Skolverket lär ditt barn om könsmaktsordningen

30 januari 2011, av Pelle Billing

Se följande film från Skolverket om jämställdhet, och följ samtidigt med i mina kommentarer nedan:

1:30 Könsrollerna ska inte reverseras säger genuskonsulten. Nästa bild visar sedan hur Batman blir en sjuksköterska som vårdar ett barn och Barbie får en motorsåg som pekar mot Batman. Är det möjligt att mer tydligt symbolisera en reversering?

2:35 Man visar på vilka fördelar det ger att jobba med jämställdhet i skolan. Men finns det några bevis för att dessa resultat erhålls? Med vilken metodologi i så fall; den som visas i filmen?

3:30 ”En vanlig fallgrop som tar tid att reda ut är vad som beror på biologi och vad som beror på social miljö. Så håll den här diskussionen kort med dina kollegor. För oavsett vad som beror på vad så kan vi inte låta biologiska skillnader rättfärdiga ett ojämställt bemötande.” Vad är ett ojämställt bemötande? Är det ojämställt att bemöta varje barn som en individ, även om detta innebär att man i genomsnitt bemöter pojkar och flickor lite annorlunda? Att ”hålla diskussionen om biologi kort” ses som en självklarhet, men däremot skulle det bli ett ramaskri om någon sa att man ”ska hålla diskussionen om socialkonstruktivism kort”. Vissa vetenskaper är finare än andra tydligen.

5:10 Genussystemet, dvs Hirdmans försök att skapa en teori över könsmaktsordningen och hävda att traditionellt feminina egenskaper värderas lägre, presenteras som en sanning. Är det någon som fått lära sig under sin uppväxt att vårdande egenskaper är lågt stående?? Det är alltså ytterst lätt att problematisera denna teori, ändå ska våra pojkar få lära sig att de är en del av könsmaktsordningen. Hur kul är det som pojke att få lära sig att man är i full färd med att förtrycka andra människor i sin vardag. Inte jättekul.

Tack för tipset, Matte Matik!

Uppdatering: Det finns fyra olika delar, och det är del ett som du kan titta på ovan. Du hittar även del 3 och 4 på Youtube, men av någon anledning inte del 2. Det var kanske den delen som ifrågasatte könsmaktsordningen?

Uppdatering 2: Det finns vissa observationer som är bra och konstruktiva i dessa filmer (tittar nu på film nr 3). Synd bara att man inte kunde jobba med stereotypa bemötanden utan att samtidigt skuldbelägga pojkar och förneka att vår biologi samverkar med vår miljö och uppfostran.

Uppdatering 3: (fortfarande film nr 3) Man rekommenderar att taltiden ska mätas i klassen, utifrån hur mycket pojkar respektive flickor får prata. Omedelbart efteråt säger programledaren att man ska tilltala eleverna vid namn, och undvika att säga ”tjejer” eller ”killar” – för detta delar in eleverna i två kategorier där det är deras kön som är det viktiga. Ehhhh, de tror inte att eleverna känner sig som två kategorier när man mäter taltid utifrån kön och inte individ?!

 

Talk show i Stockholm om framtiden

30 januari 2011, av Pelle Billing

Jag har blivit inbjuden att bli intervjuad på en talkshow på Teater Pero i Stockholm den 8 februari. Jag kommer inte att vara på plats fysiskt utan ansluter via Skype-uppkoppling. Se arrangörens info nedan:

Från rädsla till kärlek! – En interaktiv talk show om framtiden

Medverkande är bl a Pelle Billing. Han har analyserat den offentliga statistiken bakom flera av dagens föreställningar om den bristande jämlikheten. Han har också en alternativ syn på hur dagens könsroller har uppkommit. Nu är det dags för nästa steg i genusdebatten!

Andra medverkande är:

 • Andreas Aamodt, psykolog. Andreas beskriver våra känslor och hur man faktiskt kan bota svårt psykiskt störda personer. Principerna gäller för alla personers utveckling.
 • Oscar Kjellberg, frilansekonom. Vårt ekonomiska system har åstadkommit storverk. Men har det nu blivit en livslögn som undergräver vår framtida existens?
 • Manno Pansera, kroppsterapeut och kinesiolog. Din kropp säger sanningen om dina egentliga behov.
 • Harry Öster Törnby, samtalsterapeut. Din självbild manifesteras i din världsbild! Vad krävs för att vi ska klara våra individuella och kollektiva ödesfrågor?

