Bra artikel om pappors rättslöshet

17 december 2010, av Pelle Billing

SvD skriver om Stefan som inte blir erkänd som pappa till sin nyfödde son, eftersom barnets mamma blivit svårt sjuk. Inte heller har han rätt till föräldrapenning. För att ens få ha sonen boende hos sig så har socialen jourhemsplacerat sonen hos honom!

Snacka om att samhället inte bryr sig om mäns rättigheter för fem öre, när sådana här bizarra situationer kan uppstå utan att det blir ett ramaskri och omedelbar lagändring.

Anledningen till Stefan svåra situation är att om man inte är gift med barnets mamma, så kan man inte få vårdnaden om sitt barn utan att mamman godkänner det. All makt ligger hos mamman, och därmed avstannar hela processen om mamman blir svårt sjuk. Inte heller har Stefan rätt att kräva DNA-testning, utan det är bara sonen eller mamman som kan sätta igång en sådan process! Därav följande märkliga process som nu sätts igång:

För att bli erkänd som far måste Stefan först bli stämd av sin son, för att man ska kunna ta DNA-prov som ska fastställa släktskapet. En sådan stämning har redan lämnats in till Nacka tingsrätt av sonens juridiska ombud. Först när den processen är klar har pappan rätt till föräldrapenning.

När Stefan sedan erkänts som far måste han stämma sambon om gemensam vårdnad av sonen.

Välkommen till Sverige år 2010 – världens mest jämställda land där vi jobbar för att uppgradera faderskapets status!

 

11 kommentarer på “Bra artikel om pappors rättslöshet”

 1. Tomac Barin skriver:

  Tre ord: Stranger than fiction.

 2. Anonym skriver:

  Har inte socialtjänsten skyldighet att fastställa faderskapet? Finns det några tidsgränser på detta (en gräns på fyra månader finns för t.ex. s.k. 11:1-utredningar)? Vad är straffet för en far att ta t.ex. ett salivprov på ett barn, videofilma proceduren och sedan bekosta att ett labb utreder faderskapet. Tror inte det kostar många tusenlappar. Sedan bör man naturligtvis JO-anmäla berörd socialtjänst och publicera de ansvarigas namn, kan kanske leda någonvart.

 3. Serafia skriver:

  Pappor är väl inte rättslösa. Om den här pappan blev ”godkänd” utan vidare utan moderns tillstånd, då skulle det vara rättslöst mot barnet och kanske den ”riktiga” pappan. Nu är det så att faderskap är svårare att fastställa än moderskap. Bara för att en snubbe säjer att han är farsan så behöver det inte vara så, och inte om han säjer att han inte är det heller.

 4. Pidda skriver:

  Om man bor tillsammans och tänker skaffa gemensamt barn och avser att ha gemensam vårdnad.
  Varför gifter man sig då inte?
  Om inte annat för barnets skull. Äktenskapet är ju faktiskt i grunden framförallt en juridisk institution till fromma för svagare parter i en familj.

 5. Pelle Billing skriver:

  @Serafia
  Den självklara lösningen är att fastställa faderskapet på samma vis som moderskapet. Via biologin. DNA-test är enkelt, säkert och billigt. Får se när Sverige vågar gå den vägen, och ge män samma rättigheter som kvinnor.

  @Pidda
  Visst kan man gifta sig. Men då stöter man på andra problem. Nämligen att man automatiskt blir pappa, även om det förekommit otrohet och liknande. Enda lösningen är som sagt att börja fastställa faderskapet på samma vis som man fastställer moderskapet.

 6. Fredrik skriver:

  Jag känner med Stefan fullt ut! Vår son dog efter 5 dagar och jag var tvungen att gå och skriva på papper hos familjerätten för min döde son… kändes konstigt

 7. Pelle Billing skriver:

  Mycket tråkigt att höra Fredrik. När något sådant händer belyses verkligen våra konstiga lagar.

 8. Erika skriver:

  Jag skulle tro att flertalet av landets nyblivna föräldrar är på det klara om vem som är pappan. I de fallen är det ju en ganska enkel procedur att gå till familjerätten, svara på några frågor och skriva under ett par papper. Jag har gjort det två gånger tillsammans med mina barns far, tog väl runt en kvart. Jag tror även att det är möjligt att göra det här redan innan barnet är fött. Vill man slippa det här kan man gifta sig.

  Om en gift man misstänker att han inte är far till det barn hustrun fött kan han föra talan om hävande av faderskapet. Där torde ett DNA-test visa om hans misstankar var befogade.

  Kan eller vill föräldrarna inte bekräfta faderskapet ska det fastställas genom dom. Är faderskapet oklart tror jag att man numera ofta använder DNA-tester. Innan en relativt ny lagändring var man hänvisad till den inte helt vattentäta kombinationen av samlags- och sannolikhetsrekvisiten.

  Vilken funktion fyller ditt förslag? Ska alla nyfödda barn och fäder DNA-testas? Jag skulle kunna tro att många nyblivna pappor i den första kategorin skulle uppleva det kränkande och diskriminerande. Och ett DNA-test som sådant medför väl såvitt jag vet inga rättsverkningar. Det skulle i alla fall behövas en bekräftelse eller dom för att fastställa faderskapet juridiskt. Om man inte gift sig förståss.

  Den enda nackdel för män som jag kan se i nuvarande lagstiftning är att man inte kan föra en positiv faderskapstalan.

 9. Pelle Billing skriver:

  Erika,

  Varför ska kvinnan vara den som godkänner gemensam vårdnad? Varför får inte mannen automatiskt gemensam vårdnad så fort faderskapet är juridiskt fastställt? Detta är en enorm orättvisa. Hur skulle det känna för dig om männen vad de som godkände att kvinnorna fick vårdnaden om sina egna barn?

  Vad gäller DNA-test så är det inget som mannen kan kräva idag. Kvinnan och barnet är de som kan sätta igång en utredning, men mannen har ingen rätt att göra det.

  Lagstiftningen är helt enkelt mamma-centrerad från början till slut, och troligne är det lätt att bli hemmablind om man själv är kvinna/mamma.

  Att säga att man kan gifta sig om man vill slippa den mystiska lagstiftningen är bizarrt. Ska kvinnor tvingas gifta sig för att få ha kontakt med sitt eget barn?

  Vad gäller automatiska DNA-tester på BB så skulle det givetvis kopplas till en lagändring där resultatet på DNA-testet avgör vilken man som blir juridisk pappa och som får gemensam vårdnad.

 10. Christian R. Conrad skriver:

  Erika: Njaäej, det är kanske snarast flertalet av landets nyblivna *mammor* som är på det klara om vem som är pappan.

  Slogs upp ganska stort i flertalet tidningar för sådär ett halvår / ett år sedan; har du glömt det?

 11. G Bergstråle skriver:

  Sverige är en spegel bild av Iran

  Erika lever i ett dröm tillstånd Sverige kan liknas med Iran men åt andra hållet.

  Iran där är det enligt lag faställt fadern har alla rättigheter till barnet vad än fadern gjort mot barnet eller så

  I Sverige har Mamman alla rättigheter till och med att social tjänsten (och hjälper mamman som )bryter mot domstols beslut i rättstvist.

  Och mamman kan vara drogmissbrukare/ barn misshandlare etc men se de Svenska staten blundar Svenska staten och låter mamma ha all rätt.

  Ja är jurist och har nu utlandstjänst och med tanke att sverige lagar är omänskliga tror ja stannar för gott

Google