Ny studie: Kvinnor får lägre straff

20 maj 2010, av Pelle Billing

doma

DN rapporterar idag om en oerhört spännande forskningsrapport om brott och straff. Det gäller en avhandling vid Stockholms Universitet (psykologiska institutionen) av Angela S Ahola, där hon undersökt om åtalade döms annorlunda beroende på kön:

Bland annat visade det sig att gruppen domare och nämndemän både bedömde och dömde åtalade personer av samma kön som de själva hårdare än åtalade av det motsatta könet. Samtidigt så bedömde gruppen åklagare, advokater, poliser och juridikstudenter, oavsett eget kön, de manliga åtalade hårdare än de kvinnliga. [min markering]

Även ögonvittnen påverkas av könet på den misstänkte:

Avhandlingen menar också att det inte enbart är personer inom rättsväsendet som påverkas. I en studie där ögonvittnen får ta ställning till fingerat våldsbrott blir utslaget olika beroende på om den fingerade gärningsmannen är man eller kvinna. En manlig gärningsman bedöms hårdare jämfört med den lika våldsamma kvinnliga gärningsmannen. Då ett par veckor får passera efter bevittnandet av brottet kommer könet att spela en än större roll. Mannen bedöms då ännu hårdare än kvinnan.

Totalt sett innebär detta att hela vårt rättssystem är riggat på ett sådant sätt att män döms till hårdare straff än kvinnor för identiska brott, något som är problematiskt i en rättsstat. Dessa rön är inte på något sätt nya, då den amerikanske författaren Warren Farrell tagit upp detta fenomen mer än en gång, och i Sverige har vi boken Gärningsmannen är en kvinna. Dock så är det betydelsefullt att en helt fräsch avhandling har undersökt detta i detalj, så att det finns solid svensk forskning att hänvisa till när man hävdar att män och kvinnor inte är lika inför lagen. Något som tas upp i ”Gärningsmannen är en kvinna” och som också belyses i Aholas avhandling är att vi ofta betraktar kvinnliga brottslingar som offer för omständigheter och/eller sjuka:

– Det finns internationell psykologisk forskning på detta som talar om mäns våldshandlingar är ”bad and normal” medan kvinnors våldshandlingar är ”mad and abnormal”. Alltså att kvinnors våldshandlingar bedöms som sjuka i större utsträckning.

Att män och kvinnor ska vara lika inför lagen är en enormt viktigt jämställdhetsfråga. Det är orättfärdigt för män att dömas till längre straff än kvinnor, och det tyder på en skev kvinnosyn att inte kunna hålla kvinnor fullt ut ansvariga för sina handlingar. Således är det viktigt för bägge könen att domstolarna börjar jobba aktivt med att se till att domar inte påverkas av kön.

(Tack för bra länk, Per!)

 

32 kommentarer på “Ny studie: Kvinnor får lägre straff”

 1. Medeltida rättssyn stöds av feminister skriver:

  Det är synd om kvinnor!! Det är därför vi ska ha kvar den medeltida rättstillämpningen som kallas för ”Kvinnofrid” – en kvarleva från tiden när man ansåg att kvinnor var passiva små offer som behövde beskyddas. Det otroliga är att feminister FÖRSVARAR ”Kvinnofrid”slagstiftningen! Man ska alltså ha en SEPARAT lagstiftning för brott mot just kvinnor, trots att ALLA brott är lika vidriga. Vad gör misshandel av en kvinna till värre än misshandel av en man????

 2. Erik skriver:

  Kanonbra att det tas upp och hamnar längst upp på DNs hemsida!

  Jag läste i kommentarerna där det givetvis finns en bunt feminister som försöker argumentera emot det. En av dem säger till exempel att det är självklart att kvinnor får lägre straff pga att återfallsrisken är mycket mindre än för en man.

  Då frågar jag er här, hur skulle ni argumentera emot det? Kan det stämma att det är så de tänker?

 3. Håkan skriver:

  Det brukar snarare vara så att återfallsförbrytare får straffrabbat så det argumentet håller inte.

