Därför saknas männen

15 juni 2010, av Pelle Billing

Aftonbladet skriver om de nya feministförebilderna, och det visar sig att nio av tio stycken är kvinnor. Daniel Pernikliski, skribent i Aftonbladet, frågar i sin tur var grabbarna håller hus i jämställdhetsarbetet? Och det är en väldigt intressant fråga, tycker jag själv.

Till att börja med kan vi konstatera att både artikeln om de nya feministerna och Pernikliskis inlägg är publicerade i Wendela, Aftonbladets succésajt för kvinnor mellan 28 och 45 år. Däremot finns det ingen speciell sektion av Aftonbladet som handlar om män och frågor som är viktiga för män. Detta i sig kan vara en ledtråd om hur vi ser på kvinnor respektive män i dagens Sverige, vilket kön som har störst utrymme att tala om sig själv och  varför det inte finns fler män i jämställdhetsdebatten.

Pernikliski har själv också en viktig del av svaret till mäns frånvaro i debatten, när har tar upp hur flera generationer av unga män har skuldbelagts av den feministiska rörelsen:

Dessa hemmakvällar i slutet av 80-talet, med mamma och hennes väninnor – och så jag. Jag minns hur stämningen, i takt med att rödvinet började verka, kunde hetta till. Hur det kunde gå från skämt om att män inte kunde gå och tugga tuggummi samtidigt, till en annan, för mig obehagligare och aggressivare stämning. En stämning som krävde syndabockar. Och där satt jag, 15 år gammal, som representant för hela det manliga släktet.

Detta är inget annat än psykiskt misshandel, men av någon anledning har denna typ av beteende blivit legitimt under täckmantel av kampen för jämställdhet. Skambeläggandet av män har trängt djupt in i det svenska samhället, och syns nu i familjer (som i exemplet ovan), i skolan, i politiken och i media. I detta läge är det högst förståeligt att män inte vill engagera sig i en jämställdhetsdebatt där mannen ständigt ses som fienden och som den skyldige.

Vad behövs då för att få män att engagera sig i viktiga könsfrågor? Till att börja med behöver man bryta myten om att det är män som alltid har haft makten, och detta på kvinnornas bekostnad. Visst är det männen som haft den ekonomiska och materiella makten, men det är kvinnorna som haft överlevnadsmakten (män har gjort alla farliga jobb) och relationsmakten (kvinnorna äger barnen). Vilken av dessa typer av makt som är viktigast kan man diskutera, men att låtsas att det bara är män som haft och som har makt är befängt.

Dessutom krävs det att vi börjar våga tala om mansfrågor, för att visa att jämställdhet inte bara handlar om kvinnofrågor. Om dessa fakta kan spridas genom folkmedvetandet, skulle förmodligen fler män vakna till liv och inse värdet i att engagera sig:

 • 9 av 10 som dör på sin arbetsplats är män.
 • 3 av 4 av de hemlösa är män.
 • 7 av 10 som tar sitt liv är män.
 • Vi lägger 50 miljarder kr mer på kvinnors sjuklighet per år än på mäns sjuklighet.
 • Det är snart dubbelt så många kvinnor som män tar ut en examen från universitet och högskola.
 • Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, och även när pojkar presterar lika bra som flickorna på nationella prov får de sämre betyg.
 • En nybliven pappa som är sambo med sin partner får inte gemensam vårdnad av sitt barn, även när faderskapet fastställts. Det är bara om mamman godkänner det, som han får bli vårdnadshavare till sitt eget barn. Detta är svensk lag år 2010.
 • Hela barnbidraget tillfaller alltid mamman, även för separerade föräldrar som är växelvis boende.
 • Män har det oerhört svårt i vårdnadstvister, och mer än 90 procent av all enskild vårdnad tillfaller modern.
 • Män dör 4,2 år före kvinnor – och detta anses inte vara en jämställdhetsfråga. Skulle det varit en viktig fråga om det var kvinnor som dog tidigare?
 • Våld i nära relationer anses vara synonymt med mäns våld mot kvinnor, trots att all forskning visar att män och kvinnor tar till våld lika ofta.
 • Manlig omskärelse är tillåten i Sverige, på gossebarn som inte har någon möjlighet att försvara sin kroppsliga integritet.
 • Den finns en allmän uppfattning om att vi inte har lika lön för lika arbete i Sverige, trots att Jämos stora rapport Miljongranskningen visade att bara c:a en procent av kvinnorna hade en oförklarligt låg lön.
 • Det finns en speciell lagstiftning om att kvinnors organisering ska stödjas med statsbidrag, men inte mäns organisering. Varför har denna ojämställda lag införts på 2000-talet? Var inte syftet med jämställdhet att vi alla skulle vara lika inför lagen?
 • Det heter att kvinnor dubbelarbetar medan männen slipper. Men man glömmer då att män utför många viktiga uppgifter i ett hem, och SCB:s tidsanvändningsundersöktning visar att bägge könen jobbar lika många timmar per vecka.

Mitt svar på varför män saknas i jämställdhetsdebatten är att vi har blandat ihop ordet jämställdhet med ordet feminism. Dessa begrepp är två olika saker, och det är fullt möjligt att vara jämställdhetsivrare utan att vara feminist. Män håller i nuläget på att vakna upp och börjar intressera sig för könsfrågor och jämställdhet, men man gör det inte som feminister, utan man gör det utifrån att man är intresserad av äkta jämställdhet.

Äkta jämställdhet innebär att man inser att både män och kvinnor har makt, men det är olika typer av makt. Det innebär även att man erkänner att det finns både mansfrågor och kvinnofrågor, inte bara det senare, vilket man kan tro när man lyssnar på dagens retorik om jämställdhet.

Den dagen Aftonbladet väljer att uppmärksamma män och kvinnor som jobbar med jämställdhet utan att begränsa sig till feminismen (för vi börjar bli en liten skara!), är den dag som vi är ett steg närmare äkta jämställdhet mellan könen. Och den dagen är det inte längre någon som behöver fråga sig: Var är grabbarna?

 

65 kommentarer på “Därför saknas männen”

 1. Håkan skriver:

  ”Äkta jämställdhet innebär att man inser att både män och kvinnor har makt, men det är olika typer av makt.”

  Jag skulle vilja säga att äkta jämställdhet innebär att man inser att individer har makt men olika typer av makt. Att ständigt hänga upp makt och fördelar på ett kön (eller annan gruppering) är fel då det kan vara en liten del av gruppens medlemmar som har makten.

  Äkta jämställdhet kräver att alla individer ges lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter enligt lag. Vad individerna sedan gör med dessa rättigheter, möjligheter och skyldigheter kan inte andra individer straffas för!

 2. Matte Matik skriver:

  Jag har lite svårt för förstärkningar som ”äkta” jämställdhet – men det är en formuleringsfråga. Resten sammanfattar det mesta av läget i jämställdhetsdebatten i samhället idag. Jag skulle verkligen vilja höra vad Schyman skulle säga om hon blev konfronterad med din lista. Skulle hon erkänna någon av frågorna? Vad skulle hon ge för andra förklaringar? Det skulle säga en del om hennes manssyn om hon skulle göra ett försök.

 3. Erik skriver:

  Anledning män saknas i jämställdhetsarbetet är att jämställdhet saknas i jämställdhetsarbetet.

  På samma sätt saknas kvinnor i vetenskapen.

  Men medan jämställdhetsarbete gärna hävdar de skall få styra vetenskapen att bli mer kvinnovänlig är det inte en kotte som hävdar jämställdhetsarbete skall bli mer mansvänligt och anpassat efter manliga logiska vetenskapliga värden.

  Resultatet blir att några få logiska kvinnor sysslar med vetenskap och några få emotionella och logiskt handikappade män försöker hävda manlig diskriminering är ”jämställdhet” vissa av dem (Claes Klättermus) anser till och med att diskriminera män är att jobba med ”mänsklliga rättigheter på ett speciellt sätt”

  För övrigt är det bara oärligt att säga man anser män saknas när man gjort allt man kan för att det skall vara otrevligt för män att vara där.

  Det är hundra gånger värre än i vetenskapen där man hävdar kvinnor saknas för att det är ointressant.

  Det är betydligt lättare att stå ut med nåt som är ointressant än nåt som är direkt aggressivt, elakt och otrevligt.

 4. AlfonsAlfons skriver:

  Citat: ”Däremot finns det ingen speciell sektion av Aftonbladet som handlar om män och frågor som är viktiga för män.”

  Aftonbladet är en feministisk tidning som tydligt tar ställning för kvinnorna.
  Exempelvis finns det heller ingen någon sektion för manligt mode, utan man får hålla sig tillgodo med ”Sofies mode”, oavsett om man är kvinna eller inte.

 5. Ella skriver:

  ”Vad behövs då för att få män att engagera sig i viktiga könsfrågor?”

  Tyvärr, höll jag på att säga, så behövs det (förutom det du räknar upp) kvinnor som får upp ögonen för vad som håller på att hända. Vi som har söner i skolan ser ju hur det redan i lågstadiet och i undervisningen bankas in i gossarna VAD SYND DET ÄR OM FLICKORNA.

  På min arbetsplats lämnar alla män walkover (till kvinnorna) när jämställdhet kommer på tal. De sitter HELT tysta. Livrädda för att stämplas som manssvin om de uttrycker en annan åsikt än den radikalfeministerna basunerar ut.

  Ibland tror jag att de är rädda. Ibland tror jag att de faktiskt är så feminismindoktrinerade att de inte reagerar längre.

 6. Jack skriver:

  SCBs statistik har väl snarare visat att män jobbar mer än kvinnor totalt, dvs obetalt hushållsarbete inkluderat. Så har också visat sig vara fallet över hela världen, precis i motsatts till vad feminister hävdat med påstådda men obefintliga belägg senaste 40 åren. Ca en halvtimme mer per dag jobbar män. Medan män endast får en bråkdel av bidragen och endast är fria till att göra 20% av alla inköp. Män kvoteras också bort från de mest eftertraktade arbetena av lägre meriterade och mindre kompententa kvinnor. Den forskning som finns har visat att i Norge har kvoteringen av kvinnor till styrelser lett till en 18% värdeminskning för företagen per 10% höjning av kvinnors andel genom kvotering. Trots detta är nu hela Europa inne på att följa efter Norges exempel med lag på kvotering!!

  ”utan man gör det utifrån att man är intresserad av äkta jämställdhet”
  Jag hoppas och tror att män vaknar upp och är arga för att de blivit lurade. Och att de också är befogat rädda för den utveckling som sker. Jämställdhet ser jag inte som primär drivkraft, vare sig för feminister, män eller kvinnor, det är ju inte värt någonting i sig, däremot är det en retorisk konstruktion som är svår att säga emot. Det är också så feminiter använt den. För någon jämställdhet i ”reell reell” mening har jag aldrig sett en feminist verka för.

  Notera feminster har definierat begreppet ”reell jämställdhet” som 50/50 utfall, vilket inte är vad jag menar. Det är ytterligare ett retoriskt grepp för att förhindra kommunikation om de mycket ojämställda möjligheterna som redan råder. 50/50 är dock inte jämställt, vare sig i utfall eller möjligheter. (det föds 51.5/48.5 t ex). Därav ”reell reell” som mål, i kontrast till ”feministiskt reell”.

  För män bör motivationen för genus och könsfrågor i första hand vara att säkra överlevnad, mänskliga rättigheter och villkor som gör livet värt att leva. För unga män är ju självmord den vanligaste dödsorsaken. I andra hand kommer ett mer förmätet mål kanske…jämställdhet enligt lagen. Dvs att ges samma rättigheter som kvinnorna redan har.

 7. Erik skriver:

  Jack:

  ”Notera feminster har definierat begreppet “reell jämställdhet” som 50/50 utfall, vilket inte är vad jag menar.”

  Notera att feminister inte har någon som helst rätt att definiera någonting på det sättet om inte den sanna siffran är 100/0

 8. Erik skriver:

  Jack:

  Intressant, här sitter alltså en person som vill diskriminera män och försöker skriva om lagen så den tillåter diskriminerande av män. Detta baserat på kommunistisk grund och det är givetvis vänsterpartiet kommunisterna som pushat på för att göra det också.

  ”Dagens regeringsform tar också fasta på FORMELL, snarare än FAKTISK, jämställdhet. Formell jämställdhet handlar om så kallade negativa rättigheter, bland annat icke-diskriminering. Faktisk jämställdhet ger utrymme för främjande åtgärder, till exempel positiv särbehandling.”

  Dvs diskriminering och manshat – i lagens namn!

  Vem f-n skall upprätthålla sådana här sjuka kommunistlagar? Tror de på allvar att svenska polisen har möjlighet att förtrycka halva (eller snarare hela då inte tjejer heller vill ha skiten) befolkningen för att en genustoka sitter på socialbidrag och skriver skit åt SOU?

  Lägg ner SOU istället och lägg pengarna på skola, vård och ordentlig pension åt de gamla utan vilka dessa människor inte hade nånting att fördela.

 9. Erik skriver:

  Jack:

  Jag glömde länken:

  Observera att reell jämställdhet bara är en omskrivning av MATERIELL jämstäldhet. Dvs det är ren smygkommunism av värsta sort.
  http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2007072

  Här är lite mer om deras sjuka attityd.

  ”Tillbaka på Park Avenue i New York. Är arbetet med The White House Project slutfört om Hillary Clinton vinner valet nästa år?
  – Absolut inte, då får vi nästan ännu mer att göra. Vi måste ju se till att hon får många duktiga kvinnor att omge sig med, säger Marie Wilson.”
  http://www.fokus.se/2007/04/maktens-nya-ansikten/

  Mycket vill ha mer!

 10. JD skriver:

  Strålande inlägg! (som vanligt Pelle)

  Jag fick dock en smärre chock då jag i ditt inlägg läste.
  ”En nybliven pappa som är sambo med sin partner får inte gemensam vårdnad av sitt barn, även när faderskapet fastställts. Det är bara om mamman godkänner det, som han får bli vårdnadshavare till sitt eget barn. Detta är svensk lag år 2010.”

  TROTS ATT FADERSKAPET ÄR FASTSTÄLLT!!!

  Det här är ju helt vansinnigt sjukt och MÅNGA GÅNGER värre än att kvinnor inte hade RÖSTRÄTT för 100 år sedan!

  ATT INTE HA RÄTT TILL SITT EGET BARN!!
  eller att barnet inte har rätt till sin egen pappa.

  Mitt förakt för den feministiska politiken bara växer och växer..

  Fy …..

 11. Tupp! skriver:

  Bra, den här lista tycker jag att vi skall utöka och länkar bakom varje påstående.
  Och så skulle jag direkt vilja Lägga till Överförandet av pengar via pension o skatter som varje man gör. Bl a p g a den kortare livslängden. Det verkar ju ligga runt 1 MILJON !!!!!!!!!!! Detta är kanske är ett av det viktigaste slagträt som finns i debatten.

 12. Erik skriver:

  Tupp!

  Överförandet av pengar i form av skatter och sociala avgifter låg mycket riktigt på 1 miljon kronor för varje man. Jag gjorde nyligen revidering av mina data och hittade källan den är dock några år gammal idag.

  ”Mikrosimuleringsmodellen SESIM”

  ”Vissa befolkningsgrupper har således ett positivt livsnetto gentemot den offentliga sektorn medan andra grupper har ett negativt.
  Kvinnors genomsnittliga livsnetto är ca en miljon kr plus medan mäns är ca en miljon kr minus. Med andra ord överförs en knapp miljon kr genom den offentliga sektorns försorg, från en genomsnittlig man till en genomsnittlig kvinna under en livstid. I summan ingår inte den omfördelning
  som sker inom hushållen. Den offentliga omfördelningen är således en ”bättre affär” för kvinnor än för män.”

  Välfärd Nr 3 2005

 13. Tupp! skriver:

  Lysande Erik ! Om man räknar med resten av transfereringar så borde man kunna hamna runt 1.5 miljoner i någon form av medeltal. Varför pratas det inte om detta i den offentliga debatten…kan man ju fråga sig. Haha.