Du är välkommen med dina egna frågor till alla medverkande.
Sprid gärna vidare i ditt nätverk!

När: Tisdagen 8/2, kl 19.00
Var: Teater Pero, Sveavägen 114, Stockholm
Boka biljetter: www.pero.se, 08 – 612 99 00 eller här

Mer info på www.radslaellerkarlek.se

 

Spännande helgläsning

28 januari 2011, av Pelle Billing

Som vanligt flödar nyheterna om jämställdhet, feminism och mansfrågor. Här kommer ett urval av det mest intressanta som hänt idag och den senaste tiden.

Sedan en tid tillbaka finns det en tråd på Flashback där man gräver fram gamla Tweets och dylikt för att påvisa att #prataomdet (delvis) uppstod som en kampanj för att stödja en av kvinnorna som anklagat Julian Assange. Igår kväll fick denna teori ökad tyngd när Johan Lundberg, chefredaktör för Axess, beskrev processen. Som jag ser det finns det inget hemlighetsmakeri eller någon konspiration från dem som startat #prataomdet. Problemet är istället att man är blind för att man utgått ifrån att ena kvinnan som anklagat Assange talar sanning. Man ville första kalla #prataomdet för #tackanna – och det är allt annat än ett neutralt förhållningssätt till ett pågående rättsfall.

SvD skriver om att skolornas program mot mobbning fungerar dåligt. I artikeln konstateras också att ”Utvärderingen visar att det som hjälper för pojkar kan ha motsatt effekt för flickor.” Det börjar bli en jobbig värld för dem som håller fast vid att vi alla föds som blanka blad och att det inte finns några medfödda skillnader mellan könen som påverkar vårt beteende. De socialpsykologiska förklaringsmodellerna skapar även stort lidande för narkomaner, och gör att rätt behandling inte sätts in.

I en insändare i Aftonbladet beskrivs Sveriges medeltida lagar kring barnbidrag. Frågan är varför kvotering till bolagsstyrelser är en mer diskuterad fråga i media än denna lagstadgade diskriminering av män? I Norge vill man t o m gå så långt som att kvotera in kvinnor (till filmindustrin) som producenter, regissörer och manusförfattare.

Genustrumpeten har dykt upp igen! Tanja Bergkvist var ju den som först uppmärksammade att det beviljats över en halv miljon kronor för att forska om trumpeter och genus. Nu belyses genustrumpeten igen: ”Symbol för kraft och manlighet. Hur används trumpeten för att skapa, befästa och återskapa maktrelationer och värderingar kopplade till kön?” Vad kan man säga annat än att Freud skulle haft rena julaftonen om han fått analysera detta.

Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen står upp för jämställdhet mellan könen, men lägger sig platt när det gäller människors rätt till sin sexuella läggning. Jämställdhet är heligt men om någon knackar bögar på stan så är det OK?? Någonting luktar unket här.

I Corren svär man i jämställdhetskyrkan och spekulerar i det som är tabu och säga högt, men som nog de flesta av oss tänkt tyst för oss själva: ”Att bli professor eller ”excellent” forskare kan kräva att man offrar andra delar av livet – kanske är färre kvinnor än män beredda att göra detta offer?” Själv tror jag att detta fenomen är en viktig orsak till att vi ser fler män på toppen i samhället. Detta betyder inte att kvinnor gör dåliga val utan de bygger relationer med barn och vänner, vilket är minst lika viktigt som att ha en topposition i samhället.

 

Mannsforum

28 januari 2011, av Pelle Billing

Sedan lanseringen av Mansnätverket har jag fått kontakt med Ragnar Naess och Ole Texmo i Norge. De startade Mannsforum år 2009, som är den norska motsvarigheten till Mansnätverket. Mannsforum jobbar med viktiga frågor såsom den negativa bilden av män i media och pappors rättigheter.

I nuläget har de ingen hemsida men målsättningen är att de ska bli en självständig organisation med egen hemsida. Redan nu finns dock en hemsida för Ole Texmos Forum for Menn og Omsorg (FMO) och där finns en hel del intressant att läsa.

Sedan tidigare finns det en mansorganisation i Finland, så det börjar hända saker i Norden!

 

Vill du hjälpa till?

27 januari 2011, av Pelle Billing

mn_logo1

Förra veckan lanserades Mansnätverkets nya hemsida. Vi har redan fått ett flertal förfrågningar om att bidra och hjälpa till på olika vis, och vi sparar alla namn och kontaktuppgifter inför framtiden! Mansnätverket är fortfarande i sin linda, och hur det kommer att utvecklas utöver en informations- och lobbyverksamhet är ännu inte fastspikat. Vi kommer att bjuda in till mer engagemang framöver så se till att du är medlem så att du får medlemsutskicken.

