Problematisk mansroll leder till långt straff

15 augusti 2011, av Pelle Billing

Idag har domen kommit i Gävle tingsrätt för mordet på Tommy Johansson. Nio års fängelse för den 20-åriga mannen och tre års fängelse för den 21-åriga kvinnan. Domen verkar fullt rimlig med tanke på att mannen är den som stått för det dödande våldet.

Motivet till dödsmisshandeln var att den unga kvinnan berättade för sin unge pojkvän att Tommy Johansson, en 54-årig gymnasielärare, försökt tafsa henne på brösten när de drack öl tillsammans. I efterhand har dock ingen av de 100 personerna som befann sig på pizzerian kunnat stärka hennes berättelse.

Detta visste dock inte den 20-åriga mannen, som tillsammans med sin flickvän begav sig till den 54-åriga lärarens lägenhet för att göra upp. Resultatet blev att den medelålders mannen misshandlades till döds.

Händelseförloppet, brottet och domen är ganska lätta att förstå. Inga konstigheter här. Dock finns det anledning att anlägga ett könsperspektiv på det hela:

 1. Varför skriver Aftonbladet endast ut namnet på den unge mannen? Är det för att han fick ett längre straff? Mannen och kvinnan utförde dådet tillsammans, så man kan tycka att det finns anledning att antingen skriva ut bådas, eller ingens namn.
 2. Vad är det för mansroll som gör att en ung man riskerar ett decennium i fängelse för att en annan man eventuellt försökt tafsa hans flickvän på brösten? Varför räcker det inte med att säga att ”om du gör det där igen åker du på en snyting”?

Som bekant är det populärt att diskutera de strukturer som gör att kvinnor hamnar i en utsatt roll. Men här har vi ett typexempel på en ung man som hamnade i en väldigt utsatt roll av att få höra att hans flickvän råkat ut för en mindre kränkning.

Hur kommer detta sig? Hur kan vi förstå den unge mannens agerande? Handlar det om samhällsstrukturer eller om evolutionspsykologi? Skriv av dig i kommentarsfältet.

 

30 kommentarer på “Problematisk mansroll leder till långt straff”

 1. Mia skriver:

  Jag tror definitivt att det ligger på ett mer individpsyk/sociologiskt plan sas. De allra allra flesta skulle inte sökt upp läraren och inte misshandlat honom till döds.

  Såg på Dr Phil i helgen ang dödsskjutningar som inträffar ett par gånger per år i USA (i ett land med massa folk och vapen). Det finns helt enkelt sjuka/störda individer. Tack och lov går inte heller majoriteten av dessa till yttrligheter utan det handlar om en liten minoritet. Och visst kan man som det sas i programmet ibland vara efterklok och se att det kunde ha gått snett för vissa. Men att det alltså är mycket svårt att se just vilka som kommer få en ‘kortslutning’.

  Det jag undrar är varför vi frågar oss varför så ofta och tror att vi ska kunna uppnå nån nollvision vad gäller våld och vansinnesdåd. Eller så är det jag som är för krass helt enkelt.

 2. Mörker skriver:

  Det framgår ju tydligt att det är fråga om två störda förrövare. Klassiskt är ju också att störda kvinnor håller sig med egna torpeder på det här viset. Hon borde ha dömts till samma straff eller strängare, men det är ju svårt med bevisning vad gäller stämpling till mord. Därför klarar sig oftast de farligaste kvinnorna undan straff. Åker de ändå fast kan de ju gråta en liten skvätt så blir det kvinnorabatt, som uppenbarligen är fallet här.

  Hon borde definitivt ha lämnats ut med namn och bild. Inte bara för att han lämnas ut. Mest för närsamhällets skull, men de vet ju antagligen redan vem hon är. Övriga intresserade kan ju läsa om det på fb, gissar jag. Det är alltid bra att hålla reda på de här kvinnorna i sitt närområde, särskillt om de frikänns. De är mycket manipulativa.

