Spännande helgläsning

28 januari 2011, av Pelle Billing

Som vanligt flödar nyheterna om jämställdhet, feminism och mansfrågor. Här kommer ett urval av det mest intressanta som hänt idag och den senaste tiden.

Sedan en tid tillbaka finns det en tråd på Flashback där man gräver fram gamla Tweets och dylikt för att påvisa att #prataomdet (delvis) uppstod som en kampanj för att stödja en av kvinnorna som anklagat Julian Assange. Igår kväll fick denna teori ökad tyngd när Johan Lundberg, chefredaktör för Axess, beskrev processen. Som jag ser det finns det inget hemlighetsmakeri eller någon konspiration från dem som startat #prataomdet. Problemet är istället att man är blind för att man utgått ifrån att ena kvinnan som anklagat Assange talar sanning. Man ville första kalla #prataomdet för #tackanna – och det är allt annat än ett neutralt förhållningssätt till ett pågående rättsfall.

SvD skriver om att skolornas program mot mobbning fungerar dåligt. I artikeln konstateras också att ”Utvärderingen visar att det som hjälper för pojkar kan ha motsatt effekt för flickor.” Det börjar bli en jobbig värld för dem som håller fast vid att vi alla föds som blanka blad och att det inte finns några medfödda skillnader mellan könen som påverkar vårt beteende. De socialpsykologiska förklaringsmodellerna skapar även stort lidande för narkomaner, och gör att rätt behandling inte sätts in.

I en insändare i Aftonbladet beskrivs Sveriges medeltida lagar kring barnbidrag. Frågan är varför kvotering till bolagsstyrelser är en mer diskuterad fråga i media än denna lagstadgade diskriminering av män? I Norge vill man t o m gå så långt som att kvotera in kvinnor (till filmindustrin) som producenter, regissörer och manusförfattare.

Genustrumpeten har dykt upp igen! Tanja Bergkvist var ju den som först uppmärksammade att det beviljats över en halv miljon kronor för att forska om trumpeter och genus. Nu belyses genustrumpeten igen: ”Symbol för kraft och manlighet. Hur används trumpeten för att skapa, befästa och återskapa maktrelationer och värderingar kopplade till kön?” Vad kan man säga annat än att Freud skulle haft rena julaftonen om han fått analysera detta.

Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen står upp för jämställdhet mellan könen, men lägger sig platt när det gäller människors rätt till sin sexuella läggning. Jämställdhet är heligt men om någon knackar bögar på stan så är det OK?? Någonting luktar unket här.

I Corren svär man i jämställdhetskyrkan och spekulerar i det som är tabu och säga högt, men som nog de flesta av oss tänkt tyst för oss själva: ”Att bli professor eller ”excellent” forskare kan kräva att man offrar andra delar av livet – kanske är färre kvinnor än män beredda att göra detta offer?” Själv tror jag att detta fenomen är en viktig orsak till att vi ser fler män på toppen i samhället. Detta betyder inte att kvinnor gör dåliga val utan de bygger relationer med barn och vänner, vilket är minst lika viktigt som att ha en topposition i samhället.

 

36 kommentarer på “Spännande helgläsning”

 1. ”Sedan en tid tillbaka finns det en tråd på Flashback där man gräver fram gamla Tweets och dylikt för att påvisa att #prataomdet (delvis) uppstod som en kampanj för att stödja en av kvinnorna som anklagat Julian Assange.”

  Likheterna med fallet catrine da costa är slående lika dvs där feministiska vinklade artiklar fällde obducenten och läkaren. Det var då rättssäkerheten för män försvann. Hela fallet började i en smutsig vårdnadstvist. 30 år senare framstår samma scenario igen med skillnad att svenska gammel media har ögonen på sig från människor och mediahus världen över.

  ”De socialpsykologiska förklaringsmodellerna skapar även stort lidande för narkomaner, och gör att rätt behandling inte sätts in.”

  Klarsynt reflektion och välskrivet.

 2. Christer Romson Lande skriver:

  Att pojkar och flickor blir hjälpta av olika typer av insatser vid mobbning, säger väl inget om huruvida den könsskillnaden eller andra könsskillnader är medfödda eller inlärda. Även om vi föddes som blanka blad och socialiserades till män respektive kvinnor genom att hamna under ljusblå eller rosa täcken, så skulle det ju efter vi vuxit upp till skolbarn vara skillnader på hur pojkar och flickor fungerar, och helt följdriktigt att vi t.ex. kan ha nytta av olika insatser vid mobbning.

  Här tror jag att du gör ett tankefel. Eller så missförstår jag kanske vad du menar?

 3. Pelle Billing skriver:

  Det jag menar Christer är att det blir mer och mer krystat att hävda att alla skillnader som kartläggs beror på social konstruktion. Hur bra är vi egentligen på att anamma sociala konstruktioner? Tydligen oerhört bra och oerhört pålitliga för att teorin ska hålla.

  Sedan krackelerar ju (den allenarådande) socialkonstruktivismen rejält redan p g a andra forskningsresultat, men det är fascinerande att se hur en del vill försvara den synsätt som hade sin storhetstid på 70-talet, och detta av ideologiska skäl.

