Assange-dokumentär missar det viktigaste

08 april 2011, av Pelle Billing

Igår kväll sände SVT en dokumentär om Julian Assange, och hur våldtäktsanklagelserna mot honom påverkat omvärldens syn på Sverige – i synnerhet vår rättssäkerhet.

Många olika delar av Assangefallet belyses, och på så vis kan dokumentären sägas var allsidig och ”neutral”. Dock så missar man det viktigaste av allt, nämligen att våga vara självkritisk mot det svenska rättssystemet i längre än 30 sekunder.

Om stora delar av omvärlden upplever vårt rättssystem som problematiskt, kanske vi inte ska utgå ifrån att de missförstått oss, det kan ju faktiskt vara så att vi har problem.

Sammantaget finns det minst fyra svagheter som Assange-fallet exponerar, som kan vara problematiska för rättssäkerheten i allmänhet och för sexualmål i synnerhet:

 1. Vi har nämndemän som tillsätts via de politiska partierna. Finns det en enda bra anledning till detta? Det är först när SD kommit in i riksdagen som man börjat se detta som ett problem (vilket nämndes i dokumentären, som den enda svenska självkritiken).
 2. Vi accepterar slutna rättegångar, och i sexualmål är det t o m vanligt med slutna rättegångar. Ett sådant förfarande minskar insynen i domstolens arbete, och kan leda till praxis som allmänheten tycker är helt galen. Vill vi att rättssystemet ska utveckla sin egen subkultur? Personligen vill jag ha insyn och öppenhet när det gäller en sådan maktfaktor som domstolsväsendet utgör.
 3. I Assange-fallet förhördes bägge kvinnorna utan att det filmades, spelades in eller transkriberades. Man skrev bara en sammanfattning som de sedan fick godkänna. Detta är en katastrof vad gäller rättssäkerheten, och går emot de direktiv som finns för polisen när det gäller misstanke om våldtäkt.
 4. Tillämpningen av den svenska våldtäktslagstiftningen ligger farligt nära att glida mot absurda situationer. Tänk dig en man och en kvinna som haft sex ett par gånger under en natt, och sedan börjar mannen initiera sex en tredje gång. Han tror att hon är vaken eftersom hon rör lite på sig och stöter ut några ljud när han gör det. Senare visade det sig att hon sov, och därmed döms han till våldtäkt. Känns detta rimligt?

Nu vet vi inte om kvinnan i Assange-fallet de facto sov, och om hon sov vet vi inte om Assange misstolkade hennes tillstånd – eller om han uppsåtligen påbörjade sex med en sovande person. Oberoende av detta så har vi glidit in på ett territorium där rättsväsendet ska ta upp sådant som aldrig går att bevisa, om man inte har film- och ljudupptagning av hög kvalitet i sovrummet.

Frågan är också hur långt denna sovande-klausul ska sträcka sig? Tänk dig ett heterosexuellt par som haft sex och sedan somnar på var sin sida av sängen. Under natten vaknar mannen till och omfamnar då kvinnan. När de vaknar på morgonen har han armen över hennes bröst. Är detta ett sexuellt ofredande?

Missförstå mig rätt nu. Jag tycker det är viktigt att sovande människor ska vara fredade, eftersom de då inte kan lämna samtycke till sex. Men samtidigt måste en sådan lagstiftning appliceras på ett rimligt sätt, och i första hand torde fall som tas upp handla om någon som tuppar av på en fest och sedan vaknar av att någon har sex med en.

När ”sex by surprise” händer i sovrummet, mellan två personer som är sexpartners, så kan det givetvis vara ett övergrepp – men hur i herrans namn ska man någonsin lyckas bevisa det? Allt kan inte lösas i domstol, hur gärna vi än skulle vilja det. Däremot är det en annan sak att vi vågar ha ett samtal i samhället om var gränserna går, och att det är en dålig idé att ha sex med en person som ligger och sover – hur ofta man än haft sex tidigare – om det nu inte är så att man kommit överens om att ett sådant beteende är OK.

Uppdatering: Även Hanne Kjöller kommenterar nu dokumentären.

