Ström ställer Schyman till svars

26 maj 2011, av Pelle Billing

schyman

Igår skrev Gudrun Schyman om Pär Ströms nya bok på SvD Opinion. Hon gick även till attack mot den serie Youtube-videos som jag och Ström gjorde i slutet på förra året.

strom

Idag kommer Ström med en replik som lyfter en för Schyman besvärlig fråga, nämligen kravet på könsneutral lagstiftning. Om jag får gissa kommer hon att förbli svarslös inför detta krav – då det hotar hennes bild av hur jämställdhetspolitik ska bedrivas.

Schyman vill prata om lika utfall mellan könen, medan den andra falangen i debatten vill prata om lika rättigheter och skyldigheter mellan könen. Schyman vill prata om kvinnofrågor, medan den andra falangen vill prata om både mans- och kvinnofrågor.

För övrigt bör betonas att tron på lika utfall mellan olika grupper i samhället i grund och botten är en kommunistisk idé, som stöpts om i jämställdhetsform. Därmed är det fascinerande att till och med borgergliga partier i Sverige ger sitt stöd till kvoteringsförslag – förslag som egentligen strider mot deras mest grundläggande ideologiska principer.

Uppdatering: Som Chattanoga skriver nedan har Schyman nu fått lämna slutreplik i SvD. Intressant nog känner hon sig manad att börja lämna ett par källor, om än i väldigt allmänna termer. Av tradition har ju detta inte krävts för statsfeministiska ställningstaganden i debatten, så detta får ses som en liten – men sund – förskjutning av debattklimatet.

 

37 kommentarer på “Ström ställer Schyman till svars”

 1. S skriver:

  Ideologiska principer är ju omodernt.

  Ser fram mot hennes svar!

 2. Pelle Billing skriver:

  Har uppdaterat inlägget med kommentar till Schymans slutreplik.

 3. Mia skriver:

  Tack för att ni inte lämnar walk over och nöter på :)

 4. Access skriver:

  Gudrun Schyman svarar genom att återupprepa just sådana myter som Pär Ström invänder mot. Och hon försöker underbygga dem med generella hänvisningar till organisationers sajter, utan att bli specifik vad det är för statistik hon använder sig av för sin analys.

 5. AV skriver:

  Hade någon av mina elever lämnat in en debattartikel eller annat arbete med att hävda något allmänt påstående och sedan hänvisa till http://www.något.se utan förtydligande hade de fått IG! Hon hade lika väl kunnat skrivit google som källa.

  Inte ens på G-nivå räcker det med att skriva så på gymnasiet. Noggrann adress, vilken undersökning, år, figur xx, osv.

  Och hon skall vara mångårig politiker som inte kan grundläggande motivering utifrån väl definierade källor? Jösses!

 6. leifer skriver:

  Lite fascinerad av Gudruns svar, bl.a. att det inte är en åsikt att vara feminist!?
  Sen vidare att det inte handlar om att kämpa för kvinnor!?
  När hon har klargjort det så kommer förstås en lista på ”orättvisorna” som är både könsfixerad och just bara vinklat från nån slags kvinnlig vinkling om hur illa det är för kvinnor med jämställdhet. Inte en rad om männen alltså.

 7. leifer skriver:

  Får man fylla på Gudruns lista?

  - kvinnor och män ska ta samma ansvar för sysslor som att renovera hemmet, bära tunga saker, serva bilen, skotta snö etc

  - kvinnor och män ska ha samma möjligheter att skaffa barn och bestämma över sånt som abort, vårdnad, barnbidrag

  - kvinnor och män ska ta samma ansvar när det gäller farliga arbeten, försvara nationen genom att deltaga i försvaret och hemvärnet (detta även ur perspektivet att fler kvinnor än män är emot att Sverige ska vara med i en vapenallians så som NATO).

 8. Mia skriver:

  Jag tror nog att GS tror att hon jobbar för jämställdhet för båda könen. Bara att hon missar att feminismen ser det ur kvinnligt synvinkel och att hon tar sig tolkningsföreträde (Pär Ström, och andra oliktänkande, har inte förstått eller vill inte förstå…ytterligare en liten härskarteknik).

 9. Joel skriver:

  ”Schyman vill prata om lika utfall mellan könen, medan den andra falangen i debatten vill prata om lika rättigheter och skyldigheter mellan könen. Schyman vill prata om kvinnofrågor, medan den andra falangen vill prata om både mans- och kvinnofrågor.”

  Det var det vackraste jag läst sedan jag konfirmerade mig.