 4. Jocke skriver:

  Den som inbillar sig att könet är en social konstruktion borde läsa på om de barn som föds i fel kropp. Det vill säga människor som vid födelsen får en kroppslig och yttre könstillhörighet, samt en motsatt inre mental könstillhörighet. Exempelvis ett kvinnligt könsorgan och en manlig könsidentitet.

  Det gick förresten nyligen en dokumentär om sådana barn på teve som närmast borde vara tvång för alla feminister att titta på.Den visade med all önskvärd tydlighet hur den egna uppfattningen om vilket kön man tillhör är medfödd och omöjlig att radera ut.

  Det fruktansvärda i sammanhanget är att det i vårt land pågår ett gigantiskt experiment där framförallt pojkar ska omformas och fråntas denna sin inre och medfödda kompass. Den enorma skada som detta riskerar att orsaka är inget annat än barnmisshandel och könsförtryck.

  I framtiden kommer vi att titta tillbaka på detta på samma sätt som vi idag betraktar rasbiologin. Det vill säga som en helt vansinnig, omänsklig och verklighetsfrånvänd ideologisk handling med otroligt skadliga konsekvenser för samhället och individen.

 5. Christer Romson Lande skriver:

  Tack för svaret, Pelle!

  Men menar du att just den här studien om mobbningsprogram skulle ge mer stöd åt synen att könskillnader är medfödda än att de är inlärda? Jag kan se att det är ett bra exempel på att det finns könsskillnader hos skolbarn, men jag kan inte se att just den studien ensamt antyder något om vad orsaken skulle vara. (Fast jag har inte läst själva rapporten än, utan bara tidnings- och bloggreferat).

  Om man är seriös och vill basera sina argument på hurdan verkligheten är och inte på vad de ideologiska glasögonen visar (så som jag uppfattat dig, Pelle), så måste man väl också ta med alternativet att en del saker kan vara medfödda och andra kan vara inlärda. Ett exempel som inte har direkt med kön att göra: människor verkar ha en medfödd förmåga till språklig kommunikation, men däremot så är det mycket tveksam om enskilda språks grammatiska regler är något annat än inlärda sociala konstruktioner. Sociala konstruktioner som att verbet kommer på andra plats i en huvudsats verkar vi ju vara väldigt bra på att anamma om vi utsätts för den från födseln eller tidig barndom.

 6. Pelle Billing skriver:

  Christer,

  Som jag skrev: en studie bevisar ingenting i sig, och studien om mobbning är inte designat att bevisa något om medfödda könsskillnader mellan könen. Men om man ta alla studier de senaste tio åren som *är* designade för att undersöka detta, samt alla studier (typ mobbningsstudien) där man spontan hittar att pojkar och flickor svarar upp på olika metoder, så blir det oerhört svårt att med någon typ av trovärdighet hävda att medfödda könsskillnader är försumbart för mänskligt beteende.

  Ditt exempel om språk är bra. Det visar på hur samspelet mellan medfött och socialt konstruerat tenderar att fungera.

 7. Pelle Billing skriver:

  Men ärligt talat Christer så förstår jag inte varför jag ska behöva rapa upp detta varje gång. Det är bizarrt vilka krav det finns i Sverige på att vara exakt och fullständig när man ska hävda att det finns en medfödd komponent, men när en hel svensk jämställdhetspolitik utgår ifrån att kön är en social konstruktion då behöver man inte ett uns av bevis och inte en enda forskningshänvisning. Det är ett bakvänt samhällsklimat vi lever i.

 8. Andreas Nurbo skriver:

  Pelle Billing: Det saknar betydelse om något är medfött eller inte. Det som är av betydelse är att de metoderna som används fungerar och ger förväntat resultat.
  Att projekt utgår från att kön är en social konstruktion eller inte har noll betydelse. Det enda som är av vikt är att det finns faktiskt forskningsunderlag som stödjer projektets utformning samt resultaten av projekten. Fick vi det förväntade resultatet? Om inte vilka faktorer påverkade, varför påverkade de det och hur kan vi göra om det hela.
  Att så fort chansen ges lyfta fram att det kan finnas medfödda skillnader är bara löjligt för det löser inga problem, ger inga nya lösningar och alternativa metoder att testa.

 9. Pelle Billing skriver:

  Andreas,
  I ett samhälle som förnekar den kunskap som redan finns, och utgår ifrån antaganden som inte stämmer, så tycker inte jag det är ”löjligt” att lyfta fram detta. I en fri debatt är det tvärtom viktigt att belysa det som förnekas.

  Sedan är det en helt annan situation om man själv utför forskning eller letar efter en fungerande metod. Men det är andra fält än samhällsdebatten. Allt har sin plats och du kan inte avfärda det jag gör med basis i att du talar om ett annat fält.

