Jämställt föräldraskap

19 april 2011, av Pelle Billing

Hans långa kamp börjar ge resultat
Per Frennbro från Minpappa.nu har kämpat länge för att belysa de missförhållanden som finns i vårdnadstvister. Dels handlar det om att pappor är i underläge och automatiskt ses som andrahandsföräldern, dels handlar det om lagändringen i föräldrabalken 2006 som gjorde det lättare att kräva enskild vårdnad utifrån ”samarbetssvårigheter” – vilket ledde till att vårdnadstvisterna sköt i höjden. En lagändring kan nu vara på gång, och jag håller tummarna för att den viktiga barn- och mansfrågan vårdnadstvister ska gå mot en lösning. Igår föreläste jag för socialtjänsten i Hässleholm, och helt klart är att det finns en ökad medvetenhet om pappors missnöje.

Dags att göra föräldraskapet jämställt
Debattören och pappan Hanns Boris skriver om den motion som kunde gett män rätt att begära faderskapstest, samt även gett samboende män automatisk gemensam vårdnad om sitt barn. En sådan motion skulle inte gett män samma föräldrarättigheter som kvinnor, men det skulle ha varit ett fint steg på vägen. Dock avslogs motionen.

Vad är alienation och hur kan vi hantera frågan?
Familjerättssocionomernas Riksförening ger sin syn på föräldraalienation, ett problem som tyvärr kan förekomma efter att två föräldrar separerat. Båda könen kan göra sig skyldiga till föräldraalienation, men så länge pappor är i den ifrågasatta parten i vårdnadstvister påverkas män i större utsträckning.

Jämställdheten börjar i förlossningsrummet

Man raljerar över det faktum att personalen nu erbjuder pappan något att dricka. Efter att ha arbetat i vården av blivande och nyblivna föräldrar under 15 år är jag inte förvånad. Min erfarenhet är att kunskapen på många håll är skrämmande låg om att närvarande och välmående pappor är viktiga inte bara för sig själva utan också för mammorna och barnen. Och jag ser många goda skäl till att vi faktiskt behöver göra upp med de här fördomarna.

Väl talat av Malin Bergström, leg psykolog och Med Dr på KI. Även resten av artikeln är bra. Läs den!

Dömd mamma får behålla vårdnaden

Den läkare som undersökte flickan hade aldrig sett så mycket skador på ett barn och enligt tingsrätten hade hon utsatts för en mycket hårdhänt hantering.

Är det någon som tror att en narkotikamissbrukande pappa som dömts för medhjälp till sådan grov misshandel hade fått behålla den gemensamma vårdnaden en enda sekund?

– Många har varit mycket upprörda över att en förälder som misshandlat sitt barn så här grovt får behålla vårdnaden och att barnet dessutom ska tvingas till umgänge med föräldern. Ingen hänsyn har tagits till barnets känslor, säger en person som arbetar inom socialtjänsten i Uppsala.

Fejkad debattartikel om manliga p-piller på Newsmill
Den här debattartikeln var fejkad, såtillvida att det var en grupp kvinnor som låtsades vara en man. Manliga p-piller kan dock ses som en mansfråga, då en sådan medicin skulle öka mäns reproduktiva frihet. Vad tycker du?

 

11 kommentarer på “Jämställt föräldraskap”

 1. Christer Romson Lande skriver:

  Öhh, i artikeln säger ju pappans juridiska ombud just att det vanliga är att föräldrarna har (tillfällig) gemensam vårdnad tills soc fattat definitivt beslut i frågan.

  Du beskyller ibland feminister för att vara osakliga, men i såna här fall så tycker jag att du är osaklig på precis samma sätt som du kritiserar dem för. Om du tror att advokaten som citeras i artikeln har fel så kom sakliga argument, som undersökningar om hur pappor och mammor bedöms i domstolen när de dömts för att ha misshandlat sina barn i stället för osakliga känsloargument av typen ”Är det någon som tror att en narkotikamissbrukande pappa som dömts för medhjälp till sådan grov misshandel hade fått behålla den gemensamma vårdnaden en enda sekund?”

  Det är de här osakligheterna som får mig att vara tveksam inte bara till dig personligen utan också till mansnätverket.

 2. anders skriver:

  Det mesta hos myndigheter av typen. soc, domstolar mfl bedöms utifrån förutfattade meningar tyvärr har man en outvecklad kunskapsbas tex inom soc och utifrån denna ska domstolen bedöma då med politiskt valda nämndemänn ofta med hög ålder,
  Om tex en flygtekniker var lika dålig i sitt arbete skulle troligen fler plan ramla ner ur det blå, Du som kallar dig Christer Romson Lande skulle ev studera ämnet lite mer.

 3. anders skriver:

  Du som kallar dig Christer Romson Lande skulle ev studera ämnet lite mer.
  Soc o domstolar bedömmer oftast utifrån förutfattade meningar, domstolen utifrån soc sk utredningar och med politiker som nämndemänn ofta med hög ålder.
  Om tex en flygtekniker utförde lika dåligt arbete skulle troligen många fler flygmaskiner ramla ner ur det blå, menar då säkerhetsmässigt i båda fallen.

