Valrörelsen är igång

16 maj 2010, av Pelle Billing

val-2010

Höstens val närmar sig nu med stormsteg, och partiernas kampanjer skruvas upp mer och mer. Föga förvånande betyder även detta att jämställdhetsdebatten får nytt syre, och att partierna tävlar om att visa hur duktiga de kan vara på att marknadsföra kvinnofrågorna sitt jämställdhetsperspektiv.

En positiv överraskning i sammanhanget är därför att det på Miljöpartiets kongress har motionerats om ett förbud mot manlig omskärelse på minderåriga – ett förslag som jag själv tar upp med jämna mellanrum. Det som är mindre roligt i sammanhanget är att Expressen tycker att motionen bör kategoriseras under ”annorlunda förslag”. Kanske vill Expressens medarbetare att jag kommer hem med skalpellen och omskär deras söner, om nu motionen är så kul att skämta om?

Miljöpartiet får däremot underkänt när det gäller de nya utspelen om kvoterad föräldraförsäkring och kvotering till bolagsstyrelser. Kvotering är kollektivistiskt verktyg som feminismen har ärvt från sin pappa marxismen, och tyvärr är det inte ett verktyg som blivit bättre med åren. Jämställdhet betyder lika spelregler för män och kvinnor, inte lika utfall och lika beteende – som kvoteringsprincipen eftersträvar. För närvarande pågår det en mycket intressant debatt om dessa frågor här på bloggen.

Alliansen vill inte vara sämre än Miljöpartiet, och deras arbetsgrupp om jämställdhetsfrågor kommer att leverera sitt dokument nu på torsdag. En av huvudfrågorna verkar vara löneskillnader mellan män och kvinnor:

–Lagen är väldigt tydlig, men tillsynen måste utökas. De löneskillnader som finns idag är inte okey och vi måste gå in i olika branscher och hos olika arbetsgivare och göra kontroller, säger Nyamko Sabuni.

Det verkar som att vår jämställdhetsminister inte känner till att det redan gjorts en stor kontroll av lönerna i Sverige, och att utfallet blev att drygt en procentenhet av kvinnorna hade en oförklarligt låg lön – alltså långt ifrån den epidemi av lönediskriminering som vi fått lära oss existerar. Till Sabunis försvar bör det påpekas att hon är emot kvotering till bolagsstyrelser, vilket hon vågar stå för även när t o m Moderaterna börjat svaja i frågan.

Ebba Witt-Brattström, som inte längre är politiskt aktiv i F!, men väl aktivist och författarinna, driver sin feministiska linje vidare med följande uttalande:

– Unga kvinnor drabbas ofta av en kollektiv depression när de går ut i samhället och upptäcker att de inte alls är värda det någon har tutat i dem; som att de bor i världens mest jämställda land, att de har alla lagar på sin sida och kan ta för sig. Jag tror jag hade det på känn och tog en aktivistisk hållning. Jag kan bli väldigt deprimerad om jag möter motstånd

Jaså, drabbas unga kvinnor ofta av en kollektiv depression när de går ut i samhället? Hur ser en kollektiv depression ut, och vem är det som behandlar alla dessa unga kvinnor? Som läkare känner jag endast till depressioner hos individer, men det finns kanske något jag missat.

Om kvinnor blir besvikna när de går ut i samhället beror det troligen i första hand på att de förväntat sig att jämställdhet innebär att allt ska gå lätt för dem och att de kommer lyckas med allt de vill i unga år. Sanningen är som bekant i stället att livet innehåller ständiga utmaningar för oss alla, och om flickor (och pojkar) inte förbereds på detta och har orimligt högt ställda krav så slutar det ofta med besvikelse. En anledning till att kvinnors subjektiva lycka minskat sedan 1970-talet kan vara att flickor och kvinnor getts orimligt höga förväntningar på vad livet ska innebära.

Slutligen, under kategorin överraskande utspel, så har den unge centerpartisten Elias Giertz skrivit en debattartikel på Politikerbloggen under rubriken Feminismen är ett stort skämt. Han angriper där de två principer som jag angriper ovan:

 1. Feminismens kollektivistiska tänkande.
 2. Fokuset på lika utfall istället för lika spelregler.

Det ska bli spännande att se hur det går för denne unga man. Man kan bara hoppas att han vågar vidareutveckla sitt tänkande i jämställdhetsfrågor, och inte blir överkörd av partiet.