 10. Andreas Nurbo skriver:

  Pelle Billing: I sammanhanget är det betydelselöst, projekt mot mobbning. Att det ofta krävs olika metoder för att motverka mobbning av pojkar flickor är sig inget tecken på biologiska medfödda skillnader. Artikeln i sig ger ingen inblick i mer konkreta metoder och dess olika effekter och den som lyfter fram dem är chefredaktören på Kamratposten.
  Medfödda skillnader dras upp hela tiden så fort det är några skillnader men att bara snacka medfödda skillnader är lika dåligt som att förneka medfödda skillnader.
  Att det ena svaret verkar mer rätt än det andra betyder inte att svaret i sig i sin helhet är 100% korrekt och ger full pott. Kan ju vara 50% rätt och ge ett mediokert Godkänt istället för MVG.

 11. Pelle Billing skriver:

  ”Medfödda skillnader dras upp hela tiden så fort det är några skillnader men att bara snacka medfödda skillnader är lika dåligt som att förneka medfödda skillnader.”

  Menar du på allvar att jag gör detta?! Jag betonar ständigt mixen mellan medfödda och förvärvade egenskaper.

 12. Christer Romson Lande skriver:

  I blogginlägget som vi kommenterar här så skrev du ”Det börjar bli en jobbig värld för dem som håller fast vid att vi alla föds som blanka blad och att det inte finns några medfödda skillnader mellan könen som påverkar vårt beteende”. Du säger visserligen inte att det bara finns medfödda skillnader och inga förvärvade, men det är inte heller så att du betonar att det är en mix av de två. Tvärtom så är det just de medfödda skillnaderna som blir betonade.

  Jag förstår ju att du i första hand (i det här fallet) skriver om att andra betonar förvärvade egensaper mer än de borde, men just för att detta ofta är en polariserad debatt så är det lätt hänt att feltolka dig som att mena ungefär att medfödda könsskillnader är mycket viktigare än förvärvade, även när du säger och menar nåt annat. Trist, men en följd av det debattklimat vi befinner oss i, på kort sikt är det bara att gilla läget och vara övertydlig.

 13. Lottaonline skriver:

  @Pelle Billing

  Du har inte en lista på kvinnliga könsegenskaper?

  Det skulle vara intressant, så kan ju jag bocka av hur mycket kvinna jag är enligt dina kriterier? ;-)

 14. susanna svensson skriver:

  Ni som inte har läst den här boken måste göra det med det snaraste. Borde vara obligatoriskt att läsa den här boken innan man yttrar isg i debatten om i fall könsidentitet är en social kontruktion eller ej. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9188541355

 15. Jocke skriver:

  Exakt Susanna, den boken borde f*nimej (ursäkta svordomen) vara tvångslitteratur för de individer i vårt land som hävdar att könet är en social konstruktion.Och inte minst borde våra kära feminister läsa den.

  Jag minns dokumentären som gick på teve för några år sedan, det var något av det mest omskakande jag sett. Efteråt kände jag raseri mot det experiment som just nu pågår i vårt land där man blundar för biologin i favör till en extrem ideologi. Det är skrämmande.

  Och nu är han död sedan några år tillbaka på grund av självmord. Pojken som fostrades som flicka, men som dog som en man.

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/fostran-till-flicka-blev-pojkes-dod_323258.svd

  För övrigt vill jag tala om för er som kritiserar Pelle Billing att jag har följt hans blogg i något år nu. Och han har alltid varit väldigt tydlig med att könet är en kombination av arv och miljö. En uppfattning som nog de flesta som debatterar här dessutom håller med om, inklusive undertecknad.

 16. Jocke skriver:

  Lottaonline:

  Könsidentiteten har inte främst med hurdan man är som person att göra, vilka egenskaper man besitter, eller vad man gillar för något. Tror man det så har man helt enkelt inte förstått.

  Könsidentiteten sitter otroligt mycket djupare än så och är kraftigt sammanlänkad med jaget och den egna uppfattningen kring vem man är. Det handlar om din allra innersta bild av dig själv.

  Visserligen kan man säga att vissa beteenden är typiskt manliga eller typiskt kvinnliga. Och det är främst de beteenden som har med vår överlevnad och fortplantning att göra. Exempelvis att män generellt sett är mer risktagande, och kvinnor mer omhändertagande.

  Sedan finns det såklart undantag, som det alltid gör. Men det förändrar inget i sak.

 17. Lottaonline skriver:

  Jocke:

  Det jag kan vända mig emot i genusdiskussionen är fastställandet, av vissa könsbeteenden, vilka tycks vara till säkerhetsställande av normer, för vad en man respektive kvinna anses bör syssla med. Det känns lite trist och förlegat.

  Du nämnde t ex att män är mer riskbenägna. Idag finns det emellertid många kvinnor som är företagare. Jag har många sådana kvinnliga i min bekantskapskrets, i släkten och är själv en. Det är ju inte samma trygghet, som att vara anställd. Och därmed innebär det ett högre risktagande.

  Jag vet dessutom många män, som både är mer eller lika mjuka samt omhändertagande, som jag kan vara som kvinna.

