Uppsalas genusregler

13 september 2010, av Pelle Billing

När jag föreläste om jämställdhet i Uppsala för ett par veckor sedan, stötte jag på mer motstånd mot mina idéer än normalt. Flera i rummet föreföll bli upprörda över att jag listade viktiga mansfrågor (som komplement till de kvinnofrågor jag redan listat), och ett par stycken kom även med upprörda frågor, eller snarare påståenden.

Redan innan jag åkte upp hade jag fått höra att Uppsala Universitet och kvinnojour har gjort att staden blivit något av ett centrum för radikalfeminismen i Sverige (även NCK har väl bidragit till detta, och deras arbetsmetoder får nu hård kritik) -men jag blev ändå förvånad över det kompakta motstånd som fanns i rummet.

Med tanke på allt detta blev jag inte förvånad när jag fick tips om Uppsala Universitets Kraftpaket för jämställdhet i min mejlbox. Här följer en sammanfattning av kraftpaketet:

Uppsala universitets satsning ”Kraftpaket för jämställdhet” har ambitionen att
rubba den asymmetriska könsfördelningen inom akademins toppskikt genom ned-
anstående åtgärder:
- Kompenserande forskningsstöd till kvinnor som åtar sig viss typ av ledningsuppdrag.
- Skräddarsydd ledarutbildning för kvinnor som förbereder för förväntningar som kan möta kvinnor i ledande positioner.
- Medfinansiering till enheter där man rekryterar kvinnor till seniora forskningsbefattningar, där kvinnor är underrepresenterade.
- Ekonomiskt stöd till kvinnor på mellannivå, dvs. i aktiv meriteringsfas, för att möjliggöra befordran till professor inom en snar framtid.
- Krav på att tillfälliga rekryteringar av adjungerade professorer och lärare bidrar till ökad andel kvinnor på professorsnivå.

Syftet med dessa åtgärder är att man ska uppnå 50-50-fördelning av män och kvinnor i ledande positioner, men man är blind för att man därmed även skapar en gräddfil för kvinnor, vilket gör att den individuella kvinnan får en massa stöd i sin karriär som den individuelle mannen inte har tillgång till. Dessutom är 50-50-fördelning av könen en marxistisk idé som radikalfeministerna anammat, och idén har inget att göra med lika spelregler mellan könen.

För övrigt finns det anledning att ifrågasätta om målsättningen är 50-50-fördelning mellan könen, eller om det handlar om minst 50 procent kvinnor på alla positioner:

2. Medfinansiering vid rekrytering
Satsningen avser rekrytering av professor, universitetslektor, gästprofessor eller gästlärare till de enheter (institution eller motsvarande) där kvinnor är underrepresenterade på sådana befattningar.

Man skriver: ”[...] där kvinnor är underrepresenterade på sådana befattningar”. Inte ett ord om att pengar också ska kunna gå till rekrytering av män där de är underrepresenterade, såsom på Centrum för genusvetenskap.

Om du är student eller anställd på högskolenivå – i synnerhet om du är det i Uppsala – rekommenderar jag att du skriver en insändare till UNT eller någon av rikstidningarna, och/eller väcker frågan med dina medarbetare/medstudenter. Anledningen till att radikalfeminismen fått sådant fäste i Sverige, på bekostnad av en jämställdhet som bygger på lika spelregler, är att nästan alla som motsätter sig den är rädda och tysta. Men att fortsätta vara rädd och tyst i sitt eget liv kommer inte att leda till någon förändring, därmed behöver vi fler och fler och fler som vågar säga vad de tycker om denna typ av förslag.

Vad kan du göra för att utmana den rådande synen på jämställdhet i Sverige?

 

32 kommentarer på “Uppsalas genusregler”

 1. Jax skriver:

  Hej.
  Det du skriver innebär i praktiken kvotering. Även i arbetslivet finns i dag en kvotering, trots att det inte skall vara tillåtet, då det är uttalat att man vid anställning särskilt skall se till jämn könsfördelning. Det innebär att man skall välja en kvinna om en sådan finns att tillgå på en mansdominerad arbetsplats.

