Corren: ”Det sårbara könet knappar in”

27 september 2011, av Pelle Billing

I förrgår skrev jag om Sydsvenskans omedvetna (?) rapportering av mansfrågor. I sin artikel om att mäns medellivslängd ökar, listade Sydsvenskan ett urval av mansfrågor som förklaringsmodell till varför män lever kortare än kvinnor.

corren

Idag tar Correns ledarredaktion upp nyheten om att mäns medellivslängd ökar, och att vi snart kommer att ha fler män än kvinnor i Sverige. Mäns förbättrade överlevnad samt en övervikt av manlig invandring leder till att vi går mot ett mansöverskott.

Så här sammanfattar Corren varför män lever längre:

Att mäns medellivslängd ökar beror på en kombination av fred, tekniska framsteg och ökad jämställdhet. Få svenska män behöver i dag riskera livet i krig. Livsfarliga och mansdominerade arbeten har i hög grad blivit säkrare med robotar och maskiner. Medicinska framsteg kompenserar män för det ”inbyggda” skydd som kvinnor har mot hjärt- och kärlsjukdomar. Och i takt med en friare mansroll är det fler män som går till doktorn i tid, i stället för att lida i tysthet tills det är för sent.

Detta är en god översikt av de faktorer som lett till låg medellivslängd för män.

Lägg till detta att kvinnor i ökad omfattning upplever männens stress av att förvärvsarbeta – samt ökat sitt rökande och supande – och vi får en god helhetsbild av varför skillnaden i livslängd minskar.

Vissa ”experter” vill dock använda mäns förbättrade hälsa som argument för att det är synd om kvinnor. Logiken är att om det är bra för män så måste det vara dåligt för kvinnor, och troligtvis håller någon även på att förtrycka de små liven (obs: ironi).

Correns kick-ass kvinnor är dock inte intresserade av att vara offer, och de skriver så här:

Detta är dock inte detsamma som att mäns ökade medellivslängd ”sker på kvinnornas bekostnad”, vilket psykologen Madeleine Gauffin säger till TT. Hon påstår att män har fått ”behagligare liv” eftersom kvinnor både ska göra karriär och ägna ”dubbelt så mycket tid som männen åt obetalt hushållsarbete”. Det första är hyckleri, det andra är lögn.

Kvinnors möjlighet att göra karriär har både jämställdhetsivrare och feminister slagits för, och det är hycklande att låtsas som om det är något som tvingats på kvinnorna. Fördelningen av det obetalda hushållsarbetet blir allt jämnare, visade SCB nyligen. Vägs förvärvsarbetet in arbetar kvinnor och män nästan på minuten lika mycket.

Ord och inga visor. Fakta trumfar åsikter.

Frasen ”både jämställdhetsivrare och feminister” fick mig för övrigt att skratta högt. Min gissning är att den inte uppskattas hos F! och company, då den helt enkelt landar för nära sanningen.

Slutligen exponeras mansforskaren Lars Jalmert som ideologiskt vriden i sina resonemang, på ett sätt som inte är värdigt en akademiker:

När sedan mansforskaren Lars Jalmert oroar sig för att framtidens mansdominans – som alltså beror på att orättvisan att män lever kortare än kvinnor minskar – ska leda till att ”det patriarkala samhället” ska bli ”ännu mer patriarkalt”, blir det riktigt tramsigt. Att vrida en orättvisa som så tydligt drabbar män till att ”kvinnor är offer” visar på ett sjukt debattklimat. Låt oss spara ”kvinnor är offer”-retoriken till Saudiarabien, där jämställdhetskampen fortfarande handlar om grundläggande rättigheter som rösträtten.

Hatten av för Correns skribenter; de visar på en väg framåt för resten av media som fortfarande är hopplöst fast i sin misandri.

Tipstack: Går till Bengt och C!

Läs även: Aftonbladet gör en bakåtsträvande och felaktiga analys om löneskillnader mellan könen. På sidan 10 i mitt manifest finns en korrekt översikt av löneskillnader mellan könen. Även Genusnytt skriver om Aftonbladets artikel.

 

16 kommentarer på “Corren: ”Det sårbara könet knappar in””

 1. Kenneth skriver:

  Corren går från klarhet till klarhet – jag är imponerad! Kvinnorna som skriver på dess ledarsida har verkligen fattat vad jämställdhet handlar om!

