Viktig analys av Gür

05 februari 2011, av Pelle Billing

Thomas Gür, som tidigare citerats här på bloggen, skriver idag om hur extremt Sverige kan vara i värderingsfrågor. Vi tror att vi är landet lagom, men det är ofta en illusion.

För några decennier sedan var det i sin ordning med hyllningar till prostitution som ett sätt att ”maximera den sexuella lyckan i samhället”.

Idag döms man för köp av sexuell tjänst utan bevis om kännedom om betalning, men med motiveringen att den dömde måste ha förstått att det var prostituerade som han hade med att göra, då kvinnorna i fråga hade ”utmanande sminkning och klädsel” och ”talade engelska med kraftig brytning”.

En viktig förklaringsfaktor till de radikala lappkasten finns i de värderingar som präglar det svenska samhället: det land i världen som är mest rationalistiskt och mest besatt av jagets behov

Jag skulle vilja hävda att Gür observation är viktig för att förstå hur den radikala feminismen har kunnat gå så långt i Sverige, till den grad att den t o m blivit en statsfeminism.

När vi väl hade bestämt oss i Sverige för att jämställdhet var viktigt – och att kvinnan var offret – så har vi drivit den tanken absurt långt, utan att stanna upp för att tänka efter eller för att vidga våra perspektiv.

 

6 kommentarer på “Viktig analys av Gür”

 1. Andreas skriver:

  Sverige är för segregerat och likriktat, inte bara med avseende på kön, utan även ålder, utbildning, bakgrund o.s.v. Det räcker att titta på nationella media, nepotism är bara förnamnet, de anställs inte för sin kompetens utan utgående från vilka bekanta de har. Företagsledningar ser ut på samma sätt, en liten klick människor som kommer från samma område, utbildats i samma skolor o.s.v., flyttar runt mellan jobben och alla känner varandra. Mönstret finns genom hela systemet och det uppmuntrar just flockbeteende som det här handlar om.

 2. Tanja skriver:

  Intressant, precis vad Natan Sachar sade till mig.

 3. Eric skriver:

  Sexköpslagen är den vidrigaste och mest rättsosäkra skapelse som rättsväsendet skådat. Den kriminaliserar sexuella förbindelser mellan samtyckande vuxna och omyndigförklarar kvinnor. Dessutom får en part bära ansvaret för något som är en uppgörelse mellan två personer. Lagen är dessutom tagen över huvudet på sexsäljarna själva, och gör deras arbetsmiljö betydligt mer utsatt. Usch! Bort med morallagar!

 4. Jax skriver:

  I Sverige i dag identifierar vi vem som är den svagare parten ”offret” i en fråga och sedan ställer hela samhället upp på denne. Det gör att om en man och en kvinna brakar ihop fysiskt eller juridiskt är mannen alltid förövaren och kvinnan alltid offret. Stämmer inte det blir vi förvirrade och tror innerst inne att det nog ändå är så som vi blivit lärda. Det är en ryggmärgsreflex, vi tänker inte längre. Media ställer omedelbart upp på ”offrets” sida, men om ”förövaren” i verkligheten är offret skriver man ofta inte alls.

  Förövare – offer:
  Män – Kvinnor
  Svenskar – Invandrare
  Poliser – Brottslingar
  Politiker – Journalister
  Invandrarverket – Asylsökande
  Lärare – Elever

  Fyll gärna på listan!

 5. Emma skriver:

  @Pelle
  Citat: ” För några decennier sedan var det i sin ordning med hyllningar till prostitution som ett sätt att ”maximera den sexuella lyckan i samhället”
  ”….. Denna hållning kulminerade i sexualbrottsutredningen (SOU 1976:9), som föreslog att begreppet våldtäkt skulle avskaffas utom för de grövsta fallen samt att offrets beteende skulle beaktas vid påföljd, att incest mellan tonåriga barn och föräldrar skulle avkriminaliseras, liksom allt sexuellt ofredande, utom av barn under tio år. Utredningen skrev att ”sexuella övergrepp mot barn inte tycks ha någon speciell skadlig effekt för barnens personlighetsutveckling” och om barnet initierat förbindelsen, skulle detta vägas in, när det avkunnades dom för sexuellt umgänge med barn. ”

  Exakt var mellan dåtidens och dagens lagstiftning menar du att vi borde ha stannat?

 6. Pelle Billing skriver:

  @Emma
  Jag menar att våldtäkt och övergrepp självfallet ska vara kriminaliserat, och att den som gör något sådant ska få ett kännbart straff (extra hårt om det är ett barn som är offret). Däremot ser jag inte poängen med sexköpslagen, och tycker att vi ska avskaffa den. Detta betyder inte nödvändigtvis att jag tror att prostitution alltid är av godo – det tror jag inte – men jag ser det mer som en psykosocial fråga än en rättslig fråga.
  Trafficking är något helt annat, Slaveri ska vara kriminaliserat.

Google