  Kan tycka att vissa genusdiskussioner mer blir till ett desperat försök, att kvarhålla äldre könsrollskonservativa traditioner. Kan även få uppfattningen, att den här typen av genusdiskussion grundas på någon form av hotkänsla, att kvinnor tar för mycket plats. Jag kan givetvis ha fel!?

  Frågan är vad er målsättning är, med den här diskussionen i samband med jämlikhet? Håller dock med dig om, att det självklart finns vissa givna biologiska könsskillnader. Tror ändå att den sociala uppväxten har en stor betydelse som präglar varje individ mycket. Det i sin tur får oss att göra våra livsval.

  Kan även tillägga att jag inte tillhör någon feministisk rörelse. Jag har en stark övertygelse, om att den läran gör krokben på sig själv. Vem vinner på att gå runt i livet med en känsla av att befinna sig i underläge. Det blir en rörelse idag som nästan cementerar sitt eget förtryck. Jag är tacksam för den tidiga rörelsen som gav kvinnor givna rättigheter. Idag upplever jag dock mer att könsrörelser skapar osämja och konflikter.

 18. Jocke skriver:

  Lottaonline:

  Som jag skrev, det finns alltid undantag. Exempelvis män som är mjuka och kvinnor som är hårda. Men faktum kvarstår. När man tittar på gruppen män och gruppen kvinnor så kan man identifiera vissa beteendemönster som skiljer oss åt och som har gjort det i alla tider och i alla kulturer.

  För övrigt tycker jag du överdriver om jag ska vara ärlig. Få länder har väl kastat av sig könsrollstänket så mycket som just Sverige. Om du som kvinna vill göra karriär och ta för dig av klassiskt manliga domäner så finns det inget som hindrar dig. Tvärtom, skulle jag vilja hävda.

  Ofta tycker jag att dessa barriärer du talar om främst finns i människors huvuden, och då allra helst i huvudet på våra feminister som älskar att hitta på diskriminerande omständigheter och diverse hinder.Det konstiga är att de bara tycks finnas för kvinnor. Vi män ska ju föreställa glida omkring på våra räkmackor (var är min?)

  Men visst finns det normer och förväntningar som handlar om våra könsroller. Självklart. Men att de skulle vara så mycket värre än alla andra normer som finns tycker jag inte.

 19. Jocke skriver:

  Tillägg: Det du skriver om att vi män skulle vara rädda för kvinnor som tar för sig är en av feminismens främsta propagandaframgångar om du frågar mig.

  Jag känner ingen man som skräms av starka kvinnor, eller kvinnor som kräver sitt utrymme. Ingen. Själv är jag omgiven av starka kvinnor och jag jobbar på en kvinnodominerad arbetsplats. Alla mina chefer är kvinnor.

  Detta är inte ens något jag tänker på i min vardag. Att mina duktiga arbetskamrater som jag känner stort förtroende för är kvinnor rör mig inte i ryggen. På jobbet är de lika mycket mina kollegor som männen.

  Men det där påståendet dyker ändå alltid upp. Du är rädd, du man. Rädd för starka kvinnor.

  Nej, jag är inte rädd och jag känner mig inte hotad. Däremot är jag ofattbart trött på att feministerna ständigt påstår att jag som man glider på en räkmacka och att jag har en massa fördelar framför kvinnorna i min omgivning. För det stämmer inte och har så aldrig gjort.

 20. @ Christer , Lottaonline

  Lottaonline säger:
  29 januari 2011 kl 15:54

  @Pelle Billing

  Du har inte en lista på kvinnliga könsegenskaper?

  Det skulle vara intressant, så kan ju jag bocka av hur mycket kvinna jag är enligt dina kriterier? ;-)

  Det skulle vara intressant å andra sidan veta varför män inte får vara män i feministernas ögon? Män klarar faktiskt av att ha en jämställd syn och samtidigt få bejaka det biologiska arvet, sina känslor,integritet,lust, psykiska och fysiska register av just att få vara man utan att bli skuld och skam belagda som är det sjukaste och fulaste övergreppet och förtrycket genom att spela på dom fundamentala drifterna. Det strider mot rätten till alla människors lika värde om något! Om kvinnor och män ska kunna leva jämställt med varandra krävs respekt och samförstånd. Först då kan män och kvinnor ta lärdom av varandra och utvecklas. Ser det väldigt svårt att respektera en feminist då denna förnekar te x biologi och att te x män döms oskyldigt felaktigt i domstolar eller ännu värre förneka att det inte finns lögnerskor som gör sig skyldiga till allvarliga brott som falsk tillvitelse och förstör för andra kvinnor genom att urholka tilltron till rättsväsendet vid te x sådana vidriga brott som våldtäkt.

  Att ha åsikter och invändningar är inte samma sak som att förneka biologi.
  Det skulle vara intressant att veta VARFÖR feministerna förnekar biologi. Speciellt intressant blir det när feminister befinner sig i minoritet i Samhället trots att dom har det ökända ”medialocket” inom gammel media som intäkt.
  Som jag ser det är det största hotet mot förnyelse av jämställdhet genom fri debatt i det offentliga rummet. Gammel medias ovilja till en öppen debatt hindrar läsarna tittarna allmänheten att själva tänka,reflektera och ta ställning. Det låter illa i en öppen demokrati som dessutom har fullvärdigt medlemskap i EU.

