Politisk debatt i Kristianstad

17 augusti 2010, av Pelle Billing

Igår måndag var jag i Kristianstad och modererade en debatt som anordnades av Pappa-Barn Kristianstad. Debattens syfte var att debattera familjepolitik och hur det kommer sig av pappor/män har så svårt att hävda sig gentemot svenska myndigheter. Deltagande politiker var:

 • Göran Montan (M) – riksdagledamot
 • Michael Anefur (KD) – riksdagsledamot
 • Mikael Persson (V) – ledamot i regionfullmäktige
 • Per-Ingvar Johnsson (C) – ledamot i regionfullmäktige
 • Stefan Edenborg (MP) – ordförande för Miljöpartiet i Kristianstad
 • Radovan Javurek (FP) – ledamot kommunfullmäktige Kristianstad

Socialdemokraterna skickade ingen representant, och anledningen till detta är oklar.

Det är svårt att sammanfatta en tre timmar lång debatt i ett blogginlägg, men jag ska göra ett försök. Ett viktigt tema som debatterades länge var min första fråga till panelen, nämligen om de tycker att det är OK att en ogift man endast kan få vårdnaden om sitt eget barn om mamman godkänner det. Uppenbarligen fanns det en stor okunskap på detta område bland politikerna, och man blandade även ihop juridiskt faderskap och juridisk vårdnad, vilket är två olika saker. Det framkom också att det fanns en (omedveten) värdering om att män måste bevisa sig dugliga för att få bli vårdnadshavare, medan någon sådan tankegång inte fanns kring mammor. När begreppen hade retts ut och när det påpekats att man såg så olika på mammor och pappor, var ändå kontentan att man kunde se att det fanns en obalans och ett problem på detta område som man var redo att titta närmare på och lyfta i sina partier.

Vidare diskuterades vårdnadstvister och 2006 års förändring i föräldrabalken som gjorde att det blev lättare att kräva enskild vårdnad med hänvisning till ”samarbetssvårigheter” vilket lett till att antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol gått från 2915 st år 2005 till 4027 st år 2009. Alla erkände villigt att lagen inte fungerat som det var avsett, med de flesta var inne på att detta berodde på en felaktig applicering av lagen i familjerätter och tingsrätter, och att det som krävdes var bättre direktiv och bättre utbildning av dessa instanser. Kritiken var tidvis hård emot hur vårdnadsutredningar görs vilket tyder på att det fanns en relativt god medvetenhet åtminstone bland dessa politiker att det är något som inte fungerar i systemet och att detta drabbar pappor som hamnar i en vårdnadstvist.

Ytterligare ett område som togs upp var våld i nära relationer, och hur samhällets bild av familjevåld drabbar män i allmänhet och pappor som är mitt i en vårdnadstvist i synnerhet. En publikfråga nämnde att den internationella forskningen kring våld i nära relationer ger en helt annan bild av situationen än medias och politikens bild, men detta möttes först av skepsis av panelen då man inte själv sett forskningen. Denna skepsis mildrades något då jag specifikt kunde rada upp flera exempel på högkvalitativa forskningsrapporter som beställts av norska, engelska och amerikanska regeringen. Förhoppningsvis rörde detta om i grytan lite grann, och till politikernas försvar så var det ingen utom Vänsterpartiet som ville tala om könsmaktsordningen och ”mäns våld mot kvinnor”. Det märktes också att några av dem tagit del av Brå:s senaste rapport om våld i nära relationer som åtminstone till viss del lyfter det faktum att våld är något som bägge könen utöver.

Mot slutet ställde jag frågan om barnbidrag, och huruvida politikerna var redo att individualisera barnbidraget, så att hälften går till respektive förälder. Här var det flera av dem som genast svarade ”ja” utan några tveksamheter, vilket var glädjande. KD tvekade något och ville först se en utredning innan man skyndade på med en reform.

Den stora behållningen för mig var att det är uppenbart att när det bildas intressegrupper för ett visst område, såsom pappafrågor eller mansfrågor, då börjar politikerna anpassa sig och inser att de måste börja formulera en politik på området. Det var tydligt att Centerpartisten hade en relativt djup förståelse för mäns situation i vårdnadstvister, Miljöpartisten ville ge pengar till mansjourer och Kristdemokraten ville att det skulle göras en ordentlig svensk forskningsrapport om våld i nära relationer där man tittade på bägge könens våld. Så det är upp till mansrörelsen att fortsätta driva mansfrågorna och att fortsätta kräva en dialog med politikerna – för i längden så kan politikerna inte värja sig och istället börjar de formulera en politik för att kunna svara på frågorna.

Gårdagens debatt var ett fantastiskt bra initiativ från Pappa-Barn Kristianstad, som är en av de mest aktiva pappagrupperna i Sverige. Förhoppningsvis kan Mansnätverket på sikt bli en viktig kraft när det gäller manfrågor från ett mer allmänt perspektiv, när nätverket får en egen hemsida senare i år.

Se även: Kristianstadbladet har skrivit en artikel om debatten. Även Sydsvenskan var på plats men troligen som ett led i deras kommande reportage om pappa- och mansrörelsen.

 

101 kommentarer på “Politisk debatt i Kristianstad”

 1. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Bra jobbat av dig och Pappa-Barn Kristianstad! Det är viktigt med en dialog med landets politiker och att förmedla en mer objektiv bild kring dessa frågor än vad den rådande statsfeminismen gjort under de senaste 20 åren! Många av dagens politiker har blivit indoktrinerade med den radikalfeministiska samhällsbeskrivningen tidigare och har aldrig fått ta del av några andra perspektiv. Därför är det viktigt att sprida det större perspektivet till denna krets.

 2. Jack skriver:

  Det vore intressant med ett klargörande från socialdemokraternas sida, varför kom de inte?

  Har det att göra med bristen på manförbund och ett manshatiskt kvinnoförbund som helt öppet omyndigförklarar och deklarerar vilja att omyndiggöra män:
  ”Ett beslut som fattas av enbart män är dessutom ett icke-beslut. Sådana beslut borde ogiltigförklaras i lag”
  http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/s-kvinnor/s-kvinnor/dokument/Makthandb%C3%B6cker/Makthandboken%20-%20Svenska.pdf

  Allvarligheten i detta kan inte underskattas. Har inte korruption och förtal av mansrörelsen tidigare också avslöjats inom socialdemokraterna?

  Intressant t ex också att efter valet 2006 dömdes socialdemokratisk fullmäktigeledamot i Surahammar i tingsrätten för otillbörligt verkande vid röstning, hon hade plockat bort konkurrerande partiers valsedlar.

  De ångrar sig inte utan uppmanar till mer lagbrott
  ”Monika gjorde helt rätt …. värd olagliga handlingar”
  Så skriver socialdemokraternas blogg http://socialdemokrater.wordpress.com/2009/10/04/socialdemokrat-domd-for-valfusk-tog-bort-sds-rostsedlar/

 3. Adam Weisshaupt skriver:

  Det finns inte ord för hur mycket jag uppskattar att detta belyses, samtliga berörda skall känna sig träffade!