  Vad jag undrar över är samhällets inställning till störda individer. Som jag uppfattar det ansluter sig Mia till en gängse hållning till att om en person är störd så är det inte samhällets fel. Var denna missuppfattning kommer av har jag svårt att förstå. Tvärtom är utvecklandet av en stöning direkt beroende av en dysfunktionell miljö och raserade föräldrarelationer.

  Det är de raserade föräldrarelationerna som utlöser störningar. Detta är något som samhället valt att bortse ifrån vid skapandet av begreppet ”barnets bästa”, varför vi antagligen kommer att se mycket fler störda individer i framtiden. Denna juridiska term är i det närmaste att betrakta som en beställningsjobb från Socialdemokraterna under Margareta Winberg. Om man ska tro henne själv så är det alltså ROKS politiska agenda som varit vägledande. Den är en av produkterna av forskare som planterats in på universiteten, som den direkt ansvariga Johanna Schiratzky. I likhet med Eva Lundgren är hon politiskt tillsatt av Margareta Winberg för att skapa ”vetenskapligt” underlag för lagändringar som försämrade barns och mäns rättssäkerhet.

  Genom dessa förändrade lagar skapades möjligheter att ta ifrån barn sina välfungerande fäder. Särskillt i de fall då modern är störd men inte saknar diagnos, vilket oftast är fallet. Det är alltså ROKS agenda som de rödgröna lagstiftat om. Och som de borgerliga valt att inte återföra till den välunderbyggda och sunda lagstiftning som föregick denna. De har istället tillsatt en utredning…

  Vad har detta med störda individer att göra. Jo, allt. En av de saker man med säkerhet vet om personlighetsstörningar är att individer med ärftliga anlag kan utveckla störningen om de utsätts för separation från sina föräldrar eller andra primära relationer. Därför bör samhället ge barn allt tänkbart stöd för att behålla relationen till sina föräldrar. Idag gör samhället det motsatta. Istället för att göra det som barnet skulle må bäst av har man valt en lagstiftning som speglar separerande mammors önskningar och begär, på barns och pappors bekostnad. Det är detta ensidiga fokus på hur kvinnor vill ha det som format begreppet ”barnets bästa”, som i sin tur lärs ut vid läsosätena och ligger till grund för lagstiftningen.

  Resultatet av lagstiftningen är att betydligt fler barn än tidigare riskerar att utveckla allvarliga personlighetsstörningar. Dysfunktionella miljöer (som Gävleborg) med droger och kriminalitet, förvärrar dessa individers problematik.

  De rödgröna har för länge sedan svikit arbetarklassen. Det är löjligt med vilken precision de numera raserar livet för sin egen väljarbas. Men de flesta har förstått att deras politiska taktik går ut på att skapa sociala problem som de sedan kan pretendera på att vilja lösa.

 3. Miah skriver:

  ”…typexempel på en ung man som hamnade i en väldigt utsatt roll…”

  Men kom igen!!!

  Han valde själv att mörda mannen…

 4. leifer skriver:

  Pelle
  ”Domen verkar fullt rimlig med tanke på att mannen är den som stått för det dödande våldet.”

  Ja delar inte den synen. Inte om man ska bedöma människor som just människor, inte som kön. Den passiva kvinnan som samtycker är då faktiskt mycket mycket delaktig i våldet. Den amerikanska modellen ger väl nästan samma straff för passivt deltagande.

  Jag tycker domen här andas straffrabatt för kvinnan pga kön. Det är ju också uppenbart att hon spelat på manligt och kvinnligt och eldat upp stämningen så att pojkvännen skulle visa ”vad skåpet ska stå”. Vi måste sluta se kvinnor som oskyldiga varelser som alltid vill väl. Mycket av mansrollen pressar ju fram av kvinnors beteende och många tjejer dominerar egentligen totalt ett förhållande och sin kille. En 18 årig kvinna är lika myndig som en 18 årig man, med ordets alla betydelser! Här var ju kvinnan dessutom äldre än sin pojkvän, och borde då varit den klokaste. Många unga män känner sig i underläge idag i ett förhållande. Dom vet med sig att det är lättare för tjejen att skaffa ny pojkvän än omvänt. Förhållandet blir då ojämställt och killen kan hamna i beroendeställning. Så kan mycket väl varit fallet här också. Så tjejen är helt klart mycket skyldig här upplever jag.