  Bara en sådan sak att påstå att det är många kvinnliga företagare visar på det krampaktiga i att själv hålla kvar vid förlegade könsroller matriakat och patriakat. Genom att se individen så blir det hela inte så laddat om det skulle vara en kvinna eller man som är en företagare. Att det skulle vara en kvinnlig företagare skulle i dina ögon vara något speciellt utifrån ett feministiskt perspektiv som är beroende av förlegade könsroller för att vinna terräng. Är det det allt handlar om, sälja in en politisk agenda genom att dikta om verkligheten? Eller genom att verkligen uppnå jämställdhet. Då torde liberal jämställdhets arbete utifrån individen kvinna som man vara en bättre väg att gå.
  Radikalfeministerna kapade den liberala kvinnorörelsen som hade majoriteten av kvinnor och mäns sympatier. Nu har radikalfeminismen haft monopol på gammel media och okritiskt härjat på i 30 år. Många försök har gjorts att öppna upp för debatt i den offentliga rummet. Om jämställdhets arbetet ska utvecklas vidare vilket är ett naturligt steg måste fler kvinnor inklusive dom som idag kallar sig feminister (som i själva verket är mainstream feminister) lyssna,analysera och ompröva sina åsikter och fråga sig själva om dom tror på en liberal kvinnorörelse jämte en liberal mansrörelse dvs jämställdhet mellan könen. Då går inte biologi att förneka men den är inte heller hela sanningen, precis som Pelle Billing och många fler här står för. Det är en del av målsättningen.

  ”Kan tycka att vissa genusdiskussioner mer blir till ett desperat försök, att kvarhålla äldre könsrollskonservativa traditioner. Kan även få uppfattningen, att den här typen av genusdiskussion grundas på någon form av hotkänsla, att kvinnor tar för mycket plats. Jag kan givetvis ha fel!?”

  Väldigt fel och mycket okunskap, som te x genom att påstå av vi män som är emot feminism är kvar i förlegade könsroller eller konservativt tänkande. Det är tvärtom, vi som vill gå vidare men det verkar som feminister och sk patriakatet vill vara kvar. Ni hänger uppenbarligen inte med. Majoriteten av kvinnor och män är emot feminism, men det innebär inte per automatik att är emot jämställdhet.
  Liberal jämställdhet är någonting helt annat än statsfeminism, och den liberala kvinnorörelsen är något många antifeminister anser har sunda poänger och åsikter.

  Han inte läsa hela ditt resonemang, men som jag snappade upp är du inte en uttalad feminist och tror inte heller på köns rörelser. Men återigen, bekanta dig med nutida historia dvs från 60/-70 talet då majoriteten av kvinnorna stod för den liberala kvinnorörelsen som har sunda värderingar,åsikter och substans men som togs över och därmed tystades av feminister,radikalfeminister och nu statsfeminism. Det behövs sannerligen ett upprop självrannsakan och studie vart det gick fel för att förstå och kunna gå vidare. Sunda kvinnor som inte tar plats idag behöver träda fram och delta i debatten mot feministerna för ge en bild av verkligheten och logiken som dom inte vill kännas vid och förnekar.
  Det kan bli en farlig utveckling och det är inte för inte feminism jämförs med facism och nazism. Jag tror på individen och humanism framför kollektivet och det är pga oviljan att se dom ”mörka baksidorna” statsfeminismen åsamkat män genom att te x döma uppemot 1000 oskyldiga män till fängelse genom mixtrande och feministiska praxis inom rättsväsende,slakten av fäder vid vårdnadstvister mm. Inte minst vad som sätter fingret på med anna ardin och sofia wiléns sk våldtäkts anklagelser mot ja. Hur kunde det bli så här? Mycket pga radikalfeministen eva lundgrens verk ”slagen dam”,medeleine lejonhuvuds lobby arbete,hilda och en feg icke oberoende domstols personal. Vilket i sig är fruktansvärt rättsvidrigt och strider mot alla rättsliga grundprinciper om att det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel,oskuldspresumtionen ska följas,att synsättet ”hellre fälla än fria” går emot svenska regeringsformen och Europakonventionen artikel 6 . Se rättsstatensvänner. Sammantaget är det viktigaste av allt en FRI och ÖPPEN debatt där båda sidor får komma till tals i det offentliga rummet och där allmänheten och medborgarna själva får välja istället för att förledas av statsfeminism och gammel media genom mörkande och just förnekande av en öppen debatt. Ytterligare en invändning mot feminism,statsfeminism och radikalfeminism är att insyn ska krävas i roks,hilda och resten av statsfeminismen som slukar enorma bidrag utan demokratisk redovisning och öppenhet för Samhällsmedborgarna.