 4. Gonzo skriver:

  Erik

  ”En av dem säger till exempel att det är självklart att kvinnor får lägre straff pga att återfallsrisken är mycket mindre än för en man. ”

  I Sverige så ska man dömas för dom brott man begått och inte för dom brott som andra människor begår.
  Det är alltså helt förkastligt att skylla på att återfallsfrekvensen för gruppen män är större än för gruppen kvinnor.
  Det skulle kunna innebära att en kvinnlig återfallsförbrytare får lägre straff än en manlig förstagångs förbrytare

  Att sitta och gissa vilka som kan tänkas återfalla i brott pga sitt kön är även det helt förkastligt. Det ska alltid ske inviduella prövningar och undersökningar.

  På vilket sätt skapar håradre straff för män bättre män?
  Blir en man snällare eller återanpassas bättre och fortare om han får ett hårdare straff än en kvinna??
  Vad skulle hända om kvinnor fick lika hårda straff?

 5. Gonzo skriver:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7160699.ab
  En man och en kvinna i 80-årsåldern blev utsatta för en misshandel i Västervik under förmiddagen.
  Två unga kvinnor sitter nu anhållna misstänka för grov misshandel.

 6. Erik skriver:

  Gonzo: Tackar!

  Om vi tar ett annat argument de körde med då. Att kvinnor får mildare straff pga att de vid t.ex. mord har en god anledning till mordet, t.ex. att deras man misshandlat henne.

  Kan det stämma? Vad svarar man på det?

 7. Pontus skriver:

  Erik:

  Kvinnan säger att mannen misshandlat henne. Mannen kan tyvärr inte försvara sig mot anklagelserna eftersom han råkar vara död. En annan fin taktik är att anklaga honom för våldtäkt eller våldtäktsförsök.

  Men allvarligt. En kvinna som blivit misshandlad har god chans att få hjälp av vårt rättsväsende utan att behöva ta lagen i egna händer, så just det är knappast någon god ursäkt för att begå överlagt mord.

  Men påståendet är inte helt obefogat. Jag gissar, men har ingen statistik på hand, att det finns fler män inom kriminella gäng, etc, vilket skulle göra att en större andel av de män som begår mord gör det av ”dåliga” anledningar.

 8. D Johansson skriver:

  Rättvisan gäller inte riktigt för alla kategorier i samhället

  http://www.youtube.com/watch?v=fkbsj4yybcQ

 9. Erik skriver:

  Rapporten är ny men kunskapen är det inte.

 10. Ola Normann skriver:

  Dette er kjent fra andre land også, så det er ikke så overraskende. Se feks artikkelen her fra USA: http://www.trueequality.com/booklet/#CriminalBias

  ”According to Pradeep Ramanathan, past vice president of the National Coalition of Free Men, an all-volunteer, non-profit organization that has explored and addressed men’s issues since 1976″, ”All the research clearly demonstrates that gender is the most significant biasing factor in determining whether or not someone will be charged, prosecuted, indicted and sentenced, as well as determining the severity of the sentence.”

 11. Pseudonymen LRB skriver:

  En bekant till mej som jobbar på åklagarkammaren påstår att det håller på att ändras pga att yngre tjejer begår fler och grövre brott
  och därför döms alla kvinnor nu hårdare än för några år sedan
  Ett bra exempel på att det här håller på att ändras är Sturebymordet
  där tjejen och killen fick samma straff och vad jag vet så är det första gången

 12. JD skriver:

  Bra att du skriver om det här Pelle!

  Dessvärre är det så att rättsväsendet har varit medveten om det här under flera år utan att alls bry sig!

 13. AV skriver:

  Hade de som kallar sig feminister verkligen jobbat för lika rättigheter, möjligheter och SKYLDIGHETER, borde de inte protestera mot en sådan rapport. De borde stå för att jämställdhet också innebär fullt ansvar för sina handlingar och kräva lika straff för samma brott. Kommer dock inte att stå högt på F!s dagordning?