 14. Tupp! skriver:

  Här kan ni ladda ner rapporten direkt:
  http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0801_2005K03_TI_06_A05ST0503.pdf

  Och källan är ju SCB !! Detta är ju ett Scoop !
  //T

 15. Robert skriver:

  Ett annat faktum som är intressant är att kvinnor har många fler rättigheter än män i dagens Svenska samhälle.

  Det finns inga lagar som ger män särskilda privilegier i samhället, men det finns många lagar som ger kvinnor privilegier på grund av att de är kvinnor.

  Hade det varit tvärtom, att män haft särkilda privilegier för att de var män, hade det blivit ramaskri och avskaffats fortare än kvickt, men när det är tvärtom, då är det bara som det skall vara, och ”jämställdhetsivrarna” eller snarare feministgrisarna är som vanligt knäpptysta om kvinnors privilegier.

 16. Musse Pig skriver:

  ”Feminassar” är ett passande uttryck tycker jag! Det fångar både den kvinnochauvinistiska attityden och det totalitära, maktfullkomliga, propagandistiska, diskriminerande, amoraliska tänkandet. Jag har tryckt mig en t-tröja där det står ”Hellre mansgris än feminasse!”

 17. Matte Matik skriver:

  Hedersdoktor med engagemang för utsatta kvinnor och barn. Gudrun Nordborg jur.kand. och informationschef för Brottsoffermyndigheten, har för sina insatser som förmedlare av forskning om våld mot kvinnor och barn utsetts till hedersdoktor vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

  http://www.umu.se/ViewPage.action?siteNodeId=4432&languageId=3&contentId=134589

  Nu vet jag i ärlighetens namn inte vad denna kvinna gjort och vad hon presenterat men utnämningar som denna visar tydligt vad som är viktigt att lyfta fram. Jag vill ha Pelle som hedersdoktor för att han spridit information om hur det ser ut vad gäller våld i nära relationer oavsett kön.

 18. Nick skriver:

  Hej Pelle och tack för just denna analys. Jag har engagerad mig i jämställdhetsfrågor i flera år, debatterat mycket på AFS osv och själv använder mig av flera punkter på din lista när jag hamnar i jämställdhetsdiskussioner. Men att se det komplett uppradat såhär gör att magen knyter sig. Och då har du lämnat ut hur Sveriges ”rättspraxis” behandlar männen vid anmälningar om sexualbrott. Hur kan landet med så glimmrande självbild av sin humanism, jämlikhet och välfärd hamna i övertygelse att kvinnans ställning i samhället förbättras genom att mannens försämras?

 19. Jack skriver:

  På dagen i dag för ett år sedan röstades den allmäna värnplikten (för endast män) bort. En diger punkt på listan för ett år sen men som kanske ändå bör finnas med för att inte glömma bort att det är något som borde kompenseras.

  När t ex änkepensionen, som endast funnits för kvinnor, skulle avskaffas 1990, så infördes en kompensation som var så stor att änkepensionen i verkligheten inte kan sägas ha avskaffats. Jag gissar 300 000 kvinnor eller fler får änkepension idag och många nya kompensationsänkepensioner att utbetala är tillkommande i många årtionden till. Detta till kvinnor som alltså haft bättre möjligheter än män i arbetslivet. Medan män inte får något, som vanligt.

  Huvudpoängen är dock tipset om att allmän värnplikt (men inte för kvinnor ) i fredstid (består vid krig) röstades bort idag. Det skall firas.

 20. Andreas skriver:

  Det stora problemet är att män inte ser hur att engagera sig skulle gynna dem individuellt. Män som grupp kanske gynnas men det bryr sig de flesta män inte om. Samt det eviga sätta kvinnor på piedestal skiten. De flesta har inte uppfostras av radikalfeministiska ensamstående mammor. 60+ gubbarna har det säkerligen inte. Det är inte feminismen eller samhällsdebattens fel att män inte bryr sig. Det är männens eget fel. Är ju som att säga apartheiden var orsaken till att svarta/vita inte arbetade för att avskaffa den. Och det stämmer ju inte särskilt bra.

  Problematiken märks tydligt när jag pratar med män om exempelvis omskärelse. De flesta tycker denna påtvingade sedvänja är helt okej både unga och gamla. Pratar man om våld i relationer så blir hmm jo kanske det men det är ändå mest synd om kvinnor. Gång på gång på gång. Kvinnors örfilar är okej, föräldraledighet, arbetsfördelning osv.

 21. Matte Matik skriver:

  Huvudpoängen är dock tipset om att allmän värnplikt (men inte för kvinnor ) i fredstid (består vid krig) röstades bort idag. Det skall firas.

  Det där tillägget har jag inte tänkt på tidigare. Visst är det bra att män slipper offra ett år av värnplikt, men det är ändå något att notera – värnplikten består vid krig. Förstår jag det rätt gäller värnplikten fortfarande enbart män? Är det så är det en punkt där män och kvinnor inte är lika inför lagen.

 22. Matte Matik skriver:

  Andreas: Men vad är då anledningarna till att män inte engagerar sig? De jag känner blir väldigt förvånade när jag berättar om forskning, som t.ex. våld i nära relationer, eller vilka konsekvenser manlig omskärelse kan få. Eller att det är dubbelt så vanligt att unga män prostituerar sig än unga kvinnor. Eller att många pappor inte får träffa sina barn. De vet helt enkelt inte om detta!

  Jag tror att den traditionellt manliga ”ensam är stark”-attityden är en del i problemet men att huvudproblemet är att folk helt enkelt inte vet hur det är ställt.

 23. Jack skriver:

  Matte Matik,

  Saxat från wikipedia:
  ”Totalförsvarsplikt är sedan början av 1990-talet en plikt i Sverige som omfattar såväl …samt även allmän tjänsteplikt i krigstid och vid höjd beredskap. Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år har tjänstgöringsplikt oavsett kön. Även utländska medborgare kan beordras till totalförsvarsplikt om situationen kräver det. Ett exempel på en situation som skulle kunna leda till totalförsvarsplikt i fredstid är sanering efter en kärnkraftsolycka. Den som vägrar tjänstgöra vid förhöjd beredskap kan dömas till fängelse i fyra år [1].”

  Min gut-feeling kring detta är dock att det kommer att vara män som inkallas i första hand och till de farligaste sysselsättningarna. Dessutom är min gutfeeling att det kommer att accepteras utan problem och också saluföras som vore det baserat på att nuvarande kohorter av män gjort lång grundutbidlning genom värnplikt och därmed kommer kallas mest lämpade för allt möjligt farligt.

 24. Matte Matik skriver:

  Jack: Ja jag borde ha kunnat kolla upp Wikipedia själv. :) Jag tror däremot också att det kommer att bli så. Erik har sagt en hel del intressant om just krig och kvinnliga soldater. Om jag minns kontentan av det hela är det att det inte är bra att ha stridande förband där det ingår både män och kvinnor. Det gör att fler dör totalt sett.

 25. Jack skriver:

  Matte Matik,

  ”Jag tror att den traditionellt manliga “ensam är stark”-attityden är en del i problemet men att huvudproblemet är att folk helt enkelt inte vet hur det är ställt.”

  Jag tror en viktig anledning att så få vet hur det är ställt är just ”ensam är stark”-attityden eller snarare den låga sociala kontakten som män har jämfört med kvinnor. På 80 talet saknade 30% av alla män emotionellt stöd eller nära vän. Detta är en fantastisk siffra. Idag är den 20%. Kvinnor ligger och har legat på hälften av mäns nivåer i detta.

  Ensam är stark låter för övrigt som nyspråk för att lura folk:
  Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka. Ensam är stark

 26. Andreas skriver:

  Matte Matik: Kunskap engagemang.
  ”Jag tror att den traditionellt manliga “ensam är stark”-attityden är en del i problemet men att huvudproblemet är att folk helt enkelt inte vet hur det är ställt.”
  Ett stort problem är att förkämparna är tråkiga. Har ju inte sett Pelle Billing in action sas men Per Ström är ju inte precis en ledare som män och kvinnor kan sluta upp kring. Sen är det ju fällan med fakta och logik. Man vinner inte folk på det. Man måste väcka deras känslor. Få dem att bli arga, rädda, glada osv.
  Det behövs någon karismatisk som går först och kan ta striderna utan att verka ynklig. Ghandi, Luther King osv. Karismatiska, tar inte skit står på sig och håller huvudet kallt.
  Största problemet att män inte engagerar sig är att det inte finns något att engagera sig i. Mansrörelsen är tråkig och tyst helt enkelt. Varför skulle män bry sig?
  När hade vi en demonstration mot omskärelse exempelvis? (vilket är mitt primära fokus i nuläget. Enkel fråga, stort symbolvärde, finns stöd för förbud i ungdomsförbunden och i vänstern, miljöpartiet, sverigedemokraterna. De andra pratar om religionsfrihet i sina mejlsvar.)

 27. Håkan skriver:

  @Andreas
  Du kan nog har rätt i att män inte ser hur det skulle gynna dem men jag tror nog att det mer är att män ser hur det skulle missgynna dem att engagera sig. Som
  Ella skrev ”Livrädda för att stämplas som manssvin om de uttrycker en annan åsikt än den radikalfeministerna basunerar ut.”
  Som man idag så gör man oftast bäst att ducka och hålla käften för i annat fall riskerar man att få väldigt mycket skit. Titta bara på hur mycket skit Per Ström fått ta för sin bok.

  Jag blir glad när jag läser det som Ella skriver, att kvinnor (mammor) idag börjar se hur deras söner behandlas och börjar reagera på det. Det kan vara den reaktion som behövs för att rubba dagens genushysteri och få fram en mer balanserad jämställdhetsdebatt där män kan vara med utan att vara nyttiga idioter som Borgström med flera.

 28. Jack skriver:

  Håkan,

  ”att kvinnor (mammor) idag börjar se hur deras söner behandlas och börjar reagera på det”

  Även ”would have been” farmödrar har börjat se saken annorlunda…Tacksamt, men förstås väldigt sent påkommet.

 29. Frökenfröken skriver:

  Jag håller med om att jämställdhet och feminism inte är liktydiga ord. Personligen tror inte jag att det går att uppnå jämställdhet varken för kvinnor eller män utan en feministisk analys, men jag har respekt för att man kan ha en annan analys av verkligheten. Min feministiska analys bygger på kunskap om att män generellt sett äger och tjänar mer än kvinnor (den ekonomiska och materiella makten som du beskriver), har mer politisk makt i form av representation (eller i icke-demokratiska länder på andra sätt) och att över 90 % av allt våld som anmäls utövas av män. Män tar sig alltså också i större utsträckning än kvinnor en fysisk makt över andra.

  När du beskriver att kvinnor har haft ”relationsmakten” undrar jag vad du menar. Du beskriver att kvinnor ”äger” barnen och tydligen också har gjort det sedan någon tid tillbaka. Det är långtifrån sant att kvinnor i något historiskt perspektiv skulle ha haft någon ”relationsmakt” – tvärtom var kvinnor inte myndiga i äktenskap förrän 1921 – de var alltså liksom barn omyndiga inför sin man. Långt efter det var många kvinnor ekonomiskt beroende av att leva med en man och det finns fortfarande dem som är det. Det finns också idag många länder där kvinnor inte är myndiga och fullvärdiga medborgare.

  Om jag inte har missförstått dig bygger du idén om relationsmakten på dagens familjelagstiftning (och utöver det de roller mammor och pappor ofta har? Rätta mig gärna om jag har missförstått). Jag är liksom dig kritisk till hur lagstiftningen ser ut då vi idag med DNA lätt kan få reda på vem som är pappa till ett barn. Självklart är pappor lika viktiga som mammor – men det är inte en feministisk idé att införa den här lagstiftningen eller behålla den utan den bygger på samma idéer om könsroller som mig veterligen de flesta feminister brukar krititisera.

  Sedan undrar jag vad du menar med överlevnadsmakt? På vilket sätt är det något kvinnor mer än män har makt över? Bara genom att överleva i större utsträckning? Ja – män har historiskt dött mer i krig än kvinnor och gör det med stor övervikt än idag – men det beror ju inte på en makt kvinnor har eller har haft där de med större inflytande än män har kunnat besluta att män ska utsättas för mer risker än kvinnor. Tvärtom så har ju kvinnor i Sverige och många andra länder historiskt inte ens fått delta i beslutsfattande och kan rimligen inte haft någon makt över vem som får jobba med vad eller vem som får dra ut i krig. Många riskfyllda arbeten har varit otillåtna för kvinnor, utöver militär t.ex. arbete på båtar. Historiskt har heller inte kvinnor alltid överlevt i större utsträckning än män – när krig pågår, ja – men inte alltid i fredstid då otroligt många kvinnor dog i barnsäng. I Sverige idag finns en skillnad i medellivslängd mellan män och kvinnor och den beror som du beskriver på en skillnad i risker. Men det är inte pga kvinnlig makt som fler män än kvinnor väljer riskfyllda arbeten idag utan pga könsroller som byggts upp av en historia där kvinnor setts som fysiskt underlägsna och har kontrollerats i hemmet, medan män skött resten (en grov generalisering då både kvinnor och män i jordbruk vilket varit den största näringen i Sverige utsatt sig för ungefär samma risker).

  Du räknar upp en rad frågor som belyser att män generellt sett eller som grupp kan drabbas av ojämställdhet. Det är inte något jag ifrågasätter, men jag tror att dessa ojämställdheter liksom de som kvinnor drabbas av vilar i ett par för snäva könsroller som har sin grund i en patriarkal mycket levande historia. Ex. mäns våld drabbar kvinnor och män, ytterst genom krig.

  Min fråga är vad du tror är orsaken till de förhållanden du beskriver? Varför drabbas män av det du beskriver?

  Ett litet påpekande också: Att vara feminist utesluter inte ett engagemang för kill- och mansfrågor. Ett exempel på ett bra projekt är killfrågor.se som har som ambition att skapa liknande utrymme för killar att fråga och bli lyssnade på som tjejjouren.se skapar för tjejer. I bakgrunden finns då en medvetenhet om de typer av krav som kan ställas på killar i egenskap av att de är killar och att en snäv mansroll kan vara negativ för en individ (ex. leda till den typ av ojämställdheter du räknat upp i ditt blogginlägg)

 30. Andreas skriver:

  Håkan:
  ”Ella skrev “Livrädda för att stämplas som manssvin om de uttrycker en annan åsikt än den radikalfeministerna basunerar ut.””
  Nä det är inte därför.

  ”Som man idag så gör man oftast bäst att ducka och hålla käften för i annat fall riskerar man att få väldigt mycket skit.”
  Själv har jag skrivit insändare, pluggat genusvetenskap och kritiserat utbildningen och lärarna, när möjlighet finns så ventilerar jag mina åsikter i dessa frågor. Aldrig blivit kallad manssvin eller liknande. Sköter du dig och inte raljerar och beter dig misogynt så är det inga problem som i alla andra sammanhang (förutom invandringspolitik).

  ”Titta bara på hur mycket skit Per Ström fått ta för sin bok. ”
  Problemet var inte vad han sa utan hur han sa det och hur han reagerade på kritiken. Sen är det klart folk kommer reagera när du ifrågasätter deras invanda tankemönster. Men Per Ström var ju mer upp som en pannkaka och ner som en soppa. Ingen kontinuerlighet i det offentliga engagemanget.

  Sen angående rädsla ursäkten: ”Folk som inte tycker som jag kommer kritisera mig och kanske ge mig öknamn.” Jamen goddag yxskaft, thats life fråga en Sverigedemokrat.