  Det omvända med Helge Fossmo och Sara Svensson som sköt. Hon höll i pistolen, ändå var det mannen som fick det stora straffet och ansvaret. Situationen är inte olik, men här är det mannen som får straffet för sitt agerande. Inga förmildrande omständigheter alltså när det är en man som utför våldet, bara om det är en kvinna.

 5. Mörker skriver:

  @leifer

  I detta fall är det ju solklart hon som varit drivande eftersom hon först begått stämpling till mord och sedan själv deltagit aktivt i dödsmisshandeln. Så det är bara frågan om kvinorabatt.

  Annars håller jag helt med dig. Jag kommer även att tänka på skotten mot ”greven” och hans sambo i gamla stan. Där kom ”grevens” ex undan och kunde fortsätta sin karriär som förläggare och styrelsemedlem i Ecpat, medans den dumma torpeden dömdes.

 6. leifer skriver:

  @Mörker

  Ok, kanske borde ha anat bara av domen att kvinnan var mer delaktig än jag först trodde, hade hon varit passiv hade hon väl inte ens fått fängelse. Då blir ju det milda straffet ännu konstigare då ju kvinnan mycket väl kan ses som den som varit huvudansvarig och mest aktiv i detta brott.

  SVD hade förresten nyligen en ledare om ekonomisk brottslighet som straffas dubbel i Sverige. Det var ett exempel på en person som var skyldig skattverket över 1 miljon kronor. Han betalade tillbaka allt men får ändå sitta i fängelse för brottet, drygt 2 år. Han försöker nu överklaga detta till EU-domstolen men om dom ens tar upp målet så kommer det troligen ta minst 10 år innan dom kommer med nåt beslut. Hade han alltså struntat i att betala pengar och istället gömt dom, så hade alltså brottet (om jag förstått rätt) varit preskriberat när han suttit av fängelsestraffet.

 7. JD skriver:

  Förmodligen valde kvinnan mannen som pojkvän för att hon själv inte har den fysiska styrkan att hota och misshandla själv. Han var hennes vapen för att kunna tvinga till sig respekt från andra.
  Straffen är nog korrekta trots att kvinnan kanske är lika farlig och störd som mannen?

 8. Mia skriver:

  Hittade detta:

  ”I brottsregistret finns flera domar för misshandel och i utlåtandet konstaterar man att 20-åringen har dålig impulskontroll när han dricker som lätt resulterar i destruktiva handlingar, som misshandel.”

  http://arbetarbladet.se/nyheter/hofors/mordetihofors/1.2937195-han-vagrade-ta-emot-hjalp

  Han behövde vård, det visste man, men ville inte ha någon.

  Detta visar ju även på det faktum att det ofta är en minoritet som står för en majoritet av våldet. Alltså inte ‘mäns våld mot kvinnor’ utan snarare en grupp mäns våld mot andra män, och kvinnor.

  Googlade och fann då även detta

  ”Vi vet däremot sedan länge att en liten grupp gärningsmän står för en stor andel av våldsbrotten och att vissa grupper löper större risk att utsättas för våld vid upprepade tillfällen. Om man med hjälp av den nya lagstiftningen kan ringa in särskilt utsatta och sårbara kvinnogrupper – och de män som utsätter kvinnorna för våld – har man kommit en bit på väg. Utifrån kunskapen om vilka dessa grupper är, kan olika insatser komma ifråga, för både offer och gärningsmän.”

  Kanske kan det att man satt luppen på kvinnofrid leda oss närmare andra ‘sanningar’ än könsmaktsordning och kvinnlig underordning generellt?