 10. leifer skriver:

  Mia

  Det är uppenbart att GS är religiös i sin feministiska världsbild, och religiösa kan man inte argumentera med. Det är också uppenbart att hon vinklar vad feminismen står för, då t.ex. det finns massor av grenar inom feminismen som inte alls tycker som GS. Detta är mycket viktigt att ständigt lyfta!

  Man ska komma ihåg också att hon är kommunist (hennes idéer i vänsterpartiet och feministiskt initiativ är utpräglad kommunitiska), och för en kommunist har den politiska ideologin ersatt traditionella religioner. Det är därför det inte finns plats för religioner bland de som är övertygade vänster, istället är det dom faktiskt emot religioner som kristendom, fastän dom hymlar när det kommer till Islam.

  Jag har läst igenom FIs politiska manifest och det som slog mig var också nåt som förvånade mig. Den kommunistiska ideologin var mer tongivande en feminismen, alltså i de fall när det fanns ett motsatsförhållande alt prioritering. Detta är nåt man måste förstå när det gäller GS. I det perspektivet är det ändå märkligare att GS har fått agera problemformulerare när det gäller feminismen i Sverige. Och konstigaste av allt är då att andra feminister inte öppet säger emot henne i media eller att media har låtit henne vara språkrör no 1 för all feminism.

  För de som tycker att jag överdriver när jag kallar GS för kommunist så vill jag påminna om vad ordet betyder, ex enl NE eller Wiki.

  http://www.ne.se/kommunism
  ”kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller jämnt fördelad i samhället”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunism
  ”Kommunism (från franskan: communisme och ytterst av latin: communis, gemensam) är en benämning på flera närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle bör vara gemensamt ägda. Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov.”

  Som tillägg så tror jag inte alls GS vill att staten och makten ska upplösas, så på det sättet är hon alltså mer av en traditionell kommunist.

 11. leifer skriver:

  Passar hard core socialism in bättre på GS? Känns som kommunism och socialism är svårt att skilja på.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism

  ”Socialism är en ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det klasslösa samhället, där produktionsmedlen styrs eller ägs av den offentliga makten och utgår ifrån folket och dess behov.”

  http://www.ne.se/socialism

  ”socialism, politiska ideal som utmärks av tilltro till gruppens, kollektivets och eventuellt statens förmåga att lösa politiska och ekonomiska problem”

  Det är alltså GS som ska vara med och avgöra vad ”folkets” behov är!

  Aldrig tänkt på det förut men läser man dessa förklaringar så känns nästan socialism värre än kommunism, då den senare i alla fall hade ett alternativ där folket bestämmer enl wikins ”staten upplösts”.

 12. Sofia skriver:

  Under min frikyrklig uppväxt kunde man, om man ifrågasatte bibeln eller någon inflytelserik predikant, få höra att man inte var tillräckligt uppfylld av guds ande och därför inte kunde förstå innebörden. På samma sätt får man av Gudrun Schyman veta att man saknar kunskap och medvetenhet om man ifrågasätter feminismen. Religiösa fanatiker kommer nog alltid att finnas, även i sekulära sammanhang…..

 13. leifer skriver:

  Sofia, sant men tänk dock på hur olika grenar och tolkningar det finns av bibeln. Vem skulle acceptera t.ex. Åke Green som ensam uttolkare av den? Varför ska man då acceptera GS som detta?

 14. Hamstrn skriver:

  För att hennes version av feminism är det mest politiskt genomträngande. Hon är alltså representativ för rörelsen på hög politisk nivå.

 15. [...] rätt, ställningstagandet baserar sig på en kraftigt vänsterpolitisk analys av samhället där utgångspunkten är själviska grupper som i ett nollsummespel bekämpar varandra och alltid [...]

 16. leifer skriver:

  Hamstrn

  Samtidigt kommer GS undan med att hon säger sig tala för alla typer av feminister och feminism, medan hon i praktiken har en väldigt extrem feminism, om det ens är feminism hon predikar! Det är en ful taktik men alla tycks gå på den ex Pär Ström när han kritiserar feminismen i stort.

  Nu säger jag inte att man mycket väl kan kritisera feminismen i stort, men mycket av kritiken är ju just mot den svenska varianten av feminism, kanske speciellt just mot den extrema långt till vänster. Bara för att nämna nåt exempel som visar detta tydligt så är ju feminister i Tyskland för att sexköp ska vara lagligt. Medan i Sverige har jag aldrig hört nån feministisk språkrör som vill skrota sexköplagen.

  Det är alltså alldeles för enkelt att vara kvinna i Sverige och kalla sig feminist, och sen ha vilka sjuka idéer som helst, just alltså som GS.