 31. Erik skriver:

  Frökenfröken:

  ”Min feministiska analys bygger på kunskap om att män generellt sett äger och tjänar mer än kvinnor (den ekonomiska och materiella makten som du beskriver),”

  Jag förstår män enligt din analys är rika egoistiska svinpälsar raring. Men har du tänkt på att kvinnor generellt sett via giftermål och sexuella relationer med framgångsrika män äger mycket mer tillgångar än någon statistik visar? Elin Nordegren blir simsalabim på samma årslös som en VD för ett medelstort företag, det var ganska dyra vänsterprassel som Tiger Woods gjorde. Ca 50 miljoner dollar per älskarinna eller så.

  ”har mer politisk makt i form av representation (eller i icke-demokratiska länder på andra sätt)”

  Jag förstår att även där verkar män ha det så himla bra men du tycker inte det är lite missvisande att hävda det är männen som är representerade politiskt när alla deras åtgärder gynnar kvinnor? Du tycker väl inte att kvinnor representeras av porrstjärnor som tillfredställer manliga önskemål?

  ”och att över 90 % av allt våld som anmäls utövas av män.”

  Men damen, hur kommer det sig att 90% av allt våld utövas av män när 90% av all uppfostran utförs av kvinnor? Det måste ju närmast betyda att en himla massa kvinnor uppfostrar sönerna att bli våldsamma och aggressiva.

  ”Män tar sig alltså också i större utsträckning än kvinnor en fysisk makt över andra.”

  Javisst, det är ju sådana män som kvinnor vill ha, stora, starka män som vet vad de vill och hur de får det. De har ju inte bröst visa för att få psykologisk makt över andra så du får visa förståelse de stackars männen tar vad de har.

  ”När du beskriver att kvinnor har haft “relationsmakten” undrar jag vad du menar.”

  Han menar vad jag skrev högst upp. Om en man har mycket tillgångar så har de flesta kvinnor mer tillgång till de tillgångarna än de flesta män har det.

  ”Du beskriver att kvinnor “äger” barnen och tydligen också har gjort det sedan någon tid tillbaka.”

  Javisst, kvinnor äger barnen. Det är kvinnor på sociala myndigheter som bestämmer om mannen är god pappa eller inte. En kvinnlig jurist slog nyigen larm om effekterna. Kvinnorna på soc känner samhörighet med mammorna och papporna måste slåss i underläge från början.

  ”Det är långtifrån sant att kvinnor i något historiskt perspektiv skulle ha haft någon “relationsmakt” – tvärtom var kvinnor inte myndiga i äktenskap förrän 1921 – de var alltså liksom barn omyndiga inför sin man.”

  Javisst, men nu glömmer du varför de var omyndiga. Nämligen så de inte kunde straffas för någonting av staten. På sitt sätt var den synen som rådde 1921 på kvinnor väldigt lika den syn feminister 2010 har på kvinnor. Nämligen att kvinnor inte kan ges ansvar för nånting utan alla delas livsval, hela deras personlighet skylls på strukturer.

  Jag har bett dem klargöra denna fråga men de verkar få tunghäfta när jag påpekar de via strukturalism förespråkar samma kvinnosyn som var argumetet kvinnor inte skulle få rösträtt.

  ”Långt efter det var många kvinnor ekonomiskt beroende av att leva med en man och det finns fortfarande dem som är det.”

  Javisst men på vilket sätt är det ett problem? Det är ju du som väljer vilken man du lever med,

  ”Det finns också idag många länder där kvinnor inte är myndiga och fullvärdiga medborgare.”

  Javisst, exempelvis många personer i Sverige envisas med att behandla kvinnor som omyndiga pga strukturer.

  ”Om jag inte har missförstått dig bygger du idén om relationsmakten på dagens familjelagstiftning”

  Relationsmakten som kvinnor har byggs på mannens evolutionära tendens att tjäna kvinnor för att öka sin chans till sex. Något som redan är vetenskapligt bevisat i Henry Laasanens studte på ämnet

  ”Jag är liksom dig kritisk till hur lagstiftningen ser ut då vi idag med DNA lätt kan få reda på vem som är pappa till ett barn.”

  Saken är den att människor är känslostyrda också och känslorna tar inte hänsyn till moderna DNA-tester.

  ”Självklart är pappor lika viktiga som mammor”

  Visst kan vi säga vi tycker de skall vara det men det är knappast sant att säga det är så idag.

  ”men det är inte en feministisk idé att införa den här lagstiftningen eller behålla den utan den bygger på samma idéer om könsroller som mig veterligen de flesta feminister brukar krititisera.”

  Feminister både kritiserar och styrker könsrollerna. De förstår dem helt enkelt inte. De manliga feministerna vågar inte förtrycka de kvinnliga och de kvinnliga feministerna är för ologiska för att fatta hur könsrollerna fungerar – särskilt den kvinnliga.

  ”Sedan undrar jag vad du menar med överlevnadsmakt?”

  Medelålder.

  ”På vilket sätt är det något kvinnor mer än män har makt över?”

  Det ‘är statistiskt faktum att kvinnor lever längre och har lättare än män både att bli gamla och att fortplanta sig (genetisk överlevnad till nästa generation) Genetisk forskning bevisar detta tydligt och klart. Det är dubbelt så svårt för en man att bidra tll genpoolen än en kvinna. Sånt kan vi mäta idag.

  ”Bara genom att överleva i större utsträckning? Ja – män har historiskt dött mer i krig än kvinnor och gör det med stor övervikt än idag”

  Män har såklart varit mer i krig än kvinnor och krig är såklart förfärliga men du missar ett grundläggande faktum med krig nu. Krig utförs vanligen av en minoritet av befolkningen kallad ”soldater” och det är en ännu mindre minoritet av dessa soldater som ser faktisk strid.

  Krig förklarar inte skillnaden i överlevnad melllan män och kvinnor. Faktum är att dubbelt så många män än kvinnor dödas av våld i fredstiid.

  ”men det beror ju inte på en makt kvinnor har eller har haft där de med större inflytande än män har kunnat besluta att män ska utsättas för mer risker än kvinnor.”

  Nej det beror på att samhället har en högre andel personer som representerar kvinnor än det är som representerar män. Det beror på att det är skillnad på att VARA man och att REPRESENTERA män.

  ”Tvärtom så har ju kvinnor i Sverige och många andra länder historiskt inte ens fått delta i beslutsfattande och kan rimligen inte haft någon makt över vem som får jobba med vad eller vem som får dra ut i krig.”

  Det där är drömmar. Tvärtom så ser vi gång på gång hur det är kvinnor de beslutsfattande männen lyssnar på och representerar. De som bestämmer bestämmer MOT sitt eget kön.

  ”Många riskfyllda arbeten har varit otillåtna för kvinnor, utöver militär t.ex. arbete på båtar.”

  Exakt, vilket visar hur mycket kvinnor haft att säga till om. De slapp dessa riskfyllda skitjobb. Hade män varit representerade så hade män sluppit dem. Det är inte den som slipper skitjobb som är den gynnade.

  ”Historiskt har heller inte kvinnor alltid överlevt i större utsträckning än män”

  Vad menar du med det? Historiskt har kvinnor alltid överlevt i större utsträckning än män just för att i alla fall när dödande skedde så var kvinnorna mindre sannolika att dödas och när försörjande skedde så var kvinnorna mer sannolika än männen att hitta nån som försörjde dem.

  Praktiskt taget alla män med mycket makt har haft minst en kvinna som drog nytta av den makten. Se bara på Suleiman den magnifike av Ottomanska riket. Han gjorde en slavkvinna (Roxelana) till sin fru. Känner du till något exempel någonsin i historien när en drottning gjort en manlig slav till Kung?

  ”när krig pågår, ja – men inte alltid i fredstid då otroligt många kvinnor dog i barnsäng.”

  Visst dog många kvinnor i barnsäng innan män prioriterade även den delen och skapade forskning som ändrade på detta. Men ju längre bak i historien du går ju mindre finns det samhällen utan krig. Vi lever idag i det minst krigiska samhället som funnits.

  Krig förr i tiden var så vanliga att antropologerna vars dåvarande ideologiska uppgift var att glamorifiera primitiva samhällen (för att bekämpa rasism) helt sonika bestämde att vid en viss storlek kallar de inte krig för krig. Sålunda skapades myten att krig är en modern uppfinning. Vilket är rent svammel då forna samhällen hade mer krig än vi och där större andel av befolkningen dödades av sådana krig..

  ”I Sverige idag finns en skillnad i medellivslängd mellan män och kvinnor och den beror som du beskriver på en skillnad i risker.”

  Du har rätt i att det finns en skillnad men den beror i sin tur på en skillnad i samhällets prioriteringar. Män är helt enkelt undanskuffade. Det finns kvinnoförbund som kan berätta vad kvinnor har för problem men inga mansförbund som kan berätta saker om män. (Partierna i sig representerar som sagt INTE män) Ingen vet ett skit om män och få kan nåt om kvinnor.

  Alla tror istället på en ide om män och kvinnor som skapades av radikala sovjetvänstern på 70-talet.

  ”Men det är inte pga kvinnlig makt som fler män än kvinnor väljer riskfyllda arbeten idag utan pga könsroller som byggts upp av en historia där kvinnor setts som fysiskt underlägsna och har kontrollerats i hemmet,”

  Det du kallar ”könsroller” (I själva verket en blanding av biololigska och sociala tendenser” har sett ut som de gjorde till stor del just pga kvinnlig maktutövning. Saker som jag inte ens kände till för 10 år sedan men nu förmodligen är en av de bästa i Sverige på att förstå. Subkommunikation exempelvis. Och kvinnors förmåga att göra en man till psykologisk undersåte.

  Det finns nästan ingen annan än jag som kan sånt här i Sverige. Det finns några få i världen som kan det. Och de flesta av dem sysslar enbart med dejting/raggning: De har ingen politisk förståelse.

  ”medan män skött resten (en grov generalisering då både kvinnor och män i jordbruk vilket varit den största näringen i Sverige utsatt sig för ungefär samma risker).”

  Jordbruket har inte varit nån näring alls. Vi var utfattiga på den tid då vi levde av jordbruket. Mer jämställda javisst, män hade ingenting, kvinnor hade ingenting. Kommunismen i ett nötskal. Det är METALLlindustrin och TEKNIK-industrin som svenskar har att tacka för sin ekonomi.

  ”jag tror att dessa ojämställdheter liksom de som kvinnor drabbas av vilar i ett par för snäva könsroller som har sin grund i en patriarkal mycket levande historia. Ex. mäns våld drabbar kvinnor och män, ytterst genom krig.”

  Krig är ingenting kopplat till män, krig är kopplat till politiken – vilken som sagt representerar kvinnor i högre grad. Särskilt efter att kvinnor fick rösträtt. Sedan dess har krig bokstavligen talat handlat om politikers förmåga att få kvinnor att stödja krig.

  ”Min fråga är vad du tror är orsaken till de förhållanden du beskriver? Varför drabbas män av det du beskriver?”

  Män drabbas för att jämställdstanken inte tar hänsyn till bilogin (evolutionära mekanismer) – anledningen feminismen inte gör det är att den baserar sig på marxismen och kommunismen – som inte HELLER gjorde det utan hävdade genetik var en kapitalistisk konspiration och att gener inte fanns.

  Rent generellt är detta feminismens åsikt än idag. Att gener antingen inte finns alls eller att de iaf om de finns skall betraktas som oviktiga.

  Därför drabbas män.

  Kvinnor kommer också att bli antifeminister när de exempevis föder söner och ser hur illa dessa behandlas. Den kvinnliga biologin skyddar ban och söner är lika mycket barn som döttrar.

  Mammor till söner känner dock än så länge inte till dessa saker. Många har lurats stt tro att könet är en social konstruktion. Vilket i grunden innebär att de menar Simone BD var en gudomlighet som måste åtlydas.

  ”Ett litet påpekande också: Att vara feminist utesluter inte ett engagemang för kill- och mansfrågor.”

  Snälla du, jag förstår dig och att ämnet engagerar dig men jo feminism utesluter rent praktiskt kill och mansfrågor. Feminsiter har inte ens tagit upp manliga sexbehovet som fråga.

  Hur kan du då ens inbilla dig att de bryr sig om män? Fattar du hur mycket man skiter i män om man inte ens tar upp mäns sexuella behov för att MAN SJÄLV som kvinna inte kan se sådana behov som viktiga?

  ”Ett exempel på ett bra projekt är killfrågor.se som har som ambition att skapa liknande utrymme för killar att fråga och bli lyssnade på som tjejjouren.se skapar för tjejer.”

  Jag förstår du tycker det men killfrågor,se har inga killfrågor för de vet ingenting om killar. De förvärrar ärligt talat problemet.

  ”I bakgrunden finns då en medvetenhet om de typer av krav som kan ställas på killar i egenskap av att de är killar och att en snäv mansroll kan vara negativ för en individ (ex. leda till den typ av ojämställdheter du räknat upp i ditt blogginlägg)”

  Ja jag kan definitivt se hur du kan tro det. Problemet är att om man inte inkluderar kvinnor i den analysen och den psykologiska makt som kvinnor har över män så lever man på planeten Venus!

  Det är ungefär lika verklighetstroget som att hävda att en man inte kan utnyttja sin fysik till att få övertag mot en kvinna. Klart han kan det och klart att naturen utvecklat en liknand kontrollmekanism som kvinnor kan utöva över män

  Annar skulle ingen man någonsin gifta sig. Äktenskap skulle inte ens finnas. Hade samhället varit ett patriarkat så hade män haft sex, haft korta romanser och sedan lämnat kvinnor att klara sig själva. Barn hade männen tagit med sig, de hade uppfostrats av anställda utbildade kvinnor och män. Inte av mamma.

  Den enda anledningen vi inte har ett sådant samhälle är

  1) det går emot kvinnors biologi
  2) kvinnor kan få makt över män och sålunda påverka samhället så det inte bara går i den manliga utan även den kvinnliga riktningen

  Vad ni inte märker – vad ingen feminist ens verkar kunna förstå – är att feminismen verkligen är precis vad jag beskrivit fast med kvinnor som bestämmer.’

  Hade män bestämt – vad sjutton skall isåfall Tiger Woods betala för?

 32. Erik skriver:

  Andreas:

  Du kan inte jämföra jämställdhetsfrågorna med integrationsdebatten. Integrationsdebatten har ingen biologisk/EVOLUTIONÄR sida. Det har jämställdhetsdebatten.

  Det enda de har med varandra att göra är att de bägge i grunden är åsikter från 70-talets idealistiska barnsligt naiva Sovjetvänster. Till och med feministerna själva har förstått de inte är samma sak, därav anledningen de idag kallar ”black feminist thought” för ”intersektionalism”

  Om man istället drar ihop dem märker man snart att feminsterna i allt väsentligt är rasister. Dvs deras kulturella åsikter är raka motsatsen till de kulturella åskterna som dominerar integrationsdebatten. Lösningen på problemet har blivit att inte blanda ihop dem alls. Istället låtsas man som om de befinner sig i två olika dimensioner (på två olika planeter)

  Men ta en feminists åsikter om nånting kulturellt och applicera på valfri etnisk minoritet och du får givetvis en vinnare och en förlorare.

 33. Andreas skriver:

  Erik:
  ”Du kan inte jämföra jämställdhetsfrågorna med integrationsdebatten. Integrationsdebatten har ingen biologisk/EVOLUTIONÄR sida. Det har jämställdhetsdebatten. ”
  Eh va? På vilket sätt har jämställdhetsdebatten en biologisk/evolutionär sida?
  Jag syftade mer på folks reaktion på impopulära åsikter.

 34. Erik skriver:

  Andreas:

  Jämställdheten har en biologisk/evolutionär sida då män är biologiskt programmerade att skydda kvinnor – med sina liv om så behövs – ofta kallas denna biologisk mekanism för chivalry/ridderlighet.

  Den är livsfarlig för mäns relationer till kvinnor för den kommunicerar mannen är lindad kring kvinnans finger och sålunda att hon inte behöver vara sexuell med honom för att få vad hon behöver från honom.

  Folks reaktion är inte det viktiga, det viktiga är orsaken till reaktionen. I detta fall kan de flesta reaktioner härledas till ridderlighetens regler. Dvs även om det är orättvist MÅSTE de vara på kvinnans sida.

