkar inte skriva mer nu.

 49. JD skriver:

  ´@Mia

  ”Nu har vi en ökad medvetenhet om våld i hemmet, mycket tack vare feminismen.”
  Nej!
  Nu har vi en vinklad medvetenhet om våld i hemmet, mycket tack vare feminismen.

 50. Nils Jungenäs skriver:

  Certatio #46

  Om min meningsmotståndare vill fokusera på att det saknas en bokstav här eller där i min text, ser jag det som att de av en känsla av frustration och vanmakt griper efter hamstrån. Det visar dessutom att de att de är mindre ”intresserade” och mer ”konfrontatoriska”.

 51. Mia skriver:

  JD

  Nu har vi en ökad medvetenhet om våld i hemmet, mycket tack vare feminismen.
  Och
  Nu har vi en vinklad medvetenhet om våld i hemmet, mycket tack vare radikal/offer/extremfeminismen.

 52. leifer skriver:

  Tänk på att nån som kallar sig feminist, inte givet kan sägas representera något alls egentligen. Liksom att det ju inte finns nån certifiering för att kalla sig det.

  Det kokar då ner rätt mycket till vem som har bevisbördan på sig. Vem som har rätt till problemformuleringar. Vem som styr och bestämmer vad som ska diskuteras. Och att då reptera gängse vänsterfeministiska problemformuleringar tycker inte jag ger utrymme för en diskussion eller att man ska ledas in i den. För mig är det stopp redan där.

 53. Certatio skriver:

  @ Nils #51

  Förstår hur du menar, och visst var det en smula (medvetet) retfullt av mig att tracka dig för felstavningen…

  Samtidigt är det ju som du säger – det är meningsmotståndare som INTE har något att komma med som brukar hänfalla till den typen av tjuvknep. Just därför ansåg jag att det som faktiskt var något av ett personangrepp från din sida var så onödigt. Dels framstår du själv som mindre seriös, dels var det obehövligt med tanke på att du ändå hade fakta på din sida.

  Peace.

 54. leifer skriver:

  Certatio håller med dig även om Nils ändå gjorde ett seriöst försök att bemöta. Läs gärna mitt inlägg #53. Det blir då som sagt en fälla och man kan aldrig vinna en sån debatt där resonemangen och fakta är helt fel från början. Dags att sluta debattera jämställdhet alltså på ”feministers” villkor.

 55. Nils Jungenäs skriver:

  Certatio #54

  Tack för omtanken.

 56. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer #55

  Du har helt rätt i att jämstäldhet inte ska diskuteras på feminismens villkor.
  Eftersom vi nu befinner oss i situation där feminismens definition av jämställdhet är upphöjt till ”sanningen” är det tyvärr absolut nödvändigt att vi utmanar och kullkastar denna ”sanning” innan vi kan föra arbetet med en jämställd jämställdhet framåt.

 57. leifer skriver:

  Nils

  Jo men jag tror inte det är rätt väg. Dessutom kör ”feminister” nu med att feminsmen man bedriver är förankrad i genusvetenskapen. Och vill man ifrågasätta den vetenskapen så måste man alltså har flera års studier i denna vetenskap, för att kunna kritisera feminismen. Genialt va?

  F.ö. har jag debatterat sånt här med självutnämnda feminster på forum förut och det blir aldrig en konstruktiv debatt! Det är också tydligt att dessa personer är religiösa i sin tro, och att debattera med religiösa är omöjligt. Man ska också vara medveten om att dom ofta är mycket långt till vänster, och där är det ju också en religion. Och dessa personer är alltid ateister (eller tror i alla fall inte på kristendom och liknande) och istället har den politiska ideologin blivit den nya religionen, dvs vänsterfeminismen.

 58. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer

  Naturligtvis måste vi förhålla oss till människors rådande uppfattning om vi ska kunna utmana den!

  Feministerna måste fortfarande presentera de ”sanningar” de hänvisar till i sin pseudovetenskapliga genusforskning. Bara för att skiten har fått en statligt sanktionerad ”vetenskapsstämpel” gör den ju inte helig på nåt sätt.

 59. per hagman skriver:

  Att pkt 38 av signaturen Mia :

  Mia påstår : ”Nu har vi en ökad medvetenhet om våld i hemmet, mycket tack vare feminismen.

  Mia snälla du…att kvinnor använder sig i lika hög grad av våld i nära relationer eller på sina kvinnligt dominerade arbetsplatser , var väl ingen nyhet.
  Vad som kan betraktas som en nyhet är att feminismen har polariserat diskussionen om aktuellt våld till att påstå , att den utövas enbart av män.
  Med den politiskt psykotiska hållningen ökar varken förståelsen eller möjligheten till att hantera situationen.

  – Jag vill påstå med personlig ledar erfarenhet och försäkringskassans statistik för sjukskrivningar av kvinnor , att ett av de största problemen inom kvinnliga arbetsplatser , är den mobbing vilket kvinnor använder sig av gentemot sina systrar såväl som mot sina mannliga arbetskamrater.

  — Egentligen behöver vi fokusera på och få en bättre detaljupplösning kring kvinnligt våld snarare än mannligt väl kända våldsyttringar.

  — Om jag använder mig av kända feminist logiska premisser skulle jag hävda i debatten att : Kvinnor tigger stryk.