  Sammantaget ställer kritiken mot statsfeminismen även gammel medias roll och makt mot väggen när dom följdaktligen är ett stort hinder till en så grundläggande demokratisk rättighet,verktyg som fri och öppen debatt i Samhället. Det är så kul med politik och demokrati när många av dessa feminister inom gammel media och statsfeminism själva på 60/-70-talet stod på barrikaderna och kritiserade makthavarna och regeringsformen.

  No lie can live forever. How long,not long. We shall overcome
  Martin Luther King

 21. Lottaonline skriver:

  Jocke och Krister!
  Nu tycks det inte handla om en kamp mot feminismen utan mot mig, för jag råkar vara kvinna. Jag har aldrig stött på fler människor som lagt så många ord i munnen på mig som inte fanns där, från början, som från er grupp. Nu har jag inte tid att utveckla min kommenterar längre, för jag måste strax rusa iväg.
  Dock ska jag förtydliga ett par saker som lagts i min mun:
  1) Jag har aldrig påstått att någon varit rädd för starka kvinnor. Jag frågade vad syftet var med genusdiskussionen. Fick dock bara en massa rapakalja tillbaka. Inom vården blir ofta mannen ”tuppen i hönsgården”, så det är nog bara trivsamt för dig Jocke. ;-)
  2) Christer, jag skrev tvärtom att jag sade att det fanns biologiska skillnader! Intressant dock med din kommentar,
  ” Sunda kvinnor som inte tar plats idag behöver träda fram och delta i debatten mot feministerna för ge en bild av verkligheten och logiken som dom inte vill kännas vid och förnekar.” . Sunda kvinnor som inte tar plats!?..;-D
  3) Rätt Christer jag är inte feminist så varför försöker du övertyga mig om något jag redan är emot. Jag är självständig liberal och tror på individen och människan oavsett kön. Inte på några könsrörelser.

 22. Pelle Billing skriver:

  @Lottaonline

  ”Kan även få uppfattningen, att den här typen av genusdiskussion grundas på någon form av hotkänsla, att kvinnor tar för mycket plats. Jag kan givetvis ha fel!?”

  Jag har aldrig hört någon man klaga på att kvinnor tar för mycket plats, eller gör sitt jobb för bra, eller är för kompetenta. Däremot har jag ofta ofta hört män klaga på att de är duktigt trötta på skuld- och skambeläggandet av män i media. Min slutsats är att män känner sig bara hotade av kvinnor när de är könsmaktsfeminister som har som syfte att förminska mäns levnadsutrymme.

  Sedan är det förvisso så att män och kvinnor ofta parar ihop sig på det viset att mannen är både äldre och har kommit längre i sin karriär. Men att bara lasta män för detta är bizarrt, man kan lika gärna säga att kvinnor är rädda för män som är svagare/mindre framgångsrika än de själva är.

  Det är intressant att jag ofta hört uttrycket att män är rädda för starka kvinnor, medan jag aldrig hört uttrycket att kvinnor är rädda för svaga män. Varför då?

 23. Christer Romson Lande skriver:

  Lottaonline, du verkar blanda ihop vem som skrivit vad. Det är inte jag utan signaturen Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) som skrev ”Sunda kvinnor som inte tar plats idag behöver …”

 24. Lottaonline skriver:

  @Christer

  Ok, mitt fel!

 25. Lottaonline skriver:

  @Pelle

  Även jag har uppfattat att män är trötta på ett ”skuld- och skambeläggande”, som sägs förekomma i media. Blir det ändå inte lite som en självuppfyllande profetia, om att ni är medialt förtryckta? När ni dagligen letar fram artiklar, framförallt på GenusNytt, från den mest obetydliga kommentar, blogg eller rikstäckande medienyhetsforum på nätet, som nämner män i någon form av negativt uttalande, från typ av kläder till grova våldsbrott? Likaväl kvinnliga brott tas ju upp i media.

  Vill jag söka fram att kvinnor är svin och egoister, så kan vilken skolflicka, som helst tillsammans med sina kompisar leta upp en mängd information. Sitter vi sedan och matar och eldar upp varandra, med hur negativt vi blir sedda i media av män, så lär inga kvinnor bli lyckligare. Omvänt inte ni män heller! Dessutom skapar det kvinnohat.

  Däremot är det möjligt att det finns manliga orättvisor i vårdnadstvister eller andra rättsliga områden. Har inte tagit del av något dokumenterat, mer än kommentarer kring ämnet.

  Jag håller med dig om, att sökprocessen av en motpart ofta blir med någon som äldre och kommit längre i karriären av naturliga skäl. Trots att många ålders undantag finns. Har annars inte hört att någon kvinna lastat en man för den sakens skull!?

  Jag anser ju att alla människor har ett eget ansvar. Vi väljer själva den som vi vill leva med. Om vi slår oss ihop, med en som hellre vill ha en husfru, så kan ingen förvänta sig, att han kommer ändra sig med tiden. Ingen kan sedan heller komma och påstå att hon är förtryckt, som frivilligt tagit det valet. Väljer en man en kvinna, som berättat att hon tänker göra karriär kan inte han sedan känna sig ratad för att middagen inte står framdukad varje kväll.