  Detta är vad feminismen utnyttjar. Den utnämner sig själv till företrädare för kvinnan och vips så blir sådana impopulära ideer som censur, diskriminering, kommunism, omvänd bevisbörda och liknande helt ok för att gå emot ridderlighetens evolutinära mekanism är ÄNNU MER IMPOPULÄRT dvs en starkare känsla av obehag.

 35. Megalep skriver:

  Erik 32/35:

  Jeg må si du setter så godt ord på ting jeg har lurt på i årevis, følelser jeg har hatt av å ja ”være brukt” til tider av kvinner uten at jeg har klart å presisere for meg selv hva den vonde følelsen kommer av, og så beskriver du bl.a denne relasjonsmakten som kvinner har,hva som ligger i den og at den er tilkommet gjennnom evolusjon (og som de benytter seg av,mens vi menn ikke har ”rett” i dag til å bruke vår biologisk iboende ”makt” om jeg forstår deg rett?),og denne ”ridderligheten” som biologisk mekanismer i oss,som kvinner da vet jeg, vet å benytte seg av til sin fordel,at det også har strukturelle sider via feminismen m.m,ante jeg ikke(!) og er hva jeg føler er ting man ikke har helt lov til å si…ja,egentlig stiller vi vel ikke spørsmål ved menns oppofringer for en kvinne, det er liksom bare ”naturlig”.
  Du har fått meg til å se bedre,kort og godt det, gleder meg også at du ikke inntar den typisk forsiktige holdning mange menn automatisk får når de skal svare en kvinne, fy f som den kan irritere meg iblant,menn står så ofte med flakkende tvilrådig blikk i sosiale sammenhenger hvor om eksempelvis en kvinne rakker ned på menn og er nedlatende, så de tør ikke annet enn å jatte med henne.(redsel for å miste evnt seksuelle fordeler?) (nei jeg sier ikke at dette er hverdagen men har opplevd det nok til at jeg nevner det).
  Uff, menn er så redde for å legge seg ut med kvinner mange ganger selv om de har grunn til å ta til motmæle! Ikke rart jeg har blitt upopulær i noen sammenhenger, for JEG tør,noe som fører til intime sanksjoner,nesten patetisk å observere i praksis der og da.
  Bl.a nevner du i innlegg32 dette med menns seksuelle behov,som feministene blankt overser/avviser som ett tema. Tenkte faktisk da jeg leste innlegg 32, At han tør si disse tingene! Hehe:-) Takk for at du gjør.

 36. Andreas skriver:

  Erik:
  K håller inte med om det. Du uttrycker dig för självsäkert om saker vi i mångt och mycket saknar bevis för. Evolutionspsykologin är tämligen kvasivetenskaplig.
  Många män är snarare uppfostrade till och agerar efter ett socialt tryck när det gäller ridderlighet. Eller går du emot ditt biologiska arv när du inte agerar ridderligt?

 37. Erik skriver:

  Andreas:

  ”K håller inte med om det. Du uttrycker dig för självsäkert om saker vi i mångt och mycket saknar bevis för.”

  Vilka är de där ”VI” du pratar om? Vi har alla bevis i världen för dessa saker. Såväl från den evolutionära forskningen (en kvinnlig forskare här också)

  http://www.amazon.com/Why-Women-Have-Sex-Understanding/dp/0805088342/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1276715989&sr=8-1

  som från de metoder som PUA forskat fram (alltså riktiga PUA – inte NLP-coacher som låtsas vara det). Själv så har jag lyssnat på personer som inte bara är PUA utan även kommer professionellt från psykologin och psykiatrin.

  ”Evolutionspsykologin är tämligen kvasivetenskaplig.”

  Verkligen inte! Evolutionspsykologin är mycket vetenskaplig – däremot är det svårt att hitta en enda person som kritiserar den som inte har en uttalat politisk agenda som exempelvi Stephen J Gould (marxist) eller den genusvetenskapliga husguden som vill inbilla oss det finns fem stycken kön..

  Det är även svårt att hitta kritik som inte redan bevisast vara falsk och felaktig. Det finns numera en bok som förklarar det på en nivå som till och med 30-åriga grundskolelever kan förstå.

  http://www.amazon.com/Introducing-Evolutionary-Psychology-Dylan-Evans/dp/1840466685/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1276716199&sr=8-9

  ”Många män är snarare uppfostrade till och agerar efter ett socialt tryck när det gäller ridderlighet”

  Kapitlet om beteendegenetik i denna bok beskriver hur forskning bevisat det där är felaktigt. (Det går emot beteendegenetikens tre lagar) Uppfostran har mycket mindre betydelse för skillnaden mellan två individer med liknande/samma gener än du påstår.

  http://www.amazon.com/Blank-Slate-Modern-Denial-Nature/dp/0142003344/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1276716836&sr=1-4

  ”Eller går du emot ditt biologiska arv när du inte agerar ridderligt?”

  Givetvis gör jag det, precis som kvinnor som gifter sig med den rika gubben i strid med deras evolutionära preferens. Vi är både sociala och evolutionära varelser. Skillnaden mellan mig och feminister är att den information de använder som går emot evolutionen kommer från massmedia, från tjejgänget, från samhället. från filmer och TV,

  Den information på basis av vilken JAG går emot evolutionen kommer från vetenskap och PUA-communites samlade tillgångar.

  Jag vågar påstå det faktamässigt smäller högre att ha tillgång till närmare 20.000 personer världen över intresserade av ämnet än det är att läsa Aftonbladet och prata med enbart sina kompisar.

  Det förvånar mig sålunda inte alls feministisk forskning måste ta till nödlösningen postmodernism.

 38. Erik skriver:

  Varför skulle jag för övrigt inte uttrycka mig självsäkert när jag för att citera Paolo Roberto; ”gärna pratar om det här med dig för jag vet jag har rätt”?

  http://www.youtube.com/watch?v=CEZ7uta14nw

 39. Matte Matik skriver:

  Erik, jag hoppas verkligen att du jobbar på den där boken och att den blir färdig någon gång. Jag tror inte världen är mogen för den och jag vet inte om jag kommer att förstå den – men du har redan fått mig att fundera över saker på andra sätt. Det är nästan skamligt att du inte låter dina idéer komma till sin rätt i en mer ordnad form än i kommentarer på bloggar. Även om jag är glad att man får läsa dom i kommentarform.

  Oavsett om folk kommer att hålla med eller inte (säkert blir du sågad vid fotknölarna ett tag men du är väl van redan? :-) men din förmåga till teoribygge kommer att göra det svårt att vifta bort den. Snälla, skriv den där boken! Den behövs!

 40. Matte Matik skriver:

  Förresten har jag gjort en liten kartläggning av genusvetarna. Jag har tittat på listor med personal som jobbar med genusvetenskaplig utbildning och forskning och av 156 personer är 12 män. 92.3% är alltså kvinnor, 7.7% män. Det är väldigt dåligt ställt med den s.k. ”reella jämställdheten” inom genusväldet.

  Nu förespråkar jag inte ”reell jämställdhet” själv, men hur ska vi kunna tro att människorna som gör de, de som ligger bakom idéerna och metoderna för att komma tillrätta med ”ojämställdheten” kan lära oss något – när de så tydligt inte kan applicera detta på sig själva?

  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/06/ojamstallt-i-genus-sverige.html

 41. Andreas skriver:

  ”Vilka är de där “VI” du pratar om? Vi har alla bevis i världen för dessa saker. Såväl från den evolutionära forskningen (en kvinnlig forskare här också)”
  ”Vi” var bara en allmän benämning på ”mänskligheten”. Det finns inga bevis det finns hypoteser och spekulation och extrapolering och artöverföring.
  Boken du länkar till har jag inte läst. Hitta endast en vettig rescension som jag tänkt skumma.

  ”Verkligen inte! Evolutionspsykologin är mycket vetenskaplig – däremot är det svårt att hitta en enda person som kritiserar den som inte har en uttalat politisk agenda som exempelvi Stephen J Gould (marxist) eller den genusvetenskapliga husguden som vill inbilla oss det finns fem stycken kön.. ”
  Nja den är inte särskilt vetenskaplig (i sin helhet, bitvis kanske). För mycket tyckanden är mitt intryck.
  http://www.kenanmalik.com/essays/fallacy.html

  ”Givetvis gör jag det, precis som kvinnor som gifter sig med den rika gubben i strid med deras evolutionära preferens. Vi är både sociala och evolutionära varelser. ”
  Evolutionära preferens? Du uttalar dig för kategoriskt. Jag gissar att smaken är tämligen normalfördelad. Och i vilket avseende skulle teorin om att kvinnor föredrar v-formad manskropp för de vill ha bra jägare spela roll för den kontinuerliga reproduktionen i dagens värld. Att extrapolera utifrån ett fantasilandskap som är vår syn av stenåldern (sic) är vanskligt. Ungefär som stenålderskosten.

  ”Kapitlet om beteendegenetik i denna bok beskriver hur forskning bevisat det där är felaktigt. … ”
  Ish inte Blank Slate. Finns inga biologiska skäl att kategoriskt skydda alla kvinnor. Ridderlighet är ett ”modernt” påfund. Massa tyckande och extrapoleringar igen. Vissa delar bra andra kassa. Ungf vad jag tycker på länken nedan.
  http://www.kenanmalik.com/essays/pinker_gray.html

  ”Den information på basis av vilken JAG går emot evolutionen kommer från vetenskap och PUA-communites samlade tillgångar. ”
  K. Kan inte säga ifall jag går emot evolutionen eller inte. Går liksom inte att undkomma den när du är den, men det är ju mer processen.

  Blev lite mycket kenan men han skriver bra och hans kritik är sund.
  http://www.kenanmalik.com/essays/human_nature_books.html
  http://www.kenanmalik.com/papers/human.html

 42. Erik skriver:

  Andreas:

  “Vi” var bara en allmän benämning på “mänskligheten”. Det finns inga bevis det finns hypoteser och spekulation och extrapolering och artöverföring.”

  Mänskligheten beter sig generellt i strid med de teorier som dominerar sociologin. Något som varit känt sedan länge. Det nya är att även socialpsykologin får sig en känga i forskningen ”accuracy of stereotypes” som Pinker korrekt citerar medan andra är så rädda för rasism att de helst låtsas Dr Yueh-Ting Lees bok från 95 inte finns.
  http://aktivarum.wordpress.com/2010/06/06/kriget-mot-stereotyper-i-klassrummet/

  Menar du att kvantitativa studier som bedömer hur män och kvinnor svara r och agerar är artöverföring? Arten ifråga som studeras är människan i olika stadier av utveckling. Vilka är de andra arterna du menar?

  ”Boken du länkar till har jag inte läst. Hitta endast en vettig rescension som jag tänkt skumma.”

  Jag läser den i detta nu. David Buss är en gigant inom forskningen. Cyndi Meston är en ny bekantskap för mig men har en diger bakgrund på ämnet.

  ”Nja den är inte särskilt vetenskaplig (i sin helhet, bitvis kanske). För mycket tyckanden är mitt intryck.”
  http://www.kenanmalik.com/essays/fallacy.html

  Lite specificering hade suttit fint. Ganska långa texter på bloggen. En essä har dessutom starka inslag av personliga åsikter.

  ”Evolutionära preferens? Du uttalar dig för kategoriskt. Jag gissar att smaken är tämligen normalfördelad. Och i vilket avseende skulle teorin om att kvinnor föredrar v-formad manskropp för de vill ha bra jägare spela roll för den kontinuerliga reproduktionen i dagens värld.”

  Evolutionen skapar känslor som inte tar hänsyn till dagens värld.

  ”Att extrapolera utifrån ett fantasilandskap som är vår syn av stenåldern (sic) är vanskligt. Ungefär som stenålderskosten.”

  Vår syn på stenåldern är inte ett fantasilandskap . Tvärtom så har Pinker omfattande källor på området. Inte minst McNeelys forskning på primitiv krigföring och Jared Diamonds forskning på hur samhällen uppkom alls.

  ”Ish inte Blank Slate. Finns inga biologiska skäl att kategoriskt skydda alla kvinnor.”

  Inte idag, men förr i tiden fanns ett uppenbart skäl och våra känslor befinner sig än idag på den nivån.

  ”Ridderlighet är ett “modernt” påfund.”

  Ridderlighet är ett ständigt återkommande tema i människans utveckling. Ridderlighet har heller ingen geografisk begränsning.

  ”Massa tyckande och extrapoleringar igen. Vissa delar bra andra kassa. Ungf vad jag tycker på länken nedan.”
  http://www.kenanmalik.com/essays/pinker_gray.html

  Ju mer jag läser essän ju mer undrar jag om han läst Pinkers bok alls för i stort sett alla frågor han ställer är besvarade. Jag påpekar de delar jag invänder mot.

  ”But this separation of nature and values raises new problems. Human values, presumably, do not float down from the sky, but emerge out of human thought and behaviour. How then do they originate”

  Det här är ett falskt problem. Frågan är inte hur värderingar uppstår. Poängen är – som Thomas Sowell påpekar och Pinker refererar. Att olika personer har olika värderingar och hur väljer vi vilken persons värdering som dominerar? Inte med evolution. Vi vet inte vilka åsikter barnen har förrän de växt upp. Därav anledningen vi övergav systemet med ärvd makt. Efter några idiotkungar så insåg vi att makt måste förtjänas.

  ”What is lacking in such arguments, de Waal points out, ‘is an indication of how we can possibly negate our genes’.”

  Detta är helt fel, som Pinker påpekar, medan Roussau menade samhället gär människan våldsam så visar empiri att människan ÄR våldsam men blir mindre våldsam (generna negeras) av vettiga samhällen.

  ”Why, for instance, have we come to believe that slavery is wrong and the idea of equal worth good?”

  Come to believe? Vi hade den åsikten från början precis som Pinker säger men vi hade inte så mycket val på ämnet på den tiden.

  ”Only in the past two hundred years have we begun to view the practice with revulsion. Why? Partly because of the political ideas generated by the Enlightenment, partly because of the changing economic needs of capitalism, and partly because of the social struggles of the enslaved and the oppressed.”

  Det här är inga förklaringar! Varifrån kom de politiska ideerna? Varifrån kom de ändrade ekonomiska behoven? Malik har vänt upp och ner på orsak-verkan. Han hävdar att saker människor skapat skapade människor men svarar inte på varför människorna skapade de sakerna alls.

  ”Another way of putting this is that human nature is not simply natural.”

  Nonsens! Mänskliga naturen är naturlig på det sätt vi menar när vi pratar om naturen. Vi menar inte plötsligt att naturen är opåverkad av någonting annat när vi pratar om naturen i andra fall.

  ”What dogs, bats or sharks typically do as a species, they do because of natural selection. But this is not true of humans.”

  Det är inte sant om allting människor gör. Det betyder inte det inte är sant alls.

  ”The human essence – what we consider to be the common properties of our humanity – is shaped as much by our history as by our biology.”

  Människan skapas av vår historia? Isåfall vem skapar historia?

  ”But we are also conscious beings with purpose and agency, and hence able to design ways of breaking the constraints of biological and physical laws.”

  Kan vi bryta alla begränsningar? Svar nej, slutsatsen av Alan Sokals social text-bluff blev istället att de som hävdar sådant skriver så vagt att inte ens de själva ser skillnaden mellan deras ideer och rent nonsens skrivet random för att likna deras ideer i ”the postmodernist generator”

  Det allra sämsta jag hittat är dock i detta exempel

  ”Yet the logic of Pinker’s argument about human nature takes him in the same political direction as Gray” ”But, he acknowledges, ‘the new sciences of human nature really do resonate with assumptions that historically were closer to the right than to the left’.”

  Kenan pratade inte om att Gray var höger, han pratade om att Gray var misantropisk. Att vara höger och att vara misantrop är inte samma sak och vänstern kan med rätta sägas ha lika många misantroper som högern.

