Tendensiöst och vinklat om samtycke

08 maj 2011, av Pelle Billing

Madeleine Leijonhufvud, som såvitt jag vet endast skriver om våldtäkt trots att hon är professor emerita i straffrätt, har idag ånyo en artikel i SvD. Denna gång om samtycke vid sex.

Låt mig först säga att jag nödvändigtvis inte är motståndare till en samtyckeslagstiftning. Det beror helt på hur den är utformad och vad praxis blir. Om kroppsligt samagerande är grund för samtycke ser jag inget problem med det hela – så sker ju de allra flesta överenskommelserna om sex redan idag. Problemen uppstår om man ska börja kräva muntligt samtycke, vilket skulle innebära att staten uppfostrade människor till ett helt nytt sätt att agera. Storebrorsfasoner, helt enkelt.

Att (minst) kräva kroppsligt samagerande som grund för frivilligt sex skulle inte innebära någon stor skillnad i vår lagstiftning, men det skulle möjliggöra att man kunde undvika vissa udda scenarier. Till exempel att en kvinna som råkar ut för gruppvåldtäkt och bara gör motstånd mot de två första personerna, inte kan få de övriga dömda för våldtäkt eftersom hon inte gjorde motstånd.

Exakt vad Leijonhufvud vill ha för typ av samtyckeslagstiftning framgår dock inte, förutom att hon är positiv till den långa utredning som nyligen gjorts av Nils Petter Ekdahl. Där skriver han följande i sammanfattningen:

Utvidgningen av 1 § andra stycket innebär att det ska vara straffbart att otillbörligt utnyttja inte bara den som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd utan också den som annars har särskilda svårigheter att värna sin sexuella integritet. Det kan t.ex. vara fråga om en person som förs bort till en för honom eller henne okänd plats och där utnyttjas sexuellt. Ett annat exempel kan vara utnyttjande av en drog- eller alkoholpåverkad person som befinner sig i en hotfull eller utsatt situation. Avgörande ska vara om den utsatta personen befinner sig i en situation, där möjligheterna att fritt avvisa sexuella handlingar av ett eller annat skäl är begränsade.

Ska en okänd plats eller en utsatt situation vara grund för att kunna döma någon till ett brott? Resonemanget låter minst sagt grumligt, och en potentiell källa till helt galna domar i framtiden. Bilden klarnar inte heller om man läser resonemanget i sin helhet längre ned i utredningen, utan man utgår ifrån att praxis ska ta hand om sig själv. Dessutom har det inte något att göra med just samtycke, utan utgår snarare ifrån att man ska protestera om man inte vill ha sex, vilket inte är någon samtyckeslagstiftning.

Sådana otydliga resonemang i en officiell utredning är oacceptabelt. Tyvärr förvånar det mig inte att Leijonhufvud stödjer förslaget, utifrån den manssyn hon har:

Det är fortfarande inte okej att låta män ta fullt ansvar för sin sexualdrift.

Inte okej att låta män ta fullt ansvar för sin sexualdrift? Varför har vi då lagar om våldtäkt och sexuellt tvång? Varför har vi utvidgat våldtäktsbegreppet till att innefatta hjälplöst tillstånd? Varför har det gjorts en utredning om samtycke?

Den här diskussionen handlar inte om att det inte är okej att låta män ta fullt ansvar för sin sexualdrift. Diskussionen handlar om att vi behöver en lagstiftning som dels gör att vi alla är sexuellt fredade (oberoende av kön), dels att vi har en lagstiftning som är rättssäker.

Mest av allt behöver vi inse att diskussionen om sexualbrottslagstiftning är så pass viktig, att vi inte kan tillåta minsta lilla förvirring i nya lagförslag, eller låta personer med negativ manssyn vara de som får styra debatten. Men tyvärr är det just så det ser ut i Sverige idag.

 

10 kommentarer på “Tendensiöst och vinklat om samtycke”

 1. [...] [Uppdatering: Pelle Billing tycker Leijonhufvud skriver tendentiöst och vinklat.] [...]

 2. Fredrik Hu skriver:

  På Juristens funderingars blogg står det något väldigt intressant som torde göra all denna diskussion om samlageskontrakt onödig? http://juristensfunderingar.blogspot.com/2011/05/madeleine-leijonhufvud-ljuger-igen.html

  ”Leijonhufvud var tidigare professor i straffrätt och bör i den egenskap mycket väl känna till rättsfallet NJA 1988 s. 40, vari Högsta domstolen uttalar:

  ”I frågan om det skett under sådana förhållanden som grundar ansvar för våldtäkt är att beakta, att lagstiftningen om sexualbrott bygger på att önskemål av en kvinna om att inte ha samlag ovillkorligen skall respekteras i varje situation (NJA II 1984 s 145). Det krävs inte ett fysiskt motstånd om kvinnan på annat sätt gör klart att hon motsätter sig mannens önskan eller avsikt.”

  Samlag utan samtycke är sålunda straffbart även om inget våld har förekommit, vilket följer av praxis sedan i vart fall 27 år.”

 3. maukonen skriver:

  När jag läste Madeleine Leijonhufvuds artikel i SvD så reagerade jag på att hon helat tiden utgick från att det var flickor och kvinnor som var de som utnyttjades sexuellt, bland annat redlöst packade 15 åriga flickor som försökte sova ruset av sig.
  Varför tog Madeleine Leijonhufvud inte upp fall där förövaren var kvinna i sin artikel?
  Eller är det bara för att enligt Madeleine Leijonhufvud, ”Det är fortfarande inte okej att låta män ta fullt ansvar för sin sexualdrift.”, som hon enbart utgår från att kvinnan är brottsoffret???

