Jämtland får mansjour

12 april 2011, av Pelle Billing

Ypperligt initiativ från Oliver Vogel!

Jag önskar honom och hans medarbetare all lycka till, och håller tummarna för att de ska få någon typ av bidrag för sin verksamhet – vilket inte är helt enkelt när man hjälper ”fel” kön. En dag kanske mans- och kvinnojourerna blir lika mycket värda!

I Uppsala har mansjouren lyckats inrätta en jourtelefon som fungerar dygnet runt! All heder till medarbetarna där som med små medel åstadkommer konkreta resultat.

 

14 kommentarer på “Jämtland får mansjour”

 1. antikythera skriver:

  wow vad bra! :) )
  Får önska honom lycka till.

  Tyvärr tror jag inte det blir något bidrag till en mansjour har inte detta försökts flera gånger?

 2. Lorem Ipsum skriver:

  Heder åt alla som engagerar sig i mansfrågor på ett nyanserat sätt som inte är infekterat av ett konstigt radikalfeministisk synsätt på män och våra problem.

 3. Jessica skriver:

  Utmärkt initiativ!
  Angående finansiering så kan de åtminstone börja med att sätta ut ett nummer dit man kan peta in pengar om man så skulle önska. Och kanske se om någon skulle kunna hjälpa dem med en lite behagligare hemsida.

  Förresten så undrar jag varför någon gör hemsidor överhuvudtaget nuförtiden. Bloggverktygen är ju alldeles utmärkta. Och gratis! Hörde om en kommun som skulle börja använda open-sourcen wordpress. Det är en rätt sätt att handskas med kommunala medel det. Gilla!

 4. Mats Lind skriver:

  Pelle,

  Tack för blänkaren och kul att du uppmärksammar det arbete som mansjourer utför, oftast helt på ideell basis. Det är spännande tider för Oss i Uppsala Mansjour då vi fått ett muntligt ja till att delta i ett resurscentrum för våldsutsatta samt även har blivit, via mun till mun, lovade ett högre anslag av de kommunala politikerna. Har tagit kontakt med Oliver på Jämtlands Mansjour för att bistå honom med b la äskande av pengar.

  Loren Ipsum,
  Tack, jag menar det verkligen!

  Jessica,
  Bra tips! Vi har för tillfället fullt upp med hjälpsökande och föreläsningar, dessutom så arbetar de flesta av Oss fem personer heltid så när det gäller hemsidan har vi prioriterat telefonnummer samt att bara finnas till men visst kan den göras snyggare. Välkommen att hjälpa Oss!

  Om det finns någon som vill stötta Oss ekonomiskt så har vi postgironummer:
  75 68 66-0

  Vi får i Uppsala Mansjour 50 000:- per år medan kvinnojourerna erhåller tillsammans nästan 9 000 000:- samt även mer från olika statliga fonder. Med detta säger vi inte att kvinnojourerna ska ha mindre utan att proportionerna ej ligger i enlighet med verkligheten.

  Med Vänliga Hälsningar

  Mats Lind
  Ordförande Uppsala Mansjour
  018-50 50 33 (jourtelefon)

 5. Robin skriver:

  Jättebra initiativ!
  Vet av egen erfarenhet vilken surrealistisk upplevelse det är att vända sig till en vanlig vriden ”mansjour”, när man blivit utsatt. Alla dessa formulärfrågor som utgick ifrån att man var skyldig egentligen… I mitt försvagade tillstånd fick det mig att undra om det var fel på mig som inte hade slagit. Kafka.

 6. Mia skriver:

  När man sen lyckats ta sig ur en dysfunktionell relation så fortsätter ju ibland den psykiska misshandeln via de gemensamma barnen. Här ett tips från A shrink for men hur man handska med det i USA och Kanada. Hoppas möjligheten och inte minst ökad medvetenhet kommer hit så småninom också. Tills dess rekommenderar jag mail, mail, mail.

  http://www.shrink4men.com/2011/04/08/ourfamilywizard-an-excellent-tool-for-co-parenting-with-a-high-conflict-person-part-1/

 7. Mats Lind skriver:

  Mia,

  A shrink for men har väldigt bra tips men det går inte att applicera konfliktbenägenheten hos individerna som förklaringsmodell för hur det fungerar i Sverige. Här är det nämligen staten som är den konfliktdrivande parten i de flesta fall, detta ser jag som arbetar med dessa frågor kliniskt dagligen.

  Bra att A shrink for men finns men ännu bättre om de inte behövdes alls m a o, även om jag förstår att det finns konfliktbenägna individer även i ett bra och fungerande systtem så hävdar jag dock att man inte kan tillskriva ökningarna av vårdnadstvister på individnivå. Läget är kärvt för många par och deras barn idag, samhället har inte lyckats löst detta alls. I Uppsala Mansjour försöker vi få igång ett projekt kring vårdnadstvister, i dagsläget vågar jag dock inte säga för mycket mer än att det finns en acceptans av detta från ”högre ort”. Vart det landar och hur det ser ut hoppas jag kunna presentera så småningom.

 8. JD skriver:

  Varför kan inte mansjouren inte skicka ett vänligt brev till samtliga kvinnojourer och fråga om dom har möjlighet att överlåta en del av det bidrag som dom får?

 9. Mats Lind skriver:

  JD,

  Har prövats i England i omgångar utan vidare bra resultat, det började med Erin Pizzey och sedan dess har det bara gått bakåt. I Uppsala har vi dock inlett ett trevande försök till samarbete med den ideella kvinnojouren men då vi är olika föreningar så kan vi inte äska pengar av varandra. I framtiden ser vi dock helst att vi slår våra påsar ihop och kallar Oss för människojourer vi kan ända ha förståelse för att i en del fall så kommer en viss separatism vara till gagn för de hjälpsökande. Tyvärr används detta som argument till att bedriva helt separatistiska rörelser i dagsläget.