  Undrar om man kan teckna en prenumeration på Corren även om man bor 40 mil från Linköping?

 2. Mattias skriver:

  Apropå artikeln om ”lönediskriminering” så finns där en kommentar från en ivrig feminist som belyser hur allvarligt snett en del av dem hamnat:

  ”Inge Klungseth, dessutom anser jag att det är patriarkala strukturers fel att kvinnor är sämre på löneförhandling (generellt) eftersom vi kvinnor också är uppvuxna i ”männens värld” och redan från småbarnsåren fått införlivat sämre självförtroende”

  Ibland blir jag riktigt orolig för en del människor. Feminismen har skapat den ultimata ursäkten att aldrig någonsin behöva ta ansvar för sina val, sina handlingar och värderingar. Den totalt ansvarslösa människan är skapad. ”Verkan och konsekvens” som koncept är avskaffat.

 3. Urban skriver:

  Häftigt! Det händer grejjer och det är så uppenbart att hela det feministiska idébygget är på väg att krackelera då det inte är faktaunderbyggt.

 4. Joel Johansson skriver:

  Aftonbladets ledare får massivt mothugg i kommentarsfältet. Det är glädjande! Försvaret består av ett feministiskt troll som svarar alla kritiker med ett ”joho!”.

 5. Galne Gunnar skriver:

  SVT Rapport ljuger svenska folket rakt i ansiktet:

  http://www.youtube.com/watch?v=dT-dI7wDyIc

 6. Mats skriver:

  Corren gör det igen. Tråkigt att man inte får se vem det är som skrivit den artikeln.

 7. Clabbe skriver:

  När jag nyligen diskuterades mäns uppoffringar på en jobbfika med enbart kvinnor (dum idé) ansåg en av dem (och ingen av övriga sade emot) att värnplikten var ett förtryck – mot kvinnor. Och även att man hellre blev kanonmat än råkade ut för ett sexuellt övergrepp i krig.

 8. Kristian skriver:

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.731928-overskott-pa-man-om-fyra-ar
  ”Men att männen tycks ha fått ett behagligare liv sker på kvinnornas bekostnad, anser psykologen Madeleine Gauffin.
  – Att kvinnors livslängd inte ökar i lika hög takt som männens har givetvis med kvinnornas livssituation att göra. Ansvaret för hem och barn vilar fortfarande till stor del på kvinnornas axlar. Mäns stressnivå sjunker när de kommer hem, kvinnors ökar. Det är otroligt talande, säger Madeleine Gauffin.”

  Att mäns ökade livslängd skulle ske på kvinnors bekostnad låter förstås heltokigt, men det är fullständigt logiskt utifrån ett radikalfeministiskt synsätt. Gudrun Schyman och Martina Nilsson:
  ”Makt är alltid en relation. Har någon grupp mer makt så är det på någon annan grupps bekostnad.”
  Från http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1473299/Alla-vill-inte-ha-jamstalldhet.html

  Alltså, när män som grupp får någon slags förbättring i form av ökad livslängd så innebär det automatiskt att kvinnor som grupp får det sämre. Att aktivt arbeta för att försämra förhållanden för män, för pojkar i skolan och bedriva misandri blir också helt logiskt. Det här är en ”gungbrädemodell”, om den ena ska upp så måste den andra ner. Ett nollsummespel kan man också kalla det.

  Jag jobbar med personlig utveckling och jag kan inte för mitt liv tänka mig en mera destruktiv tankemodell, att en ökad frihet i mitt liv med nödvändighet leder till en minskad frihet och ett ökat förtryck för min partner.

 9. leifer skriver:

  Skönt att få läsa en känga till tokfeministen Madeleine Gauffin!

  Tydligen har hon fått tala oemotsagd i alla våra stora dagstidningar! Vad hände med kritiskt granskande och undersökande journalistik?

 10. Pelle Billing skriver:

  Kristian,

  Ja, det är ett synnerligen destruktivt sätt att se på världen. Samtidigt förklarar det väldigt mycket när det åskådliggörs.