  Varför du inte hört uttrycket, att ”kvinnor är rädda för svaga män”, kanske är för att inga kvinnor är rädda för svaga män! Dessutom krävs ju en definition på vad en ”svag man” innebär!?

  Är en svag man, någon som kan behandla kvinnan som en vän och jämställd? Eller är en svag man någon, som är mycket för att tala om känslor och ofta gråter?

  En svag man kan ju även vara någon, som har ett behov att trycka ner en kvinna för, att överhuvudtaget känna sin egen manlighet.

  Motsatsen till en svag man, borde vara en man, som äger en inre självkänsla och känner sin manlighet, så den blir inte rubbad, för att en kvinna har åsikter, egen vilja eller likvärdig intelligens.

 26. Pether skriver:

  Att manlighet skulle ha något med att trycka ner kvinnor är ytterligare en feministisk tanke och ytterligare bevis på dess manshat.

 27. Det går inte att förneka biologi om begreppen jämställdhet och globalisering ska utvecklas.

  ”Kunskap om män och kvinnor utan feminism behöver vi i yrkeslivet,men också för att få perspektiv på vårt eget liv och vår egen miljö. Men också för att motverka fördomar om andra människors liv och miljöer. ”

  Så här skriver amnesty international:
  ”Mänskliga rättigheter gäller alla, alltid”
  Stämmer det för män i kontakt med rättsväsendet i Sverige anklagade för brott med feministiska förtecken/-motiv?

  Fundera på om dessa två studenterna i texten nedan varit anklagade för våldtäkt eller hustrumisshandel i Sverige mitt i en smutsig vårdnadstvist eller om otrohets affär legat som motiv och där enda bevis är kvinnans ord och hörsägen eller sk skvaller vittnen. Ingen brottsplatsundersökning, ingen objektiv bevisning ingen teknisk bevisning. Anmälan kanske sträcker sig flera år bakåt i tiden utan datum utan diffusa antydningar om måndad eller årstid men som ändå räcker till åtal i statsfeministiska sverige där obektivitetsprincipen hos den feministiska åklagaren vid statsfeministiska ”relationsgruppen” vid åklagarmyndigheten än mindre kommer följas. Hade då dessa två manliga studenter idag fått den hjälp och stöd som var Amnesty International? Självklar hjälp och stödsyfte vid grundandet av organisationen?

  Vad är Amnesty International?

  Amnesty International bildades 1961 på initiativ av den brittiske advokaten Peter Benenson, efter att han läst en artikel om två portugisiska studenter som hade gripits och dömts till sju års fängelse för att ha skålat för friheten. Han startade en kampanj för att uppmärksamma de människor som hölls fängslade enbart på grund av sina politiska åsikter. Han kallade dessa fångar för samvetsfångar. Hans artikel ”The Forgotten Prisoners” publicerades i tidningen The Observer den 28 maj 1961. Den ledde till att mer än tusen personer anslöt sig till kampanjen för samvetsfångarna.

  Inom ett år hade den nya organisationen skickat delegationer till fyra länder för att vädja för samvetsfångar och man hade tagit upp 210 enskilda fall. Medlemmar i Amnesty International hade bildat nationella underavdelningar i sju länder. Arbetet utvidgades efterhand till att omfatta det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. Principerna om strikt opartiskhet och oberoende slogs fast. Detta innebar att organisationen skulle arbeta med fall över hela världen och inte aktivt arbeta med fall i det egna landet. Som symbol för Amnesty Internationals kamp valde Benenson ett tänt ljus omlindat av taggtråd.

  Amnesty International är idag en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner.

  Amnesty International har över 2,8 miljoner medlemmar och bidragsgivare i mer än 150 länder. Huvudkontor är det internationella sekretariatet i London med drygt 400 anställda. Organisationens högsta beslutande organ är det internationella rådsmötet, som hålls vartannat år. Rådsmötet beslutar bl a i frågor om Amnesty Internationals åtagande och väljer en internationell styrelse.

  Amnesty Internationals vision och åtagande

  Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

  Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

  Exempel på frågor som Amnesty International arbetar för:

  - rätten till åsikts- och yttrandefrihet
  - ett avskaffande av tortyr och dödsstraff
  - rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning
  - att stoppa våld mot kvinnor
  - flyktingars och migranters rättigheter
  - rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda

  >>Stoppa våld mot kvinnor, men inte våld mot män och kvinnors våld mot män!!

  http://www.amnesty.se/omamnesty/

 28. Christer Romson Lande skriver:

  Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) sa 30 januari 2011 kl 08:23: ”Det skulle vara intressant [att] veta varför män inte får vara män i feministernas ögon?”

  Lottaonline sa 30 januari 2011 kl 14:58: ”Även jag har uppfattat att män är trötta på ett skuld- och skambeläggande, som sägs förekomma i media.”

  Varken män eller feministerna är så enhetliga grupper att man kan tillskriva dem såna åsikter. Jag t.ex. är både man och feminism och jag tycker varken att män är skuld- och skambelagda eller att män inte får vara män. Jag tror inte att någon av oss som läser den här bloggen har annat än dåligt underbygda gissningar om i vilken utsträckning män respektive feminister faktiskt tycker så.

