Intervju i Tendens

11 maj 2011, av Pelle Billing

För några veckor sedan blev jag kontaktad av Tendens-redaktionen med anledning av att de skulle följa upp sitt tema om surrogatmödraskap. Christer Söderqvist intervjuade mig, och idag har de sänt resultatet.

Du kan läsa om dagens program här, och lyssna på mig här. Intervjun med mig börjar cirka 20:40 in i programmet.

 

26 kommentarer på “Intervju i Tendens”

 1. Mia skriver:

  Jag tänker på två saker när jag hör detta.

  För det första tror jag att surrogatmödraskap bäst sker med donerat ägg. Antingen från det par som sas hyr livmodern, eller så från en tredje part.
  Om inte så kan det ju ses som att man adopterar bort sitt barn alternativt avsäger sig vårdnaden, vilket kan vara känsligare.

  Det andra är det här om man har rätt att få barn. Frågan är väl att vi redan ger barnlösa par rätt till barn om det är mannen som ”inte kan få barn” men att vissa barnlösa par där det är kvinnan som ”inte kan få barn” inte har den rätten. Är det jämställt? ;)

 2. leifer skriver:

  Bra program som i alla fall försöker belysa flera sidor av detta även om det ändå känns lite vinklat i feminismens tecken. Dock missar man att diskutera detta ur jämställdhet för män i Sverige vad gäller pengar. Dvs det kostar mycket pengar, för mig jag sett siffror som 250,000 kr. Frågan blir då om detta ska subventioneras via staten, för hur ska annars alla män ha råd att skaffa barn? Rimligen kan man jämföra med kvinnor som inseminerar i Danmark och betalar ca 5000 kr per försök.

  @Pelle Billing, du gör dock en tankevurpa när du pratar om abort och kvinnors kropp. Abort handlar främst om barnets kropp, och det består till lika delar pappan och mamman. Abort är alltså en av flera faktorer som ger kvinnor huvudmakten inom reproduktionen i Sverige. Det är alltså inte alls jämställt att kvinnor bestämmer juridisk till 100% över abort (är du för eller emot jämställdhet på alla områden?). Dessutom är det i praktiken ofta så att kvinnor gör abort pga ekonomiska omständigheter eller påtryckningar från föräldrar/omgivningen.

 3. Pelle Billing skriver:

  leifer,

  Man brukar säga att kapitalismen är långt ifrån perfekt, men det är det bästa vi känner till, så därför använder vi det som ekonomiskt system.

  Jag skulle säga samma om vår abortlagstiftning. Den är den bästa lagstiftningen vi känner till, därför kör vi på den. Har du något annat förslag?

 4. Pelle Billing skriver:

  Mia,

  Håller med om att det är bra att separera äggdonation från surrogatmödraskap. Jag var inne lite på det när jag vill skilja dessa två fenomen åt.

 5. leifer skriver:

  @Pelle Billing

  Håller inte alls med om att abortlagstiftningen är det bästa ens ur alla synvinkel och att den inte kan förbättras avsevärt. Men framförallt är det viktigt att lyfta frågan ur jämställdhetssynpunkt. Man kan alltså försvara dagens abort men ska då vara medveten om att det inte är jämställt och vilka följder det får. Ex tror jag det blir omöjligt att nå full jämställdhet inom reproduktionen med den synen. Det ger/förstärker kvinnans makt över barnen, samtidigt som inte givet kvinnor mår bra av att vara enkom juridiskt ansvarig för beslutet om abort liksom de följder som det ger.

  Abortfrågan i Sverige är också viktig ur perspektivet att Sverige är världsledande i dessa liksom i perspektivet adoptioner. Dvs kvinnor som väljer abort kunde då istället kanske välja att hjälpa ett barnlöst par, givet med nån form av kompensation.

  För mig handlar riktig jämställdhet på alla områden om ett samhällssystem där det just är jämställt utan att yttre inblandning. Ex om surrogatmödrar ska bygga på att man köper denna tjänst utomlands. Samma med adoptioner.

  Alltså målet måste vara att bygga ett samhälle som är jämställt på alla områden.

  Är man inte för jämställdhet på alla områden kan man istället tänka sig en modell som ger kvinnor vissa fördelar på vissa områden (ex dagens abortlagstiftning), medan män får på motsvarande sätt REGLERADE fördelar på andra områden.

 6. leifer skriver:

  Pelle Billing, spelreglerna för kapitalismen förändras varje år. Man försöker förbättra den / minska negativa effekterna.