 2. JD skriver:

  Uppsala universitet eller Blåkulla som det kallas i folkmun borde inte vara berättigad till titeln Universitet då syftet med den forskning som bedrivs där inte alls verkar ha samma kriterier eller krav på hur forskningen ska gå till som på andra platser runt om i världen.
  Jag ser snarare Blåkulla som en plantskola för radikalfeminismen där myter och fördomar sprids på ett ovetenskapligt sätt.
  Problemet är att dåligt underbyggda rapporter och studier sedan förs vidare till lagstiftare och andra inom samhället.
  Det vore ingen större förlust om detta universitet lades ned.

 3. Daddy skriver:

  Jag är liksom du en av dom som valt att öppet kritisera feminismen. Jag är själv en av dom tusentals pappor som tvingats se mitt nära band till mitt barn slitas sönder av dessa dårars hantlangare, utan att jag kunnat göra något annat än att skriva om sanningen på en blogg. Kriscentrum för kvinnor i Kungsbacka har varit djupt involverade i vårt fall, och ligger till stor del bakom dom illdåd som gjorts mot min dotter som idag är 5 år.

  Syftet med bloggen var från början att få en ventil så jag inte skulle explodera i ren vanmakt. Sedan växte den och blev större än jag trodde.

  Resultatet blev till slut att någon slags konstig terrorbalans uppnåddes mellan mig och myndigheterna. Man ”rekommenderade” mig att släcka ner bloggen, vilket jag till slut motvilligt gjorde, om jag ville nå någon framgång i mitt eget fall.

  Innan dess fick mitt bloggande en rad konsekvenser för mig personligen. Jag dubbelfakturerades på underhållsbidrag från FK trots att jag lämnade in bevis på att jag redan betalt. Min begäran om omprövning avslogs efter att man ”utrett” i ett år.- Man stängde av mig från sjukförsäkringen för att ”jag bloggade”, man krävde mig på tiotusentals kronor i rättegångskostnader för att jag begärde verkställighet på en dom. Man vägrade mig anstånd på en skatteskuld, trots att jag visade att jag inte kunde betala, Och som pricken över i så polisanmälde datainspektionens generaldirektör mig för brott, för att jag postat ut en offentlig vårdnadsdom. Förundersökning pågår, men jag är ännu inte delgiven misstanke.

  Även skatteverkets chéf för sekretessmarkeringar i Gbg Gert Krantz har polisanmält mig av okänd anledning, trots att det är han som utan anledning gömt mitt eget barn från mig i nästan 5 år. Min JO anmälning mot honom lades ner.

  Nu är jag avstängd från sjukförsäkringen, mitt försörjningsstöd betalades inte ut, för att ”det saknades ett kryss i en ruta”. Man bryr sig inte det minsta om ifall jag skulle hamna på gatan. Det skrivs tusentals osanna, kränkande och förtalande kommentarer om mig på nätet. Inte minst på Flashback, där min tråd kapats av extrema och radikala pappahatare. Detta får ske med Flashbacks goda minne trots att det strider mot deras användarvillkor. Istället stänger man av mig på livstid från forumet utan motivering.

  Min enda chans att någonsin få en anställning igen är förmodligen att ansöka om ny identitet. (Tror ni skatteverket kommer att bilägga ansökan?).

  Detta och värre drabbas man av idag om man törs kritisera ovan nämnda ideologi öppet. Jag och mitt barn har fått betala ett högt pris. Allt detta för att jag offentligt kritiserat och haft åsikter om ett system som genom medveten underlåtenhet att se båda sidor, har skadat mitt barn för livet.

  Jag förstår att människor är rädda för att offentligt kritisera denna rörelse. Dom har all anledning.

 4. Kandidaten skriver:

  Under gyn/obstetrik-kursen på Läkarprogrammet i Uppsala är det obligatoriskt att vara med på besöket på Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Inget annat är obligatoriskt (förutom examinationen och den kliniska placeringen så klart).