 

23 kommentarer på “Assange-dokumentär missar det viktigaste”

 1. anders skriver:

  Ja politiskt tillsatta nämndemänn kan knappast vara bra i något sammanhang, tex hur ska sådana nämndemänn vid vårdnadstvist då domstolen begär yttrande från socialnämnd på något vis motsätta sig nämndens förslag till beslut?

  Det är mycket troligt att nämndemänn bedömer utifrån de egna ledens tyckande oavsett typen av rättsfall. Systemet verkar ha tvivelaktig moral på flertalet vis.

 2. Access skriver:

  Programmet igår syftade uppenbarligen att skapa en medvetenhet hos tittarna att
  - Assange har skapat sig en Robin Hood-image och är satt på piedestal
  - Även en hjälte kan begå övergrepp
  - Internetvärlden är fullt av mansgrisar
  - Assange kan därmed mycket väl ha begått övergreppen och bör lämnas ut till Sverige.

  Däremot mörkade man precis allt
  - som talade mot kvinnornas anklagelser
  - som visade hur åklagarämbetet hanterat fallet
  - om Marianne Nys ideologiska drivkrafter att köra det här fallet vidare
  - om det absurda i den svenska sexuallagstiftningen
  - om rättsosäkerheten för män vid sexualmål

 3. Mats skriver:

  Oroväckande att det finns politiska nämndemän.

  Vad är skillnad på feministiska nämndemän i sexualmål eller vårdnadstvister med nämndemän från SD i brottsmål med invandrare?

  Gör om gör rätt.

 4. Lavazza skriver:

  Access: Helt korrekt. Marianne Ny är förstås medveten om att ingen tidigare har dömts till våldtäkt för händelser som liknar dem som har framkommit av häktningspromemorian och driver åtalet och EAW (som svenska åklagare använt sig mycket sparsamt av hittills) endast för att chikanera Assange. Assanges idé nu verkar att vara att driva målet i UK så länge att hans fotbojetid blir så lång att avräkningstiden blir längre än ett eventuellt fängelsestraff, varför åklagaren måste lägga ner fallet. Jag finner det uteslutet att Assange kommer att befinnas skyldig till brott av en svensk domstol. Det är inte det som han är rädd för, utan hur han kommer att behandlas i avvaktan på rättegång i Sverige.

 5. Johan skriver:

  Sverige har blivit skrämmande och sjukt! En totalitär känsla av en maktlös befolkning i klorna på extremister.

 6. Musse Pig skriver:

  Jag hade för mig att ena kvinnan inte skrivit på summeringen av förhöret. Någon som vet?

 7. En annan brist i svensk rättssäkerhet är att den misstänkte inte längre har en självklar rätt att få sin sak prövad i hovrätten. Allt fler fall avgörs numera bara i tingsrätterna vilket ger nämndemännen ännu större makt än förut eftersom de är i majoritet där men i minoritet i hovrätterna. Denna ”reform” genomfördes 2008 utan någon större debatt trots att den utgör ett uppenbart hot mot rättssäkerheten.

 8. Medborgare X skriver:

  Pelle och övriga!

  Jag kan även rekommendera att läsa vad Ordinationer skriver om Assange-dokumentaren och Sveriges rykte som rättsstat!

  http://ordinationer.wordpress.com/2011/04/07/hur-kunde-assange/

 9. Medborgare X skriver:

  Ingrid!

  Du har helt rätt i att ”reformen” med den nya rättegångsordningen (även kallad EMR, vilket är en förkortning av ”En modernare rättegång – reformering av processen i allmänna domstolar”) smögs igenom obemärkt. Den har fått allvarliga konsekvenser för rättssäkerheten och speciellt då möjligheten att få sitt ärende omprövar och sin röst hörd igen av Hovrätten.

  Jag skrev om det för snart två år sedan här:

  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2009/08/manniskan-forsvinner-i-de-moderna.html