  Per Hagman

 60. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer

  Jag håller däremot med om allt du skriver EFTER första meningen; andra stycket; inlägg #58

 61. leifer skriver:

  Nils

  Det accepteras inte av feministerna, för att dina åsikter ska vara valida så måste du alltså vara mycket insatt i genusvetenskapen och använda den terminologin för att få ifrågasätta en vetenskap. Genom att flytta upp feminismen till den akademiska världen, så har man alltså gjort den oantastlig för ”pöbeln”. Klassisk härskarteknik. Det intressanta är att ”pöbeln” bara accepteras i jämställdhetsfrågor, om dom säger att dom fullt stöder feminismen. Det blir alltså som Bush, antingen är man för eller så är man emot, ingenting annat. På detta sätt kan då också feminister välja att ena stunden prata om ”vi feminister” och sen när man ändå lyckas få in en kritik som kan accepteras, börja prata om att ”ja men du kan ju inte kritisera alla femninister, finns ju massor av olika inriktningar”. Det vara just detta som skribent feministen använda här. Tekniken kan också kallas, ”i krig och kärlek är allt tillåtet”, även om det är fulretorik.

 62. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer #58

  Replik på första meningen andra stycket.

  Det finns få ställen på internet att diskutera feminismen med feminister. Jag vill inget hellre än ha en debatt. På Flashback finns flera exempel på personer som låtit sig omvändas efter långa debatter.
  Jag har även IRL fått väldigt många personer att kasta av sig feministepitetet.

 63. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer #62

  Jag förstår vad du menar.
  Det jag pratar om är två saker.

  1. Ta en diskussion med vanliga människor (de du refererar till som pöbel) som kallar sig feminister i syfte att få dessa att inse hur saker och ting förhåller sig och földaktligen sluta bekänna sig till feminismen.

  2. I det offentliga rummet ta en diskussion med de akademiska hardcore-feministerna (Gudrun Schyman) i syfte att omvända åskådarna.

  Jag har naturligtvis, av de orsaker du presenterar, inga förhoppningar om att kunna omvända en genusprofessor till jämställdist.

 64. Mia skriver:

  Att pkt 60 av signaturen Per Hagman :

  Per påstår : ”Mia snälla du…att kvinnor använder sig i lika hög grad av våld i nära relationer eller på sina kvinnligt dominerade arbetsplatser , var väl ingen nyhet.”

  Per snälla du… jo det är t o m fortfarande en nyhet för många.

  Men det var inte den typen av våld som feminismen uppmärksammade utan det som jag kallar relationsvåld. Men som kanske bör få en egen definition (coercive controlling violence se # 20) eftersom relationsvåld alltså kan delas in i olika kategorier. En ‘nyhet’ är även att det förekommer i hbtq-relationer samt kvinna mot man.

  Fö är jag aningen allergisk mot ‘härskartekniker’ men brukar numera försöka spegla dem istället för att gå igång på den ;)

 65. leifer skriver:

  Nils

  Vet inte vad du menar med vanligt folk. De femmor som syns på debattforum talade jag om, och dom är omöjliga att föra en konstruktiv debatt med. Dom är också nästan alltid religiösa i sin övertygelse och mycket vänster. Att ta debatten med mer ”sansade” feminister är väl möjligen en annan sak, men jag undrar var man hittar dom.

 66. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer #66

  Med vanligt folk menar jag alla de i samhället som av okunskap kallar sig feminister. De som har ett annat fokus i tillvaron än jämställdheten, och som, om man frågar om de är feminister, svarar ”-Ja det är klart. Alla är väl för jämställdhet?” Alla de som helt enkelt inte reflekterat närmare över frågan och därför svalt det synsätt som media ständigt matar oss med.

  Jag undrar också vart man hittar alla dessa.
  På Flashback finns bara någon enstaka envis feministförespråkare kvar och hon är totalt imbecill (micro113). Ett par är efter ett par års tröstlös mangling omvända (empress).
  På fementik har feministerna låst in sig i ett eget forum och alla tvivlare får slåss utanför för döva öron.

 67. leifer skriver:

  Nils

  Flashback är inte känt som nåt seriöst forum, och dessutom inget man vill skylta med. Dvs det är ingen bra referens och bättre att inte nämna alls. Dessutom är väl just flashback känt som ett tillhåll för både sverigedemokrater och s.k. mansgrisar, dvs inget för jämställdister.

 68. dolf skriver:

  Ägande: jämförelserna om ägande mellan könen blir också ganska ointressant när man tar med personer som Gates och Kamprad. Det jag äger, äger jag verkligen, jag kan göra precis vad jag vill med det (nästan ialla fall, man sätter upp fartkamror och annan skit för att inskränka på hur jag använder det som är mitt, men …)
  och jag förfogar över det utan inskränknigar. Men att prata om hur många miljarder Gates och Kamprad äger är ganska meningslöst, det är knappast deras personliga egendom. Kamprad kan inte utnyttja Ikea eller följa infall på samma fria sätt sätt som jag kan utnyttja och fritt använda min laptop.
  Likaså bör man sklija mellan formellt ägande och reellt ägande, hur många lägenheter och hus är skrivna på mannen, dvs formellt ägda av honom, men ägs i praktiken gemensamt av mannen och kvinnan, eller kanske rentav ägs av kvinnan. Att man äger något innebär framför allt att man är den som kontrollerar det.