 11. Anders skriver:

  ”Fakta trumfar åsikter.”
  Fast detta är en text full av just åsikter som kritiserar andras åsikter. Ingen statistik och ingen fakta, endast kritik av oliktänkande. Att, som ledaren vill få det till, mäns framsteg skulle vara något som skett trots ”hycklande” feminister känns både oärligt och okunnigt men det är tyvärr så här antifeminismen ser ut idag. Hela resonemanget byggs på att två enskilda personer och deras åsikter , här i form av en psykolog och en mansforskare, antas representera en stor rörelse som ställer sig bakom. Detta för att journalisten ska kunna plocka billiga poäng på sina okunniga fördomar om feminism. Det är inte seriös journalistik.
  Corren har en borgerlig vinkel som tydligt avspeglar sig i ledarna och att jämställdismen återigen ställer sig bakom en vänsterkritisk syn är ingen chock direkt, fast även Billing borde värja sig mot att feminister klumpas ihop som någon sorts motpol till mäns frigörelse. Att mansrollen blivit friare vilket leder till att fler män vågar gå till doktorn är ett feministiskt framsteg precis som fler pappadagar och bättre attityder mot homosexuella män. Tre faktorer som gjort mäns liv bättre. Självklart är det negativt att kvinnor röker super och jobbstressar mer än de gjorde förut men i Corren får man intrycket av att ett enkelt konstaterande av detta är ett gnäll som man ska hålla inne med eftersom kvinnor har det jobbigt i Saudi-Arabien. Tänk om någon använde detta märkliga argument på jämställdister? Dåliga argument ska inte hyllas, även om de kritiserar det man avskyr allra mest(Feminister på vänsterkanten).

 12. Daniel skriver:

  @Anders
  Nu har jag inte läst artikeln, men skulle den kritiken du riktar vara rätt så håller jag med i sak.
  Det är inget nollsummespel.
  Bara för att vi har obegåvade Bolsjeviker i media och på våra lärosäten.
  Som försöker indoktrinera oss med en massa marxistisk smörja, så hjälper det inta att man gör samma sak fast åt ”andra hållet”.

 13. Roger skriver:

  Anders;
  Börja styckindela så att man orkar läsa vad du skriver.

  Journalisten plockar billiga poäng på okunniga fördomar om feminismen? Du som har en högre kunskapsnivå kan väl upplysa oss om hur feminismen ”verkar för mäns frigörelse” när de:

  - Hävdar att det är pojkars EGET fel att de får lägre betyg för samma kunskapsnivå jämfört med tjejer
  - Hävdar att det är mäns EGET fel arbetsplatsolyckor nästan enbart drabbar män
  - Hävdar att det är mäns EGET fel att de dominerar i självmordsstatistiken (och att det i själv verket är kvinnor som är olyckliga)
  - Hävdar att det är mäns EGET fel att de i större utsträckning är socialt marginaliserade, utslagna och i utanförskap

  och eftersom det är deras eget fel är det inte ett jämställdhetsproblem, inget som bör satsas resurser på att lösa, och trots allt, som Jalmert underförstått säger; ju högre ratio män i samhället ju sämre är det, så det är bara bra för jämställdheten om vi kan döda av lite män i förtid.

  Däremot så är det faktum att kvinnor väljer lågbetalda jobb i större utsträckning än män i själva verket strukturell diskriminering av kvinnor. (trots att varje enskild kvinna har mer pengar att röra sig med än varje enskild man pga social transferering).

  Jag är nyfiken på din syn kring detta; såsom den ENDA SANNA UTTOLKAREN av vad feminism är och står för så är ditt ord lag för hur jag ska tänka kring dessa frågor. Jag anar att efter ditt svar kommer jag inte alls tycka att det är konstigt eller problematiskt att det satsas närmre en miljard skattebetalarpengar på att lösa kvinnors problem (såsom de är definierade av feminismen) och inget för att lösa mäns problem.

 14. Heuristics skriver:

  Påstås det seriöst att männens levnadsålder ökar pga minskad mängd krig? Det går inte att komma till mindre än 0 krig per århundraden! Sverige har inte varit i krig på 200 år:

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_Sweden

 15. Rickard skriver:

  @Heuristics: Nej, kriget i Afghanistan är ju inget krig, man mördar ju bara civila för fredens skull…

  Tips: lita aldrig på wikipedia gällande politiska frågor.

 16. Heuristics skriver:

  Ett krig är inte definierat utifrån hurvida civila blir mördade.

  Jag litar hellre på wikipedia än slumpmässiga internetforumkommentarer.

Google