  JD

  Om kvinnan just i detta fall är lika farlig som mannen låter jag vara osagt, men ja här lite om det du är inne på.

  http://www.metro.se/nyheter/kvinnliga-psykopater/Objfeh!newsmotion_70763/

 9. Nils Jungenäs skriver:

  Pelle>>
  Jag uppskattade sarkasmen. Många verkar inte förstå den.

 10. leifer skriver:

  Nils Jungenäs

  Var Pelle sarkastisk när han skriver att han anser att domen är ”fullt rimlig”?

 11. Hamstrn skriver:

  Varför utreds inte den unga mannen för neuropsykisk störning?

 12. Pelle Billing skriver:

  Nils J och leifer,

  Hela texten var inte sarkastisk, men det här kan ses som en typ av sarkasm:

  ”Men här har vi ett typexempel på en ung man som hamnade i en väldigt utsatt roll av att få höra att hans flickvän råkat ut för en mindre kränkning.”

  Dvs att tala om män i de termer som vi vanligtvis reserverar för kvinnor, gör en nästan full i skratt. ”Vadå utsatt? Vadå väldigt utsatt roll? Han valde att döda en man och det får han stå för”. Det som är normalt i samhällets beskrivning av kvinnor ter sig absurt för män. Så det är ett intressant experiment att beskriva män på samma vis.

  Du var den förste påpekade detta Nils :)

 13. Pelle Billing skriver:

  Mia,

  Jag tror också att mycket ligger på individuell nivå hos de båda gärningspersonerna. Och de är nästa lite klichéartade i sin könsspecifika psykopati. Mannen tar till övervåld, och kvinnan manipulerar sin pojkvän till att utföra hennes hämnd (vars egentliga skäl vi kanske aldrig kommer att få reda på).

 14. Pelle Billing skriver:

  Hamstrn,

  Bra fråga.

 15. Pelle Billing skriver:

  JD,

  Jag vet inte om man kan säga att hon valde pojkvännen för att han var ett vapen men säkert drogs hon till honom som ”bad boy” och när hon väl blev kränkt på något sätt så var han hennes självklara redskap för att få ge igen. Däremot vet vi inte om hon ville att han skulle döda mannen. Kanske ville hon bara att han skulle bli skrämd och så gick det längre än hon tänkt. ”Bad boys” slutar ofta illa för kvinnorna som dras till dem.

 16. Pelle Billing skriver:

  Miah,

  Se förklaringen ovan.

 17. Tess skriver:

  Jag funderar mycket på den andra mannen som följde med pojkvännen och kvinnan. Vad var hans del i det hela, ledde han bara dem till läraren eller var han delaktig i misshandeln? Var han med och eggade paret? Tycker nyhetssidor och liknande framställer honom så luddigt.. Någon som vet? (lite offtopic jag vet..)

  Förövrigt tycker jag att även OM nu Tommy tog henne på brösten (Vilket det inte finns något vittne till och säkerligen bara är påhittat i efterhand för att förklara varför dom gjorde som dom gjorde..) så är det inte direkt skäl nog att utsätta honom för det våld han blev utsatt för. Lider med hans familj. :(

 18. leifer skriver:

  Pelle

  ”Vadå utsatt? Vadå väldigt utsatt roll? Han valde att döda en man och det får han stå för.”

  Ja fast det beror på hur man juridiskt ska dömma detta. Om jag förstår dig rätt så tyckte du alltså att 3 år för kvinnan och 9 år för mannen var riktigt dömt. Jag höll inte med om det utan menar att detta är ett tydligt exempel på straffrabatt för kvinnor och ev hårdare straff för män, alltså att kön avgör straff i svenska rättsystemet. Och är det nåt vi pratar om här är det ju att alla ska vara lika inför lagen.

 19. leifer skriver:

  Pelle

  ”Bad boy”, kan man diskutera om det var. Jag tror i alla fall här att det var kvinnan som var den dominanta parten och helt styrde sin pojkvän. Jag tror också många förhållande idag hos unga par eller par överlag, är såna att kvinnan ofta har sin pojkvän lindad runt sitt finger. Dvs han lyder hennes minsta vink. Det är mitt intryck här också, särskilt med tanke på vad som hände vid misshandeln. Därför ser jag kvinnan som den huvudansvariga. Sen må vara att man ändå ska ha högst straff för den som utför det största och mesta våldet.