  Dessutom måste väl målet vara att hitta en ny ekonomisk modell för mänskligheten, det är ju uppenbart att både vänster och högern har kört fast! Dvs ingen av dessa ideologier har visat sig fungera, alltså varken en modell långt till vänster eller en modell långt till höger.

  Så jämförelsen med svensk abortlagstiftning känns inte relevant. Sen vet jag inte om det är ett kulturellt drag men svenskar tycks allmänt tro att man är modernast i världen och därmed har kommit längst i utvecklingen. Och därför fördömer man då både kristna och muslimer som är emot abort.

  Förresten, hörde om en kvinna som föreläste och ställde en fråga till publiken. – Om en kvinna blir våldtagen och blir gravid, tycker ni då att hon ska göra abort?
  Publiken svarade unisont JA på frågan.
  Sen berättade hon att hennes mamma just hade blivit våldtagen men valt att behålla barnet, och att hon just var detta barn.

 7. Mia skriver:

  leifer

  Tycker att du ”duckade” lite där. Hur tycker du att abortlagstiftningen ska se ut istället?

  Och sen undrar jag. Var frågan ”ska hon” eller ”ska hon ha möjlighet att” göra abort? Jag har svårt att tro att alla tyckte att hon skulle göra abort, men väl att hon skulle ha möjligheten. Precis som vissa män skulle vilja ha samma möjlighet att välja.

 8. leifer skriver:

  Mia

  Nej duckar inte, har inte hela lösningen även om jag har förslag, men däremot identifierar jag ett problem med dagens abortlagstiftning ur jämställdhetssynpunkt. Dvs den ger kvinnor mer makt och ansvar över barnen.

  Det skapar då ett system där det egentligen inte spelar nån roll vad man gör i övrigt, kvinnor som grupp kommer då ha huvudmakten och huvudansvaret över barnen ( i förhållande till män).

  Detta är inte jämställt, inte bra för män, inte heller bra för kvinnor (som t.ex .då lätt blir dubbelarbetande), och framförallt är det inte bra för barnen. Ur samhällssynpunkt är det också dåligt på många sätt, inte minst alla resurser som man förlorar i arbetslivet. Kvinnor som hoppar av lovande karriärer, väljer enkla halvtidsjobb för att ”satsa på familjen” etc.

  Feminismen har identifierat problemet ur kvinnors synvinkel men är blinda för lösningen, eftersom man vägrar släppa denna makt över barnen. Egentligen är det analogt med hur män tidigare vägrade släppa makten inom sina domäner. Det är precis samma sak och feminismen har idag blivit lika protektionistisk och fastlåst som ”patriarkatet” tidigare varit. Vad värre är, många män slåss för att upprätthålla denna makt, till och med då män som säger sig stå för jämställdhet på alla områden. Männens domäner ska rivas ner fullständigt, men av nån konstig anledning vill man inte riva ner kvinnors domäner när det kommer till kritan.

 9. Erik skriver:

  Leifer:

  ”Dessutom måste väl målet vara att hitta en ny ekonomisk modell för mänskligheten, det är ju uppenbart att både vänster och högern har kört fast!”

  Det finns ingen ”ny” ekonomisk modell för mänskligheten. Ingen levande människa eller grupp människor klarar av att göra de miljontals realtidsberäkningar som krävs för att relatera varor och tjänster till andra varor och tjänster. Ingen levande människa har i närheten av den kompetens som krävs för att göra de beräkningarna.

  Det som krävs är sålunda en fri marknad – fast med inbyggda spärrar mot att FÖR radikala förändringar sker FÖR snabbt (kompenserar för flugor och övergående trender) samt förstås att banker inte får låna ut hundradubbla det belopp de har i sina kassavalv.

 10. Pelle Billing skriver:

  leifer,

  Har du något konkret förslag om hur man kan ändra abortlagstiftningen?

  Mitt enda tillägg till lagstiftningen skulle vara att den presumtive fadern har rätt att få sin åsikt noterad innan kvinnan fattar sitt beslut. Så om mannen och kvinnan har olika åsikter skulle han ha rätt till ett enda kuratorsamtal där han och kvinnan är närvarande.

  Några andra ändringar har jag svårt att se som möjliga. Bara ett beslut kan fattas. Behålla barnet eller göra abort. Så en av föräldrarna måste ha sista ordet – och då är det för mig solklart att den föräldern är kvinnan, som bär på barnet.

 11. Lavazza skriver:

  Pelle Billing: Abortlagstiftningen bygger inte på en princip om att kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp (i alla fall talas det inte om någon sådan princip i förarbetena, däremot tas ett antal pragmatiska skäl upp). Abortbeslutet handlar om barnets eventuella rätt att fortsätta utvecklas i livmodern.