 69. leifer skriver:

  Nils och andra, vad gäller kommentatorsfältet så ser ju inte gammelmedia så seriöst på det överhuvudtaget. Finns nog också en allmän åsikt att debatter som sker bland anonyma i sig är meningslösa. Gammelmedia kallar kommentatorsfunktionen där folk debatterar för ”pissrännan” och ”internets skithög”. Det säger väl förvisso en del om journalisters syn på vanligt folk.

  Tänkte på detta när jag såg denna.

  http://www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Nyheter/Nyheter1/De-haller-rent-i-pissrannan/

  De håller rent i ”pissrännan”

  Internets skithög eller pissrännan. Så brukar de kallas, kommentarsfälten på dagstidningarnas webbsidor. Möt företaget som torkar skiten, men samtidigt beskylls för censur.

 70. Nils Jungenäs skriver:

  #68

  …vilket var precis det jag sa.
  Så, vart kan man vända sig då?

 71. Nils Jungenäs skriver:

  #70

  Det pratas ibland om politikerförakt.

  Ett betydligt större förakt hyses av politiker och media för ”vanligt folk”.

 72. leifer skriver:

  Nils

  Personligen har jag gett upp att debattera med feminister och tror du har en övertro på öppenhet hos vanligt folk som är feminister. Jag har dessutom stött på massor av kvinnor som säger sig inte vara feminister, men ändå tycker likadant i detaljfrågor. Jag tror samma gäller vanligt folk som säger sig vara feminister.

  Nils du kan göra en enkel test, ge mig en vanlig svensk feminist som tycker Gudrun Schyman snackar i nattmössan. Du hittar ingen, jag lovar!

  Vi pratar här om djup indoktrinering som pågått länge. Det finns heller inga neutrala forum.

 73. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer

  Ok… Låter ju väldigt hopplöst utifrån ditt perspektiv.

  Du är medveten om att vi lever i en demokrati. Beslut som fattas i samhället utgår i grund och botten ifrån vad människor i allmänhet tycker och tänker. Jag tolkar det som att du inte ser några som helst möjligheter att komma till rätta med detta missförhållande. Stämmer det?

 74. leifer skriver:

  Nils, det ser svårt ut men jag menar att man kan verka på andra sätt. Inte ta en debatt med feminister, i alla fall inte på deras villkor. Som t.ex. den du inledde med debattör feminist. Det är meninglöst menar jag och den debattören har troligen inte tagit till sig ett enda dugg av vad du sa, snarare bara stärkts i sin övertygelse.

 75. dolf skriver:

  @nils (#72)
  politikerförakt borde väl egentligen stå för det förakt som politiker visar människor. Det förakt jag känner för politiker betraktar jag som politikerinsikt eller politikermedvetenhet.

  @leifer (#73)
  Det är klart att det finns en massa kvinnor som håller med feminister i mångt och mycket utan att för den skull själva vara feminister. De flesta sätter sig inte in särskilt väl i detaljfrågor, därför fångar saker som ”lika lön för lika arbete” lätt upp människor, det finns ju en sann grundtanke i klyschan (för det är just en klyscha det är) som appellerar till människors rättskänsla. Det är inte omedelbart uppenbart att det är en schablonartad förenkling som kan användas lite hur som helst eftersom klyschan inte på något vis talar om hur man bedömer vad som är ”lika” arbete. Och det är ju nästan stört omöjligt att säga att man tycker att ”lika lön för lika arbete” är fel. Man måste verkligen kavla upp ärmarna och börja använda sin analytiska verktygslåda för att ta itu med sådant. Men debatten för överlag (dagstnidnigar, tv osv) på en nivå där man sätter hjärnan på standby och spottar ur sig slagord utan någon som helst analys eller logiska resonemang. Se för övrigt min kommentar #12

 76. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer #75

  Det tror inte jag.

  Kan vi få lite input från någon annan bloggläsare?

  -Är det sätt jag bemötte signaturen ”feminist” på, kontraproduktivt på något sätt?
  -Har hon(?) stärkts i sin egen övertygelse snarare än berikats med ett för henne(?) nytt perspektiv att reflektera över?
  -Har eventuella andra bloggläsare (icke-jämställdister) drivits att ta hennes part snarare än att ifråga hennes ståndpunkt och påståenden?

 77. leifer skriver:

  Nils

  Punkt 3 har jag inte påstått och de andra var väl mer rätt men ändå dina omskrivningar. Sen må vara att det finns många riddare som ska försvara en kvinna, men det kanske är en annan sak men vilket möjligen i viss mån triggade Certatio. Jag har aldrig sett feminister gå emot andra feminister (s.k. systrar), för att dom är för hårda i sin retorik mot nån manlig debattör.

  Vad gäller punkt 2 tror jag förvisso det bästa svaret finns hos debattör Feminist, som du ju skrev inlägg till.

 78. per hagman skriver:

  Mamma Mia !

  Att pkt 65.

  Bra Mia att du ej numer som du skriver ”går i gång” på det som du uppfattar som provocerande utan i stället försöker synliggöra din egen mening.

  Jag ser ingen saklig grund för bekräftelse av det alltid ( många ( din skrivning ) ) är psykisk sjukdom bakom ett våldsbeteende , vilket du mfl vill göra gällande.

  Vidare vill jag tro att en slik generell uppfattning , svårt stigmatiserar psykiskt sjuka individer i vårt samhälle med att anta/utpeka dessa som potentiella våldsverkare.