 20. Gåsen skriver:

  Tess
  Håller med helt, det har faktiskt gått så långt att jag börjat tvivla på mig själv om det faktiskt var en tredje person med, trodde jag hade missuppfattat det eller något.
  Tror också att det är påhittat att han tog henne på bröstet.

 21. Nils Jungenäs skriver:

  Leifer>>
  Det är ju precis det Pelle menar – att män ställs till svars för sina handlingar medans kvinnor ses som offer även när de är förövare. Kvinnofällor och sociala strukturer åberopas ständigt när kvinnors situation diskuteras. Kvinnor väljer att jobba inom vården, jobba deltid osv, ses som kvinnofällor, medans manliga livsval är just det – medvetna ”val”.
  Det här är bara ett annat exempel, en annan aspekt av samma omedvetna offermentalitet.

 22. Per Hagman skriver:

  Staff satserna borde vara omvända eftersom det var kvinnan som instigerade situationen.
  Föresten ….7 år till mannen och 14 år till kvinnan.

  per hagman

 23. Tess skriver:

  ”Robin Schüttman, 20, fick nio års fängelse för -mord-. Han slog och sparkade läraren, hoppade på hans huvud och stack honom med kniv.

  En 21-årig kvinna dömdes till tre års fängelse för -vållande till annans död-, grov misshandel och grov stöld.

  En 20-årig man fick åtta månaders fängelse för -medhjälp till misshandel- och grov stöld.”

  Där hittade jag i alla fall lite om den andra mannen.. Han fick 8 månader. Men igen – vet någon vad han gjorde? Det finns ju detaljerat om vad pojkvännen gjorde, misshandel med sparkar,slag,kniv etc.. Kvinnan hade sparkat, använt kniv, samt stulit saker i lägenheten osv.. Men vad gjorde den andra mannen? Och varför är hans straff så pass lågt?

  För övrigt hörde jag att varför man gått ut med pojkvännens namn hade att göra med att det var på hans mobiltelefon informationen/ljudfilen hade hittats.. Inte för att jag förstår _varför_ det är så.. Plus, det sjuka med det hela om man pratar könsfrågor är att tydligen var pojkvännens straff så hårt pga bevismaterialet mot honom OCH att han inte ”visat någon ånger” vilket kvinnan ”gjort”. Om nu mannen visat lika mycket ånger, gråtit och bett om förlåtelse – hade han fått ett mindre straff, eller inte? Jag gissar på att det inte fungerat lika bra.. Det känns som om vi har en rättsprocess som grundas på hur bra skådespelare den brottsliga är..

 24. leifer skriver:

  @Tess

  Exakt och jag kan förstå att killen inte visade nån ånger. Han gjorde ju liksom det som förväntades av honom. Dvs det tjejen ville. Så det är naturligt att hon ångrar sig och inte han. Dock får hon nu leva med vetskapen att det faktiskt är hon som ordnat nio års fängelse för sin pojkvän.

  Så du har helt rätt, att gråta ut i rätten ska banne mig inte ge nån rabatt. Däremot kunde man tänka sig ett system där folk får straffrabatt om dom erkänner ett brott och ger detaljer som kan lösa mysterier. Dvs det skulle uppmuntra folk att tala sanning.

 25. Tess skriver:

  @Leifer.

  Förväntas eller inte, har man mänsklighet i sig så ångrar man de fel man gjort, även om man nu blivit manipulerad – vilket ingen av oss kan veta om det hänt eller inte. Det finns andra fall där både kvinnor/män som varit så kallat ”under en annan människas influens” har ångrat det dom gjort.