  Mitt stöd för abortlagstiftningen bygger på att alternativet vore värre och den själviska slutsatsen att den inte drabbar mig direkt på något sätt och att de indirekta verkningarna för mig också är små.

  Jag är personligen emot abort som potentiell far och vad gäller personer jag kan påverka, och detta av principiella skäl som handlar om skydd för de svagaste, vilket i detta fall är det ofödda barnet.

 12. Lavazza skriver:

  Vad jag vill säga är att du behöver tänka över om du är postiv av pragmatiska skäl eller av principiella skäl. Jag menar att den princip du tar upp inte håller för en närmare granskning, det vill säga när den ställs mot andra principer som jag (och kanske också du) förfäktar.

 13. leifer skriver:

  Pelle

  Först måste man inse jämställdhetsproblematiken om kvinnan bestämmer över barnen. Frågan är om du inte då vill ha full jämställdhet och då undrar jag varför det ska vara jämställt på andra områden ex inom idrott, där man skapat en speciell handikappklass endast baserat på kön (män får inte tävla i damidrott).

  Det andra handlar också om nativitet, när kvinnan bestämmer i västvärlden så föds för lite barn dvs folket dör ut på sikt (uppvägs idag med invandring). Full jämställdhet skulle kunna innebära en lagom nivå av barn, ex öka från dagens ca 1,2 barn per kvinna till kring 2,0 barn per kvinna.

  Mitt förslag bygger främst på ekonomiska konsekvenser och morötter. Det rymmer också i såna fall frågan om adoption. Jag har svårt att se tvingande lagstiftning i ett modernt demokratiskt samhälle, så därför förordar jag ekonomiska styrmedel så långt det bara går. Man ska vara medveten om att många som gör abort, gör det av ekonomiska skäl också. Motsatsen ska också gälla, om kvinnan behåller barnet mot pappans vilja, han ska då kunna avsäga sig faderskap.

  Dock skulle jag vilja att faderskapstest vore obligatoriskt vid BB. Och att man i den processen fastställer vem som ska vara pappa till barnet. På det sättet skulle inte kvinnan kunna komma i efterhand och kräva underhåll etc från pappan eller att pappan blir lurad om vem som är biologisk förälder. Idag kan kvinnan ljuga bäst hon vill om vem som är egentlig pappa till barnet. Detta drabbar också barnet i slutändan.

  Nu var abortfrågan bara en av flera frågor som måste granskas för att göra reproduktionen jämställd. Detta är nästa stora jämställdhetsfråga tror jag och jag tror också att jag ligger flera decennier före i tiden här. Får vi inte reproduktionen jämställd så kommer heller aldrig produktionen bli jämställd! Men framförallt kommer aldrig män kunnna få samma rättigheter när det kommer till barnen! Liksom kvinnor då alltid kommer ha mer ansvar för barnen (som grupp) och då blir dubbelarbetande. Feminismen har alltså ”frigjort kvinnor” i att dom nu både måste arbeta och ta huvudansvaret för barnen. Vill man göra nåt åt detta? Utvecklingen är snarare negativ just nu. Många kvinnor blir också sjuka av dubbelarbetet alt skaffar aldrig barn.

 14. Mia skriver:

  leifer

  Har jag förstått dig rätt att du menar att kvinnans makt över reprodukitionen gällande rätt till fri abort leder till att det föds för få barn? Om inte varför blandar du in det i abortlagstiftningsdiskussionen? Och tror du det skulle födas fler barn om mannen hade sista ordet, om männen hade makten över reproduktionen, dvs fler män skulle inte välja abort om de fick bestämma? ? Det tror inte jag. Och att kvinnor alltså bör välja att föda barnet istället. Men att abort ska ske om pappan vill det? Då ska kvinnan inte föda barnet alternativt ta hand om det själv, samt ha ensam försörjningsbörda (en del aborter sker ju för att pappan inte är med på tåget, inte alla kvinnor föder barn mot mäns vilja). Det låter inte för mig som att det är att ligga före sin tid. Men kanske har jag tolkat dig helt galet.

  Jag tror inte heller att det faktum att kvinnor har sista ordet vad gäller abort leder till att de har mer makt över barnen när de väl är födda. Det beror nog mer på annat som kan påverkas och som inte är avhängligt av abortlagstiftningen sas.

  Summasumarum tror jag att kvinnor som är emot abort har mer gemensamt med män som är det och det omvända. Vidare tror jag att särartsfeminister har mer gemensamt med ”särartsmaskulinister” och omvänt.