  Rapporten visar inte att kvinnors brott är mildare än mäns, utan att man bedöms olika för identiska brott. Det borde ingen kunna försvara, men tydligen går det i feminismens namn. Ungefär som att vi män skulle gå ut och kräva mildare straff för våldtäkt. ”Men det gör ni ju som vill att fler våldtäktsmän skall gå fria” finns det nog någon som säger. Nej, vi vill inget hellre än att de sätts dit ordentligt, men eftersom det är ett så vidrigt brott vill vi inte heller att någon skall dömas oskyldig! Det innebär tyvärr att några skyldiga går fria, men det är rättssystemets pris. Och många män tycker säkert att det är obehagligt att man kan bli falskt anklagad för våld mot en kvinna. Egentligen borde det även vara en fråga för kvinnorörelsen, då det i förlängningen drabbar de kvinnor som faktiskt har blivit utsatta. Ju mer man ropar vargen kommer desto mindre chans att någon tror en när vargen kommer. Istället förtiger man problemet!

 14. katten skriver:

  Vid val av påföljd kan man inte i den verkliga världen utgå från några ”identiska brott”. För sådana finns inte. Inte heller kan man bedöma rättsväsendet utifrån
  ”300 simulerade fall”. I våra domstolar dömer man verkliga brott. T ex om man är återfallsförbrytare, motiv, planering eller om det skedde mer av en händelse.

  Beträffande ”kvinnofridsbrott” som sticker er i ögonen så in i helsike så finns det
  en paragraf intill som heter ”fridsbrott. Paragraferna har exakt samma lydelse
  Via Google kan ni hitta brottsbalken, kapitlet våldsbrott. VARFÖR det finns två
  paragrafer med exakt lika lydelse men olika rubrik kan ni få reda på genom att ringa upp en åklagare eller domare vid närmaste tingsrätt. Det är inte farligt.

  Vad gäller folks fördomar och förutfattade meningar så får vi nog leva med dem
  till den yttersta dagen,

 15. Roger skriver:

  ”T ex om man är återfallsförbrytare, motiv, planering eller om det skedde mer av en händelse.” Och huruvida man är man eller kvinna. Kvinnors straffrabatt har påvisats gång på gång under 2000-talet, men Katten och kvinnor som hon tycker inte att det är någon ”big deal” kön döms olika inför lagen.

  Själv ser jag det som den främsta manifestationen av de kvinnliga privilegier som kvinnorörelsen inte gärna vill tala om; i detta fall att kvinnor avkrävs mindre ansvar för sina handlingar vilket är direkt översättbart till att kvinnor har större handlingsfrihet. Oavsett om det går att ändra på i en handvändning eller ej så måste det PRATAS om så att alla blir medvetna om att den ensidiga synen på den priviligerade mannen och den förfördelade kvinnan är långt ifrån riktig.

 16. Musse Pig skriver:

  ”katten”, stanna upp en stund och fundera över vart feminismen steg för steg har fört dig!

 17. Musse Pig skriver:

  Här är sannolikt ett till exempel på att kvinnor inte straffas lika hårt som män. Hon blir tydligen bara omplacerad, inte sparkad!
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7162180.ab

 18. AV skriver:

  katten katten: Om man presenterar ett ”typiskt fall” där all väsentlig fakta ingår fast med ombytta kön och det visar sig att kvinnor bedöms mildare, mer förlåtande för samma handlingar som män, ser du inget problem i det? Är du beredd att behandla en gärningsperson mildare eller hårdare på grund av kön? Vi kan ta en liten parallell med USA. De har dödsstraff i många delstater. Vid en genomgång visade det sig att vita lättare klarade sig undan med livstid (bättre advokater, bedömdes mildare) än afroamerikaner (fattigare, kan inte systemet, tilldelade advokater, bedöms hårdare, fördomar: det vet man ju hur de svarta är.) som oftare fick dödsstraff. Inget problem med det heller? Det har jag!

  Är du så fast i dina fördomar om manligt och kvinnligt att du tycker det finns förmildrande omständigheter när kvinnor är gärningspersoner? De hade väl blivit lurade av någon kille, indragna mot sin vilja, egentligen offer för omständigheterna? Att inte arbeta för lika bedömning oavsett kön är i själva verket att förminska kvinnor, de är lite mindre ansvariga för sina handlingar, egentligen offer, bör ha större skydd än andra etc. Det är du som faktiskt förminskar dina medsystrar mest!