  Eller har du Mia någon egen feministisk modell för vad som är psykisk sjukdom?

  Per Hagman

 79. Mia skriver:

  Sankte Per !

  Att pkt 79

  ”Bra Mia att du ej numer som du skriver “går i gång” på det som du uppfattar som provocerande utan i stället försöker synliggöra din egen mening.”

  Bra Per om du även håller dig till att bara synliggöra din mening så ska det nog gå bra i fortsättningen också ;)

  Jag har inte hävdat att psykisk störning eller snarare personlighetsstörningar ligger bakom allt våldsbeteende. Men många och även jag är av den uppfattningen att en viss typ av våld just beror på denna problematik. Många (såväl offer som professionella, män som kvinnor) kan vittna om att denna typ av våld följer ett visst mönster som stämmer med dessa typer av störningar (vare sig det är i ursprungsfamiljen, på jobbet eller i en parrelation/vid separation).

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/08/16/ohlys-skuldbelaggande-av-man-hjalper-inte-kvinnorna

  Det är min uppfattning och du är naturligtvis fri att ha din :)

 80. Mia skriver:

  ps Per

  ”Eller har du Mia någon egen feministisk modell för vad som är psykisk sjukdom?”

  Uppfattningen om att det rör sig om olika störningar kommer nog bla för att mansrörelsen söker andra förklaringsmodeller än könsmaktsordningen av naturliga skäl.

  Eva Rusz kommer i dagarna med en ny bok i ämnet ‘vissa mäns våld mot kvinnor’ (Tyvärr med titeln Varför hatar män kvinnor som älskar dem?) Och tyvärr finns det inte så många svenska böcker i ämnet ‘vissa kvinnors våld mot män’. Men på engelska finns det en del. Bla denna

  http://www.venusthedarkside.com/

  och här på youtube

  http://www.youtube.com/watch?v=wZHKCbHGlS0&feature=related

 81. leifer skriver:

  ”Roy Sheppard talks about personality disorders of a dangerous woman”

  Det där med kvinnliga sociopater låter ju som prinsessa-syndromet. Det feminismen varit med att skapa bland kvinnor.

  Men intressant att 70% av dom saknat en pappa.

 82. per hagman skriver:

  —Tja …skall vi fästa oss vid aftonblaskans historiskt banbrytande artiklar så är ca 5 % av manligheten i Sverige sk psykopater ( ungf som …Männ är svin… ).
  Vet ej hur tidningens artikelförfattarinnor kommit till den slutsatsen eller vilka undersökningar som ger stöd för påståendet.
  Dock med tanke på de 300 anställda vid tidningen borde det alltså finnas ca 15 tvättäkta psykopater tjänstegörande på denna tidning.
  Om det nu finns psykopater. Int sällan höjs det meningar för att begreppet är oegentligt och är mer en arbetsmarknadspolitisk diagnos över chefernas hantering av det vanligt fot ( kvinn ) – folket inom ex kommunerna

  — Att feministernas nu skapar egna definitioner på vad som är psykiska störningar är ej att förvåna.

  — Skulle vara intressant om Mia kunde ge oss en smula högre detaljupplösning på detta område.

  Per Hagman

 83. Nils Jungenäs skriver:

  Ingrid Carlqvist #7

  Precis! Självklart är det så att detta har bidragit även till den totalt urspårade jämställdhetsdebatten i Sverige. Vi har ju tom anammat en kolektiv skuldkännsla för kolonialismen och slaveriet.

  Andra symptom på samma underliggande mekanism tror jag är bidragande faktorer även i andra ”typiskt svenska” karaktärsdrag.

 84. Mia skriver:

  per hagman

  ”— Skulle vara intressant om Mia kunde ge oss en smula högre detaljupplösning på detta område.”

  Det skulle vara intressant att få veta varför Per Hagman talar om mig som om jag inte kommenterade på denna blogg utan snarare tillhörde en av dessa skribenter på AB t ex? Samt talar till några ‘oss’ där jag ej ingår, en variant på ‘osynliggörande’?

  Jag skulle kunna ge en relativt stor detaljupplösning i ämnet (fler och bättre kan naturligtvis de som forskar och skriver böcker i ämnet ge, främst män, om de är feminister kan jag dock inte uttala mig om) men kommentarfält lämpar sig inte för det är min åsikt (därav länkar för de som vill fördjupa sig). Men här några fler källor:

  En bra film om psykopater från austalienska ABC

  http://www.abc.net.au/catalyst/stories/s1360571.htm

  Och det finns alltså även kvinnliga psykopater.

  http://www.salongk.se/artiklar/2009/12/03/90187544/index.xml?__xsl=/templates/print-layout.xsl

  Noteras kan även att jag talar främst om personlighetsstörningar, alltså inte om psykiskt sjuka som tidigare antytts. Samt att psykopati inte är en diagnos överhuvudtaget vad jag förstått utan att de har drag ur tre sk facetter.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopati

  Könsfördelningen förefaller även jämnare fördelat vid personlighetsstörningar enligt en stor undersökning i USA (National Epidemiologic Survay on Alcohol and Related Conditions, underlag 35000 individer representativa för populationen i USA)

  Narcissistic – 6.2% (62% male 38% female)
  Borderline – 5.9% (47% male 53% female)
  Antisocial – 3.6% (74% male 26% female)

  (Källa ”BIFF – Quick Responses to High Conflict People” av Bill Eddy).