 10. Anders Hammarlind skriver:

  I augusti var Sverige ett land där han kände sig säker, yttranderätten stark men det var då det. Numer är landet en saudiarabisk feministstat enligt hans advokat. Och visst, statsfeminismen har ändrat på mycket och en man är ju, åtminstone i kollektivprincip, snarast en misstänkt talibanliknade typ. Vad som hände helgen då Julian Assange fick svenska problem vet vi inte. Och han tänker inte alls komma till Sverige för att tala om vad som hände – eller inte hände. Trots att han ville flytta hit några månader innan det som hände/inte hände så håller han sig undan de svenska åklagarna. Hans undanflykter håller knappt, dög landet i augusti så hade då inte mycket ändrats det minsta till senhösten. Utan detta är väl mer i samklang med hur han uppfattar sig själv, som vilken stor rockstjärna som helst. Eller på motsvarande världsnivå. Man tar vad man vill eller blir serverad. Tror att Assange i augusti hade fullt tillräckligt med kunskaper för att, just, söka uppehållstillstånd här i landet. Men sen gick det åt skogen och vad som egentligen hände vet förstås ingen som inte var med, men så länge Julian Assange hellre sitter i husarrest utanför London blir hans trovärdighet mer som konfetti.
  Varför inte reda ut allt en gång för alla? Var Sverige ett, för honom, säkert land i augusti var det ju rimligen lika säkert några månader senare. Allt tal om CIA och mer är rent nonsens, han ställde till det men frågan är om det är så allvarligt som chefsåklagaren hävdar. Lagen är inte enkel och sakbevisläget har de svenska åklagarna haft mycket skilda synpunkter på och om. Jag tror inte ett smack på Julian Assanges pladder om Sverige, men uppenbart har vi svårt med vad lagen egentligen står för när det gäller sexuella tvång och dess gråzoner. Hade åklagarna uppträtt samlat hade man kanske trott dem mer, men de vimsade runt med fler lagversioner innan högsta tuppen tog över och bestämde vad lagen betyder. Märklig affär då Assange säkerligen skulle behöva göra oerhört mer för sin organisation istället för att gå omkring ”inlåst ” på ett slott med fotboja.

 11. Merkurius skriver:

  Den parallella utvecklingen till EMR är att Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, där Ny arbetar, får större resurser och kan driva mål som de inte kan vinna under nästan obegränsad tid. Syftet verkar vara att genom häktningar och utdragna ”utredningar” straffa misstänkta i mål som åklagaren inte kan vinna. I praktiken så innebär det att preskriptionstiden är det nya maxstraffet. Det är så här många vårdnadstvister avgörs också. Falska anklagelser dras i långbänk tills pappan är ute ur bilden. Samma princip i detta fall. En långbänk vars syfte är att straffa med långvarig häktning, hindra den anklagade i sitt värv, och smutskasta honom.

  Samtidigt har de som avfärdar en utlämning till USA inte mycket på fötterna.
  Faktumet kvarstår att det inte finns några formella hinder för en utlämning från Sverige till USA. Det är bara spekulation vad utfallet skulle bli vid en begäran. Kanske är det priset vi får betala för att vi fick ”hem” kelgrisen Annika Östberg, kanske inte…
  Visserligen borde det ha blivit politiskt omöjligt att lämna ut Assange till USA, Men å andra sidan är det i Sverige man kan göra politiskt omöjliga saker utan att riskera något.

  Och så har vi nu den här ”dokumentären”. Vad ska man säga. Vi får veta mer om hur Vaughn Smiths gods ser ut än om svenska myndigheters förfarande. Kritiken mot polis och åklagare tas inte upp, men bemöts och förklaras som ”fenomen” i en lång harrang av en ”mediaforskare som skriver om genus”.

 12. Merkurius skriver:

  @Ander Hammarlind

  Kul att läsa hur en vanlig lättlurad nolla ser på saken.

 13. Jan-Erik skriver:

  @Musse Pigg

  ”Förhöret har inte upplästs och godkänts av Wilén.” (2011-02-06)

  http://oldwolf-vindenviskarmittnamn.blogspot.com/2011/02/mariannes-spiksoppa-skamd-och-oaptitlig.html

 14. Access skriver:

  @ Anders Hammarlind

  Du missar en liiiiiten detalj där. Nämligen den att han ansåg Sverige vara exemplariskt när det gäller lagar kring källskydd. Nu har han fått uppleva hur rättssäkerheten i Sverige är för män som anklagas för sexualbrott.

  Källskydd och rättssäkerhet för män vid anklagelser om sexualbrott är två helt olika saker.

 15. Sten Sture skriver:

  En väldigt manipulativ dokumentär må jag säga!
  Man blandar sanningar och halvsanningar med rena lögner. Utelämnar väsentliga fakta osv.
  Inte lätt för Svenssons vid tv apparaterna att kunna avgöra vilket som är vad.