 4. godtyckligt skriver:

  Hur kommer det sig att dom bara skickade manliga politiker?

 5. Pelle Billing skriver:

  @godtyckligt

  Bra fråga. Varför skickar man kvinnor till feministiska debatter? Troligen ses det som taktiskt riktigt att skicka män till en pappagrupp och kvinnor till feministiska debatter.

 6. godtyckligt skriver:

  @Pelle

  Det är ju faktiskt riktigt konstigt.. kanske för att det är lättare å ta avstånd från en manlig politikers åsikter i en sån här debatt… Borde det inte vara lite mer balanserade debatter på både feministiska debatter och pappagrupper?

 7. Jack skriver:

  Anledningarna varierade, det går att maila deltagarna och fråga?

  Tycker inte man behöver vara paranoid men då får man ett svar. Sen kan det finnas anledningar bortom det. Klart är,att rent statistiskt finns ett könsbias om det blev 6 män. kanske inte hos alla partier men åtminstone något.

 8. Tommy Jonsson skriver:

  Grattis Pelle och Pappa Barn till ett bra möte.
  Före 98 var det omöjligt för domstolen att dömma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja, därför infördes epitetet boförälder som urholkar den andra förälderns juridiska ansvar över barnet. Därför var styrkan i förändringen inte så stor. Föräldrar men ensam vårdnad eller gemensam vårdnad har möjlighet till delad vård om barnet. Det kallas också ett växelvis boende.
  För att komma förbi det nya epitetet boförälder har det förekommit förslag i riksdagen om att barnet till särboende föräldrar skall kunna vara folkbokförda på båda föräldrarnas adresser.

 9. Cecilia Hoff skriver:

  När det kommer till socialdemokraternas frånvaro har vi inte fått något annat svar än att vända oss till deras speciella debatt-mail vilket vi gjort utan att få svar. Vi ställde oss själva i föreningen frågande till om det hade med EBD att göra men det lär vi aldrig få veta.

  Vänstern skulle skickat en kvinnlig debattör men hade mer än giltiga skäl att skicka sin ersättare! Det har under vårens enskilda debatter kommit lika många kvinnor som män vilket uppskattats, så där kritiserar jag verkligen inte partierna!!

  Cicci
  Pappa-Barn Kristianstad

 10. Cecilia Hoff skriver:

  En annan intressant sak är att bloggare väljer att selektera bort de kommentarer som inte är önskvärda…

  http://livsbloggen.blogg.se/2010/august/gemensam-vardnad-tva-ord-utan-innehall.html#comment

  Undrar när min kommentar ska visas om att det var en ÖPPEN debatt för BÅDE kvinnor och män som dessutom var kostnadsfri. Sitta hemma och gnälla istället för att göra sin åsikt hörd när chansen ges är väl det enklaste….

 11. Träd skriver:

  Aa, har insett att politiker inte kommer ta steget själva, så det är vi som måste bjuda in dom till dialog. Mycket bra jobbat Pappa-barn Kristianstad och Pelle Billing!

 12. Cuben skriver:

  Det som du beskriver verkar ju verkligen vara en bra och framkomlig väg. Att klargöra fakta och effekter av olika lagar. Det handlar ju mångt och mycket om att påverka politiken för att få en ändring till stånd. Bra jobbat av Pappa Barn Kristianstad och du Pelle. Tack till alla politiker som ställde upp. (De som inte kom får inget tack).

 13. godtyckligt skriver:

  @Cecilia Hoff

  ”Det har under vårens enskilda debatter kommit lika många kvinnor som män vilket uppskattats, så där kritiserar jag verkligen inte partierna!!”

  Låter bra!

 14. Christer Karlsson skriver:

  10 Cecilia.H
  Vad är EBD?
  Lycka till !!

 15. Cuben skriver:

  Nu bara en liten kommentar i kanten. Varför skickade inte något parti en kvinna. Intressant också att se på vilken ”hierarkisk nivå” inom partierna de olika deltagarna kom från.

 16. Pether skriver:

  Cecilia: Så är det alltid på extrema bloggar, feministiska som rasistiska. Ideologierna är mer lika än vad du tror faktiskt.

 17. Ulf Andersson skriver:

  @ Christer Karlsson

  Frågan var ställd till Cecilia Hoff, ursäkta om jag svarar
  genom att ge dig två länkar:

  http://www.dads-r-us.se/2010/05/06/s-politiker-forsokte-stoppa-pappaforening/

  och
  http://www.dads-r-us.se/2010/05/14/omstridd-namndeman-slutar/

 18. Träd skriver:

  Måste bara passa på att reagera mot Vänsterpartiets representants uttalande.
  Vet ju sedan tidigare att V är extremfeministiskt på många håll… så här sa V:

  ”Vem som leverat sperman är mindre viktigt. I stället bör vi fokusera på att barnet får rätt till två vårdnadshavare som visar omtanke och kärlek.”

  Men det är inte oviktigt vem som fött barnet? Tycker det var ett pappafientligt uttalande, klart man vill ha vårdnaden om sitt barn om man skapat ett barn. Jag skulle inte känna mig bekväm om jag visste att jag hade ett barn någonstans i världen utan att få vara med barnet som dess fader.

 19. Cecilia Hoff skriver:

  @Christer
  EBD = Eva-Britt Dahlström som avgick som nämndeman under våren och Socialdemokrat med egen blogg som är otroligt läsvärd. Ulf bifogade länkarna som förklarar en del men vill man läsa alles finns det under ”DEBATT” på Pappa-Barn Kristianstads hemsida!

  @Träd
  Mikaels utlåtande gällande sperman fick även mig att reagera starkt. Han satt själv med sin fyra dagar gamla tös i knäet och erkände att han inte varit och skrivit på papperna på socialen. Undrar om han tänker samma tanke om hans kvinna vägrar skriva under gemensam vårdnad och sen skulle dra med barnet. :s

  Då borde ju fler fosterbarn må bra i samhället?!? Eller det ses som ett yrke före kärleken till att hjälpa ett barn i kris?? :(

 20. pablohoney_4 skriver:

  Bra jobbat Pelle å Pappa-Barn Kristianstad.

 21. Mia skriver:

  Cecilia Hofff

  ”En annan intressant sak är att bloggare väljer att selektera bort de kommentarer som inte är önskvärda…”

  Håller helt med dig att det är ”kontraproduktivt” att selektera.

  Däremot är just detta en sak som jag tagit upp i en annan tråd här.

  Där skrev jag:

  ”I papparörelsen talar man ofta om umgängessabotage som att undanhålla barnet umgänge med den andra föräldern (pappor). Min definition av umgängessabotage är att undanhålla barnet umgänge. Dvs de som hindrar den andra föräldern från att träffa barnen MEN även de föräldrar som själva ser till att umgänget inte blir av. Dvs umgängessaboterande föräldrar är de som ställer in med kort varsel, gör sig oanträffbara, kräver att umgänget ska ske på deras villkor och när det passar dem eller inte alls. Och då blir kanske bilden av könsfördelningen vad gäller umgängessabotage lite annorlunda.”