  Dock är det lite märkligt att Uppsala universitet är genushysterins högborg eftersom jag upplever det som ärkekonservativt och helt oförmöget att tänka nytt.

 5. Maria skriver:

  Kandidaten, det där har också slagit mig. Uppsala universitet är av hävd konservativt och det kanske är just av den anledningen som man velat lämna plats för den ”nytänkande” genusvetenskapen. Ytterst måste det dock vara statsmakterna och den som håller i pengapåsen som bestämmer vilken forskning som ska gynnas.

 6. Mercedes Gill skriver:

  Bra inlägg – jag hoppas att fler uppmärksammar det som händer i Uppsala och på andra lärosäten framöver, där den extrema politiseringen breder ut sig.

  Håller också helt och hållet med om att det måste uppmärksammas, gång på gång på gång, att det feministiska genusprojektet ALDRIG handlar om att se till frågor som handlar om pojkars eller mäns utsatthet eller diskriminering.

  Bra och träffande formulering; m i n s t 50% kvinnor. Det ser vi överallt, att det anses extremt ojämställt om det bara är, säg 30% kvinnor i ett sammanhang, men förträffande ”jämställt” om det är 70% kvinnor. Ja, förutsatt att det är samhällspositioner som anses eftertraktade då. 50/50 skall väl betraktas som ”OK”, i ett feministiskt perspektiv, men det stannar knappast där. Än mer skrämmande är dock att det oftare handlar om att få in kvinnor (men ibland också män), med de ”rätta” politiska åsikterna, alltså radikala feminister.

  Det verkar som att Uppsala har blivit navet i den centrifug av misandri som sprider sig i landet. Ett slags genuskarriäristernas och manshatarnas mekka, där man eldar på och piskar upp varandra i ett allt mer upphetsat tillstånd… Intressant att konstatera t ex att även Anna Ardin är utbildad med gänget kring Eva Lundgren på UU…

 7. En liten tanke kring rekrytering och ek. uppmuntran…

  När dessa kvinnor nu får hjälp i sin karriär. Står inte dessa i tacksamhetsskuld till dem som hjälpte dem?

  När skall vi få se positiv särbehandling inom socialtjänsten, familjerätten, skola, dagis och omsorg? Hur mycket pengar kommer att gå till detta ”jämställdhetsinitiativ”?

  //Markus
  Pappamanualen.se

 8. Obstinat skriver:

  Med den eftersläpning som ger maktpyramidens sammansättning är frågan minst sagt befogad…

  Och detta vet sociologerna vid Uppsala universitet, inte minst Eva Lundgren

  men av någon outgrundlig anledning dröjer de med svaret och förslag till åtgärder

 9. Ola Normann skriver:

  Hva skal feministene gjøre hvis vi om noen år får en 50/50 fordeling over alt? Eller kanskje mer sannsynlig 70/30 i kvinnenes favør. Er det noen som tror at de da vil sette i verk tiltak for å få ned kvinneandelen? Nei, da vil de argumentere for at siden menn har hatt makten i så mange år, er det kvinnenes tur til å ta over nå. For disse radikale feministene dreier det seg ikke om likestilling, men om ren og skjær maktkamp. George Orwell’s ”Animal Farm” kommer nærmere og nærmere. Vesten er kastet ut i et gigantisk, feministisk samfunnseksperiment som ingen vet hvor vil føre hen. Min hypotese er at jo bedre et samfunn klarer å ta vare på og utnytte sine menn, jo bedre blir det. Jeg får en sterkere og sterkere følelse av at vi går den motsatte veien. I Norge har vi et uttrykk som heter ”Hovmod står for fall”.

 10. Anders B Westin skriver:

  Det finns en effektiv metod för att lösa upp denna diskurs.

  Dela alla universitet i manliga och kvinnliga universitet.

  Då får vi 50 / 50 % och därefter lugn och ro.

  Könsurvalet kan därefter lunka på precis som det alltid har gjort och alltid kommer att göra.

 11. Obstinat skriver:

  Förr eller senare kommer männen återta makten. Med våld. Men har vi inte kommit längre än så?