 

8 kommentarer på “Valrörelsen är igång”

 1. Håkan skriver:

  Hmm lika spelregler. Ja det är ju ett sätt att ta initiativet i en diskussion om jämställdhet: ”Med jämställdhet menar du då lika utfall mellan män och kvinnor eller samma spelregler för män och kvinnor?”

  Men den rådande feminismen i Sverige idag strävar inte efter lika utfall utan lika eller bättre utfall för gruppen kvinnor. Därmed kan spelregler som gynnat kvinnor ändras när de inte längre gynnar kvinnor eller börjar gynna män.

 2. Urban skriver:

  ”Pappa Marxismen”, vilket underbart uttryck – det ska jag börja använda :-)

 3. Lavazza skriver:

  ”The devil is in the details”, som det heter. Feminister är förtjusta i slagord som ingen kan invända mot förrän de känner till detaljerna med vad som menas med slagorden.

  ”Hela lönen och halva makten”, till exempel. För varje saklig grund för löneskillnad man kollar, desto mindre blir kvar. Hittills har man kollat tillräckligt många saker för att få ner det hittills oförklarade till 1 procent. ”Hela lönen” måste betyda ”mer än hela lönen” ibland, om det handlar om att förbättra för kvinnor.

  Vad som ingår i ”makten” definieras aldrig heller. Rimligen måste kvinnor ha mer än halva makten på åtminstone något område, men jag har aldrig hört någon feminist argumentera offentligt för att minska kvinnors makt på något område. Om det mesta tyder på att kvinnor har mest makt på ett område, är detta tydligen inte längre makt. Ambitionen är således ”mer än halva makten”, om det handlar om att förbättra för kvinnor. Någon gräns för vad som vore mer än halva makten har feminister i alla fall aldrig angett.

 4. Musse Pig skriver:

  Ett annat slagord att ifrågasätta är: ”Mannen är norm”. Be var och en som kommer med detta att förklara vad de menar!

 5. vmm skriver:

  Sverigedemokraterna är ju starkt emot omskärelse men det verkar inte finnas någon politisk möjlighet att driva frågan eftersom det anses bryta mot religionsfriheten. Föräldrarnas rätt att ha en religion väger tyngre än deras barns rätt till integretet. Eller uttryckt annorlunda: föräldrarnas religionsfrihet är viktigare än barns relgionsfrihet. Så nu kommer MP att drabbas av beskyllningar för att vilja avskaffa religionsfriheten och att dom inte är för alla människors lika värde (eftersom ett förbud av omskärelse skulle ”drabba” vissa folkgrupper mer än andra). Antingen är man för att pojkar ska få omskäras eller så är man främlingsfientlig och mot alla människors lika värde. Det verkar vara dom enda två möjliga politiska positioner som erbjuds. Jodå, jag är bitter ;)

 6. Jack skriver:

  Jag gissar studien lämnade oss med en ”oförklarat” låg lön, inte oförklarligt och att det som vanligt då hittades på en ”förklaring” – diskriminering – utan några som helst belägg för att det var diskriminering som är relevant i frågan.

  När diskriminering finns och kvinnor tjänar oförklarat mindre så kan det mycket väl vara män som diskrimineras, och dessutom diskrimieras mest dock. Skillnaden är som sagt oförklarad, dvs inte förklarad av diskriminering.

  Man måste gå till verkligheten eller vara nöjd, inte skrika diskriminering, när ens modell lämnar förhållanden oförklarade. Ska män straffas för att statistiska modeller inte kan förklara sig själva?

 7. Elias Giertz skriver:

  Tacksam för lyckönskningarna, jag ska göra mitt bästa! ;)

 8. Micke skriver:

  Jack,

  Problemet är att övertygade feminister inte bryr sig om forskning och adekvata resonemang som inte stöder deras redan bestämda uppfattning.

  Inte sällan när jag ifrågasätter hur någon feminist resonerar, eller ber om ett förtydligande/exemplifierande, så brukar jag få tillbaka något i stil med ”Jo, så är det! Ser du inte det så måste du vara väldigt blind”. Vad svarar man då??

  Människor som saknar förmåga till strukturerat, kritiskt och logiskt tänkande är väldigt svåra att övertyga eftersom deras uppfattningar ofta bygger på känslor (i brist på andra förmågor) och alltför lättvindigt köper det som ”står i tidningen”.

  Jag tror inte att studierna som hänvisas till (jag har dock bara läst någon av dem) ens försöker påvisa diskriminering, utan snarare försöker slå fast att det är föga sannolikt att någon utbredd diskriminering föreligger.

Google