  Kanske är det som ”Gunnar” då påpekade dumt att göra egna definitioner på vedertagna begrepp. Men fenomenet anser jag viktigt i dessa sammanhang då denna typ av ”umgängessabotage” också är källa till många VT.

  För lika frustrerande och konfliktdrivande som det är med en förälder som förhindrar umgänge, lika frustrerande och konfliktdrivande är det med en förälder som ställer in/inte dyker upp. Och i båda fall drabbar det ju ytterst barnen.

  Så vad kan man kalla denna typ av umgängessabotage?

 22. Leroy skriver:

  Hoppas att dessa frågor tillåts bli centrala så inga barn behöver hamna i kläm i framtiden.

  Leroy

 23. Ola Normann skriver:

  @Mia #22 ang. umgangessabotage:

  Tenk deg to situasjoner:
  a) du har et barn men du får ikke se det for pappaen saboterer ditt samvær med barnet
  b) du har et barn og pappaen stiller ikke opp når det er hans tur til å ha samvær

  Hvilken situasjon mener du ville være værst? For barnet er det kanskje like ille, men hva med deg?

 24. Matte Matik skriver:

  Det här gör mig fantastiskt glad. Stående ovationer till pappa-barn och dig Pelle!!! Mycket bra jobbat!

 25. Mia skriver:

  Ola Normann

  Jag ogillar att göra detta till en diskussion om vad som är värst, Att det är illa för barnet räcker gott. Men tack för att du fick mig att verkligen fundera.

  Spontant skulle jag säga a) för det är ju värre att inte få träffa sitt barn än att b) behöva ringa till jobbet och säga att man inte kan komma, ställa in en träff med en vän eller dejt eller att missa en resa.

  Men så tänker jag vidare. Vad är värst för mitt barn, det är väl värst för mig, och då är det som sagt kanske lika illa i båda fall?

  Nu har jag svarat på din fråga kanske kan du svara på min?

  Vad kan man kalla den typen av umgängessabotage?

 26. Pether skriver:

  Visar tydligt på att Ola är en hårdknakad feminist när han använder pappor i sina exempel. När verkligheten är annorlunda.

 27. Cecilia Hoff skriver:

  @ Mia

  Tycker att din definition av umgängessabotage är en bra definition för det är ju barnet som mister sin rätt till umgänge. Om någon förälder inte dyker upp när det är avtalat att han/hon ska ha barnet är det samma sak i mina ögon om det inte finns giltiga skäl (man råkat ut för någon olycka e.dy). Ställer man in utan vidare eller inte dyker upp utan att meddela varför, tycker jag däremot att det är ett stort svek gentemot barnet och ett egoistiskt beteende!

 28. Anton skriver:

  Men vad anses det vara om man är tvungen att ställa in umgänge med kort varsel, utan att meddela ”varför” men ändå meddela boföräldern?
  När skälet kan ge vatten på motpartens kvarn (i en pågående tvist).
  Och man ställer in med anledningen tex för att man just då inte hunnit med något som barnet är i behov av hemma hos sig.

  Är man helt sonika umg.sabotör för det korta varslet och att man inte meddelade just ”varför”.
  Eller kan man förlåtas eftersom ingen är mer än bara människa?

  Personligen tycker jag att det är bäst att se till helheten.
  Alla föräldrar kan inte vara perfekta sådana konstant.
  Fantastiskt Pelle och Pappa-Barn Kristianstad för det hjärtliga engagemanget och kämparandan.

 29. Mia skriver:

  Anton

  Om det händer någon gång så må det ju vara hänt naturligtvis, alla kan få förhinder. Men sen får man ju även se till att fixa det med egen barnvakt/någon som kan hämta för det är som jag ser det inte den andres uppgift då denna som sagt kan ha egna åtaganden som den inte kan/vill ställa in. Och där är det samma åt båda håll, ingen är skyldig att redogöra för vad som anses som ”giltigt skäl” som ska godkännas av den andra/e, dvs du behöver inte förklara varför du har förhinder men den andre behöver ej heller förklara varför du får se till att fixa det själv tycker jag. Men det ska nog vara mer än att inte hunnit med något som barnet är i behov av utan att man själv sitter fast pga vulkanutbrott el dyl ;)

 30. anders skriver:

  Kan ev umgänges sabotage definieras som återkommande medvetna handlingar där planerade umgängen ej går att eller genomförs.

  Bra med mötet i Kristianstad, hoppas det blir fler på andra ställen av det slaget.
  Att S inte närvarade kan ev bero på att de till stor del skapat rådande situation. ev en svår situation för dem att hantera i direkta utfrågningar?

 31. Mia skriver:

  Cecilia Hoff

  Instämmer!

  Däremot kan det som sagt vara problematiskt att ”omvandla” ett redan vedertaget begrepp. Så kanske kan man kalla det umgängessabotage och umgängesobstuerande. Men innebörden är som sagt densamma, föräldrar som

  ”ställer in med kort varsel, gör sig oanträffbara, kräver att umgänget ska ske på deras villkor och när det passar dem eller inte alls.”

  anders

  ja den definitionen var bra

 32. Mercedes Gill skriver:

  Mia,

  Jag förstår bara inte hur du kan komma till slutsatsen att det är lika illa – att bli berövad sitt barn(!) som att den andre föräldern inte sköter överenskommelser korrekt… Jag blir alldeles matt.

  Annars jättebra initiativ av P-B Kristianstad!

  Och tack för ett bra inlägg som alltid, Pelle.

 33. Mia skriver:

  Mercedes Gill

  Bli inte matt, läs om och läs rätt ;)

 34. Sjo skriver:

  Det är bra att ni anordnar den här typen av debatter, Pelle. Jag är imponerad. För att lägga lite sordin så är fortfarande det här en förhållandevis politisk korrekt fråga. Dvs att öka mäns ansvar för barn även om det sker på mammans bekostnad.

  Jag väntar dock på att de stora jämställdhetsfrågorna ska tas upp på politisk nivå.
  1) Det konstanta feministiska perspektivet när det pratas om jämställdhet. Borde det inte vara en självklarhet att staten behandlar jämställdhet utifrån ett könsneutralt perspektiv?
  2) Det öppna och accepterade manshatet bland företrädare för olika politiska partier. Mer eller mindre samtliga partier har företrädare som uttrycker sig direkt mansfientligt. Hur kan de anse att denna typ av könsrasism är ok?
  http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/s-kvinnor/s-kvinnor/dokument/Makthandb%C3%B6cker/Makthandboken%20-%20Svenska.pdf
  3) Den tjej och kvinnoanpassade skolan. Varför finns det inte program för skolan att attrahera mer manliga lärare exempelvis när det visat sig viktigt för pojkars utveckling. http://www.sydsvenskan.se/sverige/article393486/Manlig-larare-gynnar-elever-mer.html
  4) Lika inför lagen – Män diskrimineras i lagen och dessutom på flera ställen. När ska lagen bli könsneutral?
  http://www.youtube.com/watch?v=nyIuXavIzOk
  5) Fler män i kvinnliga branscher. I manliga branscher pushas det från politiskt håll för fler kvinnor men varför gäller inte det omvända i kvinnligt dominerade branscher? http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/kavlinge/article1201804/Kvinnorna-tar-over-rektorsyrket.html