  Hur skulle du säga om jag gick ut och sade: ”Jamen man måste ju förstå att han klippte till kärringen när hon var en sådan argbigga. Det förstår man ju att med alla sura kvinnor så åker någon på en omgång ibland. Vi måste bedöma honom milt.” Nej just det, du hade gått i taket. Men ändå vill du inte se att det kan förekomma liknande resonemang åt andra hållet. Att man låter sina fördomar styra och letar förmildrande omständigheter pga kön. Öppna ögonen och putsa genusglasögonen.

  Och när det gäller fridslagen-kvinnofridslagen så har jag faktiskt frågat en åklagare varför det är så. För att ettriga feministpolitiker skall tycka att de gör slag i saken trots att ingen skillnad mot tidigare finns. En ren politisk lag som egentligen inte tillför brottsbalken någonting.
  Du kan ju fundera på om vi behöver en barnfridslag, en homofridslag, en mansfridslag (psykisk och fysisk misshandel i nära relationer är lika vanligt åt båda hållen!), en religionsfridslag, en rasfridslag etc. etc. Ohållbart. Det enda den gör är att peka ut kvinnor som grupp som offer, vilket missgynnar alla de kvinnor (de allra flesta) som INTE utsätts för upprepande kränkningar av sina nära och kära. Kvinnans största hot är ni som vill sätta alla kvinnor kollektivt i offerfacket.

 19. Erik skriver:

  Jag fascineras verkligen av hur katten och likasinnade väljer att argumentera mot det här. Personligen avskyr jag feminismen, men jag ställer mig gärna på deras sida när det gäller lika lön för lika arbete och liknande frågor där jag håller med dem. Orättvisor ska bekämpas helt enkelt. Varför resonerar de då inte som jag gör? Varför står de inte på männens sida när rätten diskriminerar män?

  Avslutningen gillar jag också. ”Vad gäller folks fördomar och förutfattade meningar så får vi nog leva med dem till den yttersta dagen”. Och eftersom det tas upp i det här ämnet så menar hon att vi får leva med att kvinnor favoriseras i rätten. Vad bra, jag lever gärna i ett samhälle med en partisk rätt som bedömmer lite hur de själva vill efter deras fördomar. Underbart. Kanske vi ska bedömma judar hårdare? Eller jag vet, judar ska komma undan lättare! Ja! De har ju haft det så svårt redan! Och tyska turister ska vi verkligen sätta dit.

 20. katten skriver:

  Kommer ni ihåg christine Schürrer som dömdes för morden på de två små barnen
  i Arboga? Hon fick livstid samt utvisning på livstid. Mer kan man inte få.

  Återigen – var snäll och tala om för mig vad som är identiska brott. Det är Pelle
  Billing som snackar om sådana. Domstolarna gör det inte.

 21. katten skriver:

  Don Quijote slog mot väderkvarnar han också!

 22. JD skriver:

  Katten:
  Kvinnofridsbrott har en alldeles för låg straffsats och nästan i samtliga fall anser jag att straffen borde vara mycket hårdare.

  Varför skulle det sticka i ögonen??????????
  Tar några frågetecken till :) ???????????????

  Att kvinnofridsbrott har låga straffsatser motsäger väl inte att kvinnor generellt sett bedöms som änglar i domstolen både som målsägande och tilltalad.
  Att kvinnor får mildare straff framgår hur tydligt som helst på BRÅ´s hemsida. Hur kan du misstolka det? HUR??

  Menar du att kvinnor ska bedömas mildare bara därför att straffen för kvinnofridsbrott är löjligt låga eller hur tänker du?
  Hur sjutton tänker du egentligen?

 23. AV skriver:

  katten: Så ett exempel på att en kvinna dömts till ”livstid” skulle vara bevis för att rapporten är felaktig?

  Visst är det alltid någon detalj som skiljer sig vid alla brott, men ofta kan man tro att det legat carbonpapper mellan olika utredningar. Trivialmålen når aldrig aftonbladet om det är där du hämtar din info. I denna undersökning har man mätt hur man ställer sig till samma brott med olika kön som gärningsperson. Och konstaterat att de bedöms olika. Tycker du att det är att slåss mot väderkvarnar?