  Avslutningen är Kenans försök att förstå Sowell, men Kenan fattar inte alls för medan Sowell lyckas presentera både tragisk och utopisk vision så ser Kenan världen som helt förlorad utan det utopiska.

  Det visar han inte bara missar viktiga punkter hos PInker, det visar han inte ens är i närheten av att förstå Thomas Sowell.

  ”K. Kan inte säga ifall jag går emot evolutionen eller inte. Går liksom inte att undkomma den när du är den, men det är ju mer processen.”

  Du kan alltid undkomma evolutionen. Evolutionen kan tvinga dig att göra ingenting. Du kan bli tänd på en kvinna, evolutionen tvingar dig inte för den delen att ragga på henne. Den får dig att vilja det men som mina inlägg visar. Det som i grunden styr OM du gör det är dina möjligheter.

  Rockstjärnor exempelvis, de har större möjligheter och gissa vad? De följer evolutionen oftare också.

  ”Blev lite mycket kenan men han skriver bra och hans kritik är sund.”

  Du får nog förklara vad du menar är bra med Kenan, hans bedömning av Pinker verkar full av hål och Sowell, har han inte fattat alls.

  Men det är bara rescensionen av ”The blank slate” som jag hunnit igenom. Han kanske skriver bättre i den andra essän.

 43. Lövet skriver:

  @Erik:

  ”….“Eller går du emot ditt biologiska arv när du inte agerar ridderligt?”

  Givetvis gör jag det, precis som kvinnor som gifter sig med den rika gubben i strid med deras evolutionära preferens….”

  …egentligen går inte ”rika gubben” på något sätt emot kvinnans evolutionära preferens. Snarare tvärtom – hon säkrar bara överlevnaden hos sin avkomma genom att gifta sig rikt. Avkomman kan hon sedan skaffa på annat håll.

  Det engelska uttrycket ”Mama’s baby, Daddy’s maybe” är ju välbekant.

  …vilket leder oss till frågan om obligatoriska DNA-test vid födseln…

 44. Jack skriver:

  Andreas,
  ”Själv har jag skrivit insändare, pluggat genusvetenskap och kritiserat utbildningen och lärarna, när möjlighet finns så ventilerar jag mina åsikter i dessa frågor. Aldrig blivit kallad manssvin eller liknande. Sköter du dig och inte raljerar och beter dig misogynt så är det inga problem som i alla andra sammanhang (förutom invandringspolitik)”

  Definition av att sköta sig är helt kontextberoende i ditt påstående, får man inga problem har man skött sig. Men får man problem har man misskött sig. Det är att underkasta sig och ta på sig skuld från vilka strömningar som helst. Judar misskötte sig mot nazister osv eftersom judar fick problem. Män gentemot feminister. Nej, jag anser man både kan sköta sig och få problem som en följd utav det.

  Därefter kan man diskutera om det är effektivt att få problem eller om det är bättre att smeka feminister och nazister medhårs och vara mer försiktig. I den bemärkelsen kan ”att sköta sig” diskuteras på nytt, vad är optimalt effektivt.

  Att bete sig misogynt som du nämner är för övrigt också en fråga som kan debatteras i olika perspektiv. Ex kunde den som var antinazist framställas som antigermansk under nazityskland. Den som är antifeminist kan framställas som misogyn i feministsverige. Är det funktionellt att få den stämpeln? Är det värt risken? vem vet. Bör kvinnor ha skydd mot skuld och veto i att bestämma vem som felar? Ditt inlägg gör så gällande. Är det ok att ta avstånd från kvinnor som beter sig feministiskt, är det ok att ta avstånd från kvinnor som kapitaliserar på den feministiska miljön, kanske helt utan att förstå det själva? Eller är detta misogynt? Eller bara misofeministiskt? De själva kan naturligvis uppleva det misogynt pga att de saknar insikter eller intressen. Åsnor i skinande rustning lika så. Olika intressen kommer namnge det olika.

  Jag invänder mot ditt inlägg eftersom jag har pluggat genusvetenskap och fick väldigt motstånd. Naturligvis skötte jag mig inte enligt överheten, dock i många andra perspektiv. Jag skulle säga att det är överheten som inte sköter sig. Jag skulle säga att de som är tysta som missköter sig.

  En intressant situation var när jag efter att läraren berättat om att kvinnor inte hade rösträtt själv berättade att kvinnor hade allmän rösträtt före män. Det gick en chockvåg genom klassen och högljudda nej och motsvarande slungades åt mitt håll. Jag började förklara hur ”allmän” inte betydde allmän men det fanns inget intresse för att lära sig något. Utan avbröts med nej:n under tiden jag pratade. De ”visste” redan hur det var, och läraren hade ju just berättat. Sverige fungerade säkert bra för dem också som kvinnor och emaskulerade män. Innan invändningen tystades ned och jag ändå sa jag skulle återkomma i detta med referenser hade jag iaf nämnt kravet på fullbordad värnpliktsutbildning för män. Tiondelen efter jag nämnt detta skrek en av tjejerna i klassen att kvinnor på den tiden dog varje gång de födde barn. Jag frågade var det verkligen varje gång? -Varannan! blev svaret. Och jag förstod att det inte gick att resonera med varifrån sådana påståenden kom.

  Även om jag fick väldigt motstånd och inte kom någonstans i stunden är jag säker på att det gjorde intryck med tid iaf att överhuvudtaget någon stod upp för män och sanningen. Det går säkert att vara smidigare med detta dock, men något misskötande jag inte se det som.

 45. Erik skriver:

  Lövet

  ”…egentligen går inte “rika gubben” på något sätt emot kvinnans evolutionära preferens.”

  Jovisst, däremot har kvinnor en social styrning också som säger åt dem att inte vara slavar under evolutionen utan tänka praktiskt också.

  ”Snarare tvärtom – hon säkrar bara överlevnaden hos sin avkomma genom att gifta sig rikt. Avkomman kan hon sedan skaffa på annat håll.”

  Gifta sig rikt lär hon sig från samhället. Vem hon skall skaffa barn med styrs av evolutionen via känslor.

  ”Det engelska uttrycket “Mama’s baby, Daddy’s maybe” är ju välbekant.”

  Javisst

  ”…vilket leder oss till frågan om obligatoriska DNA-test vid födseln…”

  Frågan? Det är ju en självklarhet vi skall ha sådana. Barn har rätt till sin riktiga pappa och det används redan DNA-test för att bedöma vem som är barnets pappa då blir det liksom per automatik personer som inte är barnets pappa också.

 46. Andreas skriver:

  Erik hur tycker du vi ska engagera män i mansfrågan?

  OTROLIGT OT:
  ”Mänskligheten beter sig generellt i strid med de teorier som dominerar sociologin.”
  K. Har inget med min användning av ”vi” att göra. Har ingen aning om vad som dominerar sociologin.
  ”Menar du att kvantitativa studier som bedömer hur män och kvinnor svara r och agerar är artöverföring?”
  Nej det har jag inte skrivit. Att överföra resultat/slutsatser från en art till en annan är artöverföring.

  ”Arten ifråga som studeras är människan i olika stadier av utveckling. Vilka är de andra arterna du menar?”
  Schimpanser, hajar, flugor m.fl. Flugstudier ligger till grund för våldtäktsförklaringar m.m.

  ”Lite specificering hade suttit fint. Ganska långa texter på bloggen. En essä har dessutom starka inslag av personliga åsikter.”
  Specificering? Från en som länkar till böcker på Amazon? Sen är det en recension snarare.
  Pinkers tolkningar är personliga åsikter med. Som en kritiker skrev, hans slutsatser stämmer med de politiska tankar som kännetecknade Clinton-eran. Det mesta är personliga åsikter eller gruppåsikter när det gäller att teoretisera utifrån studier och förklara.

  ”Evolutionen skapar känslor som inte tar hänsyn till dagens värld. ”
  Problemet är att vi inte vet vilken värld vi var i från början heller. Förmodligen jagade vi inte (i ”början) på det sättet som verkar ligga till grund för den där jägar tolkningen. Vi stressade förmodligen ihjäl djuren då vi är effektivare snabbjoggare än fyrbenta savanndjur. De galopperade och ramla ihop av utmattning. V-kroppar, testoronstinna alfa-hannar osv har inte så mycket med långdistanslöpning att göra.

  ”Vår syn på stenåldern är inte ett fantasilandskap . Tvärtom så har Pinker omfattande källor på området.”
  Vi spekulerar utifrån fragmentarisk kunskap. Som skillnaden mellan kustlevande, djungelfolk och savannfolk. När vi verkar härstamma från kustfolk men tydligen är bra långdistanslöpare. Vilket skapar underliga förklaringsmodeller.

  ”Inte minst McNeelys forskning på primitiv krigföring och Jared Diamonds forskning på hur samhällen uppkom alls.”
  Är det inte tvärtom? Och det mesta är även här spekulation. Vi har ingen aning om vi för 200000 år sedan bedrev krig, anledningen till att de första bosättningarna uppkom och växte osv. Det är bara spekulation och mer eller mindre kvalificerade gissningar.

  ”Inte idag, men förr i tiden fanns ett uppenbart skäl och våra känslor befinner sig än idag på den nivån.”
  Nja inte håller jag inte med om. Att skydda kvinnorna är inte mer nödvändigt än att skydda andra män om man ser till gruppens överlevnad. Eller är fortplantningen viktigare än att ungarna överlever?

  ”Detta är helt fel, som Pinker påpekar, medan Roussau menade samhället gör människan våldsam så visar empiri att människan ÄR våldsam men blir mindre våldsam (generna negeras) av vettiga samhällen.”
  Människor har våldstenderser, den är inte våldsam sen gällde knappast citatet endast ett av vissa människors beteende. Är boxning och mord samma typ av våld och har samma ursprung osv? Och synen på våldet är en värderingsfråga såsom den du längre ner ansåg inte vara av vikt att besvara. Vissa samhällen har varit otroligt våldsamma andra inte. Vissa människor är väldigt våldsamma andra inte. Men våldet är en inte det som kritikerna endast angriper. Invändningen är övergripande och innefattar hela EP. Du plockar bitar här och där. Exempelvis att du tidigare hävdade att integrationsdebatten inte hade med biologi att göra och att det inom EP finns teorier om just främlingsfientlighet, rasism osv vilket du tydligen skippar.

  ”Ridderlighet är ett ständigt återkommande tema i människans utveckling. Ridderlighet har heller ingen geografisk begränsning.”
  Säger fortfarande ingenting om att det har en biologisk bakgrund och inte en social/kulturell. Dessutom omfattar ridderlighet väldigt mycket mer än skydda jungfruar så det är ett dåligt begrepp att använda sig av är dessutom kulturellt beroende.

  ”Det här är ett falskt problem. Frågan är inte hur värderingar uppstår.”
  Hur värderingar uppstår är frågan, det som styr vår utveckling. Vilka vi behåller och vilka vi förkastar.

  ”Poängen är – som Thomas Sowell påpekar och Pinker refererar. Att olika personer har olika värderingar och hur väljer vi vilken persons värdering som dominerar? Inte med evolution.”
  Inget av detta har med invändningen Malik gör att göra.

  ”Vi vet inte vilka åsikter barnen har förrän de växt upp. Därav anledningen vi övergav systemet med ärvd makt. Efter några idiotkungar så insåg vi att makt måste förtjänas.”
  Ärvd makt? Det har varit väldigt poppis de senaste 5000 åren i civiliserade samhällen. Hur makthierarkin var från början vet vi inte och kan ha ändrats. Shamaner(präster, astrologer m.fl.) verkar ha haft stor makt och deras idioti tror ju moderna människor på fortfarande.

  ”Come to believe? Vi hade den åsikten från början precis som Pinker säger men vi hade inte så mycket val på ämnet på den tiden.”
  Vilken tid syftar du på? 200000 år sedan? De första bosättningarna? Trälar? Afrikanska slavar (fanns i Afrika innan den vita mannen kom)? Statare? Vi använder mer eller mindre slavar fortfarande. Ipods tillverkas av folk som kan liknas vid trälar. Vi tycker det är ”fel” men inte så ”fel” att vi inte vill använda det.

  ”Det här är inga förklaringar! Varifrån kom de politiska ideerna? Varifrån kom de ändrade ekonomiska behoven? Malik har vänt upp och ner på orsak-verkan. Han hävdar att saker människor skapat skapade människor men svarar inte på varför människorna skapade de sakerna alls.”
  Han skriver inte att det är det heller: ”To understand human values such as the belief in equal worth we need to explore not so much human psychology as human history, society and politics. ”

  ”Nonsens! Mänskliga naturen är naturlig på det sätt vi menar när vi pratar om naturen. Vi menar inte plötsligt att naturen är opåverkad av någonting annat när vi pratar om naturen i andra fall.”
  Tror inte han menar att människan inte är påverkad av naturen. Han pratar om det vi kallar den ”mänskliga naturen”, de allmänmänskliga drag som EP letar efter, definierar och försöker förklara.

  ”Människan skapas av vår historia? Isåfall vem skapar historia? ”
  Han skriver mänsklighet. Vår ”mänskliga natur”. ”Vi” skapar ”oss” själva. Ungefär som ett konstverk av Lars Vilks. Processen är konstverket. Inte en enskild händelse leder fram till något. Vi interagerar, vi lär ut, fantiserar, skaffar barn med betan fast vi egentligen inte ”borde” osv, gör abort av flickfoster osv.

  [...]

  ”Du kan alltid undkomma evolutionen. Evolutionen kan tvinga dig att göra ingenting. Du kan bli tänd på en kvinna, evolutionen tvingar dig inte för den delen att ragga på henne. Den får dig att vilja det men som mina inlägg visar. Det som i grunden styr OM du gör det är dina möjligheter.”
  Evolutionen är bara ett koncept, ett namn på en mänskligt definierad process. Du kan varken delta i den eller undkomma den.

  ”Rockstjärnor exempelvis, de har större möjligheter och gissa vad? De följer evolutionen oftare också.”
  Humbug. Går inte att dra sådana slutsatser.

 47. Erik skriver:

  Andreas:

  ”Erik hur tycker du vi ska engagera män i mansfrågan?”

  Med samma principer som PUA men utan den acceptans och önskan att göra kommersiell vinst som finns inom vissa aspekter av PUA. Jag har dock fördelen att få mina utlåtanden från en privat tracker där tusentals personer lämnar sina egna kommentarer om vad som visat sig funka. Alla har inte den fördelen. Många har bara läst ”The Game”

  ”K. Har inget med min användning av ”vi” att göra. Har ingen aning om vad som dominerar sociologin.”

  Sociologin domineras av tron på social engineering, som kan delas upp i dess marginella modell (Mincemeat social engineering) och dess totalitära (Utopian social engineering) USE är basis för all genusvetenskap jag någonsin sett.

  ”Nej det har jag inte skrivit. Att överföra resultat/slutsatser från en art till en annan är artöverföring.”

  Men mänskliga sexualstudier utförs ju på människor. Man frågar män och kvinnor vad de föredrar.

  ”Schimpanser, hajar, flugor m.fl. Flugstudier ligger till grund för våldtäktsförklaringar m.m.”

  Nej, studier av sådana ligger till grunden för teser (gissningar, ideer). Man måste sedan bekräfta teserna genom studier på människor. I brist på vettiga sådana så förespråkar jag kvantifiering av PUA, de finns säkert etthundratusen exempel online redan idag och från alla upptänkliga länder.

  ”Specificering? Från en som länkar till böcker på Amazon?”

  Länkarna är bara service, vilka åsikter som finns framkommer i de texter jag skriver.

  ”Pinkers tolkningar är personliga åsikter med.”

  Nej, pinker sysslar med vetenskap (vetenskap och åsikter inte samma sak). Precis som ett otal av hans källor. Han behärskar även konsten att uppskatta debatter mellan personer som gör andra tolkningar inom vetenskapen vilket bevisas av debatten Pinker vs Spelke på Edge.

  ”Som en kritiker skrev, hans slutsatser stämmer med de politiska tankar som kännetecknade Clinton-eran.”