 35. Gunnar skriver:

  @Alla:
  Mia ”trollet” har redan försökt att förminska det allvarliga i begreppet ”umgängessabotage” samt försöker skapa begreppsförvirring kring detta med sina försök att definiera om det och därmed ta udden ur begreppet, bland kommentarerna i ett annat Pelle Billing inlägg, se mitt svar där:
  http://www.pellebilling.se/2010/08/nyheter-fran-papparorelsen/comment-page-3/#comment-12019
  samt annat tydligt svar av Maria som dagligdags jobbar med begreppstermer:
  http://www.pellebilling.se/2010/08/nyheter-fran-papparorelsen/comment-page-3/#comment-12027

  Vad Mia har för baktankar med detta kan man ju bara spekulera i, går i alla fall extremfeministernas väg i att inte vilja acceptera det allvarliga i begreppet ”umgängessabotage”, kanske känner sig själv trampad på tårna – känns nästan så tycker jag när man försöker följa hennes irrande ord i inläggen…
  Någon som själv utövar umgängessabotage kunde mycket väl reagera så här, är min känsla, men jag vet ju inte vad som ligger bakom…

  Lägg inte energi på att bemöta det mer…
  När Mia nu startar samma debatt här så är det uppenbart för mig att det är ett Internettroll: http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll !

  Låt inte Mia leda bort debatten från det viktiga!
  Blir bara en evighetslång debatt som tar bort fokus från det utmärkta arbete som Pelle Billing och Pappa-Barn Kristianstad åstadkommit med den bra politiska debatten där, är min åsikt!

  Väldigt positivt att höra att allt arbete inom pappa- och mans-rörelsen börjar ge effekt och skapa fotavtryck bland politikerna och påverka deras politik!
  Grattis till resultaten från alla era ansträngningar!

 36. Mia skriver:

  Gunnar

  Du kan tro/tycka att jag är ett troll men för de som ”känner” mig så har jag varit med och diskuterat dessa frågor länge, ca 2-3 år. Jag har bidragit med länkar, siffror etc men även tankar som jag tycker ”problematiserar” frågan (och jag räds ej heller att debattera med ”radikalfeminister”). Mina ”baktankar” är att man inte ska ”halka i diket” och göra samma generaliseringar som radikalfeministerna (vilket även PB poängterat). Mitt uppsåt är sålunda gott även om vissa ”radikalpappaaktivister” tycks tro något annat. Radikalfeministerna var/är inte heller särskilt öppna för ”kritik” och nyanser, och se vad det har lett till.

 37. Adam Weisshaupt skriver:

  Personligen tycker jag det är helt fantastiskt att vi sitter och diskuterar umgänge som då underförstått menas att pappan ska ha umgänge och sitta nöjd. Det är dags att klättra upp ur den dyn för att börja tala om den verkliga stötestenen, gemensam vårdnad och växelvis boende skall vara automatik så länge någon förälder inte motsätter sig detta eller om det inte är direkt opassande för barnet p g a föräldraolämplighet.Umgänge kan den föräldern som t ex suttit i fängelse ansöka om, allt annat innebär bara att de bra papporna hamnar i lika dålig dager som t ex interner (även om en intern kan vara värödens bästa förälder)

  Det handlar således om att lyfta blicken ytterligare ett snäpp och börja diskutera våra mänskliga rätigheter, barns som vuxnas, utan att snava i något låtsas scenario där vi pratar om skorpsmulor (umgänge) istället för hela brödbitar. Det kan ju vara radikalt att ha rätt också, Mia!

 38. Mia skriver:

  Adam Weisshaupt

  Ja jag tycker också man ska ta bort benämningen umgänge helt och hållet då det mycket riktigt för tankarna till att man bara ska träffa sitt barn som nån bifigur och då och då. Vid vv har då föräldrarna (mamman och pappan) 50% umgänge med sitt barn? Kanske behövs det även där ett nytt begrepp?

 39. JD skriver:

  Ett tips på politisk debatt.

  ”Varför tjänar inte unga kvinnor i Sverige 20 procent mer än männen, som de gör i New York?”

  Så skriver man bland annat som förord i en jämställdhetsdebatt här ->
  http://ltz.se/ledaredebatt/debatt/1.2260609-swedenmark-edvardsson-ssu-och-hedin-kdu-tar-debatten-om-jamstalldheten

 40. Mia skriver:

  Adam Weisshaupt

  Läste post 38 igen och…

  ”gemensam vårdnad och växelvis boende skall vara automatik så länge någon förälder inte motsätter sig detta eller om det inte är direkt opassande för barnet p g a föräldraolämplighet”

  Men om en förälder motsätter sig så är vi ju där vi är idag eller?

  Alltså GV och VV ”om inte båda motsätter sig detta,”. För annars tycker jag att det ska räcka med att en av parterna så önskar. Eller tänker jag fel?

 41. Tommy Jonsson skriver:

  @Mia
  Du har helt rätt, Umgänge det har man med vänner och släktingar inte med sitt eget barn. Det är en sak som det disskuterats en hel del genom åren i föräldraföreningar utan att något lämpligt namn föreslagits.
  Ordet umgänge kan ju också mycket lätt missförstås och har dålig klang.

 42. Mia skriver:

  Tänker ett varv till :) ang post 41.

  Gemensam vårdnad och växelvis boende skall vara automatisk. I fall där en eller båda föräldrar motsätter sig det gäller detta tills avtal sluts/dom fastställts.

  Jag menar annars finns ju risk för strid iaf (båda motsätter sig och vill ha enskild vårdnad/begränsat umgänge).

  Inte lätt det här.

 43. Erik skriver:

  Angående politiken och forskningen

  Det är märkligt enligt Rothstein att det humanistiska forskarsamhället två mandatperioder i rad väljer professor Lisbeth Larsson. Han ger tre exempel på hur Larssons åsikter krockar med humaniorans kunskapsideal.

  *Hon anser att att det inte finns någon anledning för forskare att hävda rätten till autonomi eftersom de medel som finns ”har sin upprinnelse i politiska beslut” Det politiker bestämmer skall forskarna leverera enligt Larsson.

  *Hon anser den samhälleliga nyttan skall styra prioriteringarna.Denna nytta skall inte avgöras av forskarna utan av politikern. Larssons motivering till detta är att ”vi genusforskare har staten att tacka för våra tjänster”

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/19/forser-och-rothstein-om-humaniorans-marginalisering/

 44. Jakob skriver:

  Jag vill gärna uppmana alla att läsa en insändare i dagens Metro (19/8) i Stockholm. Den handlar om att signaturen Förföljd ”vill ha en buss utan män”. Den är så vidrig att alla som kan bör skriva ett svar till Metro.

