Viktig uppsats om mansmisshandel

01 maj 2010, av Pelle Billing

När jag var gäst hos Malou i Efter Tio för några veckor sedan, fick jag en fråga i den efterföljande chatten från en kvinna som skrivit ett arbete om våld mot män i nära relationer. Vi har sedan haft kontakt via mejl, och jag har haft förmånen att få ta del av detta arbete. Efter godkännande från samtliga tre medförfattare till uppsatsen har jag även fått tillstånd att konvertera den till ett PDF-dokument och lägga ut den på nätet för fri nedladdning.

Det handlar om en uppsats som tre elever skrev på Malmö Högskola år 2007, som en B-uppsats i ämnet Mänskliga rättigheter. Den heter ”Mansmisshandel i parförhållanden”, med underrubriken ”Kan tystnaden kring mansmisshandel och stereotyperna om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt leda till mänskliga rättighetskränkningar?”.

Man gör här något så ovanligt som att applicera ett jämställdhetstänkande på männens situation, och analyserar hur den manliga könsrollen kan leda till att våld mot män i nära relationer blir tabu och osynliggörs. Jag är själv väldigt imponerad av att tre elever på en B-kurs applicerat ett såpass självständigt tänkande och producerat en oerhört viktig uppsats i dagens Sverige.

Vi vet sedan tidigare att våld mot kvinnor är ett samhällsproblem, och det är hög tid att även börja identifiera våld mot män som ett samhällsproblem. Denna uppsats är ett viktigt steg på vägen.

Jag kan rekommendera att läsa igenom uppsatsen i sin helhet. Ladda ner den här:

 

16 kommentarer på “Viktig uppsats om mansmisshandel”

 1. Tomac Barin skriver:

  Mycket intressant! Man tackar så hjärtligt för länken!

 2. Access skriver:

  Det är 7 år efter ”Slagen Man” (http://eljest.se/slagenman.pdf)
  Kanske det börjar röra på sig till slut?

 3. Komplex skriver:

  Vad jag inte förstår är varför alla nästan undantagslöst gör och fortsätter att göra åtskillnad på när det gäller kön på offer och förövare. Det är ju ändå samma sorts mekanismer som utlöser våldet, oavsett kön. Och konsekvensen av våldet, så länge det håller sig inom hemmets väggar verkar inte heller skilja sig åt nämnvärt.

  Borde inte mansrörelsen betydligt tydligare inrikta sig på att visa på likheterna? Att det våld som män och kvinnor har sådana likheter att de borde behandlas på samma sätt? Så länge som våldet förblir en könsfråga kommer feministerna alltid ha initiativet i debatten, och obehindrat fortsätta beskriva män som tyskarna beskrev judar på 30-talet.

 4. [...] Uppdatering: Pelle Billing har bloggat om, och lagt upp, en viktig uppsats om misshandel av män. Här. [...]

 5. MoaLinn skriver:

  Vet du hur deras uppsats har blivit bemött? Det skulle jag vara intresserad av att veta. Många sådana här rapporter tenderar, som jag förstår det att ”försvinna” ut i periferin. Gott att du länkar ut den här så vi kan ladda ner och läsa!

 6. Pelle Billing skriver:

  Vad jag vet så var deras handledare öppen för att de skrev om ett nytt ämne, även om han själv inte hade någon kunskap i ämnet. Men på många andra håll fick de ”ta diskussionen” och motivera varför de ville skriva om just det ämnet, och förklara att det inte handlade om att ställa manliga och kvinnliga offer emot varandra.

  I övrigt så är det ju en B-uppsats, och sådaan får sällan spridning utanför det ämne man studerar.
  Men nu får de viss spridning ;)

 7. Roger skriver:

  Komplex;
  Hur menar du? Är det inte precis vad mansgörelsen gör? ”Kolla här, män blir precis lika misshandlade som kvinnor, same same, skrota teorin om könsmaktsordning och betrakta individer som människor istället för kön”.

  Moalinn;
  Ja det hade varit intressant. Jag minns en uppsats där författarna beskrev hur de blev illa bemötta; jag minns doc inte vilken, slagen man kanske?

 8. MoaLinn skriver:

  Jag har ägnat mig åt uppsatsen nu. Mycket välformulerad problemställning och tydlig. En eloge till författarna, som verkligen har förstått många grundproblem just kring hur våra inlärda fördomar styr så viktiga saker som rättssäkerhet. en särskilt bra sak i uppsatsen tyckte jag var uppdelningen i kränkning gentemot offer OCH mot förövare. Att inte få hjälp att bryta sina destruktiva beteenden just för att man är en kvinnlig förövare (som inte ”finns”) är också en kränkning mot både individen och mot människovärdet som kvinna.

  Fortsätt sprida!

 9. Komplex skriver:

  Roger:

  Det sättet du läser det på är också det sätt som jag vill läsa det på, och man kan göra det – mellan raderna. Och det är just det som är problemet, för man måste läsa det mellan raderna, för det står där inte uttryckligen. Uppsatserna handlar om hur män misshandlas i relationer, och den frågan som lyfts upp av mansrörelsen är främst hur man kan hjälpa män i denna situation. För mig är det att förstärka skillnaderna snarare än att förminska dem. Konsekvensen blir att mansrörelsen utmålar sig själv som andra sidan i feministernas könskrig.

  För mig är det inte en fråga om svart och vitt. Det finns många inom mansrörelsen som ser detta problem. Många av dessa som ställer sig utanför – som fria debattörer. Men minst lika många är det som med rebellens ryggradsreflexer anammar och förstärker motsättningen. Jag vet inte varför, men kanske är det av respekt till dessa personers situation som de inte ombeds att dämpa sig. Kanske tror man att det gör det lättare att rekrytera sympatisörer. Men problemet finns där och borde tas mer på allvar. Tycker jag.

 10. Komplex skriver:

  Pelle:

  Som författare till B-uppsats måste man begränsa sig. Och deras uppsats handlade inte om att ta politisk ställning utan beskriva ett fenomen. Det jag skrev är inte ska givetvis inte ligga dem till last, däremot är det av vikt hur man refererar till en sådan uppsats. Min kommentar var heller inte kritik emot dig, däremot en uppmaning att uppmärksamma att den aspekten finns. Jag kan mycket väl tänka mig att de fick ta väldigt mycket kritik. Det verkar vara en viktig tradition bland feminister.

 11. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  En liten fråga. Det finns ett antal bra studier och dokument som du lagt ut på bloggen under den tid den funnits, som denna B-studie, ditt manifest m.m. Skulle det inte vara möjligt att du la upp dessa i högerkanten på din blogg? Under en egen rubrik? Så att de blev lätt tillgängliga.

 12. Pelle Billing skriver:

  Medborgare X,

  Under ”viktiga inlägg” finns redan en länk till Manifestet och kanske borde jag också länka detta blogginlägg där.

  Annars kommer Mansnätverkets hemsida att bli det ställe där alla seriösa och relevanta dokument samlas!

 13. Mia skriver:

  MoaLinn

  Tyvärr har inte heller misshandlande män haft så stor chans i Sverige (de är bättre i tex Norge) att få komma tillrätta med sitt problem då den strukurella förklaringsmodellen har varit härskande på bekostan av förklaring på individnivå sas. Här en intressant ”artikel” om detta.

  SVT debatt: Radikalfeministerna gav Anders Eklund chansen

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1131047

Google