  Det känns som om Madeleine Leijonhufvud har en medeltida syn på vilket kön som alltid är förövaren och i vilket tillstånd brottsoffret befann sig när det sexuella övergreppet ägde rum.

  Jag funderar kring dessa anmälningar som sker idag när det gäller ”Fyllesex”. Det finns ju en hel del kvinnor och män som har sex på fyllan och dagen efter så kanske det känns lite pinsamt för kvinnan så då anmäler hon killen som hon träffade på krogen för våldtäkt.
  Undrar just om dessa situationer där man båda inblandade varit synnerligen berusade, kåta och haft sex med varandra frivilligt kommer att klassas som våldtäkt av kvinnan ?
  För en vuxen full kvinna kan ju inte vara ansvarig för sina handlingar verkar det som….

 4. leifer skriver:

  maukonen

  Det är ju faktiskt en klassiker med unga tjejer som super sig full med målet att ”bli av med oskulden”. Dom bryr sig inte ens om sexet blir speciellt bra, det viktiga är denna vuxenrit. Tjejerna super sig fulla med flit och som bekant så blir man ju också lätt mer sexsugen av alkohol liksom mindre hämmad.

 5. JD skriver:

  Människor med högre och ”bättre” moral än alla andra människor ska ju inte behöver bemöda sig med formaliteter som att utgå från lag och juridik i sina resonemang. Framförallt inte då denna höga vördnadsfulla moral till och med har medfört en professorstitel.
  Det primära syftet med Samtyckeslagen är enbart att kunna döma människor i de lägen där bevis eller trovärdighet hos målsägande saknas idag.
  Visst kommer fler våldtäktsmän att få sitt rättmätiga straff men även fler oskyldiga kommer att få sina liv förstörda bara för att Madeleine Leijonhufvud och Nils Petter Ekdahl till synes verkar vara beredda att offra dem likt Amerikanska styrkor som mejar ned 1000 civila i hopp om att en och annan av dem tillhör Al qaida

  Syftet med undersökningen som startade år 2008 var att utreda rättssäkerheten efter förändringarna i lagstiftningen år 2005.
  Nu när utredningen är klar så har man trots detta, nästan helt utelämnat rättssäkerheten för att istället lägga grunden för en samtyckes lag.
  De rättssäkerhetsmässiga risker med lagen som utredarna har tittat på i utredningen är nästan kriminellt slarviga och nonchalanta.
  Att syftet med utredningen var rent politiskt råder det väl ingen som helst tvekan om?

  Leijonhufvud´s resonemang i artikeln är så låg att man bara kan skaka på huvudet! Myten om att kvinnor trakasseras och förnedras av motpartens försvarsadvokat späder hon på utan att ens skämmas!
  Idag vet alla advokater att alltför intima frågor mot målsägande är direkt förödande för sin egen klient. Däremot är det ytterst vanligt förekommande att den tilltalade utsätts för detta av åklagare. Hade jag makt så skulle jag ta ifrån ML´s professorstitel då jag inte anser hon på något sätt bär denna titel på ett trovärdigt sätt!

 6. Erik skriver:

  ”Att se såna här j-a dårar som Madeleine Leijonhufvud, att en sån skall vara juristprofessor det är fruktansvärt.”

  (Leif GW Persson i intervju med Pär Ström angående Leijonhufvuds ideer om att DNA-testa hela befolkningen) runt 00:47

  Motivering:
  Kostnad: ca 5 miljarder kronor att omvandla 5 miljoner människors blod till data
  Tid: Ungefär 50 år om vi inrättar en ny myndighet som enbart sysslar med detta,
  Spill: 99% av materialet används aldrig till någonting.

  ”När folk tänker på det där viset som dessutom har en professortitel att kröna sina tomma skallar med va, då blir jag j-igt tagen alltså, att man på fullt allvar kan föreslå något så j-a befängt.”

 7. JD skriver:

  Leijonhufvud är en gammal dam som fortfarande lever i villfarelsen att flickor i åldern 15-20 år går i kyrkan varje söndag och alltid sover med händerna på sina täcken.
  För henne är det en fullkomligt orealistiskt tanke att unga kvinnor själva skulle kunna ta initiativ till sex, alkohol, droger eller ljuga av olika orsaker och därför handlar rättssäkerhet för henne endast om att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna sätta fast alla killar som utnyttjar alla dessa oskuldsfulla flickor.
  Jag kan tänka mig att Leijonhufvud och de moralryttare som styrt utredningen anser att beviskrav och oskuldspresumtion är hinder i den rättsutövning som de förespråkar. En rättsutövning där vi redan på förhand ”vet” vem som talar sanning och vem som är skyldig!
  I min värld upprätthåller dessa personer en stor del i det moraliska förfall som idag präglar stora delar av svenskt rättsväsende! Ett mycket, mycket större hot än t.ex HA eller andra grupper som på olika sätt skapar otrygghet i samhället.

 8. Torstensson skriver:

  JD

  Word.

 9. Eric skriver:

  @JD:

  Bra skrivet, håller med.

 10. Eh... skriver:

  Det intressanta är att de vill att det ska vara tabu att tala om eget ansvar och hur man kan jobba förebyggande mot sexuella kränkningar. Varför vill de inte förebygga att folk (tjejer) råkar ut för kränkande situationer? Varför handlar det bara om hur man effektivast ska kunna förstöra livet för de killar som anklagas? Hur löser det problemet?

  Svaret är att det löser inte problemet. De är heller inte intresserade av att lösa några problem. Vad de egentligen vill är höljt i dimmor. Men tydligt är att i dessa dimmor hägrar ett samhälle som är mer könsstereotypt och repressivt mot män än det vi redan har.

Google