  Det är vetenskapligt fullkomligt irrelevant. Det relevanta är om hans slutsatser stämmer med hans data (som exemplet Eva Lundgren demonstrerar saknas helt hos sociologiprofessorer), inte om de stämmer med Clinton-eran.

  ”Det mesta är personliga åsikter eller gruppåsikter när det gäller att teoretisera utifrån studier och förklara.”

  Också irrelevant för vetenskapen ifråga. Det relevanta är om hans data stödjer slutsatsen. Annars är det dålig vetenskap. Som han säger när han Citerar Diane Halpern (tidigare ordförande APA)

  ””At the time I started writing this book it seemed clear to me that any between sex differences in thinking abilities were due to socialization practices, artifacts, and mistakes in the research. After reviewing a pile of journal articles that stood several feet high, and numerous books and book chapters that dwarfed the stack of journal articles, I changed my mind. The literature on sex differences in cognitive abilities is filled with inconsistent findings, contradictory theories, and emotional claims that are unsupported by the research. Yet despite all the noise in the data, clear and consistent messages could be heard. There are real and in some cases sizable sex differences with respect to some cognitive abilities.”"

  Hur väl slutsatsen stämmer på något helt annat som radikaler vill klaga på är helt oviktigt. Det viktiga är kopplingen mellan data/observationer, metoden som används och slutsatsen. Hypotetisk-deduktiv metod helt enkelt.

  ”Problemet är att vi inte vet vilken värld vi var i från början heller.”

  Vi vet definitivt i vilken värld vi var från början efter de regler vi öht ”vet” någonting I världen av hus, flygplan och glödlampor har vetenskapens syn på ”vetande” funkat bättre än allt annat. Att hävda vi inget kan veta är att betrakta som ett försök att sätta kravet perfektion på vetenskap – dvs försöka jämställa något enormt mycket sämre med något mycket bättre med argumentet/ursäkten inget av dem är perfekt.

  Rent filosofiskt vet vi ingenting – men rent praktiskt vet vi bevisligen vissa saker mycket bättre än andra.

  ”Förmodligen jagade vi inte (i ”början) på det sättet som verkar ligga till grund för den där jägar tolkningen.”

  Grunden för jägartolkningen är bevisen som finns. Det finns ingen bättre tolkning och ”vi vet inte” är ett svar helt utan vetenskaplig validitet.

  ”Vi stressade förmodligen ihjäl djuren då vi är effektivare snabbjoggare än fyrbenta savanndjur.”

  Vi hade en mängd olika metoder, en enda metod gav inte tillräckligt med mat. Särskilt inte här i norden. I största allmänhet så funkade inte jagar/samlar samhället alls med resultatet vi uppfann jordbruket (Jared Diamond)

  ”De galopperade och ramla ihop av utmattning. V-kroppar, testoronstinna alfa-hannar osv har inte så mycket med långdistanslöpning att göra.”

  Vissa kanske gjorde dem, andra gjorde nåt annat men oavsett vilket alternativ man väljer visade sig jordbrukssamhällen för några tusen år sedan vara överlägsna (och dessutom nödvändiga) de första skapades i mellanöstern pga exploatering så övergavs de och de nya storkulturerna var asien, europa och nordafrika.

  ”Vi spekulerar utifrån fragmentarisk kunskap.”

  Ja det är så man kan säga vetenskap funkar. Vi spekulerade fram rymdraketer, datorer och laserstrålar så nog kan man säga att får fragmentariska kunskap funkar bra mycket bättre än att gå runt och säga ”vi kan inget veta, allt är kaos”

  ”Som skillnaden mellan kustlevande, djungelfolk och savannfolk. När vi verkar härstamma från kustfolk men tydligen är bra långdistanslöpare. Vilket skapar underliga förklaringsmodeller.”

  Gör det?

  ”Är det inte tvärtom? Och det mesta är även här spekulation.”

  Det där är inte kritik mot Pinker, det där är kritik mot vetenskapen i allmänhet som radikala teorin roar sig med. Radikal teori som fält sågade jag helt när jag höra deras egna beskrivningar av sig själva.

  ”Vi har ingen aning om vi för 200000 år sedan bedrev krig, anledningen till att de första bosättningarna uppkom och växte osv. Det är bara spekulation och mer eller mindre kvalificerade gissningar.”

  För 200.000 år sedan fanns inte det som vi idag kallar människa. Det som fanns då skulle vara som för oss att jämföra ett helt annat djur. Dagens människa uppkom de senaste 10.000-20.000 åren och anses allmänt bero på framtvingade ändringar i beteenden (framtvingade av någon sorts kraftiga svängningar i klimatet) Jared Diamond klockade typiska jagar/samlar samhällen för 14.000 år sedan i sin forskning om jämlikhet.

  När ingen hade ingenting så fanns inte materiella orättvisor säger Diamond. Sålunda fanns heller inte den psykologiska anpassningen för dem.

  ”Nja inte håller jag inte med om. Att skydda kvinnorna är inte mer nödvändigt än att skydda andra män om man ser till gruppens överlevnad.”

  Givetvis är det det, kvinnorna ammar barnen, vilket bevisligen det inte är meningen män skall göra annat än i nödfall.

  ”Eller är fortplantningen viktigare än att ungarna överlever?”

  Det är inte ungarna som skyddar kvinnorna! Det är stammens män som gör det.

  ”Människor har våldstenderser, den är inte våldsam sen gällde knappast citatet endast ett av vissa människors beteende. Är boxning och mord samma typ av våld och har samma ursprung osv?”

  Våldstendensen i detta fall var primitiv krigföring. Boxning är ju liksom de flesta andra idrotter en modern anpassning till ett samhälle som saknar krig. Ett faktum som klockas perfekt av skaparna av filmen Rocky IV

  ”Och synen på våldet är en värderingsfråga såsom den du längre ner ansåg inte vara av vikt att besvara.”

  Vilken fråga?

  ”Vissa samhällen har varit otroligt våldsamma andra inte.”

  Efter de premisser som Warren Farrell räknat upp så är samhällen inte våldsamma. Dvs samhällen är våldsamma när de behöver vara det. Alla samhällen har inte samma behov av att vara våldsamma.

  ”Vissa människor är väldigt våldsamma andra inte. Men våldet är en inte det som kritikerna endast angriper. Invändningen är övergripande och innefattar hela EP.”

  Just det som är felet. Man kan inte göra övergripande invändningar och hävda de är mer än summan av belägg. Det finns inget annat än belägg i vetenskap.

  ”Du plockar bitar här och där. Exempelvis att du tidigare hävdade att integrationsdebatten inte hade med biologi att göra och att det inom EP finns teorier om just främlingsfientlighet, rasism osv vilket du tydligen skippar.”

  Givetvis skippar jag debatten om integration och rasism. Den är ju livsfarlig och full av idioter som inte ens kan komma överens om att slöjor är politiska redskap – inte religiösa.

  ”Säger fortfarande ingenting om att det har en biologisk bakgrund och inte en social/kulturell.”

  Vad menar du? Om samma sak finns på flera olika platser utan kontakt med varandra är det en stark indikation på just biologi.

  ”Dessutom omfattar ridderlighet väldigt mycket mer än skydda jungfruar så det är ett dåligt begrepp att använda sig av är dessutom kulturellt beroende.”

  Ridderlighet är inte att skydda jungfrur, ridderlighet är det biologiska ”varför” det är så lätt att få män att skydda jungfrur. En viktig skillnad.

  ”Hur värderingar uppstår är frågan, det som styr vår utveckling. Vilka vi behåller och vilka vi förkastar.”

  Vi förkastar inte värderingar, vi förkastar PERSONER, värderingen får du på köpet när du väljer en person över en annan.

  ”Ärvd makt? Det har varit väldigt poppis de senaste 5000 åren i civiliserade samhällen.”

  Javisst, och är det inte längre. Vi kan alltså lära oss av våra misstag.

  ”Hur makthierarkin var från början vet vi inte och kan ha ändrats. Shamaner(präster, astrologer m.fl.) verkar ha haft stor makt och deras idioti tror ju moderna människor på fortfarande.”

  Nej, medeltida människor tror på dem, moderna gör det inte. Vetenskapligt tänkande människor vet astrologi enbart är underhållning.

  ”Vilken tid syftar du på? 200000 år sedan? De första bosättningarna?”

  De första människorna i den betydelse vi sätter i ordet ”Människa”

  ”Trälar? Afrikanska slavar (fanns i Afrika innan den vita mannen kom)?”

  Hade de något val på den tiden? Avancerade samhällen som Romarriket var knappast ens möjliga utan slaveriets guldålder. Vi behövde slaveriet för att bli avancerade nog att kunna avskaffa det.

  ”Statare? Vi använder mer eller mindre slavar fortfarande. Ipods tillverkas av folk som kan liknas vid trälar. Vi tycker det är “fel” men inte så “fel” att vi inte vill använda det.”

  Slavar och trälar/statare är inte samma sak. Trälar/statare är fattiga arbetare. Slavar är ägodelar – saker!

  ”Han skriver inte att det är det heller: ”To understand human values such as the belief in equal worth we need to explore not so much human psychology as human history, society and politics. ”

  Ja men där har han fel, historia och politik berättar när det skedde och hur, men kan inte på något sätt förklara varför.

  ”Tror inte han menar att människan inte är påverkad av naturen. Han pratar om det vi kallar den ”mänskliga naturen”, de allmänmänskliga drag som EP letar efter, definierar och försöker förklara.”

  Där gör han samma fel som kreationisterna gör, han kräver perfektion. Vetenskapen har aldrig i något fält krävt perfektion, vad som krävts är konsekvens inom kumulativt kunnande.

  ”Han skriver mänsklighet. Vår ”mänskliga natur”. ”Vi” skapar ”oss” själva.”

  Vi kan inte skapa historia som skapar oss, något måste komma före då tiden inte sker samtidigt och det enda som fysiskt KAN komma före är såklart mänskliga naturen och dess anpassning till vad som krävs för överlevnad. Allt vad vi kallar historia, samhälle, kultur etc är underordnat dessa två saker.

  ”Ungefär som ett konstverk av Lars Vilks. Processen är konstverket. Inte en enskild händelse leder fram till något. Vi interagerar, vi lär ut, fantiserar, skaffar barn med betan fast vi egentligen inte ”borde” osv, gör abort av flickfoster osv.”

  Lars Vilks konstverk är tecken på samma sak. Någonting måste komma före och visa vägen. Sociologin bygger på härmning men hur gjorde den första människan som inte hade nån att härma? Tittade på djuren som kinesiska kungfu-munkar?

  ”Evolutionen är bara ett koncept, ett namn på en mänskligt definierad process. Du kan varken delta i den eller undkomma den.”

  Jag fattar inte ens poängen med sådana där svar. Det säger ingenting om någonting att säga evolutionen är ett koncept. Den styr fortfarande dig att vilja göra saker som du – i samband med samhället – beslutar göra eller inte göra.

  ”Humbug. Går inte att dra sådana slutsatser.”

  Vad menar du med det påståendet? Såklart man kan dra sådana slutsatser. Vetenskapen gör det hela tiden. Inte bara EP-fältet utan alla fält. Och inget annat fält bemöts av de här argumenten, inget annat fält bemöts med skrikande utanför klassrummet, inget annat fält bemöts genom att man häller vatten på professorer och framför allt är det mycket få andra fält som bemöts med att folk skriker ”nazist”

  Egentligen är det så vi borde bemöta genusfolk, men tyvärr är det så med politiserat trams att det nästan bara är extremvänsterfolk som tycker huliganbeteende är ok debattmetod.

  Det finns helt enkelt en djupt inrotad psykologisk mekanism som säger ”we are always the good guys and anything we do are for the good”

  En av våra föreläsare sade det rätt ut, alla politiskt korrekta värderingar anses vara extremvänsterns värderingar.

 48. Andreas skriver:

  Erik:
  ”Med samma principer som PUA men utan den acceptans och önskan att göra kommersiell vinst som finns inom vissa aspekter av PUA. Jag har dock fördelen att få mina utlåtanden från en privat tracker där tusentals personer lämnar sina egna kommentarer om vad som visat sig funka. Alla har inte den fördelen. Många har bara läst “The Game””

  Eh? Detta är inget konkret svar på frågan. Hur ska vi få män att engagera sig i mansfrågor?

  Sista svaret från min sida angånde EP osv diskuterar gärna hur vi kan få män engagerade:
  ”Men mänskliga sexualstudier utförs ju på människor. Man frågar män och kvinnor vad de föredrar.”
  Ja klart att mänskliga sexual studier utförs på människor. Problemet är när man använder studier på andra arter som grund för utlåtande om människor.

  ”Nej, studier av sådana ligger till grunden för teser (gissningar, ideer). Man måste sedan bekräfta teserna genom studier på människor.”
  Nja. Våldtäktstankarna är ju ett typexempel. Allt blir ju spekulation när man inte kan separera biologi och miljö.

  ”Länkarna är bara service, vilka åsikter som finns framkommer i de texter jag skriver.”
  Precis. Åsikter. För att få reda på det egentliga resultatet måste man hitta rätt avsnitt i boken. Kolla källförteckningen och sen kolla studien/studierna som författaren har tolkat.
  Hänvisning till populärvetenskapliga böcker är otroligt trubbigt. Jag hänvisade till någon som diskuterade boken som helhet och problemen med den. Går inte att göra en specificering av det.

  ”Nej, pinker sysslar med vetenskap (vetenskap och åsikter inte samma sak). ”
  Nja det råder delade meningar om det. Forskning är en sak, tolka forskningens resultat något helt annat. De flesta konflikter grundar sig i tolkningen av resultaten.

  ”Det är vetenskapligt fullkomligt irrelevant. Det relevanta är om hans slutsatser stämmer med hans data”
  Han har inga data. Han har tagit resultat av andras studier och tolkat dessa och extrapolerat utifrån detta. Tror knappast han gått igenom rådatan från de olika studierna.

  ”Också irrelevant för vetenskapen ifråga. Det relevanta är om hans data stödjer slutsatsen. Annars är det dålig vetenskap.”
  Om datan stödjer flera slutsatser eller rent av inte är möjlig att dra några slutsatser alls av då interaktion, miljö och organism osv är komplex?
  Är det då bra vetenskap och intellektuellt hederligt att dra på stora växlar om ens högst personliga åsikter?

  ”Vi vet definitivt i vilken värld vi var från början efter de regler vi öht “vet” någonting I världen av hus, flygplan och glödlampor ”
  Nja pleistoscen perioden sträcker sig över 2 miljoner år.

  ”har vetenskapens syn på “vetande” funkat bättre än allt annat.”
  Olika typer av vetenskap som arbetar under helt olika förhållanden. Forskning för att ta fram en ny form av bränsle arbetar andra förutsättningar än att forskning kring hur och varför vi beter oss som vi gör nu baserat på ytterst fragmentarisk kunskap om hur homo sapiens ”föregångare” levde.
  När vi pratar om status, social interaktion så gör vi det utifrån vår nutida situation inte den som var för 2 miljoner till 10 000 år sedan.

  ”Att hävda vi inget kan veta är att betrakta som ett försök att sätta kravet perfektion på vetenskap”
  Nej, det är att sätta resultatet av spekulation i relation med annat.

  ”Rent filosofiskt vet vi ingenting – men rent praktiskt vet vi bevisligen vissa saker mycket bättre än andra.”
  Beror på. Vi gör vissa antaganden och sen för att det låter vettigt anser vi att det är bättre än annat. (iaf i dessa frågor som vi diskuterar nu)

  ”Grunden för jägartolkningen är bevisen som finns. Det finns ingen bättre tolkning och “vi vet inte” är ett svar helt utan vetenskaplig validitet.”
  Finns inga bevis. Pratar om en period för 200000+år sedan.

  ”Vi hade en mängd olika metoder, en enda metod gav inte tillräckligt med mat. Särskilt inte här i norden.”
  Vi har inte levt i norden särskilt länge. Minst 150 000 år levde vi i Afrika.