 29. Mattias skriver:

  Lottaonline,

  för att man blir matad av misandriska artiklar i radio, tidningar och tv dygnet runt ändå. Genusnytt är bara en droppe i havet. Man blir ofta ledsen och arg när man läser Metro på morgonen t ex. Då är Genusnytt en stor tröst för mig (förutom dess roll att starta en diskussion med andra perspektiv än den feministiska såklart).

 30. Pelle Billing skriver:

  @Lottaonline

  Den kulturella misandring som vuxit fram från 80-talet och framåt är reell. Det finns forskning från både Kanada och Australien om detta, och det är skrämmande läsning.

  ”Jag anser ju att alla människor har ett eget ansvar. Vi väljer själva den som vi vill leva med. Om vi slår oss ihop, med en som hellre vill ha en husfru, så kan ingen förvänta sig, att han kommer ändra sig med tiden. Ingen kan sedan heller komma och påstå att hon är förtryckt, som frivilligt tagit det valet. Väljer en man en kvinna, som berättat att hon tänker göra karriär kan inte han sedan känna sig ratad för att middagen inte står framdukad varje kväll.”

  Här håller jag helt med dig, och detta borde tas upp mer när man diskuterar föräldraledighet, löneskillnader, osv. Människor måste ta ansvar för sina egna val, trots att det finns normer som påverkar oss. När man begår något brottsligt kan man ju inte precis hävda att ”det var en norm i min familj att snatta…”. Man åker dit ändå.

  ”Varför du inte hört uttrycket, att ”kvinnor är rädda för svaga män”, kanske är för att inga kvinnor är rädda för svaga män!”

  Nej, men de väljer inte heller svaga män som partners, inte som förstahandsval, utan de vill ha någon som är ”starkare”. Därmed skapar könen tillsammans bilden av vad som är attraktivt hos män och hos kvinnor.

 31. Lottaonline skriver:

  @Christer Romson Lande

  ”Skuld- och skambeläggande” var taget från Pelle Billings svar till mig. Jag höll med. Jag syftade dock på det som många män skriver på nätet på vissa forum.

  Har dock aldrig uppfattat samma upplevelse från män ute i verkligheten. Sålunda inte heller tillskrivit män som grupp någonting.

 32. Lottaonline skriver:

  @Mattias

  Varför inte ta Citynytt imorgon istället, så slipper du problemet med att bli ledsen? Har inte läst Metro på ett tag, men senast tänkte jag inte på att det vara märkbart negativt om just män!?

  Kan förstå trösten av ett mansforum typ GenusNytt, att det kan ge någon form av trygghet. Dock matas du ju även där med negativ information om män..

 33. Lottaonline skriver:

  @Pelle
  ”Den kulturella misandring som vuxit fram från 80-talet och framåt är reell.” Talar vi om Tomac Barin Jonssons kandidatuppsats nu?

  Nej, att luta sig mot normer i efterhand tycks vara mindre strategiskt.

  Du kan ändå ha en poäng i det hela, att många kvinnor väljer någon ”starkare”. Och att de därmed tillsammans skapar bilden av vad som är attraktivt. Även beroende på definitionen av ”stark”, som ju har en viss intressant betydelse.

  Är det att bestämma över den andra partnern eller ha den ekonomiska makten över den andra?

  Samtidigt går det ju inte att dra generella slutsatser över exakt alla kvinnors val av manlig personlighet. Vet att det ändå förekommer en hel del män, som är lätt styrda av kvinnan de lever med i min omgivning. Det är ändå inte kvinnor, som har en högre yrkesposition, ekonomi eller utbildning än mannen. I de fallen finns väl ingen ”stark” manlig personlighet, utan snarare kanske en god försörjningsmöjlighet att luta sig emot.

  Livet kan ibland, vara lite mer komplext än att allt styrs utifrån kön. Även här måste ju mannen göra sitt val. Jag tror många män kan bli utnyttjade precis som kvinnor men på andra sätt.

 34. Pelle Billing skriver:

  @Lottaonline
  Håller med om att det är komplext, och att det inte finns några enkla svar. Mitt arbete handlar just om att vi ska se att det är komplext, och komma ifrån mantrat ”kvinnor är offer, män är förövare”. I samma ögonblick som någon erkänner att det är komplext har jag sällan behov av att argumentera mot dem, då blir det istället en intressant diskussion.

 35. Lottaonline skriver:

  @Pelle Billing

  Vi kanske har en del lika synpunkter trots allt. Jag har dock en stark uppfattning om, att det även finns många kvinnor, som inte ser sig som offer. Ditt arbete kan nog behövas för en del människor med offermentalitet.

  Det är kanske även en generations- & trendfråga, då många yngre tyr sig till feminismen. Framförallt är det ju en politisk fråga.

  Samtidigt tycks ju även vara så att den feministiska utvecklingen breddats, så att fler män även ser sig som offer.

Google