 85. per hagman skriver:

  Men Mia du skriver under din pkt 20 ”råkat på individer med personlighets (psykisk) störning. ”

  Vad menar du med denna skrivning?
  Psykisk sjukdom skiljs från personlighetsstörning såvitt jag vet.

  Min tidigare fråga gällde om feministrörelsen har egna definitioner på psykiska sjukdomar alt personlighetsstörningar.

  Mia ..när jag samtalar med dig , möjliggör jag… att du blir sedd.

  Per Hagman

 86. Mia skriver:

  per hagman

  ”Vad menar du med denna skrivning?”

  Vad menar du vad menar jag?

  ”Min tidigare fråga gällde om feministrörelsen har egna definitioner på psykiska sjukdomar alt personlighetsstörningar.”

  Hur menar du då?

  ”Mia ..när jag samtalar med dig , möjliggör jag… att du blir sedd.”

  Det lät fint men vad vill du ha sagt?

 87. per hagman skriver:

  Mia !

  Jag skall försöka konkretisera mig.

  Jag ställde en fråga till dig Mia utifrån att jag uppfattade att du ( feminister ) har en annan infallsvinkel än förekommande traditionella , kring allmänmänskliga / psykiatriska förhållningssätt / definitioner etc.

  En vilken man skulle kunna kalla ”feministisk psykiatri”.

  ——-

  Samtidigt blir jag förvånad över att du Mia skriver ”men kommentarfält lämpar sig inte för det är min åsikt ”.

  Här på pelle,s blogg kan ta ut svängarna , så redovisa gärna din åsikt.

  Annorlunda åsikter , gillar vi på denna blogg …och respekterar.

  Per Hagman

 88. Mia skriver:

  Per !

  ”Jag ställde en fråga till dig Mia utifrån att jag uppfattade att du ( feminister ) har en annan infallsvinkel än förekommande traditionella , kring allmänmänskliga / psykiatriska förhållningssätt / definitioner etc.”

  Då måste jag (1) fråga vad som får dig att tro att jag är feminist? Jag kallade mig ‘jämställdist’ här t o m långt innan Pär Ström började använda uttrycket (se länk) Men har slutat med det, nu säger jag bara som Lennon – Give peace a chance :)

  http://www.pellebilling.se/2010/01/manniskofraga-eller-mansfraga/

  Sen måste jag fråga dig (2) vad det är för annan infallsvinkel det är som du tolkar att jag har än den ”förekommande traditionella”?

  ”Annorlunda åsikter , gillar vi på denna blogg …och respekterar.”

  (3) Vilka är ‘vi’ i sammanhanget?
  Om det inte är så att du driver bloggen tillsammans med PB så känns det faktiskt lite överkurs att du talar om för mig vad vi gillar och respekterar då du alltså även kan se i länken ovan att jag hängt här tillräckligt länge för att veta vad ‘vi’? tycker ;)

  Fö trodde jag att du efterlyste en utvikning i ämnet psykiska störningar, alltså störningar inte sjukdomar (som jag inte är lika insatt i). Vilket jag alltså inte tyckte och tycker att man behöver fördjupa sig i i kommentarsfältet.

  Nu har jag svarat, då kanske du kan svara på min.

  Per – “Mia ..när jag samtalar med dig , möjliggör jag… att du blir sedd.”

  (4) Det lät fint men vad vill du ha sagt?

 89. per hagman skriver:

  Tja Mia

  –Själv uppfattar jag ditt resonemang understundom som ren feministisk propaganda
  –Att skapa fred har varit en av mina största arbetsuppgifter i mitt liv så här långt …apropå lennon
  – Själv förstår jag ej vad du vill ha sagt när du hänvisar till ”kommentatorsfältet” enligt ovan. menar du att vi vanliga kommentatorer ej har tillräcklig insikt i vad du skriver eller förståelse för vad du önskar ge uttryck för.
  — Att du ej förstår min avslutande harang om seende blir jag ju starkt förbryllad över eftersom du själv hänvisar till just härskarteknik i detta avseende….vet du ej Mia vad du själv kritiserar.
  Din argumentations teknik känns en aningen passivaggressiv.

  Per Hagman

 90. Mia skriver:

  Tja Per

  Konstaterar att du lyckas undvika att svara på alla mina frågor.

  Jag å min sida uppfattar därmed ditt babbel som att du vet att du ‘skitit i det blå skåpet’ men inte kan stå för det.

  Men nu vet vi iaf var vi har varandra i fortsättningen ;)

 91. leifer skriver:

  Mia och Per Hagman, nån av Er som stödjer Pelle Billing och denna blogg ekonomiskt?

  Det avslöjar rätt mycket hur viktigt man tycker arbetet är…

  Vad jag förstod på Pelle förut (utan dock att få ett rakt svar) så finns inte en enda kvinna i detta avlånga land som stödjer Pelle ekonomiskt dvs inte en enda krona vill ges bort. Detta ger ett intryck att kvinnor på t.ex. denna blogg bara snackar om att dom är ”jämställdister”, men inte egentligen inte är det. Eller att man helt enkelt inte vill ha jämställdhet. Ibland talar dessutom tystnaden sitt tydliga språk, då vet man…

 92. Törnrosa skriver:

  leifer: Nu får du f-n skärpa dig. Sluta upp att tjafsa om vem som betalar för sig.
  Du gör Pelle en stor otjänst med det tramset.