  ”I största allmänhet så funkade inte jagar/samlar samhället alls med resultatet vi uppfann jordbruket (Jared Diamond)”
  Det funkade väl tills någon kom på nåt annat hans/hennes stam kunde testa. Alla blev inte bönder huxflux. Alla blev inte ens bofasta bönder. Massa varianter finns det.

  ”Vissa kanske gjorde dem, ”
  Vi pratar om ursprunget. Inte av vad som kom därefter. Människan har inte ändrat sig särskilt mycket.
  ”andra gjorde nåt annat men oavsett vilket alternativ man väljer visade sig jordbrukssamhällen för några tusen år sedan vara överlägsna (och dessutom nödvändiga) de första skapades i mellanöstern pga exploatering så övergavs de och de nya storkulturerna var asien, europa och nordafrika.”
  Tolkningar av kvinnors preferenser görs utifrån ett jägar/samlare perspektiv. Aldrig läst någon studier som pratar om förändrade biologiska könspreferenser för att vissa av oss blev bönder.

  ”Ja det är så man kan säga vetenskap funkar. ”
  Nja till viss del ja men mycket är slump.

  ”Vi spekulerade fram rymdraketer, datorer och laserstrålar så nog kan man säga att får fragmentariska kunskap funkar bra mycket bättre än att gå runt och säga “vi kan inget veta, allt är kaos”
  Idén ja men inte genomförandet eller forskningen av det. Det är helt olika forskningsområden du jämför med eller anser du att forskning, möjlighet till falsifiering, tolkning inom materiallära och humanistiska ämnen är likadan?

  ”Gör det?”
  Ja

  ”Det där är inte kritik mot Pinker, det där är kritik mot vetenskapen i allmänhet som radikala teorin roar sig med. Radikal teori som fält sågade jag helt när jag höra deras egna beskrivningar av sig själva.”
  Ingen aning om vad du pratar om. Mitt tvärtom sägande gällde de olika männens respektive område. Kunde inte hitta Diamonds civilisationsforskning och Neelys krigsforskning. Inget av områdena är personernas forskningsområde.

  ”För 200.000 år sedan fanns inte det som vi idag kallar människa.”
  Biologiskt var vi människor, ingen skillnad mellan dem och oss förutom överförd kunskap/erfarenhet till nästa generation.

  ”Det som fanns då skulle vara som för oss att jämföra ett helt annat djur. Dagens människa uppkom de senaste 10.000-20.000 åren och anses allmänt bero på framtvingade ändringar i beteenden (framtvingade av någon sorts kraftiga svängningar i klimatet)”
  Dagens människa är 200 000 år gammal. ”Modernt beteende” uppkom för kanske 50 000år sedan.

  ”Givetvis är det det, kvinnorna ammar barnen, vilket bevisligen det inte är meningen män skall göra annat än i nödfall.”
  Säger fortfarande ingenting om vilket beteende som är viktigast för gruppens överlevnad. Det blir en massa självmotsägelser hela tiden. Altruism, kin selection, ”fuskare” osv.

  ”Det är inte ungarna som skyddar kvinnorna! Det är stammens män som gör det.”
  Ja men varför skulle de skydda kvinnorna? Barnen är det viktiga i sammanhanget. Fast varför skulle män skydda andra mäns ungar när de inte vet ifall det är deras egna osv.
  Osv osv in absurdum. Kolla in kritiken av ”kin selection”, och de studier som säger att morföräldrar bryr sig mer om avkomman än farföräldrarna för att män inte vet ifall de är pappor och liknande dåligt underbyggda teorier.

  ”Våldstendensen i detta fall var primitiv krigföring.”
  Har vi några bevis för att vi bedrev krig för 200 000 år sedan? Jag har inte stött på något. Idag är de flesta tämligen emot krig.

  ”Boxning är ju liksom de flesta andra idrotter en modern anpassning till ett samhälle som saknar krig.”
  Nja det där är spekulation. Många idrotter kommer ju snarare av övningar man gjorde för att förbereda sig för krig. Så det är ju även lite hönan eller ägget över det hela.
  Motion är ett tämligen modernt påfund.

  ”Just det som är felet. Man kan inte göra övergripande invändningar och hävda de är mer än summan av belägg. Det finns inget annat än belägg i vetenskap.”
  Samma sak som du gör mot genusvetenskapen. ;)

  ”Givetvis skippar jag debatten om integration och rasism. Den är ju livsfarlig och full av idioter som inte ens kan komma överens om att slöjor är politiska redskap – inte religiösa.”
  Grejen var ju att du sa att jämställdhetsdebatten hade en biolgisk grund tillskillnad från integrationsdebatten. Trots att EP teorier kan vara med och förklara båda debatterna.

  ”Vad menar du? Om samma sak finns på flera olika platser utan kontakt med varandra är det en stark indikation på just biologi.”
  Nej faktiskt inte. Det kan finnas likheter mellan grupperna. Social struktur som kommer av att grupperna är av en viss storlek, ålderstruktur, mattillgång osv.
  Ytterst svårt att hävda att ett beteende beror på biologi och ett annat på miljö. Sen kommer ju problematiken kring hur mycket som är biologiskt styrt och vilket inte är det och hur interagerar biologin och miljön osv.

  ”Ridderlighet är inte att skydda jungfrur, ridderlighet är det biologiska “varför” det är så lätt att få män att skydda jungfrur. En viktig skillnad.”
  Nej. ridderlighet är ett socialt konstruerat begrepp. Att även använda det i som beskriving av ett påstått biologiskt fenomen är vanskligt och skapar onödiga förvecklingar. Jämför med japanska riddares kodex ;) .
  Ungefär som ”selfish gene”. (en gen är för övrigt inte en replikator vilket tyder på att Dawkins inte hade en aning om vad han pratade om i det sammanhanget iaf. Vet inte hur synen på The Selfish Gene teorin är i EP sammanhang.)

  ”Vi förkastar inte värderingar, vi förkastar PERSONER, värderingen får du på köpet när du väljer en person över en annan.”
  Nja det där ger jag inte mycket för. Isf skulle folk inte bli ateister eller religiösa på eget bevåg, vara emot dödsstraff, bli vegetarianer osv.

  ”Javisst, och är det inte längre. Vi kan alltså lära oss av våra misstag.”
  Var inte det som var poängen. Och vi har fortfarande ärvdmakt i Sverige. Sedan har vi exempelvis filikommiss vilket man kan likna vid ärvd makt.

  ”Nej, medeltida människor tror på dem, moderna gör det inte. Vetenskapligt tänkande människor vet astrologi enbart är underhållning.”
  Vetenskapligt tänkande? Hehe vad är det? Du byter ju fokus hela tiden.

  ”De första människorna i den betydelse vi sätter i ordet “Människa””
  Ja för 200 000 år sedan.

  ”Hade de något val på den tiden? Avancerade samhällen som Romarriket var knappast ens möjliga utan slaveriets guldålder. Vi behövde slaveriet för att bli avancerade nog att kunna avskaffa det.”
  Egyptens pyramider byggdes av experter och inte av slavar för att ta ett exempelt. Norden avskaffade slaveriet(trälsystemet) på 1300 talet och då var vi knappast avancerade osv.

  ”Slavar och trälar/statare är inte samma sak. Trälar/statare är fattiga arbetare. Slavar är ägodelar – saker!”
  Trälar är samma sak som slavar. Statare behandlades som ägodelar. De behandlades som skit och hade väldigt lite värde. Bara för att reglerna var olika betyder inte att praxis var det.

  ”Ja men där har han fel, historia och politik berättar när det skedde och hur, men kan inte på något sätt förklara varför.”
  Nja det råder ju delade meningar där. EP är sämre på att förklara varför minst lika mycket tolkningar, har inte ens skrivna källor där folk säger varför.
  Vill du dra det långt så blir det varför varför varför hela tiden till alltings ”början”. Det enda vettiga svaret på varför: ”Big Bang skedde”, the prime mover hehe.

  ”Där gör han samma fel som kreationisterna gör, han kräver perfektion. Vetenskapen har aldrig i något fält krävt perfektion, vad som krävts är konsekvens inom kumulativt kunnande.”
  Kan jag inte se att han gör.

  ”Vi kan inte skapa historia som skapar oss, något måste komma före då tiden inte sker samtidigt och det enda som fysiskt KAN komma före är såklart mänskliga naturen och dess anpassning till vad som krävs för överlevnad. Allt vad vi kallar historia, samhälle, kultur etc är underordnat dessa två saker.”
  Problemet är att du verkar prata om människor på samma sätt som om vi var chimpanser. Chimpanser utvecklas inte socialt eller kunskapsmässigt.

  ”Lars Vilks konstverk är tecken på samma sak. ”
  Lars Vilks konst är reaktionen på hans rondellhund exempelvis. Både de som blir arga och de som inte blir det ingår i konstverket.

  ”Någonting måste komma före och visa vägen. Sociologin bygger på härmning men hur gjorde den första människan som inte hade nån att härma?”
  Vet du hur vi upptäckte penicilinet exempelvis? Människan är nyfiket, gillar mönster och att snacka. Allt som behövs för att komma hit där vi är nu. En individ som kan snacka är inte mycket att ha.

  ”Jag fattar inte ens poängen med sådana där svar. Det säger ingenting om någonting att säga evolutionen är ett koncept.”
  Det säger en hel del om man vet vad som menas med koncept.

  ”Den styr fortfarande dig att vilja göra saker som du – i samband med samhället – beslutar göra eller inte göra.”
  Evolutionen styr ingenting. Det som ”styr” mig är de förutsättningar arvsmixen från mina föräldrar gett mig samt hur ”min” organism ”interagerar” med omgivningen. Men jag är inte styrd av evolutionen och det är inte ens det som avses när man pratar om evolution.
  Jag är ett resultat av evolution men det är något helt annat.
  (Sen kan man såklart prata om evolution som process men det verkar inte du göra. Evolution är de förändringar i ärftliga drag hos organismen x i interaktion med omgivningen sett över flera generationer.)

  ”Vad menar du med det påståendet? Såklart man kan dra sådana slutsatser.”
  Du kan inte följa evolutionen osv. ”Evolution made me do it”

  ”Vetenskapen gör det hela tiden. Inte bara EP-fältet utan alla fält.”
  Nej du gör det. Stor skillnad.

  ”Och inget annat fält bemöts av de här argumenten”
  Vilka argument? Jag tycker jag håller mig på tämligen huliganfrinivå.

 49. Erik skriver:

  Andreas:

  ”Eh? Detta är inget konkret svar på frågan. Hur ska vi få män att engagera sig i mansfrågor?”

  Jo. Jag förespråkar man börjar på samma sätt som PUA – med sexualiteten, med brudarna! Även med humorn, med kamratskapen. Det är så vi får fler män engagerade. Och precis som med PUA så kommer det att finnas en minoritet tjejer också som vill ”vara med och ha kul”

  ”Ja klart att mänskliga sexual studier utförs på människor. Problemet är när man använder studier på andra arter som grund för utlåtande om människor.”

  Men det gör man ju inte.

  ”Nja. Våldtäktstankarna är ju ett typexempel. Allt blir ju spekulation när man inte kan separera biologi och miljö.”

  Alla människosamhällen har våldtäkter. Alla människosamhällen har nån form av juridisk hantering av dem. Alla människosamhällen har en ökning av våldtäkter vid krigssituationer. Det är knappast så att våldtäkter är kulturella eller sociala. De är universella.

  ”Precis. Åsikter. För att få reda på det egentliga resultatet måste man hitta rätt avsnitt i boken. Kolla källförteckningen och sen kolla studien/studierna som författaren har tolkat.”

  Jag har redan summerat vad som står i böcker men den som vill kan såklart besöka originalkällan. Även om många här troligen inte har lätt att förstå det som sägs där.

  ”Hänvisning till populärvetenskapliga böcker är otroligt trubbigt. Jag hänvisade till någon som diskuterade boken som helhet och problemen med den. Går inte att göra en specificering av det.”

  Populärvetenskap är vanlig vetenskap skriven på ett språk som används.

  ”Nja det råder delade meningar om det. Forskning är en sak, tolka forskningens resultat något helt annat. De flesta konflikter grundar sig i tolkningen av resultaten.”

  Och Thomas Sowell påvisar hur den konflikten i sin tur ligger i de två olika politiska världsåskådningarna.

  ”Han har inga data. Han har tagit resultat av andras studier och tolkat dessa och extrapolerat utifrån detta. Tror knappast han gått igenom rådatan från de olika studierna.”

  Nog har han gått igenom rådata allt. I vilken omfattning är en annan fråga. Vidare har han säkert låtit nån doktorand sammanfatta viss forskning.

  ”Om datan stödjer flera slutsatser eller rent av inte är möjlig att dra några slutsatser alls av då interaktion, miljö och organism osv är komplex?”

  Om datan stödjer flera slutsatser skall han välja den som stämmer bäst. Det är ytterst sällan (aldrig) naturen ger oss 50-50 situationer. Svårigheterna uppstår när poliltiska åsikter får dominera.

  ”Är det då bra vetenskap och intellektuellt hederligt att dra på stora växlar om ens högst personliga åsikter?”

  Det är inte personliga åsikter om man använder bästa förklaringarna. Att däremot inte gilla dem av rädsla för hur de kommer att användas däremot…

  ”Nja pleistoscen perioden sträcker sig över 2 miljoner år.”

  Vilket låter mycket, om vi bortser från hur enormt mycket högre takten på utveckling varit de senaste tusen åren.

  ”Olika typer av vetenskap som arbetar under helt olika förhållanden.”

  Nej, däremot under humaniorans kris så utlystes marxistiska påstådda lagar som ”vetenskap” Som lösning på att dessa var omöjliga att kombinera så bestämde man lösningen var en ny vetenskapssyn. Endast naturvetenskapen hade enligt dem i uppgift att ta fram sanna fakta, de andra vetenskaperna skulle skita i sanningen och ”administera” såväl som ”emanicipera” samhället.

  ”Forskning för att ta fram en ny form av bränsle arbetar andra förutsättningar än att forskning kring hur och varför vi beter oss som vi gör nu baserat på ytterst fragmentarisk kunskap om hur homo sapiens “föregångare” levde.”

  Nej, bägge är kumulativa och bygger på objektiv utläsning av tillgängliga data.

  ”När vi pratar om status, social interaktion så gör vi det utifrån vår nutida situation inte den som var för 2 miljoner till 10 000 år sedan.”

  Nej, vi gör det utifrån vår logiska förståelse av vilka alternativ som är fysiskt möjliga under förutsättningen var femte barn dör och medelåldern var typ 30 år och endast hälften så många män som kvinnor bidrog till genoolen (Genetiskt faktum)

  Själva lever vi betydligt längre idag med helt andra förutsättningar som såklart inte alls var möjliga på den tiden.

  ”Nej, det är att sätta resultatet av spekulation i relation med annat.”

  Genetisk forskning är inte spekulation. Sovjet ansåg det på den tiden då alla akademiker trodde på en marxistisk nyordning men det gör de väl inte längre?

  ”Beror på. Vi gör vissa antaganden och sen för att det låter vettigt anser vi att det är bättre än annat. (iaf i dessa frågor som vi diskuterar nu)”

  Låter vettigt = Fysiskt möjligt utifrån de förutsättningar vi pga genetisk forskning vet rådde. Se Roy Baumeister.

  ”Finns inga bevis. Pratar om en period för 200000+år sedan.”

  Se ovan!

  ”Vi har inte levt i norden särskilt länge. Minst 150 000 år levde vi i Afrika.”

  Vi har levt i evolutionärt relevant tid i norden. Även om det ”Bara” var 40.000 år eller ”bara” 10.000 år så får det tiden mellan 1950 och 2010 att framstå i perspektiv. Vidare så har vi haft lätt att överleva genom att dominera naturen. Folk för 10.000 år sedan styrdes av naturen.