  Sakta, sakta och skynda långsamt är ledorden!

 10. JD skriver:

  Jag gick in på norrbottens landsting och där kan man läsa om våld i nära relationer.

  -Våld i nära relation omfattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Det är inte några särskilda kvinnor och barn som drabbas och det går inte att i förväg se vilka män som är förövare. Våld förekommer också i samkönade relationer.

  Det står ingenting alls om att kvinnor i heterosexuella relationer kan vara förövare, Män drabbas alltså aldrig av våld inom nära relationer,
  Vidare blev jag glad till sinnes då jag såg att man hade en länk till Mansmottagningen i Piteå. Tydligen ignorerar man inte män helt ändå?
  Då jag klickar vidare till mansmottagningen för att där se hur de kan hjälpa utsatta män så läser jag följande:

  Vi vänder oss till dig som:

  * Utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
  * Blir kontrollerande eller svartsjuk
  * Har en önskan om förändring

  Vi kan erbjuda dig:
  samtalsgrupp som tar upp frågan om:
  * Ditt våldsbeteende
  * Ditt ansvar för dina handlingar
  * Ditt våld in i ett sammanhang
  * Våldets konsekvenser, för dig och för dina närstående
  * Alternativen till våld för din del

  http://www.nll.se/webb/Landstingsdirektorens-stab/Halso–och-sjukvardsenheten-/Vald-mot-kvinnor/

  I Norrbotten finns inga slagna, plågade män!

 11. Mia skriver:

  Mats Lind

  ”A shrink for men har väldigt bra tips men det går inte att applicera konfliktbenägenheten hos individerna som förklaringsmodell för hur det fungerar i Sverige.”

  Konfliktbenägenheten är densamma för dessa individer oavsett kön och land. Och även i USA bidrar systemet, eller rättare sagt okunskap till förloppet, även om det mycket riktigt kan se lite olika ut. Tro för all del (tyvärr) inte att man kan lagstifta bort konfliktbenägenheten hos dessa individer. Det enda som hjälper är tydliga ramar och konsekvenser. Som det man nu alltså vad jag förstår försöker använda i USA. Det finns de som strider för att de kan men de finns även de som helt enkelt inte kan låta bli. Ökningen av VT kan säkert tillskrivas ”samarbetsklausulen” (så länge den gynnar ett kön). Men jag tror nog även att öknigen till viss del beror på att fler tar strid, såväl konfliktdrivande som icke konfliktdrivande individer.

  ”It (OFW) can be used to demonstrate your ability to co-parent with a HCP as a co-parent (no small feat) and it can also demonstrate that the HCP cannot co-parent. In a perfect world in which neither parent is a HCP, OFW demonstrates you both can co-parent.”

 12. Mats Lind skriver:

  JD,

  Uppsala Mansjour ingår i SMR (Sveriges mansjourers riksförbund) och anledningen till att vi inte har anslag i den utsträckningen t ex Norrbottens mansjour har är att vi kategoriskt vägrade att arbeta under premissen ”mäns våld mot kvinnor” vi förlorade massor av statliga anslag men har istället massor av heder kvar. Vi tycker att vetenskapen ska få styra behov av anslag och inte samhällsattityder baserade på myter och faktoider. Detta har drabbat Oss som organisation och de hjälpsökande, om man blir slagen som man har man ingenstans att vända sig. Vi ämnar skapa en förändring så att vi kan hjälpa fler män, barn och kvinnor (jo, vi utesluter INGEN grupp människor) och att se till att samhällsattityderna närmar sig fakta.

  Mia,

  Tydliga ramar och konsekvens, lika rättigheter och skyldigheter vore en bra start ;-)
  Det går att bygga bort konfliktbenägenhet i systemet, om det inte finns något att tvista om så tenderar konflikter att minska avsevärt. I dagens svenska system finns ett incitament till att driva konflikter på samtliga plan; socialtjänst, familjerätter, advokater och diverse icke så noggräknade jourer och domstolar uppmuntrar inte till fred, de utnyttjar människors existentiella kris till max. Det kan verka kargt och ”elakt” men jag kan tyvärr inte säga annat än sanningen från där jag står.

  ”Om inte berget kommer till Jeppe så får man ta Jeppe till berget”

 13. Mia skriver:

  Mats Lind

  Ja det går att bygga bort konfliktbenägenheten i systemet men inte hos individerna som sagt. För vissa är ”samarbetsklausulen” just det ”incitament” (läs hotivation) som krävs för det ska gå att ”samarbeta”. Och OFW kan alltså hjälpa till att upprätthålla detta ”samarabete”. Det kan låta kargt och ”elakt” men ej heller jag kan säga annat än sanningen från där jag står.

 14. JD skriver:

  @Mats Lind
  Jassa ddet är så det ligger till med Norrbottens Mansjour.

  Det är märkligt hur många dörrar som öppnas då misandrin får sitt utlopp.
  Tydligen är mansjouren i Norrbotten ett kapitel för sig där många uppsatta myndighetspersoner verkar ha präglat dess inriktning att förneka utsatta män.
  Sedan har vi ju Umeå Universitet som genom sin genusinriktning före vetenskap påverkar hela regionen på ett sätt som är direkt förödande för utsatta män.
  Denna ynklighet att förneka existensen av enskilda utsatta till förmån för andra beroende på vilket kön personen har kommer nog att betala sig så småningom! Redan nu höjer omvärlden på sina ögonbryn åt den svenska universitetsvärlden.

Google