Idag vill vi be om några personers hjälp för ett enkelt uppdrag. Det handlar om att söka upp information på nätet i ungefär en timme (eller längre om man vill). Om du är en person som är:

 • pålitlig
 • van att söka information på nätet
 • har minst en timme över denna vecka
 • vill bidra till en mer balanserad syn på jämställdhet

…så är du helt rätt person!

Skicka ett mejl till pelle@mansnatverket.org med en kort beskrivning av dig själv.

 

Kvoteringsargument sågas

24 januari 2011, av Pelle Billing

I förrgår skrev jag om kvotering till Polishögskolan, och den kritik som nu riktas mot detta förfarande.

Idag har signaturen ”Roger”, kommit med följande intressanta analys i kommentarsfälten:

Jag tycker att det är intressant att ofta när man pressar (för de gör de inte frivilligt) radikalfeminister att motivera sina åsikter så hamnar de ofta i en essensialistisk och särartsfeministisk återvändsgränd. De diskuterar kön som om det vore en kompetens i sig, i alla fall det kvinnliga könet.

Så här ser jag det. KÖN är ingen kompetens. Det kan säkerligen ofta vara så att olika former av kompetenser förekommer olika ofta inom olika kön, både beroende på sociokulturella anledningar och naturen självt. Det innebär däremot inte att enskilda individer per definition lever upp till normen av sitt eget kön, såsom många feminister verkar anse.

Kanske är det vanligare att män är starka, det innebär inte att det inte finns många kvinnor som också är starka eller många män som är svaga. För att ta ett exempel i mängden.

När en roll skall fyllas, en position tillsättas, är själva MOTSATSEN till ett jämställt samhälle att se till KÖN först och kompetens sen. I ett jämställt samhälle existerar kön inte som ett indelningskriterie.

Ett jämställt sätt att fylla en roll, att tillsätta en position, är att utvärdera vad som krävs för den rollen, positionen, och tillsätta den mest lämpliga. Hur könsfördelningen ser ut i slutändan är irrelevant, det viktiga är att tillsättningsmekanismen är jämställd. Människor skall tillsättas efter kompetens och egenskaper, inte kön.

Allt för många feminister verkar fokuserade på könsfördelning när det som verkligen avgör huruvida något är jämställt eller ej är om individer får konkurrera på lika villkor oavsett kön (inom den kontext urvallsprocessen sker) eller ej.

Ett av de största problemen med att ha kön som utgånspunkt, som en enskild kompetens, är att man reproducerar könsrollssamhället. Och det är något de flesta av oss är överens om att vi vill komma bort ifrån eftersom den enskilda individens frihet och valmöjligheter beskärs.

Om vi tillsätter män för att vara “macho”-poliser, kvinnor för att vara “mjukis”-poliser då är det också de könsstereotyper vi förstärker. Både sociokulturellt men även rent praktiskt.

För hur skulle en mjukis-kille som vill bli polis göra? Det finns ingen plats för honom, enda sättet blir att tuffa till sig. Hur skulle en macho-tjej som vill bli polis göra? Det finns ingen plats för henne, enda sättet blir att mjuka till sig. Med andra ord, de måste överge sig själva för att leva upp till könsnormen.

Det är en situation vi bör undvika att hamna i. Om vi istället utgår från kompetens före kön så uppstår inte detta problem.

Det skulle vara väldigt intressant att höra motargument till denna analys. Vem är för ett orättvist förfarande när tjänster ska tillsättas?

 

En frisk fläkt

22 januari 2011, av Pelle Billing

Jessica Rosenkrantz, 23-årig riksdagsledamot för Moderaterna, skriver idag en välbehövlig debattartikel i Expressen.

Hon har två anspråkslösa och självklara krav på antagningen till Polishögskolan:

 • Man ska anta studenter utifrån meriter och lämplighet.
 • Samma fysiska krav ska gälla för alla studenter.

Varför behövs ens dessa självklarheter tas upp? Därför att i nuläget kvoteras kvinnor in till Polishögskolan (i det tysta, utan någon transparent redovisning), och kvinnor behöver heller inte nå upp till samma fysiska krav som ställs på män.