 17. Lövet skriver:

  Twitterflödet runt Pär Ström är stort och i många stycken obehärskat…

  …de verkar börja känna marken gunga under fötterna, genuskejsarinnorna och deras ideologiska utstyrsel verkar framstå som mer och mer genomskinliga…

  …om en 25 år eller så så kommer även politikerna – kanske t o m Anders Borg -att ha insett det.

 18. Maria skriver:

  Borgarna bör ta debatten mot feminsmen på allvar, menar Johan Lundberg, men verkar inte göra det än. 8 miljoner anslås till jämställdhet inom musikens område:
  http://axess.eddy.se/blog/post/2011/05/26/Lognerna-fortsatter.aspx

 19. hamstrn skriver:

  Leifer

  Sunda tankar.

 20. Mia skriver:

  Så vad ska man säga om debatt igår?

  http://svtplay.se/t/103450/debatt

  Det jag tänker är att man mycket riktigt inte ska haka upp sig på siffror vad gäller relationsvåld. ”Värst drabbad” kanske inte är det viktigaste utan att det faktiskt förekommer även kvinna mot man och i samkönade relationer. Inte bara mäns (alla mäns?) våld mot kvinnor alltså.

  Sen kom detta med sparationsvåld upp (när parten förlorar kontrollen över partnern) och där tror jag det kan förekomma vissa könsskillnader generellt. Men faktum är att individen gör det den kan för att behålla ”kontrollen”. Över exet och ev barn.

 21. gustav skriver:

  off topic, men tror du kommer gilla denna krönika av hanna hellquist http://www.pastan.nu/bloggen/inlagg/3592

 22. leifer skriver:

  Anna Larssons replik till Pär Ström, ganska lamt och förvirrat tycker jag.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/latt-ga-vilse-bland-myter-och-forskning_6199477.svd

 23. leifer skriver:

  Hamstrn

  Tycker både feminismen och anti-feminismen lider av samma problem i Sverige, den stora massan anhängare är inte tillräckligt kritisk till sina språkrör.

  Jag har hört flera feminister som t.ex. kommer med uttalanden som ”hellre matriarkat än patriarkat”, eller förenklat, hellre att män blir diskriminerade än kvinnor. Det speglar för mig huvuddragen i dagens feminism i Sverige. Man kan kalla den ego-feminism. Man kan också se att man försöker vinkla till det när man blir för jobbigt, genom att t.ex. prata om Sverige förr i tiden eller andra delar av världen. Om man nu ändå är en vän av feminism så menar jag att språkrör som GS på längre sikt är feminismens största fiende och att alla överdrifter och dumheter förr eller senare kommer vändas emot feminismen.

 24. Lövet skriver:

  Hanna Hellqvist är en skarp tjej med en skarp penna. Tyvärr kommer det där aldrig att bli en fråga att #pratavidareom. Män är ju as som tänker med k..en och vars drifter är uttryck för makt och aldrig för behov av närhet.

  Inget enskilt beteende hos en man (Lindberg, Strauss-Kahn, Kungen eller hans kompisar) är för unikt för att inte kunna generaliseras till att vara tillämpligt på din och min sexualitet.

  Oavsett hur taffligt rädd du var första gången – rädd för att göra fel, att inte duga, att verka sådär oerfaren som hon absolut inte ville att du skulle vara…

 25. Pelle Billing skriver:

  gustav och Lövet,

  Ja, Hellquists krönika var en positiv överraskning.

 26. leifer skriver:

  Var inte Hanna Hellquists krönika paradoxal? Hon kritiserar dildo-partyn för kvinnor men tycker det är synd att inte män kan göra motsvarande. Jag får inte ihop logiken med krönikan. Dessutom vad dom ju så hämmade, alternativ snåla, att dom inte köpte nåt. Dvs precis så hämmade som hon menar männen är och då inte alls frigjort. Hon föll ju dessutom in i den traditionella kvinnliga könsrollen att hon inte var kåt alls på partyt (då hade hon verkat som en snusk-tant) utan bara kvinnligt fnittrig.

  Jag vet inte heller om det är nåt att stå efter att prata om flickvänners könsorgan i detalj med polarna, som kvinnor gör med sina väninnor om männens snoppar (om man får tro det man såg på Aschbergs show). Är det frigjort eller bara lågt?

  Sen lyckas Hanna vända till det på slutet som att det skulle vara nåt fel för kvinnor att vara gulliga tjejer. Man kan ju då tänka sig att hon inte skulle uppskatta en gullig kille dvs män som då inte ta den traditionella mansrollen med att vara tuff och farlig som ju bilden av män och mäns sexualitet var enl henne. För män blir det ju då bättre att upprätthålla den bilden, en att framstå som en gullig ofarlig kille. Detta blir då dubbelbestraffning och är ju just vad som gör mansrollen så otroligt svår och motsägelsefull idag.