 15. leifer skriver:

  Mia

  Ja du förstod mig rätt, kvinnans makt över reproduktionen, ibland även kallad kvinnlig frigörelse, har gjort att födelsetalen sjunkit kraftigt i västvärlden. Hela EU har enorma problem med detta, ett folk som är på väg att dö ut helt enkelt på sikt. Inom EU driver man på för att öka invandringen från folkrika regioner som ”lösning”.

  Med ligga före sin tid menar jag att jämställdhetsdiskussionen börjar gälla reproduktionen och riva de murar som man byggt upp för att försvara kvinnors s.k. rättigheter. Det skulle då också frigöra kvinnor från oket och normen. Den tradionella könsrollen alltså att vara mamma. Det skulle också frigöra män, i att dom skulle få större makt inom reproduktionen, dvs fler livsval och möjligheter.

  Jag tror att om män fick större makt över reproduktionen (mer än idag och max lika som kvinnor) så gissar jag att fler barn skulle födas. Detta eftersom männens önskemål om att skaffa barn skulle slå igenom också och adderas till dagens vilja från kvinnor att skaffa barn.

  Möjligheten för män att avsäga sig faderskap har givet med jämställdhet att göra och just i det fallet är det inte säkert att det gynnar antalet barn som föds. Å andra sidan så menade jag att kvinnor ska kunna välja att föda och adoptera bort barnet, mot god ersättning. En ersättning som då staten ska vara med att stå för. Och i det fallet ska då t.ex. ensamma män ses som lika goda föräldrar som nåt annat och dom skulle då kunna adoptera barn som fötts i Sverige.

 16. Mia skriver:

  leifer

  ”Detta eftersom männens önskemål om att skaffa barn skulle slå igenom också och adderas till dagens vilja från kvinnor att skaffa barn.”

  Men sen måste du ju även dra ifrån alla de barn som inte skulle ha fötts om pappan haft sista ordet. Kruxet är ju att någon måste ha sista ordet när man inte är överens. Blir det nej om en säger nej eller blir det ja om en säger ja?

  Av två onda ting. Att vi har makt över reproduktionen män som kvinnor (även om de inte alltid är överens vad gäller abort) är kanske att föredra ;)

  http://www.youtube.com/watch?v=U0kJHQpvgB8

 17. leifer skriver:

  Mia, du försvarar ett privilegium på samma sätt som män försvarat sina privilegium förr. Jag tror att inte kvinnor tjänar på dagens ordning, frigörelse handlar om att slippa oket och könsstereotyper. Förstår inte varför du slåss för att bevara det. Jag tror också att kvinnor kommer accepterar fullt ut i arbetslivet först när dom just har tappat sin huvudmakt över reproduktionen, dvs när dom är mäns jämlikar. Det är som jämlikar vi förstår och accepterar varandra som människor.

  Sen är jag övertygad om att mäns vilja att skaffa barn lätt överskuggar de män som inte vill ha barn när dom hamnat i situationen där dom gjort en kvinna på smällen och sen ångrar sig. Vad tror du?

  Så nej, varken matriarkat eller partriarkat är att föredra.

 18. Mia skriver:

  leifer

  Nej jag försvarar inte ett privilegium utan ser ingen annan lösning än dagens abortlagstiftning som säger att kvinnan har sista ordet.

  Är du politiker? ;)

  Du undviker nämligen att ge ett svar. Hur tycker du att abortlagstiftningen ska se ut?

  Och sen blandar du ihop det med vem som tar hand om barn som är födda. Ja jag tror också att man måste vara mer jämställda i sin föräldraroll. Men ser inte att det har med abortlagstiftningen att göra.

 19. leifer skriver:

  Mia

  Exakt hur abortlagstiftningen ska se ut har jag inget exakt svar på. Jag tror på vissa förändringar men är med dig på att kvinnan ska ha sista ordet och att möjligehten till skattesubventionerad abort ska finnas kvar. Jag tror också att om männen, med ökad inflytande och makt inom reproduktionen, också kommer ta ett större ansvar ex var spermierna tar vägen så att säga. Fyllesex etc, då viktigt att skydda sig. Denna fråga hänger då också ihop med frågan om preventivmedel, faktiskt nåt som gett kvinnor makt att kontrollera när dom blir på smällen. Om männen istället käkar preventivmedel så är det dom som styr när barn kan bli till.

