Viktig kritik mot kvinnojourer

11 juli 2011, av Pelle Billing

Genusdebattören Magnus Falkman har skrivit en strålande debattartikel som idag publiceras på SvD:s nätupplaga. Artikeln är kort och lättläst så jag kan rekommendera att läsa hela.

Här är Falkmans förslag inför framtiden:

De ideella jourerna måste omvärderas. Framtidens stöd till de som utsätts för relationsvåld kan inte gå via ideella jourer på kommunal nivå. Det som krävs är en professionell och könsneutral verksamhet som bedrivs på länsnivå, där de hjälpsökande ges möjlighet att ställa krav på verksamheten. Vi kan inte pumpa in miljoner och åter miljoner kronor i en ideell verksamhet med begränsad framgång, och där kommuner och myndigheter inte har full insyn i verksamheten. De som drabbas av relationsvåld och de barn som bevittnar våldet är värda ett bättre omhändertagande.

Mitt enda tillägg är att även om en omläggning av resurserna görs på detta vis (vilket jag stödjer), så kan det absolut finnas utrymme för kvinno- och mansjourer som en extra buffert (till exempel för de som absolut inte vill bli journalförda och liknande).

Dessa jourer ska i så fall vara fria från ideologi, endast hantera fall som de klarar av, samt redovisa exakt hur pengarna används. Och de statliga bidragen ska gå både till mans- och kvinnojourerna, inte bara till den senare kategorin.

 

6 kommentarer på “Viktig kritik mot kvinnojourer”

 1. Cuben skriver:

  När jag läser debattartikeln kommer jag att tänka på Tim Hartfords bok ”Adapt”. Ett utdrag från en recension;

  Another hero in the book is Peter Palchinsky, a Russian mining engineer who was imprisoned and executed by Stalin’s government in 1929 after many years of dissent against the human cost of the top-down command and control approach to industrialisation in Soviet Russia. Tim Harford suggests 3 Palchinsky Principles shaped to encourage stronger innovation, better leadership and more effective policies:

  1/ Variation – seek out new ideas and try new ideas

  2/ Survivability – when trying something new do it on a scale where failure is survivable

  3/ Selection – seek out feedback and learn from mistakes as you go along, avoid an instinctive reaction of denial

  Låt oss lära av detta och ge stödet till relationsvåldsutsatta i vårt samhälle ett riktigt stöd. Det behöver de och det om något borde vara ett av vårt samhälles huvudmål. Att slänga pengar på något som inte duger något till bör vi läsa oss av.

  Artikeln ligger också i linje med Maria Abrahamssons artikel i Newsmill.

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/23/f-rstatliga-kvinnojourerna-s-slipper-vi-manshatande-och-amat-rm-ssiga-jourer

 2. Törnrosa skriver:

  Pelle: Har egentligen gått ur debatten som jag halkade in i när jag hamnade på ett sidospår som fick mig att glömma vad det var jag egentligen sökte.

  Vill dock säga att jag ställer upp helt på dina tillägg som kompletterar Falkmans artikel .
  Ha det bra :-)

 3. Pelle Billing skriver:

  Törnrosa: Detsamma :)

 4. Cuben skriver:

  Några rättelser; Författaren heter Tim Harford, inte Tim Hartford. Sedan ska det stå ”bör vi lära oss av”. Inte ”bör vi läsa oss av”.

  Jo sedan läste jag en annan recension också. Är det någon som kan dra en parallell mellan kvinnojourer, genusvansinnet och Rumsfeld. Recensionen är från The Guardian.

  ”Most of Adapt consists of jaunty storytelling – accounts of things that have gone badly wrong or spectacularly right in recent history, with practical lessons smuggled in along the way. To make a point about the weakness of top-down bureaucracy, Harford narrates Donald Rumsfeld’s sublime arrogance in presuming that the Iraq war could be won on terms dictated from a desk in the Pentagon and based on strategic calculations that were swiftly exposed as nonsense to anyone who saw what was happening on the ground. To compound the problem, Rumsfeld embraced infantile stubbornness in refusing to admit error. His initial response to the problem of the anti-occupation insurgency was to ban use of the term ”insurgent”. It had to be ”enemies of the legitimate Iraqi government”.”

  Finns Rumsfelds gelikar även i Sverige!?

 5. leifer skriver:

  OT

  Tips till Pelle också kanske.

  Köpte en tidning jag inte läst förut som heter ”Modern Psykologi” och ett nummer kostade 68 kr. Tidningen artiklar genomsyras av en viss sort feminism och verkar mest vara skrivna av kvinnor, så även denna.

  http://www.modernpsykologi.se/amnen/foraldrarbarn/skarpning-pojkforaldrar.htm

  ”Vilka begår brott i vårt samhälle? Svaret är enkelt: män. ”

  Kvinnor begår alltså inga brott.

  Sen saknas överhuvudtaget analyser eller problematiserade av t.ex. mäns underläge vad gäller den reproduktiva makten och följderna av det.

  Är det sån här litteratur alla nuvarande och framtida kvinnliga psykologer matas med? Från och med förra hösten är ju kvoteringssystemet borttaget på psykologi-linjen och därmed är det väl närmast uteslutande kvinnor numera som kommer in.

 6. Pelle Billing skriver:

  Bra tips leifer.

Google