  Jag slutade att skriva här på grund av att du hoppar in med sånt snack.

 93. leifer skriver:

  Törnrosa

  Det är inte trams, utan högsta allvar. Precis som Pelles arbete alltså. Att du inte tog det på allvar förstod vi liksom att du inte vill stödja arbetet ekonomiskt.

  Sen är du lögnaktig också, du slutade skriva här av andra skäl. Nu är du dock tyvärr tillbaka, vilket gör dig ännu mera lögnaktig. Och kommer med personliga påhopp helt oannonserad. Du är inte trevlig alls på nåt sätt och tillför ingenting konstruktivt. Jag ser tydligt hur vanliga jämställda skötsamma män som börjar ifrågasätta feminismen möts av fruktansvärd ilska. Mycket större ilska än kriminella män, män som är verkliga svin etc. Detta är ett mycket märkligt fenomen men visar att vi är på rätt spår!

 94. Törnrosa skriver:

  leifer: Jag har inte kommit tillbaka och jo, det var därför jag slutade att skriva härinne. Säkert ingen större förlust, men det kan få fler att sluta skriva här om du ska hoppa in och ställa folk till svars för var de lägger sina pengar.

  Over and out.

 95. leifer skriver:

  Törnrosa, om min fråga kan avslöja nån debattör som påstår sig vara för jämställdhet men egentligen inte är det så är det ingen förlust, tvärtom. Om dom blir ”skrämda” av denna fråga, så är det väl heller inte rätt målgrupp eller hur? Att kunna skylta med att man har kvinnor på en blogg, oavsett deras åsikt, menar jag blir helt fel. Man ska inte positivt särbehandla nån pga kön!

  ”Mansrörelsen” måste också komma över sin ängslighet att fråga kvinnor vad dom tycker hela tiden, som om det vore viktigare än vad män tycker. Ska det vara nåt val där överhuvudtaget så måste det vara männens röst som är viktigast på denna blogg! Om inte männen ens tar sig själva på allvar, vem ska då göra det åt dom?

  Och att du slutade skriva här var helt enkelt att dina åsikter inte var kompatibla med jämställdhet. Du tycker t.ex. kvinnor ska vara vårdnadshavare no1. Och det går fetbort i denna rörelse!

 96. Mia skriver:

  leifer

  Jag tror det är viktigt att man kan hålla isär engagemang och ekonomi. Annars kan det få väldigt negativa konsekvenser då det i förlängningen rent hypotetiskt skulle kunna leda till att någon tex kan ‘köpa ut dig’ alternativt betala bra för att få ‘tala fritt’. Därför bör nog donationer förbli frivilliga och anonyma. Skulle trovärdigheten för mitt engagemang (och bloggen) öka tror du om jag sa att jag betalar 10 000 i månaden till PB?

 97. leifer skriver:

  Mia

  Det viktiga är inte vad du säger, utan vad du gör. Din överdrift och ditt svar ger intryck av att du idag inte betalar en krona. För Pelle är det väldig stor skillnad och är det som kan avgöra om han kan fortsätta med bloggen eller inte. Om en person betalar så är det för mig ett bevis för att den personen tycker Pelles arbete är mycket viktigt. Det var också en könsfråga, det tycks alltså vara få eller inga kvinnor som betalar. Har dom inte råd? Nej, det är inte problemet! Det var därför jag pratade om målgrupper, och detta förstår väl du mycket väl också, vilket gör att ditt svar är mycket märkligt. Man får också intryck här ibland att personer med kvinnliga nick är extra viktiga, varför då om så är fallet?

  Så som svar på din fråga, om du sa att du betalar 10,000 kr i månaden, och det var sant, så skulle din trovärdighet öka. Dvs svar ja! Jag har svårt att tro att det finns nån som vill betala 10,000 kr i månaden för nånting, som den inte tror på ganska nära 100%. Ett sånt belopp skulle också ge Pelle helt andra möjligheter.

  Sen kan man givetvis engagera sig på andra sätt och t.ex. lägga mycket tid för att hitta bra länkar, komma med konstruktiva och bra synpunkter etc. Pengar är inte allt, men som Pelle har sagt, han kan inte göra detta helt gratis. Och det blir ju också då skillnaden mellan amatör och professionellt arbete. Hur viktigt tycker man detta ämne är? Jag tycker det är tillräckligt viktigt för att jag ska vilja vara med att stödja det ekonomiskt, vad tycker du? (du har ännu inte svarat på frågan)

 98. Roger skriver:

  Leifer:
  Rent trams. Vill man och kan man stötta PB, vilket är kanon, så gör man det, visst.

  Men det påverkar inte värdet eller relevansen på det som skrivs i kommentarerna.

  Vad du egentligen säger / konsekvensen av det du säger, är att man ”köper sig rätten” att uttala sig här, vilket är motsatsen till den dialog PB vill uppnå och är kontraproduktivt för bloggens syfte. Bara det faktum att en så bisarr åsikt har luftats här kan komma att användas MOT PB i olika sammanhang om han inte tydligt tar avstånd från den.

  Just nu hjälper du inte, Leifer.

  Mia:
  Håller med dig.