 12. katten skriver:

  Äntligen kommer Pelle med en rapport från sitt Uppsala möte. Men jag blir förvånad. ”… ett par stycken kom även med upprörda frågor, eller snarare påståenden.” ETT PAR STYCKEN?!

  Var det något att beklaga sig över? Vad hade du väntat dig? Att publikum skulle falla på knä och säga tack och amen? Det låter som om du var en slags prinsessa
  på ärten. Vart tog dina medarbetare vägen? Var de inte med.

  Vad gäller arbetsplatsproblemen på NCK du hänvisar till så tycker jag inte de har på din blogg att göra. Jag betvivlar dem inte. Men sådant finns på tusentals arbetsplatser runt om i landet.

 13. Obstinat skriver:

  jämställdhet är ett helt uppfuckat ord

  det ger associationer till lika/samma

  män och kvinnor är inte lika/samma

  på vissa områden

  gissa vilka

 14. [...] för tipset, Erik! Även Pelle Billing bloggar om [...]

 15. Jocke skriver:

  @ Katten

  Det är märkligt hur aggressiva och bittra feministerna blir när man talar om mansfrågor. Man undrar verkligen varför. Vad är det feministerna är så otroligt rädda för…?

 16. Pelle Billing skriver:

  @Kandidaten
  ”Dock är det lite märkligt att Uppsala universitet är genushysterins högborg eftersom jag upplever det som ärkekonservativt och helt oförmöget att tänka nytt.”

  Det är inte märkligt om man skrapar på radikalfeminismens yta. Denna i Sverige dominerande feminism är i grunden oerhört könskonservativ och ser män och kvinnor som fundamentalt olika. Sedan har man med tiden varit tvungen att med en läpparnas bekännelse accepterar ”intersektionalitet” och ”genus”, men i grund och botten är det en enorm polarisering mellan könen och samma syn på män och kvinnor som stockkonservativa.

 17. Ola Normann skriver:

  @jocke: hva med redselen for å bli avslørt? At feminismen ikke var det riktige svaret likevel? Noen har investert hele sin prestisje og tyngde i å argumenter for feminismen og latterliggjort alle som har hatt innvendinger. Og hvis man så føler at grunnlaget begynner å svikte,- hva har man igjen av virkemidler da? Er det ikke ofte det som skjer med totalitære regimer når de begynner å miste makten? Kanskje dette er et godt tegn?

 18. Patrik (PP) skriver:

  Upp till 450 tkr i stöd för rätt val av kön.

 19. Jocke skriver:

  @ Ola Normann:

  Förmodligen har du helt rätt i din analys. De känner sig trängda och hotade. Men kanske allra mest rädda när det blir tydligare och tydligare att feminismen vilar på ett gungfly. En lös och ohållbar grund som saknar verklig substans.

  Man borde kanske ta det som ett gott tecken, som du säger…

 20. QED skriver:

  Man kan bara beklaga Uppsala universitet som har så många framstående forskare och lärare. Genushysterin är dock begränsad till vissa institutioner och delar av den centrala administrationen och ledningen. Man ville väl vara först med detta, som med rasbiologin på 20-talet.

 21. Pseudonymen LRB skriver:

  Hur med familjerätterna i Sverige
  95-98 % kvinnor
  Anna Singer Professor i Uppsala vill att barn ska kunna stämma
  pappan för uteblivet umgänge
  Varför ska barn inte kunna stämm trilskande mammor ?
  Jag har mailat den frågan till henne, Givetvis inget svar

 22. Anders B Westin skriver:

  Allt är inte nattsvart.

  Denna dam vill försöka förstå vad det handlar om:

  http://www.gender.uu.se/node133

 23. Jocke skriver:

  @ Pseudonymen LRB:

  Ofattbart sjukt förslag av Anna Singer. Visar hur genomrutten bilden av män är i vårt samhälle. Makalöst!

 24. Pär.B skriver:

  pelleBilling:

  ”men i grund och botten är det en enorm polarisering mellan könen och samma syn på män och kvinnor som stockkonservativa.”