 45. Mia skriver:

  Jakob

  Lite OT kanske men

  Ja det är verkligen sorgligt när man generaliserar och drar alla över en kam. Den fråga Förföljd ställer är dock relevant tycker jag, vad gör man åt de individer som inte ger sig eller som tafsar. Att anmäla ofredande eller vad det nu kan rör sig om för brott är ju ganska lönlöst. Jag ska erkänna att jag faktiskt en gång i min ungdom tog saken i egna händer och tafsade tillbaka – i ansiktet. Tack och lov tafsade jag inte så hårt att jag (bevisligen) kunde fällas för misshandel. Så vad gör man åt de desperata män (och kvinnor) som inte ger sig och tafsar?

  Varför ”Förföljd” ville ha en vagn för bara kvinnor och en annan för kvinnor och barn kan jag dock inte förstå ;)

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ofredande

 46. Ulf Andersson skriver:

  @ Jakob

  En buss utan män kan ju snart vara verklighet
  när det finns parkeringshus och parkeringsplatser
  enbart för kvinnor
  http://www.dads-r-us.se/2010/02/19/feminism-supreme-parkering-forbjuden-for-man/

  och
  http://genusnytt.wordpress.com/2010/02/19/parkering-forbjuden-for-man/

  och
  http://genusnytt.wordpress.com/2010/02/19/folkpartist-kraver-kvinno-p-platser-i-sverige/

  Skall man tolka det som att feministerna räknar kvinnor som handikappade
  eller att feministerna vill ha en könsåtskillnad som påminner om
  nazisternas, sydafrikanernas (fram till 1990) och den amerikanska
  söderns raspolitik ”Whites Only”?

 47. Adam Weisshaupt skriver:

  Mia,

  Om en motsätter sig det är alltså menat att den ena föräldern inte vill ha växelvis boende eller gemensam vårdnad, idag är betydelsen att den ena föräldern har veto på på barnens bekostnad. och ÖVER den andra föräldern.

  Naturligtvis så är det fel att välja bort barnen ur båda perspektiven men i mitt exempel så har vi den vinsten att man barnen får sina rättigheter naturligt och kan inte få dem borttagna mot den andre förälderns vilja.

  Med detta tillägget att det vore intressant om kvinnorörelsen skulle gå ut med att:
  Vi vill ha rättvisa, vi vill ha 10% av männens lön!

  Det underminerar kampen för barns lika rätt till båda sina föräldrar då allt VI säger vi vill ha om vi kämpar för umgänge är diffust, det sätter exemplet för att vi inte menar allvar.

  Ville bara förtydliga vad jag menade – om det nu gick fram?

 48. Mia skriver:

  Adam Weisshaupt

  ”Ville bara förtydliga vad jag menade – om det nu gick fram?”

  Inte riktigt men jag vill också att barnet får sina rättigheter naturligt.

  ”Gemensam vårdnad och växelvis boende skall vara automatisk. I fall där en eller båda föräldrar motsätter sig det gäller detta tills avtal sluts/dom fastställts.”

  Eller?

 49. Matte Matik skriver:

  Apropå diskussionen om delad/gemensam vårdnad menar vissa att delad vårdnad är den nya kvinnofällan. Gammal newsmillartikel:
  http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/24/delad-vardnad-ar-den-nya-kvinnofallan

  Författerskan menar att det verkar som att kvinnor stannar kvar i dåliga förhållanden eftersom de nuförtiden riskerar att ”bara” få varannan vecka om de skiljer sig. Om kvinnan blir tvungen att ha hela vårdnaden är det en kvinnofälla, men det är tydligen också kvinnofälla med delad vårdnad. Man undrar om det finns någon gång det faktiskt inte är kvinnofälla…

  Mia, jag tycker du har en poäng i det du tar upp angående umgängessabotage, eller vad man nu ska kalla det, från andra hållet – dvs då en partner medvetet uteblir från att hämta barnet vid avtalad tid t.ex. Jag tycker dock att man borde ha ett annat ord än umgängessabotage (vet inte vilket). Vi ska heller inte göra
  samma fel som andra sidan och få det att låta som att alla män är helgon – det råkar faktiskt (hör och häpna!) finnas män som inte vill ta lika mycket ansvar för sina barn som kvinnan. Jag fattar inte hur man inte kan vilja det, men har sett det själv.

 50. Mattias skriver:

  Mia,

  jag förstår inte din prioritering.

  Jag har åkt tunnelbana många år och har under alla dessa år sett endast två tafsningar, båda av riktigt fulla människor på lördag natt. Ena gången fick killen en örfil och andra gången en knuff så han, full som han var, ramlade. Båda ”incidenterna” slutade där. Det är helt omöjligt att det som beskrivs i artikeln är ett stort problem som måste lösas omedelbart.

  Å andra sidan blir samtliga män många gånger varje dag smutskastade, misstänkliggjorda, arga och ledsna över hur de behandlas, över deras minskande (förtvinande?) människovärde och deras ställning i samhället.

  Dessutom, alldeles oavsett ovan jämförelse, så diskuteras kvinnors problem överallt i så gott som alla forum överallt just nu! Är det för mycket begärt att vi får diskutera det som gör oss ledsna och upprörda – här på vårt eget forum!? Skäms.

 51. Maria skriver:

  Mia

  Som jag ser det är du seriöst intresserad av frågor som rör vårdnad, umgänge, jämställdhet osv. Det visar inte minst ditt engagemang på eftersom du diskuterat dessa frågor 2-3 år som du säger. Jag har läst dina kommentarer ungefär halva den tiden, med början i Ingrid Carlqvists gamla blogg. Familjeliv är inte forum som jag följer så det kan jag inte uttala mig om, men jag antar att du är aktiv i det forumet också i dessa frågor.

  Det hade varit intressant om du hade kunnat vara lite mer personlig, dvs vad i ditt liv som gjort att du intresserar dig för de här frågorna, men jag respekterar om man inte vill lägga ut alla detaljer om sitt privatliv. Jag har i alla fall tyckt mig kunna utläsa att du har ett ex som ställer till med problem när det gäller vårdnad och umgänge.

  Ditt budskap skulle jag kunna sammanfatta i två punkter:
  1. Personlighetsstörningar är inte könsbundna.
  2. Det finns umgängesföräldrar som krånglar.

  Jag tror de flesta kan hålla med om detta, både bland ”radikalfeminister” och inom ”papparättsrörelsen”. Saken är den att du använder de här budskapen för att ”neutralisera” i båda lägren. Men för de pappor som varken är personlighetsstörda eller krånglar och som ändå inte får se sina barn så är inte dessa budskap de viktigaste, utan hur de ska få en ändring till stånd. Det är detta som jag ser som väsentligt att diskutera på papparättsbloggar eller mansrättsbloggar om man så vill. Glädjande nog sköter de flesta föräldrar vårdnaden om barnen efter en separation på ett bra sätt och utan samhällets inblandning, men för de föräldrar där samarbetet inte flyter på lika smidigt och där de känner sig maktlösa bl.a. på grund av myndigheter så måste de få utrymme att diskutera detta, och just detta problem. Kanske finns det något särskilt forum för mammor vars ex inte sköter sina åtaganden? Skulle de uppskatta om det kom in män som förringade deras problem och talade om att det minsann finns män som sköter sig bra också? Nej, de måste få kunna diskutera sina problem utan att behöva svara på självklarheter, menar jag.

