Vetenskaplig tidskrift om könsskillnader

29 november 2010, av Pelle Billing

Det finns numera en vetenskaplig tidskrift – Biology of Sex Differences – som endast ägnar sig åt att publicera forskning om hur könet påverkar biologi och sjukdom.

Man har t o m kunnat påvisa att enskilda celler beter sig annorlunda beroende på kön.

Tack för tipset, Andreas!

 

2 kommentarer på “Vetenskaplig tidskrift om könsskillnader”

  1. Andreas Dahlin skriver:

    Tack Pelle!

    Jag ska dock lägga in en rättelse angående vad jag sade: I de flesta studier där man verkligen har isolerade celler som beter sig olika på grund av kön tror jag det rör sig om celler från försöksdjur. Alltså hanråttors och honråttors celler beter sig olika. Men samma sak gäller med största sannolikhet för människor och egentligen är det väl inte något konstigt. Om vi är biologiskt olika måste dessa skillnader även presentera sig i våra beståndsdelar cellerna på något sätt. Jag tycker dock det är häftigt att man verkligen kan visa det experimentiellt.

  2. P.E. King skriver:

    Intressant, tack!

Google