  Det där är intressant. Den ursprungliga feminismen hittade man bland liberaler. Senare kom feministerna att företrädas av intellektuella avantgardister för att därifrån slutligen hamna i vänsterrörelsen. Som vi ser är det enorma svängningar och att blanda extrem vänsterideologi med liberala ideal samt surrealistisk avantgardism blir bara en massa jävla tok. Det är av den anledningen dagens feminism saknar verklighetsförankring.

  Man ska veta att vänsterns idéer om folket, dvs. arbetarna, ursprungligen är stockkonservativa högeridéer. Per Albin Hanssons folkhemstanke var från början något som högern ville införa. Folket och social stabilitet utformades först av högerinriktade tyska katedersocialister som Otto von Bissmark starkt gillade. Man skulle forma folket efter vissa ideal och etiska normer. Så här i efterhand vet vi att det är en utopi. Det trista i hela kråksången är att den lever vidare i dagens feminism som ohejdat får sprida och tvinga in utopin i samhället. Det är som med Ernst Brunners skarvar: de skitar mest ner.

 25. Mia skriver:

  Pseudonymen LRB

  ”Varför ska barn inte kunna stämm trilskande mammor ?”

  Tycker inte att barn ska behöva stämma överhuvudtaget. Men faktum kvarstår att man kan stämma för umgängessabotage medan man inte kan stämma för umgängesvägran eller umgängesobstruerande (eller kanske om man kallar det samarbetssvårigheter?). Hennes grundtanke är dock som sagt att VT ska ut ur rättssalarna.

  http://www.dn.se/insidan/varfor-inte-hamta-pappor-med-polis-1.161873

 26. Mia skriver:

  Men ang ämnet för tråden så hittade jag detta. Kanske skåpmat för andra men ny för mig.

  http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=3971

  Och här själva avhandlingen. Har inte plöjt igenom alla hundratals sidor ;) men intressant att läsa valda delar?

  http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1468591&fileOId=1468593

 27. JD skriver:

  @Mia
  Det känns som en extremt seriös avhandling!
  Jag vet inte om jag håller med ännu då jag inte hunnit läsa den men förhoppningsvis kanske någon annan hinner recencera den först.
  Tar flera dagar att sätta sig in i den riktigt.

 28. Leif Nilsson skriver:

  Alltid samma ensidiga genusprat från dessa institutioner. Det är märkligt att de aldrig säger något om medias sexualisering av män, skrev om det i mitt senaste inlägg. Sådant borde det ligga mer fokus på. http://blogg.aftonbladet.se/leifslillarosa/2010/09/tajt-fitta

 29. Mazi Khallagi skriver:

  Centrum för genusstudier handlar numera om kvinnofrågor. Även när man ska lära om maskulinitet och män får man nöja sig med att studera ur kvinnligt perspektiv.
  http://www.erg.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7885
  Detta leder till identitetsproblem för många pojkar som är framtidens män.

 30. Sommar och sol skriver:

  Ås ”härskartekniker” liknar mest en mobbingmanual ämnad åt radikalfeminister. För vilka är det egentligen som bär sig svinigast åt i dagens statsfeministiska samhälle?

 31. Anders B Westin skriver:

  Mazi Khallagi

  Lägg märke till att institutionen är en del av Religionshistorien och etnologins efterhandskonstruktioner. dvs när det som redan har hänt skall förklaras i backspegeln.

  Att det som hänt har följt lagen om orsak och verkan kan då enkelt förträngas och istället ersättas av en teaterregissör med oändlig MAKT, dvs GUD.

  Säger en hel del om ämnets karaktär.

  Konstruktionen av virtuella sanningar.

  Är det det som är socialkonstruktivism?

  Akademiskt sagoberättande.

 32. Helgläsning skriver:

  [...] Uppsala har det kommit in en välbehövlig insändare i UNT efter det underliga kraftpaket som lanserades häromdagen. I detta fall handlar det om att kvantitativ jämställdhet ska bevakas [...]

Google