 4. Christer Romson Lande skriver:

  @anders: Jag säger inget om soc och domstolarna i min kommentar. Kanske har Pelle Billing rätt, kanske har pappans juridiska ombud rätt. Jag vet inte, men om man ska debattera i frågan (som Pelle Billing gör) så bör man ha mera sakliga argument än ”Är det någon som tror att en [pappa] hade fått behålla den gemensamma vårdnaden en enda sekund?”

 5. Mats Lind skriver:

  CRL,

  Om vet hur verkligheten ser ut så blir uttalandet oerhört sakligt dock något raljerande men det kan man ju som expert på området bortse ifrån då man är trött på offervalserna. IRONI kan då vara ett bra medel att tillgå, du borde prova själv någon gång ;-)

  Du får gärna ta kontakt med mig för att fylla på kunskapsluckorna i ämnet.

 6. Christer Romson Lande skriver:

  @Mats: Föll det bort nåt ord ”Om man/du vet hur verkligheten ser ut …”? Och är det mitt eller Pelle Billings uttalande som blir något raljant? Är det Pelle Billings offervalser du syftar på? Eller tycker du att jag spelade offervals i min kommentar?

  Fylla på mina kunskapsluckor vill jag i vilket fall gärna. Har du länkar så kan du väl posta dem här.

 7. Hamstrn skriver:

  Christer

  Det du hänvisar till som argument är en fråga ämnad att reflektera över. Det är således inte ett argument.

  Jag förstår inte vad det är du vill diskutera.

 8. Pelle Billing skriver:

  CRL,

  Min fråga var menad som en startpunkt för debatt och reflektion. Du har just bidragit till detta!
  Visst, sedan raljerade jag lite också. Men vem har sagt att jag alltid måste ha neutral ton 100 procent av tiden?

  När jag hävdar att saker *är* på ett visst sätt, har jag alltid källor. Se t ex denna översikt för att se vad jag hävdar om pappafrågorna:
  http://mansnatverket.org/mansfragor.php

 9. Mats Lind skriver:

  CRL,

  ”@Mats: Föll det bort nåt ord “Om man/du vet hur verkligheten ser ut …”?”

  Ja, ordet ”man” föll bort, tack för påpekandet!

  ”Och är det mitt eller Pelle Billings uttalande som blir något raljant?”

  Pelles uttalande är något raljant men inte mindre träffsäkert…

  ”Är det Pelle Billings offervalser du syftar på? Eller tycker du att jag spelade offervals i min kommentar?”

  Att ironisera över sina egna tillkortakommanden (som män och pappor i detta fall) är att välja en annan väg en offervalsens. Vi skämtar torrt över Oss själva vilket ju kan anses tokigt men vi anser inte att vi är evigt dömda. Du är alltså inte den jag anspelar på när jag talar om offervals.

  ”Fylla på mina kunskapsluckor vill jag i vilket fall gärna. Har du länkar så kan du väl posta dem här.”

  Är detta en härskarteknik eller har du blundat de sista 10 åren? ;.)

  Sök på pappor, papparätt, barnkonventionen, barns lika rätt, underhållsbidrag, barnbidrag, automatisk vårdnadshavare b la så får du ett helt kartotek med vetenskapliga referenser samt tyckanden. Använd google!

 10. Christer Romson Lande skriver:

  @Mats Lind: härskarteknik? nej, verkligen inte! Jag uppfattade ditt ”Du får gärna ta kontakt med mig …” som ett erbjudande om referenser till rapporter om just den här frågan. Men jag hade nog fel.

  @Pelle Billing: artikeln i UNT handlade ju om en väldigt specifik situation. Hur domstolen, när en förälder döms för brott mot sitt barn, beslutar om vårdnaden i väntan på socialens utredning. Just om det hittar jag inget på http://mansnatverket.org/mansfragor.php Hur ser du på att pappans ombud verkar tycka att det inte är märkligt att rätten beslutar om gemensam vårdnad i sådana fall, oavsett om det är mamman eller pappan som begått brottet? Du påstår (väl?) att pappans ombud har fel.

 11. Mats Lind skriver:

  CRL,

  ”@Mats Lind: härskarteknik? nej, verkligen inte! Jag uppfattade ditt “Du får gärna ta kontakt med mig …” som ett erbjudande om referenser till rapporter om just den här frågan. Men jag hade nog fel.”

  Jag inser att mitt svar var aningen raljant men det påbjuder inte att jag måste påvisa att kopernikus tes om att jorden är rund måste bevisas ånyo, med nya vetenskapliga referenser. Om du istället tar mina råd för vad de är så kommer du att finna att du har svaren rakt framför dig, efter några enkla sökanden i den binära världen. Om du eftersöker något specifikt är jag mer än villig att delge dig faktamässiga källor/kunskaper. Efter att ha arbetat med dessa frågor i nästan ett decennium är jag trött på att berätta om självklarheter (läs; kopernikus och jorden är rund) men jag ställer gärna upp, som sagt, om du har specifika frågor om hur barns rättigheter (och fäders) ej ges naturligt i vårt kära land.

  Dessutom tror jag efter att ha sett dina tidigare kommentarer på denna blogg att du är tillräckligt kapabel att per egen maskin kunna ta reda på fakta och bygga dina egna uppfattningar om sakens natur. Att jag skulle delge dig om fakta återigen skulle vara en härskarteknik, anser jag. Vissa saker förtjänas att digesteras långsamt helt enkelt.

  Detta sagt med all respekt.

Google