 99. Mia skriver:

  Roger

  Och jag håller med dig. Ibland stjälper man nog mer än man hjälper (oavsett hur mycket man ‘betalar’).

  leifer

  Ser att du vill väl men samtidigt inte inser att det i detta fall blir så fel.

 100. leifer skriver:

  Roger

  Nej det är inte alls trams, och givetvis bestämmer Pelle själv hur mycket han ev. vill påverkas av de som skriver kontra vilka som betalar. Vilka som är målgruppen alltså. Pelle har vädjat om ekonomiskt stöd, utan det så måste han lägga ner bloggen, alt kan inte alls jobba så mycket med den.

  Mia

  Vad är det som är så fel? Du svarar fortfarande inte på frågan. Jag tolkar det som du inte har nåt intresse av att bidra ekonomiskt och jag vidhåller att det handlar om just intresse. Alla har råd att bidra, det är graden av intresse och hur väl ens åsikter stämmer överens med bloggens syfte som avgör! Ju tydligare Pelle är med sin inriktning, desto tydligare kommer det jag säger bli. Just nu är det mest en proteströrelse.

 101. Mia skriver:

  leifer

  Jag har svarat på frågan. Jag anser att donationer ska vara frivilliga och anonyma. Att du sen inte nöjer dig med det svaret har jag förstått. Och jag men även andra har förklarat vad vi tycker är problemet. Och vi får väl helt enkelt agree to disagree.

 102. Mia skriver:

  PB

  Nu vill jag veta. Kommer du även fortsättningsvis att tillåta att någon ställer och avkräver andra svar på frågan om de bidrar med pengar till bloggen och med hur mycket?

 103. leifer skriver:

  Mia

  Jag kräver inte svar men det är ju då rätt tydligt att du inte bidrar ekonomiskt! Sen vinklar du din fråga till Pelle, och det är klart att kommer svara som du vill då, om han nu svarar.

 104. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer

  JAG TYCKER :

  Jag håller med Mia och Roger i det här.

  Rent hypotetiskt:
  Om jag var Pelle och du sponsrade mig med pengar och skrev det du har skrivit här, skulle jag betala tillbaka varenda krona plus ränta och vänligt men bestämmt be dig hålla dig härifrån.

  …men det är bara vad jag tycker.
  …om nån nu skulle bry sig.

 105. leifer skriver:

  Nils,

  Vad är det jag skrivit som är så fel, detaljer tack. Sen är du väl förbannad för att jag inte höll med dig om din förmåga att påverka feminister i några inlägg. Är det så ”vi bröder” ska hålla ihop tycker du?

  Jag frågade dessutom inte Mia om hur mycket, jag frågade bara om hon överhuvudtaget är med att betalar. Och om det låg nåt i det jag sa om intresse för Pelles arbete kontra om man vill bidra. Jag gissar att du inte heller då bidrar ekonomiskt, eftersom du nu överdriver nåt enormt och tycker jag ska slängas ut. Jag tycker det var mycket fult av dig och jag förstår inte din ilska mot mig.

  Jag kräver inte heller av Pelle att han ska påverkas åsiktsmässigt av mig och andra som är med att betala. Därmed så har alla typer av verksamheter, som har sponsorer och/eller betalande gäster, nåt form av kundåtagande och representation. Så fungerar världen. Givet blir det en balansgång för att behålla ett oberoende. Men det kan då t.ex. handla om att vid olika tidpunkter prioritera olika frågor, eller ha ett annat fokus än man annars hade tänkt. Detta alltså utan att påverka nån politiskt/åsiktsmässigt. Självklart vill jag att Pelle ska behålla sin integritet, det är snarare ett krav från mig, än nåt annat.

 106. Pelle Billing skriver:

  Jag har inte velat ge mig in i denna diskussion (har hoppats att den skulle självdö), men då snart alla toppkommentatorer är indragna så har jag inget val.

  @leifer: Om du vill uppmuntra folk att donera så tycker jag att du kan skapa dig en signatur i stil med ”Stolt sponsor av bloggen med xxx kr i månaden” eller liknande (dvs sist i dina kommentarer). Nu finns det ju ingen färdiggjord signaturdel i kommentarsfältet här, men det går ju bra att klistra in själv. Det jag däremot *inte* vill är att du ställer folk mot väggen och kräver svar på om de donerar. Sådant beteende har ingen plats här – och det hjälper inte bloggen i dess syfte.

  @Roger: Att kräva att jag ska ta avstånd från det leifer eller någon annan skriver, för att inte bli ihopkopplad med det, är fel tänkt. Det borde vara en självklarhet att jag bara står för det jag skriver själv, och när du skriver att jag måste ta avstånd från något så utgår du ifrån att mina meningsmotståndare har rätt att bedriva ”guilty by association”. Det har de inte.

  @Mia: Om jag tillåter att någon ställer frågor och avkräver andra på svar om de bidrar ekonomiskt till bloggen? Som jag skrev ovan så vill jag att leifer slutar göra detta. Men vad får dig att tro att du behöver svara? Jag uppmanar alla att strunta i kommentarer de tycker är dumma. Om det inte går att strunta i det för att det känns obehagligt att någon inte ger sig, så kontakta mig via kontaktformuläret! Jag finns alltid tillgänglig som moderator men endast om jag blir kontaktad personligen.