  ”Det funkade väl tills någon kom på nåt annat hans/hennes stam kunde testa.”

  Nej, de tvingades lära sig jordbruk när det blev slut på jaga/samla föda pga nån form av klimatförändringar.

  ”Alla blev inte bönder huxflux.”

  Nej, många dog av svält har jag förstått. Alla giraffer fick heller inte långa halsar huxflux. Använder man girafferna i skolan fortfarande eller har man bannat all evolutionär förståelse?

  ”Alla blev inte ens bofasta bönder. Massa varianter finns det.”

  Under en viss tid i världens historia uppkom var för sig bondesamhällen. Det verkar som om nån klimatförändring tvingade jägare/samlare till DRASTISKA ändringar i beteende för att överleva.

  De mest framångsrika bodde i mellanöstern. De skall tydligen ha överexploaterat mellanöstern till den grad de tvingades flytta…. och hittade Europa.. Asien och Nordafrika

  Europa var ödesbestämt att bli rikast för där fanns de bästa djuren. Att tämja djur visade sig nämligen vara den överlägset mest framgångsrika metoden i mänsklighetens historia.

  ”Tolkningar av kvinnors preferenser görs utifrån ett jägar/samlare perspektiv.”

  Nej, tolkningar av kvinnors preferenser görs utifrån ett kommunikativt/tävlande perspektiv. Kvinnor var inte samlare för att evolutionen ville det. De var samlare för de kunde inte vara jägare. Samlarrollen gick att kombinera, jägarrollen gick det inte.

  ”Aldrig läst någon studier som pratar om förändrade biologiska könspreferenser för att vissa av oss blev bönder.”

  Vad har du läst för studier alls?

  ”Nja till viss del ja men mycket är slump.”

  Nej, inget är slump, hela poängen är att vetenskap är bättre än slump och sålunda ingenting vetenskapligt kan vara ”hur som helst” nåt är alltid bättre. Kanske bara 60% bättre men i tävlan mellan två jämbördiga företag är det en stor skillnad i vinst.

  ”Idén ja men inte genomförandet eller forskningen av det.”

  Vad menar du? Raketer är genomförande. Skyskrapor är genomförande och sist men inte minst elektricitet är genomförande. Det enda so överhuvudtaget KAN vara fel är iden, det är fullt möjligt våra teorier inte är PERFEKTA! Vi kan ha helt fel i dessa saker.
  Men det är inte viktigt för oss. Det viktiga är att det funkar praktiskt i genomförandet. Samma sak med kön: Jag kan ha fel när jag förklarar VARFÖR dessa saker skedde, men i genomförandet finns inte skuggan av chans jag har fel.

  ”Det är helt olika forskningsområden du jämför med eller anser du att forskning, möjlighet till falsifiering, tolkning inom materiallära och humanistiska ämnen är likadan?”

  Den skall vara likadan, det är vansinne att vi skulle ha kvar emanciperande och marxistisk sanningsförnekelse efter att marxismen mosat hela sitt eget samhälle. Det är som när en klasskamrat till mig i blogg med ryska elever uttryckte sin politiska åsikt kommunism

  Ryska svaret: Uhhh why the heck would u do that?

  ”Ingen aning om vad du pratar om. Mitt tvärtom sägande gällde de olika männens respektive område. Kunde inte hitta Diamonds civilisationsforskning och Neelys krigsforskning. Inget av områdena är personernas forskningsområde.”

  Jared Diamond: Guns, Jerms Steel
  Lawrence Keeley: War before civilisation

  mer kommer… nu blir det fotboll

 50. Andreas skriver:

  Erik:
  ”Jo. Jag förespråkar man börjar på samma sätt som PUA – med sexualiteten, med brudarna! Även med humorn, med kamratskapen. Det är så vi får fler män engagerade. Och precis som med PUA så kommer det att finnas en minoritet tjejer också som vill “vara med och ha kul”
  Jäklar var jobbigt du verkar göra det. Kolla upp Ghandi och hur han startade anti-apartheid rörelsen i Sydafrika. Mahatma av O’Yeah är bra läsning.
  Personligen tror jag mer på en ledande och initiativtagande förgrundsfigur för att påskynda organisering och förändring. För att ändra lagstiftning behöver vi inte förändra individuella mäns syn på sin sexualitet. Vi behöver bara ändra synen hos 50.01% riksdagens politiker. Minoriteter kan göra det utan problem. Än sålänge har mansrörelsen lyckats med NOLL. Och har alldeles för stora mål.

  PS
  Kunde inte låta bli.

  ”Vad har du läst för studier alls?”
  Har inte läst särskilt många studier i första hand. Läst om studier, sammanfattningar osv. epjournal.net, scientificblogs.com, http://dienekes.blogspot.com som listar massa kul studier. Skulle gärna vilja bli hänvisad till någon som pratar om att vi fått förändrade preferenser för att vi blev bönder osv. Inte hittat någon.

  Kolla upp The Natural History Of Rape, Backaskogsmannen om stereotyper kring jägare, samt betydelsen av ordet objektiv i forskningssammanhang och problematiken kring det.
  Att teorin om mäns promiskuitet etc utgår från Batemans forskning om bananflugor, Thornhills bananflugor ligger till grund för snacket om våldtäkt hos människor. Det finns inte endast en typ av våldtäkt och anledningarna till våldtäkten är olika (berusad man/knvinna överfall på party, Hagamannen, Kongo med både manliga och kvinnlig våldtäkt osv).

  Vårt genetiska arv tyder på att vi varit (serie)monogama med inslag av polygami och skiljer sig åt mellan europa, afrika och asien.
  Female-to-Male Breeding Ratio in Modern Humans—an Analysis Based on Historical Recombinations Damian Labuda et al, samt andra.
  Sen är ju Primarily male dispersal out of Africa, Keinan & Reich intressant läsning.

  Sen går det inte att drastiskt bli bonde (om du nu inte med drastiskt menar flera generationer). Att bli bonde (en som överlever) kräver stora förkunskaper. Mycket mer sannolikt att den drastiska förändringen skedde för att den samlade erfarenheten inom de grupperna hade nåt en nivå då det var möjligt att bli bonde. Vi verkar blivit boskapskötare innan vi blev bönder.

  Sen fattar jag inte denna fokus på marxism som du drar upp hela tiden.
  Plus sluta byta fokus hela tiden i dina svar. Det blir bara jobbigt. Ena fallet är det en typ av forskning i andra fallet annan typ av forskning. Känns som du mixar en massa olika debatter och svarar på andras funderingar.
  Och du är alldeles för kategorisk i dina svar och verkar misstolka det jag skriver. Kan bero på dålig formatering. Svårt att följa bland alla citat grejer och olika trådar i diskussionen.
  Ex
  ”Genetisk forskning är inte spekulation. Sovjet ansåg det på den tiden då alla akademiker trodde på en marxistisk nyordning men det gör de väl inte längre?”
  Jag pratar om tolkningen av resultaten(rådata). Inte resultaten i sig. När man försöker förklara varför datan visar som den gör. Sen baserar sig inte all EP på genetisk forskning.

  Men nu är det slut på riktigt inga fler svar från mig. Så du får sista ordet ;) .

 51. godtyckligt skriver:

  ”Vi lägger 50 miljarder kr mer på kvinnors sjuklighet per år än på mäns sjuklighet.”

  En liten funderare… vad beror detta på? kan det vara så enkelt att det beror på att kvinnor föder barn och inte män? Eller är det helt oförklarligt?

 52. Matte Matik skriver:

  @godtyckligt: Pelle har tagit upp detta någonstans – mödravården är en del av förklaringen men som jag minns det var det långt ifrån att det täckte de 50 extra miljarderna.

 53. Jack skriver:

  godtyckligt,

  gör en överslagsberäkning…9 miljoner, lever i 90 år…100 000 föds per år, 50 miljarder till 100 000 graviditeter ger 500 000 kr per graviditet. Det är för högt. 10 ggr för högt?

 54. Pelle Billing skriver:

  @Godtyckligt

  30 miljarder till kvinnors fördel handlar om sjukskrivningar, 15 miljarder om sjukvård.

  Se tabellen här på s 36:
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10285/2004-103-3_20041033.pdf

  Osannolikt att skillnaderna kan förklaras med graviditeter.

 55. noboytoy skriver:

  Jämlikhet kan vara att man, i en grupp, har lika många män som kvinnor. Som i vårt samhälle.

  Feminsim är att man ställer sig frågan vem som dominerar i gruppen.

 56. Hamstr skriver:

  @noboytoy säger:
  27 juli 2010 kl 11:11

  ”Jämlikhet kan vara att man, i en grupp, har lika många män som kvinnor. Som i vårt samhälle.”

  Jämlikhet mellan kön? Jämlikhet mellan individer hellre. Om det var meningen att vi skulle ha exakt samma färdigheter emellan båda könen hade vi inte haft två kön till att börja med.

  ”Feminism är att man ställer sig frågan vem som dominerar i gruppen.”

  Nej.

  Feminism är en politisk rörelse för kvinnans ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen.

 57. Peter Kadergran skriver:

  ”Hur ska vi få män att engagera sig i mansfrågor?”

  Ett sätt kan vara att kräva särbehandling, såsom kvinnor gjort under ett flertal årtionden.

 58. Peter Kadergran skriver:

  noboytoy skrev”Jämlikhet kan vara att man, i en grupp, har lika många män som kvinnor. Som i vårt samhälle.”

  NEJ!
  Det du skriver är jämnvikt i antal. Jämlikhet betyder alla medborgares likhet i ex.ett samhälle och är alltså social/samhällelig likhet och värde, ofta är detta ord förväxlat med ordet jämställdhet som är en kön/genusbaserad likhet och värde.

 59. LennartB skriver:

  Hej,
  intressanta länkar. Men den om löner är nog flyttad hit ?

  http://www.jamombud.se/docs/miljongranskningen_etapp2_nov2008.pdf

 60. Erik skriver:

  Noboytoy:

  ”Jämlikhet kan vara att man, i en grupp, har lika många män som kvinnor. Som i vårt samhälle.”

  Helt fel!
  Då män och kvinnor är olika motiverade (vilket vetenskapen – och alla personliga erfarenheter – enhälligt visar) så vore lika många män som kvinnor precis raka motsatsen till jämställdhet. Det finns helt enkelt ingen orsak till det,

  Det är bara politisk extremism av värsta sort. Man står alltså inför en dumskalle som envist (och på enbart politisk grund) hävdar någonting är bra trots att inga som helst bevis för att det ÄR bra existerar och mängder med bevis på motsatsen finns.

  ”Feminsim är att man ställer sig frågan vem som dominerar i gruppen.”

  Och missar frågan vem det är som skapar gruppen och ser till att det finns någon grupp att fråga om alls.

  Grattis dumskallar ni har just bevisat hur korkade ni är.
  Om man stjäl en företagares arbete så slutar han arbeta.

  Feminism är att tycka det är viktigt att diskutera (i timmar) vem som leder ett företag – medan företaget går i konkurs då endast de gamla ledarna var intresserade av att arbeta inom företaget. Ni små feminist-tjejer är för roliga, ni vill ha ledningen över ett arbete ni inte ens är intresserade av att vara på (Hur många kvinnor utbildar sig inom produktion eller konstruktion?).

  Ni gör detta av en enda anledning
  För att ni blivit tillsagda det av HÖGSTATUSMÄN som ni vill imponera på.

  Ni pratar om jämställda relationer medan statistiken visar ni i klar dominans VÄLJER män högt över er.

  Den ena feministbruden är ihop med Mikael Persbrandt den andra är ihop med Paolo Roberto – och ni är så fulla av er själva ni inte ens ser ironin i att tro att dessa killars tjejer är jämställda hemma.

 61. Pelle Billing skriver:

  LennartB,

  Tyvärr finns inte Miljongranskningen online längre. Jämo är bort och DO har inte lagt ut dem (men jag har bett dem göra det). Nu har jag istället själv lagt upp den, så du kan prova klicka på länken ovan.

 62. Mimmi skriver:

  Erik kallar en kvinna med åsikter för raring-det om något min ”gosse” visar på kvinnoförakt. Sverige är idag ett skapligt land att vara kvinna i-men långt ifrån jämlikt, speciellt inte för alla andra generationens invandrar tjejer som riskeras att mördas av sina bröder och fäder för att d ehar en pojkvän som ej de, männen godkänt. Än idag så finns andra krav och normer för kvinnor, sexualitet är nog det som än idag visar hur män och kvinnor behandlas olika-kort och gott, en tjej som har flera partners är en billig slampa, en kille med många partners är ”strulig” om ens det. En tjej som har två killar; vå killar delar på en tjej, tvärtom, två killar delar på en tjej. Normer, moral och vad som förväntas av tjejer och killar är väldigt olika.
  När det gäller föräldrarskapet…ta ert ansvar för helvete och var pappor fullt ut, inte bara när ni känner för det. Än idag så tar de flesta mödrar störtst ansvar, tex utvecklingssamtal, inköp av kläder mm, köpa present till kalas, ordna kalas, anmäla barnen till aktivitetr, följa med på aktiviteter följa upp aktiviteter, umgås med barnen dvs gå till parken, ha picnic, ut och cykla, pyssla osv med barnen är något mammorna gör. Mödrarna går ner i arbetstid när barnen kommer, vabbar mer än papporna plus tar största eller allt ansvar för hem och hus, plus husdjur och släktningar som ev hjälp. Jag är helt övetygad om att kvinnor arbetar mer i hemmet och tar största ansvaret för barnen-det är iallafall den verklighet jag ser och själv lever i, som min mor levt i och min mormor, farmor osv osv.Jag har endast söner och jag är barnens nav, jag håller i alla trådar, tar hand om allt, sköter allt.Och så ser det oftast ut. Jag och fadern är skilda idag-och han ville inte ens vabba när en av barnen låg på sjukhus.Hur det ser ut i resten av världen verkar ni skita i. Men jag ahr levt utomlands. Bla i ett land där flickor oskuld är deras livförsäkring, ryker den (även genom våldtäkt) ryker flickans liv.Kvinnorna får inte ens lämna hemmen, kvinnomisshandel extremt vanligt, likaså mord. När en man mördar sin hustru pga får för sig att hon sneglat på grannpojken kallas hedersmord och ger i princip inte fängelse. I Sverige mördas en kvinna dagligen av sin manliga partner. En dagligen!!!!!
  I reklam, filmer osv är kvinnor kön, kroppar endast till för att behaga mäns lustar.Samma kvinnor som män gärna vill degla över vill de inte gifta sig med-de är ju så slampiga-hm…dubbelmoral är en realitet i samhället.
  Car det Erik som inte tyckte det var ngt problem att kvinnor ej blev myndiga innan 1921.Att inte vara myndig innebär att aldrig bli vuxen-att alltid leva sitt liv efter hur någon annan dikterar-kallar du det ett bra liv? Inte jag.Aldrig i livet ser jag något bra med det. Jag är kvinna, och totalt självständig, försörjer de barn jag och min ex man valt att skaffa tilslammans-helt själv. Enligt den advokat jag talat med är detta vanligt. Många män slutar ta sitt ansvar efter en skilsmässa-kvinnorna kan vädja för att papporna ska bry sig om sina barn men se de gör de inte, utan är ofta upptagna med att ligga med en ny flickvän….här är ett axplock av världen hur den ser ut på riktigt.

 63. vildsvinet skriver:

  ”Många män slutar ta sitt ansvar efter en skilsmässa-kvinnorna kan vädja för att papporna ska bry sig om sina barn men se de gör de inte, utan är ofta upptagna med att ligga med en ny flickvän….”

  Och hur många män får en ny flickvän om de sätter exet och barnen i främsta rummet?

 64. Mia skriver:

  Mimmi

  ”I Sverige mördas en kvinna dagligen av sin manliga partner. En dagligen!!!!!”

  I Sverige mördas ca 100 personer årligen totalt. Ca 1/5 av dessa är kvinnor som dödats av sin partner eller av sitt ex.

Google