Detta är ett klockrent exempel på hur illa den svenska strävan efter kvantitativ jämställdhet fungerar. Slutresultatet av Polishögskolans antagningsmetoder blir:

 1. Individer (i det här fallet manliga individer) som kämpat för att uppfylla sin dröm och bli poliser nekas inträde trots att de egentligen borde ha antagits.
 2. Kvinnor får rykte om sig att vara inkvoterade, vilket vissa förtjänar, men andra kvinnor får en orättvis stämpel på sig.
 3. Polisstyrkan får fler och fler poliser som inte uppfyller de fysiska krav som krävs för att utföra arbetet på ett bra sätt. Känns det tryggt?

Det är glädjande att en riksdagsledamot som är både ung och kvinna vågar lyfta denna viktiga fråga. Förhoppningsvis är det ett tecken på att den mansfientliga och individfientliga jämställdhetsdebatt som präglat Sverige en längre tid, kommer att visa sig vara en historisk parentes.

 

Svenska skolor misshandlar pojkar psykiskt

21 januari 2011, av Pelle Billing

Jag brukar inte överdriva i mina analyser, och jag brukar inte raljera i mina rubriker. Tyvärr tänker jag inte göra det idag heller, utan jag ska berätta om ett djupt obehaglig fenomen i våra skolor.

Svenska skolor bedriver psykisk misshandel av pojkar. Inte dagligen, inte ens veckovis, men regelbundet. Troligen vet man inte vad det är man gör, och troligen finns inget ont uppsåt. Men det är och förblir psykisk misshandel.

DN rapporterar från Frejaskolan i Gnesta, under den harmlösa rubriken ”Vi pratar sex redan i förskolan”. Helt harmlös är den väl inte, då alla föräldrar förmodligen inte vill att deras barn ska undervisas i sex och samlevnad innan de ens börjat skolan – men detta är inte temat för dagen.

Dagens tema är att skolpojkar undervisas i relationsvåld utifrån grundtesen ”Mäns våld mot kvinnor”. Frejaskolan använder sig inte bara av ett, utan två olika utbildningspaket som lär pojkarna att män och maskulinitet är ett problem i sig. Ta mig inte på ordet utan läs själv:

amnesty-snestallingen-ser-oss

Detta är upprörande på så många plan att jag knappt vet var jag ska börja:

 • Hur kan man lära pojkar att det är män som står för makt, kontroll och våld, samt att det är manligheten i sig som är problemet? Även om det vore sant att det bara var män som slog i nära relationer, skulle lösningen verkligen vara att skuld- och skambelägga små oskyldiga pojkar? Skambelägga det faktum att de är män i vardande.
 • Det finns män som slår. Men var är bevisföringen för att det är en viss typ av manlighet (s k hegemonisk maskulinitet) som är orsaken till detta? Jag är väl inläst på forskningen i nära relationer och jag har aldrig sett ett enda bevis eller ens någon korrelation.
 • När man nu bestämt sig för att prata om våld i nära relationer, varför ignorerar man att kvinnor slår män lika ofta som vice versa, och att kvinnor initierar våld lika ofta? Visst, kvinnor blir skadade 2-3 ggr så ofta, men det har att göra med fysisk styrka, inte vilka intentionerna är.
 • Om man erkände att bägge könen slog, så skulle man kanske t o m kunna ha en dialog mellan barnen i klassen, istället för ett ensidigt uppläxande och skambeläggande av pojkarna.

Det jag undrar mest av allt är hur det har kunnat gå så fel i ett land som Sverige? Vi som ser oss som så duktiga och progressiva. Har vi varit så duktiga att det måste finnas åtminstone en grupp kvar i samhället att spy galla på, och därmed får män ta den rollen, oberoende av vad forskning och fakta säger?

Det är väl en sak att ge sig på män. Det är oschysst, otrevligt, omoraliskt och en hel räcka med epitet. Men på någon nivå kan män ändå överleva. I värsta fall kan man flytta till ett annat land där män ses med mer positiva ögon.

Men att ge sig på pojkar. Hur kan man göra detta? Det värsta är att det som vi trodde var gott och fint (Amnesty, skolfröken, osv) – nu är de som förmedlar dessa psykiska giftpilar mot pojkarna.

Här är några exempel på att undervisningen styrs av godtycklighet, och att man påstår saker utan att det har någon förankring i forskning och fakta:

– Ett av de största problemen är att vi skiljer så starkt på manlig och kvinnlig sexualitet, säger Maja

Om detta är ett problem beror väl på om det är sant eller inte? Man behöver inte alls beröra huruvida det finns några genomsnittliga skillnader mellan könens sexualitet, men om man gör det ska man rimligen tala sanning. Sedan är det en annan femma att man ska berätta om den individuella frihet man har i sin sexualitet, så att ingen känner sig låst.