  @alla: Bloggens redaktionella innehåll kommer aldrig att styras av pengar. Att tro det är som att stoppa åsnan framför vagnen. Det funkar istället så att de som gillar bloggens budskap och tycker det är viktigt har möjlighet att stödja den med pengar. Om man inte kan eller vill ge pengar kan man bidra med goda tips, kloka kommentarer eller genom att mejla makthavare och be dem kommentera relevanta blogginlägg. Min vision är en community där många bidrar på olika sätt för att förändra opinionen kring könsfrågor i Sverige.

  Alla behöver inte hålla med mig i detalj. Det är närmast det som är poängen med bloggen. Alla i community:n kan troligen enas om att vi behöver en jämställdhetspolitik som bryr sig om båda könen, och en mediakår som inte attackerar något av könen. Men bortom dessa insikter finns det många olika bud om vad som är bäst väg framåt.

 107. leifer skriver:

  Pelle

  Ok man jag ser inte att jag gjort mer fel än andra och undrar varför jag ska bli uppläxad och inte Nils Jungenäs. Om alla är välkomna så gäller det väl även mig? Skriv gärna ett personligt brev till mig och förklara. Jag har heller aldrig påstått att du kommer styras av pengar. Jag sa dock att alla professionella verksamheter kan ha olika fokus och ett visst åtagande mot sina sponsorer. Och jag tror också att denna blogg är i uppstartsfasen så att säga och att den på sikt (förhoppningsvis) kommer bli mer professionell och målinriktad för att då verkligen göra skillnad. Jag tror då inte man kan vara ”kompis” med alla, och det blir mer naturligt vilka som vill vara med eller inte. Det blir då också så att när detaljerna blir mer klara, att fler kommer falla ifrån samtidigt som nya tillkommer. Det är alltså inget man ska vara rädd för och jag tror på att alla vinner på tydlighet. Att få med alla på tåget tror jag är fel målgrupp, jag tror att ”jämställdist” är relativt smalt. Och i den rörelsen vill man t.ex. inte ha med folk med ”patriarkaliska” värderingar, där man t.ex. anser att kvinnan ska vara vårdnadshavaren no1, eller hur? Det kallar jag inte att inte hålla med dig i detalj, det kallar jag fundamentalt avvikande åsikter!

  Vad gäller stor integritet så gäller det mig själv (!) också, jag har samma nick som alltid och byter inte eller låtsas vara nån jag inte är. Att nån här insinuerar att jag försöker köpa folk tar jag alltså som en personlig förolämpning. Mitt enda syfte var att verka för ditt arbete Pelle, och uppskattas inte det så avstår givetvis jag både från att skriva och att sponsra högst frivilligt! Dvs jag behöver inte ”stängas av” (även om ingen här har förklarat hur det ska ske på ett anonymt forum för de som verkligen vill jävlas). Jag ser också ett problem med anonymitet och det som gammelmedia kallar för pissrännan. Det finns alltså en risk ex med massa bladder utan konstruktivitet eller mål.

 108. Mia skriver:

  PB

  Personligen tycker jag det är konstigt att du inte gått in tidiagre och satt stopp. Och ja jag har också hoppats att frågan skulle självdö, men den har återkommit i tråd efter tråd. Och leifers kommentar # 92 var sådan att jag faktiskt inte längre kunde tiga.

 109. leifer skriver:

  Mia

  Min kommentar till dig var en följd av din debatt med Per Hagman. Jag uppfattade inte dig som speciellt seriös eller ärlig (även från tidigare). Och det gör jag inte nu heller med tanke på hur du vinklar vad jag frågade dig. Sen är det sant att jag frågat Törnrosa flera gånger, när hon hoppar på mig personligen om hon bidrar ekonomsikt som en fråga hur mycket hon tror på Pelles arbete och med tanke på att hon tycker att kvinnan ska vara vårdnadshavare no1. Igen nåt vi två debatterade, inte nåt du behövde lägga dig i. Och lägger du dig i så spela inte oskyldig lammunge. För det är du inte! Och jag förväntar mig att Pelle inte särbehandlar kvinnor heller, vilket jag tycker det finns en tendens för och jag tycker du lever i viss mån på. Du har tidigare redan visat att du inte vill debattera med mig och att du tar Törnrosas parti.

 110. per hagman skriver:

  Leifer :

  På Din fråga huruvida jag stödjer denna mycket viktiga blogg ekonomiskt så skäms jag en aning.

  Jag borde ha stött med något enkelt månatligt bidrag för denna viktiga politiska verksamhet.

  Jag har definitivt råd , men detta har ”fallit” bort.

  Sry o jag skall förbättra mig.

  leifer mvh / per hagman

  PS : Bra att du påpekade och jag tar ej illa upp.

 111. leifer skriver:

  Per Hagman

  Kul att du tog det på rätt sätt och jättekul att du är med å hjälper!

  Det var ju bara så jag menade!

  Men jag har lovat Pelle nu att inte fråga om sånt mer, så jag får väl avstå då i fortsättningen även om jag vidhåller att det är en bra värdemätare på hur mycket folk bryr sig och hur väl det stämmer överens med ens egna åsikter.

  Väl mött i fortsättningen!

  Mvh

 112. per hagman skriver:

  Leifer.

  Bra poäng av dig att hänvisa till hur man tar saker o ting på det ”rätta sättet”.
  Samtidigt förstod jag vad du ”menade”

  Leifer : GMY på detta blogghav.

  Per Hagman

 113. Maria skriver:

  Bra analys!

Google