  Jag har även lagt märke till dina duster med ett par kommentatorer hos Unni Drougge, och där tycker jag att du har gjort bra ifrån dig. Jag är lite ambivalent till Unni Drougge. Ibland känns hennes blogg som ett tillhåll för kvinnor som blivit utsatta för psykopater. Jag vill dock inte ta ifrån dessa kvinnor deras upplevelser och om de mår bättre av att stötta varandra där, så vill jag inte missunna dem det. Frågan är om Unni kan kallas för radikalfeminist. Hennes önskan för 2010 var att feminismen skulle skrotas, men det var med någon konstig motivering, minns inte riktigt vilken. Hon skriver om många andra saker än feminism och henens inlägg på bloggen är ofta tänkvärda och välskrivna. Jag har läst ett par av hennes böcker, fast den senaste, Skåneskrönan Slyngstad events, fick jag överge för gott, när jag sedan började läsa en bok om Dante. Stilbrottet var för stort. Det blev omöjligt att återgå till skrik och hets i Skåne efter att ha vistats i helvetet, skärselden och paradiset.

 52. Jonas P skriver:

  Mattias:

  De flesta som håller på med den typen av företeelser vi talar om gör det sällan inför öppen ridå. Just det faktum att de personer du sett tafsa var så berusade att de helt saknade omdöme talar också för det.

  Det vore intressant med en studie på detta för att se hur pass utbrett problemet är. Jag vet själv flera kvinnor som blivit förföljda hem från krogen, tafsade på på tunnelbanan osv. Men som sagt, det vore intressant med en studie eftersom ofredande/tafsande/förföljelse inte är något man kan gå till polisregistren för att ta reda på hur pass utbrett det är (eftersom det i princip aldrig anmäls).

 53. Obstinat skriver:

  Växelvis boende förutsätter bla att båda föräldrarna bor nära varandra. Kompisar, skola och fritidsaktiviteter för större barn förutsätter att föräldrarna bor rätt nära varandra. Små barn skall inte gå på två olika dagis osv.

  Samtidigt kräver samhället att en arbetslös skall flytta dit jobb finns.

  Och i storstäder är bostäder så dyra i vissa områden att många ensamstående helt enkelt inte har råd.

  Växelvis boende är inte heller optimalt för alla barn. Vissa barn orkar inte med de ständiga miljöombytena. (Jag har själv veckopendlat och förstår dem mycket väl.)

  Att det skulle bli någon slags allmän regel att boendet skall delas rakt av tror jag inte är i barnens intresse. Ibland fungerar det, ibland inte. Och det kan ändras under olika perioder i barnets liv.

 54. Obstinat skriver:

  Däremot ligger det i Feminismens intresse att förespegla en sådan ”rättvis” och ”jämställd” framtid för de fäder som avstår från att satsa fullt på karriären och tar mycket ansvar för ”sina” barn.

  Kom ihåg att Feminismen och Kommunismen (hit räknas Socialdemokratin också i dessa sammanhang) i slutänden inte tycker att det har någon betydelse vilken man som ”donerat” spermierna. Endast den partner Modern väljer att utse till förälder skall räknas.

  Vakna upp och se hur ni blir blåsta!

 55. Obstinat skriver:

  En biologisk förälder som inte är vårdnadshavare behöver inte ens tillfrågas om barnet skall adopteras bort….jag menar det hela är så patetiskt så det är svårt att tro det

  FB. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1949:381

  4 kap. Om adoption

  ”5 a § Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan
  föräldrarnas samtycke. Moderns samtycke skall ha lämnats sedan hon
  har återhämtat sig tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av
  någon annans adoptivbarn skall i stället samtycke inhämtas från
  barnets adoptivföräldrar eller, om en adoptivförälder är gift med
  någon av barnets föräldrar, från båda dessa makar.

  Samtycke enligt första stycket behövs inte av den som lider av en
  allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner
  sig på okänd ort.”

 56. Obstinat skriver:

  Nu är inte jag en dysterkvist IRL och jag vet att vi människor behöver känna att vi är på väg mot något som inte är sämre än det vi redan befinner oss i…

  Så mitt förslag på hur vi skall uppnå ”jämställdhet” är att införa automatisk vårdnad för de biologiska föräldrarna.

  Och att när de inte kommer överens:

  Domstolen singlar slant om vilken av de biologiska föräldrarna som skall ha ensam vårdnad.

  (hur fan gör ni för att få in er bild i övre högra hörnet?)

 57. godtyckligt skriver:

  Pelle!

  Du, Pär ström och Ingrid målas upp utav pseudonymen och Trollet ”Noboytoy”
  på dennes Blogg som pedofil kramare/försvarare.

  Denna person är uppenbarligen helt rabiat!

  http://noboytoy.bloggplatsen.se/2010/08/20/3426298-mansrorelsen-pa-blakulla/

 58. Godtyckligt, jag var precis inne och läste hennes patetiska inlägg. Skrev även en kommentar (la in mitt svar till henne på min blogg), men hon modererar och släpper säkert inte igenom det.

  Detta är den ständiga frågan – ska man besvara människor som befinner sig på en sådan extremt låg nivå som Noboytoy eller bara ignorera dem? Egentligen tror jag på det sistnämnda men det är samtidigt lite obehagligt att lögner om en själv får stå oemotsagda. Ett dilemma.

 59. godtyckligt skriver:

  Ingrid du kanske har rätt! Ibland ska man inte ge apan en banan…

 60. Obstinat skriver:

  För vad kan vara mer ”jämställt” än slumpen? En banan?

 61. Obstinat skriver:

  OK, nu fattar jag. Ni tror att människor kan vara objektiva och avgöra vilken av Modern och ”spermiedonatorn” som är mest lämpad som ensam vårdnadshavare…

  Eller så vill ni införa en byråkratiskt stelbent regel om halva boendet hos Modern och halva boendet hos hennes expartner…

 62. Obstinat skriver:

  Slumpen är jämställd, människor är inte objektiva. Motbevisa mig gärna.

 63. Jakob skriver:

  @Ingrid Carlqvist

  ”Detta är den ständiga frågan – ska man besvara människor som befinner sig på en sådan extremt låg nivå som Noboytoy eller bara ignorera dem? Egentligen tror jag på det sistnämnda men det är samtidigt lite obehagligt att lögner om en själv får stå oemotsagda. Ett dilemma.”

  Det stora problemet med Noboytoy är att hon antingen medvetet eller omedvetet missförstår allt samt gör ständiga halmgubbar av allting. Hon svarar aldrig på några frågor utan lämnar bara nya anklagelser som svar. Om man fortsätter att argumentera genom att t ex motbevisa eller hävda de logiska vurporna slutar hon svara eller vägrar släppa igenom kommentarerna, oftast med hänvisning till formalia. Ett exempel på detta är att man som kommentator inte får nämna vissa personer och bloggar med deras riktiga namn. Hur seriöst är det att säga KH istället för Pelle Billing och Karlkvast istället för Ingrid Carlqvist bara för att skrivna kommentarer ska slinka igenom Noboytoys censur? Hur seriöst är det överhuvudtaget att inte benämna personer med deras riktiga namn?