  En sak jag fäste mig vid var t.ex. när man medvetet manipulerade ”tidslinjen”.
  Det nämndes att efter den inledande kalabaliken så lämnade Assange landet kort därefter. Sedan fortsatte uppläsaren berätta om händelser i september som inträffade….häpp! medans Assange fortfarande var kvar i landet.
  Tanken var förstås att ge intryck av en brottsling som flyr landet. När det istället var Assange som dröjde kvar och försökte få tillstånd ett förhörstillfälle som M.N. hela tiden avböjde. På förfrågan via advokat medellas Assange att inga restriktioner finns för att lämna landet, gör så varvid det blir fart på M.N.

  En väldigt försåtlig dokumentär.

  Läs gärna även:
  http://www.samtycke.nu/2011/04/valdtaktsanklagelsen-mot-assange/

 16. Merkurius skriver:

  Det är flera som försöker manipulera tidslinjen i händelseförloppet. Det kan kanske finnas mer där än det vi redankänner till. Claes Borgström pressas *lite* i en intervju och slingrar sig som en mask om när i händelseförloppet han kom in: http://www.youtube.com/v/L2jhI6-2Wz0&hl

 17. Kenneth skriver:

  Jag tycker att det finns många oklarheter kring den kvinnliga polisinspektören, HBT:are och manshatare, som tog upp polisanmälan och som dessutom var kompis och partikamrat med kvinnan som gjorde anmälan.

  Det är jäv, anser jag.

  Dessutom alla radikalfeministiska omständigheterna även i övrigt kring alla inblandade. Åklagare Marianne Ny, framhjälpt av feministnätverket Hilda till sin befattning, har en uppenbart radikalfeministisk syn på omvärlden. Och försvarsadvokaten Claes Borgström ska vi bara inte tala om.

  Assange har hamnat i en feministisk härva och jag avundas honom inte.

 18. Eric skriver:

  En utlämning av Assange till USA kommer världen aldrig att förlåta. Då är sista spiken definitivt satt i den internationella vandringssägen om det vackra, fria och rena folkhemmet.

 19. Access skriver:

  @Kenneth
  Att polisinspektören är HBT:are har absolut ingenting med saken att göra.

  Hälsningar från en HBT:are.

 20. Pelle Billing skriver:

  @Kenneth och Access

  Håller med om att HBT eller inte är irrelevant i det här sammanhanget. Det som är intressant är att hon är aktiv i S, och att hon har samma typ av feministiska världsbild som AA – samt att de känner varandra sedan tidigare.

  Många bögar är rejält intresserade av mansfrågor och vill ha en mer balanserad genusdebatt. Många bögar har även svårt att förstå varför heteromän är så ridderliga och uppoffrande mot kvinnor. Så jag har länge hävdat att straighta män och bögar har allt på att vinna på att samarbeta med mansfrågorna.

 21. Jocke S skriver:

  Sedan var ju den förhörande polisen både utan bandspelare samt bekant med den förhörd målsägaren om jag förstått rätt?
  Men bakom alltsammans anser jag, ligger den svenska s.k ”sexköpslagen”. Där Schyman på newsmill nu vill ha ”skadestånd” till de prostituerade, skattefritt ovan på sexlönen förstås!
  Sexköpslagen är ett grundfundament i statsfeminismens ambitioner att totalt oskyldigförklara kvinnan som kön, samt frånta henne fundamentalt egetansvar. Med syftet att ensidigt, och som vanligt, skuldbelägga och diskriminera mannen som kön! Säger en frisk kvinna ja till sex, så har en fri man demokratisk rätt att tacka ja! Sedan kan man tycka vad man vill om handeln…
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/12/v-ra-kritiker-struntar-i-sexs-ljarna#comment-253645

 22. [...] med tanke på att rättssäkerheten urholkas betydligt.Mer om Assange-fallet kan du läsa här och här.         Om skribentenPelle BillingSajtens grundare.Hemsida [...]

 23. [...] bloggen och det finns inte så mycket nytt att säga om den i nuläget (ta del av mina synpunkter här).Det som i stället framstår som intressant i debattartikeln är följande passage om [...]

Google