– Ofta vågar inte tjejer plocka fram kondomen av rädsla för att framstå som ”lösaktiga”, påpekar Karina. Bland killarna råder en uppfattning att kondom gör sexet mindre skönt, många gånger utan att de har någon egentlig erfarenhet. Det är sådant vi vill att de ska få syn på själva.

Vad vet Karina om hur skönt det är med kondom respektive utan kondom? Tydligen inte så mycket. Om de hade en man med i undervisningen kanske det skulle hjälpa.

En annan viktig del av sex och samlevnad är sådant som våld i relationer och manlighetsnormer, företeelser som är starkt förknippade med traditionella könsnormer.

Var finns beviset för att dessa företeelser är ”starkt förknippade” med varandra?

– Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära.

Män och kvinnors könsorgan är komplementära. Det är så mänskligheten överlevt. Jag har läst 11 terminer på läkarutbildningen och det är bizarrt att man kan lära ut att basala fakta är ”metaforer”. Dessa basala fakta är inte på något vis kränkande för homosexuella, vilket de troligen är rädda för. Precis som att heterosexuella kan syssla med alla möjliga former av sex som inte har något att göra med komplementära könsorgan, så lider homosexuella ingen brist på möjligheter och alternativ.

– Sex och samlevnad är ett viktigt ämne som man inte blir expert på bara för att man själv har haft sex, säger Karina.

Nej. Uppenbarligen inte.

 

Mansnätverkets hemsida lanseras idag

19 januari 2011, av Pelle Billing

För c:a ett år sedan skapade jag en Facebook-grupp med namnet Mansnätverket. Syftet var att skapa en bred och seriös plattform för mansfrågor och jämställdhet, något som enligt mig saknades i samhället. Facebook-gruppen har sedan vuxit steg för steg och har idag c:a 670 medlemmar.

Intentionen var från början att Mansnätverket skulle bli långt mycket mer än en Facebook-grupp, och med detta mål för ögonen är vi en grupp som arbetat hårt det senaste halvåret för att skapa en sajt åt Mansnätverket (Mn). Vi har gjort det för att vi brinner för lika spelregler mellan könen, och för att vi har som uttalat mål att mansfrågorna ska integreras i svensk jämställdhetspolitik.

Version 1.0 av hemsidan är nu färdig, och lanseras idag!

Även om hemsidan är enkel, så erbjuder den redan många viktiga möjligheter och funktioner:

 • Det finns en sammanfattning av viktiga mansfrågor med källhänvisningar. Eftersom de flesta tror att jämställdhet bara handlar om kvinnofrågor så kan man länka till denna sida vid behov.
 • Sajten har nedladdningsbara kunskapsöversikter som PDF-dokument, bl a om våld i nära relationer och om jämställdhet.
 • Vi vågar berätta om hur det är att vara man. Hur upplever män det att vara försumbara? Vad innebär manlig sexualitet?
 • Du kan bli medlem gratis, och får då mejlutskick då och då om vad som pågår hos Mansnätverket och hos andra aktörer som jobbar med mansfrågor. Som medlem stödjer du målsättningen om att mansfrågor ska bli en del av jämställdhetspolitiken!
 • Vi tipsar om en del användbara länkar, lästips och viktiga rapporter.
 • Via kalendern kan du se vilka aktuella evenemang om jämställdhet och mansfrågor som finns. Om du själv har evenemang planerade för 2011, så skicka in dem till oss!

Jag hoppas att du som läser detta vill hjälpa oss att sprida budskapet om lanseringen! Om du har en blogg, en Facebook-grupp, en mejllista eller andra kanaler där du kan nå människor, får du gärna tipsa om Mn:s hemsida. Att skriva en statusuppdatering på Facebook eller Twitter är också mycket värt.

Mansnätverket drivs på ideell basis utan vinstintresse, och vi vill rikta ett stort tack till er som för ett halvår sedan donerade pengar till oss. Tack vare er generositet har vi kunnat betala de omkostnader som krävs för att starta en sajt (varumärkesprövning, webbhotell, domänregistrering, osv).

Kom ihåg att själv bli medlem på sajten, för att visa ditt stöd och för att få medlemsutskicken!

 

Spännande nyheter imorgon

18 januari 2011, av Pelle Billing

Så titta in här då ;)

 
Google