  Helt ärligt, jag tror det är bäst att strunta i Noboytoy. När man läser kommentarerna är det kanske 4-5 av hennes bloggkompisar som lämnar ryggdunkande och medhållande kommentarer. Det är nog inte helt befängt att anta att Noboytoy skriver här för att få besökare till sin blogg.

 64. Obstinat skriver:

  Helt ärligt, jag tror det är bäst att strunta i alla som försöker förflytta fokus från mansfrågor

  och helt ärligt tror jag det är bäst att strunta i alla som försöker förflytta fokus från makt

 65. [...] politiska åsikter är anledningen mansrörelsen behövs. Noboytoys normala M.O. är att attackera Pelle Billing (som hon kallar KH). Men i sitt senaste inlägg har hon hittat en ny hackkyckling i Ingrid Carlqvist (som kallas [...]

 66. Obstinat skriver:

  Rädsla är det största hotet emot ett demokratiskt samhälle…

  Mod verkar inte vara allmängods, alltså är ”demokrati” ett jävla bullshitbegrepp….

 67. Obstinat skriver:

  Ja, jag är konstig. Är inte som alla andra = konstig…

  Lycka till!

  Kom ihåg att jag är konstig på riktigt, anarkist och föraktare av hyckleri

  och dessutom är jag bisexuell och allt annat än snäll

 68. Obstinat skriver:

  Så nu kan ni gå vidare i ert byggande av hycklerisamhället 7.1….

 69. Obstinat skriver:

  Där Modern äger barnet och ”pappan” fjantar runt som en toffel i sina försök att efterlikna Modern

 70. Ola Normann skriver:

  @Mia i #26:
  Takk for svar. Jeg er helt enig i at det ikke er noe poeng i å starte en diskusjon om hva som er verst. Men jeg mener det er viktig at begge parter kan forsøke å sette seg inn i den andre partens situasjon. Forhåpentligvis kan det bidra til bedre forståelse og mindre konflikter. Her er feks. hvordan en mor opplevde å ikke lenger være den som hadde omsorgen for barnet:
  http://blogs.thestateonline.net/familyties/2010/05/18/its-not-easy-to-be-the-noncustodial-parent/

  Ang. spørsmålet ditt, så har jeg ikke noe mer intelligent å tilføye enn det som mange allerede har kommet med.

  @Pether i #27: siden jeg henvendte meg til Mia som jeg regner med er en kvinne, var det naturlig å bruke fedre som eksempel. Hvis du har lest noen av mine andre innlegg, ser du ganske fort at jeg ikke er noen feminist. Grunnen til at jeg har engasjert meg i mannsbevegelsen, var faktisk at jeg begynte å tenke på om jeg var en feminist eller ikke. For flere mannlige statsråder i den norske regjeringen erklærer seg som feminister, så burde ikke jeg også være det?. Derfor begynte jeg å lese om kjønnsspørsmål og likestilling, og kjøpte inn en diger stabel med bøker fra Amazon. Jeg begynte også å lese blogger som denne, samt oppsøkte miljøer og personer i Norge som er engasjert i mannsbevegelsen. Og jo mer jeg har lest, jo klarere ser jeg at feminismen ikke lenger er en bevegelse som tjener vanlige kvinner og menn. George Orwell’s ”Animal Farm” er en assosiasjon jeg ofte får når jeg tenker på feminisme. Så skal vi redde verden, trenger vi mange engasjerte mennesker som feks. Pelle Billing. Men alle bidrag hjelper, store som små, og vi kan alle bidra på vår måte. Og jeg er faktisk optimist,- dette tror jeg vi skal klare.

 71. Obstinat skriver:

  De modiga frihetskämparna ignorerar så det knakar…

 72. Obstinat skriver:

  Hur var det nu? Är det viktigt att kunna göra karriär som feminist/profeminist/betald debattör eller är det viktigt att ge barn lika tillgång till sina biologiska föräldrar?

 73. Obstinat skriver:

  Trodde väl det. Ni är en modig samling fäder som värnar om era barns bästa.
  Låt er inte luras av feminister/profeminister/betalda debattörer.

 74. Obstinat skriver:

  Eller är ni med kukhår och allt på väg in i Matriarkatet och accepterar att Modern väljer ut en eller flera partners som hon vill ha som biföräldrar

 75. Obstinat skriver:

  Ja, vad har vi att välja på? Att vilja ha familj som man innebär att välja strategi.

  En strategi är att göra som honan vill….

  En strategi är att förhandla med honan om villkoren för familjeskapandet….

  En strategi är att jobba för att vara attraktiv för honan och därmed kunna ställa krav på honan…(maktbalans….)

 76. Obstinat skriver:

  I den sista kategorin hamnar oftast redan gifta/sammanboende män som lärt sig vad kvinnor tänder på.

 77. Obstinat skriver:

  Dvs djurvälden med National Geographics filmer med strora kattdjur känns sååå välbekanta…

 78. Obstinat skriver:

  Hoppas jag har fel. Och jag förstår att ni har bättre saker för er än att debattera mäns situation i fitt-Sverige…

 79. Obstinat skriver:

  skojade bara, jag tror att vi människor hittar en matbalans av oss själva i de flesta fall, men för barnens skull vore det kul att klargöra att Modern är huvudförälder och att slarvern till kuk är inte att lita på…

 80. Mia skriver:

  Maria

  ”Skulle de uppskatta om det kom in män som förringade deras problem och talade om att det minsann finns män som sköter sig bra också? Nej, de måste få kunna diskutera sina problem utan att behöva svara på självklarheter, menar jag.

  Jag har även lagt märke till dina duster med ett par kommentatorer hos Unni Drougge, och där tycker jag att du har gjort bra ifrån dig.”

  Så det är bra när jag ”neutraliserar” på Unnis Blogg men inte här? Jag har dock i ”båda lägren” begränsat mig till att diskutera sak och inte person (och det kommer jag aldrig skämmas för Mattias, sorry). Och det är mer än jag kan säga om en del av de relativt ”välkända papparättsaktivister” som gjort just det, dvs även gått på person och varit rent otrevliga.

  Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt har det sagt mig. Men tänk det är just det jag tycker många i båda lägren har så svårt med och inte märker att de faktiskt är lika goda kålsupare.Och jag är nu än mer övertygad om att jag aldrig kommer att bli del av någon mansrörelse lika lite som jag varit del av någon kvinnorörelse.

  Du må spekuler i min person och vad mitt budskap är så fortsätter jag att framföra mina åsikter, i sak. Och finns det några andra begränsningar än de gängse i yttrande och åsiktsfriheten, som det visade sig finnas hos Unni, så har jag inga problem att lämna denna blogg också.