  Ingen vet ju NÄR exakt lögnen om hurvida Tommy hade tagit på tjejens bröst eller inte kom till. Antingen kunde hon ha sagt det till sin pojkvän innan händelsen, eller så kan dom ha kommit överens om lögnen i efterhand, som för att ge deras agerande en ursäkt. Vi kommer ju aldrig få reda på sanningen i vem som sa vad, eller vem som var den mest drivande.. Det vi VET däremot, är att en 20 årig kille kommer sitta inne i 9 år, en kvinna kommer sitta i 3 och den andra mannen kommer vara fri efter bara 8 månader..

  Plus, vad står det att tjejen VILLE att dom skulle hem till Tommy? Enligt pojkvännen var det hans idé att göra upp med läraren? Bara intresserad av att läsa om vart Hon erkänner att hon sagt att dom ska dit, eller ens träffa Tommy ang det som hänt på krogen.

 26. Mia skriver:

  PB

  ”Och de är nästa lite klichéartade i sin könsspecifika psykopati.”

  Vill bara poängtera att jag inte spekulerade om det var så i just detta fall, men att det kan vara så i vissa fall.

  I just detta fall kan det även vara så att läraren verkligen tog henne på brösten och att hon berättade det för pojkvännen men inte kunde förutse konsekvenserna. Att hon faktiskt ångrar sig men att 20-åringen inte gör det. Lite som i Sturebymålet vad jag förstår? Så kanske är domstolens bedömning helt rätt. Hon får ta ansvar för sina handlingar, men att 20-åringen faktiskt var den drivande och den som stog för den grövsta handlingen – mord.

 27. leifer skriver:

  @Tess

  Jag vet inte vad du menar att ”visa ånger” ska innebära för straffreducering. Jag har inte fattat det som att svensk lag är skriven så. Sen är det förstås bra om folk fattar att dom gör fel, men som sagt inte givet nödvändigt. Empati brukar dessutom komma med åren, hjärnan är inte fullt utvecklat förrän vid 25. Unga män och kvinnor har alltså genetiskt kodat att ta risker och vara själviska. Dock handlar det ju främst här om lika inför lagen, och en bölande kvinna ska då inte komma undan med resonemang att hon bara ville väl innerst inne. Det är klart att hon ångrar sig när hon förstår följderna av vansinnet och inte minst för att dom åkte fast och att mannen dog av misshandeln.

  Grundprincipen lika inför lagen är det centrala. Den tillämpar Sverige dåligt. I USA t.ex. ser man mycket hårdare straff för kvinnor, jämförbara med män. Dom har också ett större straffansvar i delaktighet. Man kan där inte heller komma undan genom att skylla på varandra och ha osammanhängande historier om vad som hände. Den ”andre mannen” skulle ju då också få ett hårdare straff. Personligen tycker jag alla borde fått hårda straff. Jag vet inte heller hur strafftiden är idag, men ofta har det ju sagts att den brukar bli hälften i praktiken.

 28. leifer skriver:

  Pelle

  Din analys av badboy verkar stämma inte minst av bilden att döma. Den korkade tjejen hette visst Emelie Klein förresten.

  http://vgnt.se/54-aring-hittad-dod/

 29. Per Hagman skriver:

  Appropå mansroll…

  På Nordiska Rådets likestillningssida kan vi läsa att:

  Under perioden dog tfa arbetsolycker inom norden —

  1200 männ
  85 kvinnor

  hmmmm.

  länk ?

  Självklart…

  http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2011/article.2011-03-17.3259974592

  Per Hagman

  ( skulle int förvåna mig om aftonblaadet kommer skriva en snyft historia …med bilder …om de omkommna ……kvinnorna. )

 30. JD skriver:

  Nej jag kan inte säga med säkerhet att hon valt killen som vapen men jag har flera gånger sett hur unga (våldsamma) kvinnor använder våldsamma för att uttrycka sin aggression. Ungefär på samma sätt som spinkiga småknarkare springer omkring med pitbulls för att in ge respekt.
  Om vi bortser från det här fallet så framställs ju kvinnor ofta som ett offer som manipulerats av mannen att stanna kvar i förhållandet men det är nog ofta som det kan vara tvärt om. Dvs att det är kvinnan som är mest våldsam och att mannen manipuleras till våldsamheter.

Google