  Dvs det Eric Amarillo sjunger om men som kvinnliga feminister inte fattar nånting om

  http://www.youtube.com/watch?v=JXD_8Lat5hs&feature=related

  Vad det egentligen handlar om är att män idag överlag inte har nån given makt längre pga sitt kön (feministers resonemang om könsmaktsordningen har alltså i huvudsak fel där när det gäller Sverige utan istället är det snarare omvänt), samtidigt som kvinnor har tagit kontrollen över den reproduktiva makten. Med sånt som p-piller och abort har kvinnan tagit kontrollen och samtidigt då ”kastrerat” mannen.

  Män kan i viss mån ändå få makt genom att upprätthålla bilden och just då verka farlig och tuff. Det är bättre än att tydligt deklarera att man är snäll och ofarlig, jag tror faktiskt inte Hanna Hellquist har kommit så långt där som hon själv tror.

 27. Jocke S skriver:

  Det här senaste, jag såg något från Schyman: ”Ström har dabbats(!) av kortslutning.” I Svd tror jag.
  Hon lyckas alltså inte ens med en tämligen torftig ordlek, på gränsen till personangrepp. Så HON dabbar sig, medan Ström har drabbats av en kvinna som vägra bemöta argument.
  Jag undrar, är inte just detta, bristen att ens bemöta argument, ett traditionellt kvinnligt ”priviliegium” (från könsrollssamhället): ”jag är kvinna och begriper inte sånt”? Som lever och frodas hos feminister?
  Eller/och hon visar brist på både demokratisk och intellektuell mogenhet.

 28. leifer skriver:

  Hej Jocke

  Bra iaktagelse! Jag har också märkt att många kvinnor gärna spelar på ridderlighets kodex som dom förväntar sig av män. Så länge Schyman beskriver samhället som ett patriarkat, så är det underförstått så att män åtminstoene kan visa lite ridderlighet tillbaka alltså. Detta utnyttjar gärna Schyman men också ser man det hos många män, som gärna släpper fram kvinnor i olika sammanhang, just för att dom är kvinnor. Och just för att dom antas vara diskriminerade.

  Vi har också en ton i media där det är hyperkänsligt när män försöker ta sin plats och är vita heterosexuella (läs vanliga svenska män). Det talas då direkt om vit makt, nazism, rasism etc. Schyman är slipad och förstår allt detta garanterat mycket väl. Även männens makt förstår detta och dom spelar då med ”feminister” som Schyman. Dom vet att det är lönlöst att t.ex. börja ifrågasätta alla sanningar som yttras. Dessutom har dom ju i egenskap av makt/status ändå en hel del fördelar, som vanliga män inte har.

 29. AV skriver:

  leifer: Ja ibland kan man ju undra varför män med makt, ca tio år från pension, är så måna om att få in unga kvinnor i ledande mellanställning. Varför skulle de som förr suttit och hållit borta ”kärringar” plötsligt blivit feminister? Jag tror de iskallt räknar med att de inom några år skall börja skaffa familj och barn och därmed utgör de ett mindre hot för den egna karriären de sista åren. Vad är då bättre än en kvinna 30+ som snart hör sin biologiska klocka lika starkt som Big Ben. De befäster sin maktposition med feministernas hjälp.

 30. Kuriren skriver:

  AV

  Män som ska gå i pension har inget att förlora på att ge bort en tjänst till någon annan. Dessutom är män i den åldern ofta påfallande gubbsjuka. Titta på universiteten. Det finns en hel del gubbsjuka män där som inget hellre vill än att…

 31. Jocke S skriver:

  Kuriren. Vadå ”gubbsjuka”? Underligt begrepp, lite småsjukt faktiskt, och vad grundar du det på? Kan du förklara dig lite närmre? Har det att göra med unga kvinnors dragning till äldre män, rika särskilt?

 32. leifer skriver:

  Jocke S, ja det är nog ömsesidigt. Men där är det förvisso svenskt att prata om gubbsjuka.

  Jag har hört äldre kvinnor älska att åka till Afrika för att männen där uppskattar äldre kvinnor! Tantsjuka? Eller är dom kvinnliga torskar kanske.

  Överhuvudtaget har vi en konstig syn på äldre i Sverige, i Asien får man respekt från 45 och uppåt pga ålder. I USA och England är det olagligt att fråga en arbetssökande om ålder!

  Sen är jag med på att man borde minska rika mäns status och öka vanliga mäns status genom att göra reproduktionen helt jämställd mellan könen.

 33. [...] övrigt 2: Pelle Billing bloggar om mitt svar till [...]

Google