 81. Pether skriver:

  ”Detta är den ständiga frågan – ska man besvara människor som befinner sig på en sådan extremt låg nivå som Noboytoy eller bara ignorera dem? Egentligen tror jag på det sistnämnda men det är samtidigt lite obehagligt att lögner om en själv får stå oemotsagda. Ett dilemma.”

  Klart att du ska ignorera.
  Den bevisligen mentalt störda NBT är endast ute efter fler besök på bloggen. Hon har alltså både mentala problem när det gäller män, verkligheten, och ett starkt beroende till bloggen.

  Du kanske kan polisanmäla henne. Hon har ju stulit din bild bland annat och sprider förtal.

 82. Mia skriver:

  Hur man än vänder sig har man ändan bak. Blev just kallad ”tangorabattens högerhand” på en annan blogg ;)

  Eller som aktivarum skrev:

  ”Affärsiden är alltså att alla som inte okritiskt håller med oss är mot oss…”

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/20/darfeministen-pa-nya-aventyr/

 83. Pether skriver:

  Mia. att ha kopplingar till tangorabbaten har jag också blivit kallad. Du försöker att sprida intelligens och fakta på en viss rödhårig ragatas blogg måntro? :)

 84. Tommy Jonsson skriver:

  @Mia
  Då låter det bättre nu, för ett tag sedan hade det blivit ”tangofjantens högerhand.”
  lol

 85. Erik skriver:

  Vad är den bästa medicinen mot personer som Noboytoy?

  Svar: Att spamma respons på sin egen blogg. Det var vad jag gjorde när NBT citerade mig utan att ange källa och utanför sammahanget så mina uttalanden gav falskt intryck. Efter att jag spammat NBT:s påståenden med egna på Aktivarum är resultatet att om nån nu söker på Google.se efter noboytoy så kommer inte bara NBT:s egna påståenden upp. Nej tre av de 10 första träffarna är Aktivarum och en fjärde är Pelle Billing.

  Så det lönar sig definitivt att inte hålla tyst när rykten sprids. Däremot skall man se till att svaren man ger inte ger frågorna någon legitimitet. Det skall framgå att det är rena grundlösa dumheter.

 86. Pether skriver:

  Eller så ignorerar man, så har folk ingen anledning till att söka efter nbt, om nu ens någon någonsin har gjort det.

 87. Matte skriver:

  Specificera gärna vad gäller mäns våld mot kvinnor. Har du färdiga siffror och statistik som inte stämmer överens med vad man hittills trott?

  Vad gäller barnbidrag håller jag helt och fullt med. Förutsatt att föräldrarna har gemensam vårdnad. Tyvärr är det ju fortfarande så i de fåtal förhållanden där barn föds och föräldrar inte har en relation att fäder inte vill ha ansvar. Hur ska man tvinga de fäderna till föräldra-ansvar och hur påtvingar man ett umgänge med sådana fäder så att det blir till det bästa för barnen?

 88. Erik skriver:

  Pether:

  Att ignorera som taktik mot radikalfeminismen har inte funkat särskilt bra hittills iaf så frågan är varför man skulle fortsätta med den misslyckade taktiken när de uppenbarligen bevisligen tjänar på det.

  Säger ingen emot dem så tror folk på dem. Att ignorera NBT är sålunda ett misstag av episka proportioner.

 89. Ettan skriver:

  @ Matte

  Kvinnor drabbas av våld i betydligt mindre utsträckning än män.

  http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=8795

 90. Roger skriver:

  Erik:
  Det är bra så länge du gör det på din egen blogg. Men när folk dödar varje blogginlägg här genom att spamma svar till sådana som NBT så har hon redan vunnit. All möjlighet till meningsfull diskussion här försvinner.

 91. En läsare skriver:

  Matning av troll är nog inte alltid bästa metod. Speciellt inte när de är sjukpensionerade och har all tid i världen. Nu vet man kanske inte hur det ligger till med NBT men stilen liknar typ micro113 (outad som just sjukpensionär, eller dylikt, och dessutom med maniska drag). En sådan som tar plats på nätet (och möjligtvis även i någon kvinnojour), men som blir utesluten i verkliga livet på grund av sitt sätt. En bitter typ.

 92. Erik skriver:

  Roger:

  Du har rätt, det var just att spamma google med egna blogginlägg jag rekommenderade också.

  På tal om ingenting, läs allt om Assange på Aktivarum :)

 93. Maria skriver:

  Mia

  Jo jag avslöjade mig lite där och det upptäckte du :-) , Dvs. jag har inte lusläst Unnis blogg och vad du har skrivit där men det lilla jag har sett där har jag gillat bättre än det du har skrivit hos IC, Pelle m.fl. utan att jag för den skull har haft något behov att gå i polemik, förutom just när du var på väg att skapa begreppsförvirring.

  Vidare har jag inte spekulerat i ditt budskap utan jag har dragit ut essensen av dina kommentarer under ca 1,5 års tid. Så länge du inte motsäger detta så utgår jag från att jag inte har fel. Men du har kanske något mer budskap som jag har missat? Huruvida du ska fortsätta att kommentera här eller där är det inte jag som ska avgöra.

  Jag undrar också om du verkligen är medveten om styrkeförhållandena när det gäller feministisk propaganda och mans/papparättsfrågor när du pekar på Minpappa och Pappa-barn som forum och system för pappor att få tillbaka sina barn. Ställ dessa nätforum och föreningar mot socialtjänst, familjerätter och domstolar plus politiker, universitet och medier som gärna ställer upp på kvinnors och mammors rättigheter så förstår du nog att maktbalansen är något skev. Det är i det sammanhanget det blir ja, faktiskt ointressant att komma in och neutralisera i de få forum där män/pappor diskuterar sina frågor. Vad beror det på att det nästan bara är Gunnar som har reagerat med skärpa hittills mot detta? Artighet, ridderlighet? Lycka till med din neutralitetsrörelse, den kanske kan få många adepter med tiden, men först måste nog mans/pappafrågorna få vederbörligt utrymme.

 94. Pelle Billing skriver:

  @Matte #89

  Läs mitt manifest. Där finns källhänvisningar på slutet. Kolla i högermarginalen för länk.

 95. Gunnar skriver:

  Maria i #96:
  Känns bra att någon annan också ser detta och kommenterar det…

  Jag skrev ytterligare en kommentar om uttalande från Mia:
  http://www.pellebilling.se/2010/08/nyheter-fran-papparorelsen/comment-page-4/#comment-12307

 96. Mia skriver:

  Och här Marian och Gunnar är mitt svar på Pelle Billings uppmaning i den tråden.

  http://www.pellebilling.se/2010/08/nyheter-fran-papparorelsen/comment-page-4/#comment-12518

 97. [...] genuscertifiering i radio. Pappa-barn Kristiansstad fick audiens i riksdagen samt ordnade en debatt med bl a riksdagspolitiker före valet. Mansnätverket som lanserades alldeles innan förra [...]

 98. [...] modererade Pelle Billing en debatt om familjepolitiken som anordnades av Pappa-Barn Kristianstad. På plats fanns [...]

Google