  Oavsett detta så menar jag att det gäller att hitta en balans, även inräknat ekonomiska styrmedel. En balans som då ger jämställdhet inom reproduktionen. Jag tror det går, och även då utan att köra över kvinnors bestämmande över den egna kroppen så att säga. Vinsten blir då bl.a. att dom slipper ensamma ta beslut och sen älta/ångra det i åratal. Baksidan av ”fri abort” enl svensk modell är att många kvinnor mår dåligt psykiskt av beslut att göra abort, men kanske också i många fall att behålla ett barn med dåliga förutsättningar, efterom beslutet är endast kvinnans juridskt.

  Poängen här var att se möjligheterna med jämställdhet inom reproduktionen, exakt hur det sen ska utformas måste bli en större diskussion, som då även inkluderar alla detaljer. Men då gäller det att ändra sin syn på föräldrarskap och ex se då unga män som lika viktiga som unga kvinnor. Jag tror t.ex. att synen mot unga män är mycket nedlåtande när det gäller att skaffa barn i Sverige. Istället lägger man för mycket makt och ansvar på kvinnan men även där är ju förvisso synen nedlåtande på unga mammor och då beror det på att hon har huvudmakten och huvudansvaret. Inget av detta är bra och obalanser skapar problem, det är det fundamentala i jämställdhet. Alla är alltså förlorare på obalanser i jämställdhet, inte minst barnen.

 20. Mia skriver:

  leifer

  Ja varför det inte finns p-piller för män är ett mysterium. Vad jag förstår handlar det bara om att lansera men att läkemedelsindustrin inte ser det som lönsamt. Detta då man menar att det skulle leda till förlust på försäljning av kvinnliga p-piller. Men kanske är det inte ett jätteproblem då iaf jag som kvinna även skulle skydda mig. Dvs att båda just tar ansvar. Ytterligare en mansfråga att ta tag i.

 21. leifer skriver:

  Mia

  Blir lite annorlunda va om man redan i skolan och skolsyster trycker på för att pojkar ska se till att skaffa manliga p-piller. Och att det är skattesubventionerat.

  Kvinnliga p-piller sägs dessutom ha vissa bieffekter, då inte bara att en del kan bli sjuka av dom. Utan att det även kan påverka preferenser. Läste nånstans att kvinnor som äter p-piller vill ha mer ”manliga” män än om dom inte äter p-piller. Är det sant så påverkar det ju selektionen av män och vilka gener som förs vidare.

  Vad gäller abort så glömde jag säga en sak, jag menar att jämställdhet ska vara lika inför lagen och att alla olikheter som ändå finns, ska balanseras upp. Ex då om kvinnor ytterst bestämmer om abort, så måste män kompenseras med att få sista ordet när det gäller barn i nåt annat sammanhang. Ett sånt resonemang förstår jag skulle reta en feminist, och det visar ju då att dom egentligen inte är för jämställdhet.

 22. Mia skriver:

  leifer

  Vore intressant att höra vilken juridisk rättighet som isf skulle jämställas med sista ordet vid abort. Vet inte varför men tänker på Lorrys kille från Sundbyberg ;)

 23. leifer skriver:

  Mia

  Ja vad tycker du det är värt? Fattar det som du slogs rätt hårt här för att kvinnor ska ha sista ordet vid abort, så jag uppfattar det som du värderar det mycket mycket högt.

  En variant vore kanske att män fick barnbidraget, istället för som idag att kvinnan får det. Men kanske är det för lite kompensation.

  Det gäller alltså att bryta normen att kvinnan är viktigaste föräldern och att krossa den makten. Precis som man ska krossa att män har makten pga kön på andra områden.

  Lyckas man inte med detta så blir jämställdhet bara snack, och vi kunde lika gärna ha ett reglerat könsrollssamhälle där män har sina skyddade domäner och kvinnor sina.

 24. Mia skriver:

  leifer

  Jag har inte slagits för något…? Jag är för fri abort, och det har vi. Och jag ser ingen annan lösning än att kvinnan är den som har sista ordet. Hur man ska kompensera män för denna (biologiska) orättvisa vet jag inte. Kanske går det helt enkelt inte. Men är helt med dig på att föräldraskapet fö ska vara så jämställt det bara går. P-piller för män, faderskapstest, gemensam vårdnad från start, individualiserad föräldraförsäkring, delat barnbidrag….?

 25. leifer skriver:

  Mia

  Bra början på en lista där!
  Men känns som bara vi är i tråden.
  Vi får väl fortsätta längre fram i nån nyare tråd istället, vid tillfälle.

 26. Mia skriver:

  leifer

  Det får vi nog, anledning att återkomma i frågan alltså :)

Google