Helgläsning

01 april 2011, av Pelle Billing

Stötta manligt företagande – Vi behöver fler genuskonsulter av det här slaget!

Lucka i lagen gör att Mollie bara har en förälder – Lesbiska kvinnor har föräldrarättigheter som liknar samboende mäns. Dvs dåliga.

Kvinnliga förövare kan vara svåra att upptäcka – Självfallet är det så, eftersom vi gjort upp med samhällets misogyni medan vi fortsätter att spä på misandrin.

Mänskliga könsroller påverkar forskning om djur – T o m biologiska forskare ser negativt på män. ”I litteraturen beskrivs hannen mer i termer av aktivitet för att främja sina egna intressen, medan honan beskrivs i mer passiva ordalag, som att hennes beteende endast är en reaktion på hannens. Detta trots att bägge könens beteende påverkar den andre negativt medan de egna intressena gynnas, säger Josefin Madjidian.”

 

10 kommentarer på “Helgläsning”

 1. Mia skriver:

  Visst liknar föräldrarättigheterna för samkönade par dem för samboende olikkönade par. Men problemet här är väl mer ett annat, det vill säga att det inte finns mycket man kan göra om en förälder väljer att inte ta sitt sociala och känslomässiga ansvar. Ekonomisk får ju såväl heterosexuella som homosexuella ensamstående ekonomisk stöd även om den andra förälder inte vill ta sitt föräldraansvar. Men i de fallen kan man ju som sagt tyvärr inte lagstifta, inte som jag ser det iaf. Men väl kanske se till att samhället ger stöd och försöker ”nå” den frånvarande föräldern. Några fler barn skulle kanske kunna få bättre tillgång till sina föräldrar på det sättet.

 2. AV skriver:

  Det är intressant hur de vinklar artikeln om den lesbiska mamman som blev lämnad. Endast utifrån mammans sida och den som lämnar tar inte sitt ansvar. Kanske är det så här men jämförelsen med ej gifta heteropar haltar lite. Om man i ett gift par bestämmer sig för att skaffa barn, men skiljer sig innan barnet föds (krävs ingen betänketid för barn i magen) kan mamman visserligen kräva att pappan konstateras, men det bör ändå höra till undantagen att pappan inte vill kännas vid det barn han ville ha tidigare. Den största risken är att mamman hävdar att en annan är pappan. Då har inte den fd maken rätt att ens begära ett faderskapstest. Och skulle ändå faderskapet konstateras kan hon vägra skriva på delad vårdnad. Och som mamman konstaterar, skulle en kvinna bli lämnad av sin gravida fru har hon inga rättigheter, hur mycket hon än vill vara förälder.

 3. Ariel skriver:

  Har du sett detta:

  http://na.se/nyheter/orebro/1.1156368-rektorn-stoppa-mannens-vald

  Varför inte starta en kampanj mot våldet inom universitetsvärlden istället.

 4. Andreas Nurbo skriver:

  Angåenge studien. Själv visste jag inte att det fanns könskonflikter inom växtriket.Visste inte ens att växter hade kön. Undrar ifall ståndare våldtar pistiller.
  Skulle vara intressant att läsa vad det handlar om. Särskilt som de ”kvantifierat” det hela.

 5. Mia skriver:

  Ariel

  Nja jag skulle nog föreslå att rektorn vände sig till vetenskaper som brottsforskning och psykologi istället för att få svar på sina frågor hur en individ som beter sig på detta sätt fungerar och vad man ev ska göra åt det. Ja hur förhindrar man anknytningsproblematik, social utsatthet och psykisk sjukdom/störning?

 6. Bernt skriver:

  Mia skrev: ”Men problemet här är väl mer ett annat, det vill säga att det inte finns mycket man kan göra om en förälder väljer att inte ta sitt sociala och känslomässiga ansvar”.

  Håller inte med, trots att jag befinner mig i en liknande situation som beskrivs – i mitt fall är jag pappan medan mamman har stuckit. Att den frånvarande föräldern kanske inte vill ta sitt ”sociala och känslomässiga ansvar” kan staten inte förhindra på något vettigt och rimligt sätt.

  Huvudproblemen som jag ser dem är 1) om en förälder och enskild vårdnadshavare dör så har den andra föräldern små möjligheter att ta vid, dvs barnet har i så fall ”ingen” kvar och 2) om en förälder från födseln har enskild vårdnad (per definition mamman om föräldrarna inte är gifta) så har den andra föräldern väldigt få rättigheter.

  Bra, Pelle, att du belyser likheten i fallen.

 7. Mia skriver:

  Bernt

  ”…kan staten inte förhindra på något vettigt och rimligt sätt.”

  Det var ju det jag skrev/menade också. I det här fallet ville ju inte den andra föräldern ha vårdnad och umgänge som jag uppfatttat det. Så jag är rädd för att jag inte riktigt förstår vad du menar. Men det är inte första gången….
  …som jag inte riktigt hänger med alltså :)

  Frågan om gemensam vårdnad från start som självklart är jag ju med på.

 8. Mia skriver:

  OT

  300 förhoppningsvis mer välutbildade familjerättssocionomer.

  http://billeddyhighconflictinstitute.blogspot.com/2011/03/divorce-and-mediation-in-sweden.html

  För de som är intresserad av problematiken kring svårare vårdnadstvister kan jag verkligen rekommendera Bill Eddys tankar (än en gång tack för tipset!)

  Några axplock (även om förhållanderna i Sverige skiljer sig något från USA)

  http://billeddyhighconflictinstitute.blogspot.com/2009/05/time-to-calm-alienation-debate.html

  http://billeddyhighconflictinstitute.blogspot.com/2010/09/should-parental-alienation-be-diagnosis.html

  http://billeddyhighconflictinstitute.blogspot.com/2011/03/should-there-be-50-50-parenting.html

 9. Pelle Billing skriver:

  Intressanta länkar.

 10. antikythera skriver:

  ”Stötta manligt företagande” ser lovande ut. Är det bara jag eller är något av detta slag så ovanligt att man börjar le :) Gå in här nu http://simplesignup.se/event/5737/ och anmäl er alla som har tid. Jag skulle lätt åkt dit om jag inte bodde så långt bort.

Google