 24. Gonzo skriver:

  Katten

  ”Beträffande “kvinnofridsbrott” som sticker er i ögonen så in i helsike så finns det
  en paragraf intill som heter “fridsbrott. Paragraferna har exakt samma lydelse
  Via Google kan ni hitta brottsbalken, kapitlet våldsbrott. VARFÖR det finns två
  paragrafer med exakt lika lydelse men olika rubrik kan ni få reda på genom att ringa upp en åklagare eller domare vid närmaste tingsrätt. Det är inte farligt.”

  Det finns helt enkelt ingen anledning att han någon könsbunden lag i Sverige.
  Fridsbrott är fridsbrott, misshandel är misshandel och mord är mord.
  Hur skulle du som feminist reagera om vi tex hade ”mord” och ”mans-mord” (vi måste markera hur alvarligt det är med mord på män, män är trotts allt det klart vanligaste mordoffret. Vi måste stärka mäns rättigheter och människovärde, Mänskliga rättigheter måste även gälla män)?

  Ska inte ett mord på en kvinna (en människa) bedömmas lika allvarligt som ett mord på en man (också en människa)?

  Det verkar som om ni feminister har ett behov av att tycka synd om er själva, att få rulla er i själv ömkan. Allt ska vändas till nackdel för er kvinnor bara för att ni vill ha det så. En kvinna som lider är en lycklig kvinna tydligen.

 25. JD skriver:

  Jag hoppas verkligen att Katten inte har någon tjänst vid någon domstol eller på någon socialförvaltning. Dessvärre har det blivit mer regel än undantag att de som kallar sig feminister inte behöver uppvisa någon som helst kompetens, empati eller förmåga till logiska sluttänk för att få inneha befattningar som kan påverka andras liv.
  Feminist har nästan blivit ett urskuldande ord för personer som inte vill, kan eller orkar sätta sig in i frågor på ett tillbörligt sätt. Personer som aldrig kommer att vilja närma sig andra personer som vill föra en dialog om vad som är viktigt då det gäller jämställdhet. Jämställdhet gäller inte bara kvinnor! Varför är det så svårt att förstå det?

 26. katten skriver:

  JD, jag har aldrig kallat mig för feminist, inte av något slag. Men här på bloggen har jag kallats för samtliga varianter. Och du kan vara lugn, jag är varken socialtant, åklagare eller domare. Däremot har jag bevistat många rättegångar av olika slag
  tillsammans med skolklasser. Och läst domar. Det är mycket lärorikt. Om det är något man inte begriper i domen kan man ringa upp domaren och fråga.En gång besökte vi en gammal åklagare som berättade om somliga tilltalade som ”nekar
  i sten och ljuger så väggarna rodnar”. Vid sådana tillfällen gällde det att ha på fötterna.

 27. JD skriver:

  Ja Katten, det finns de som nekar i sten på båda sidor.
  Därför är det viktigt med rättssäkerheten för alla berörda parter i varje mål samt att utredningar blir bättre än de är idag.
  Ingen ska vara dömd eller friad på förhand, varken av dig, mig eller någon annan.

 28. Mansgris nr1? skriver:

  Jag kunde inte finna artikeln i tryck. Mycket störande.

 29. katten skriver:

  Mansgris nr 1

  Om du klickar på andra ordet i Pelles artikel så kommer du fram.

  Ska man tro artikelförfattaren så lär det ha varit massor av mödrar som dödade
  sina barn på 90-talet. Och de fick REGELMÄSSIGT rättapsykiatrisk vård. Medan fäderna som dödade sina barn REGELMÄSSIGT dömdes till fängelse.
  90-talet måtte ha varit barnamordens decennium! Det fanns t o m ett undantag från
  denna regelmässighet beträffande mödrars barnamord. Hur många rörde det sig om? Finns det verkligen en statistik av sådant omfång att man kan mäta tendenser? Under ett decennium för detta sällsynta brott?

  Det tror inte vi katter i alla fall. Vi katter (och alla våra löss) tror att Anders Forsström
  (artikelförf.) trodde att han kom med ett scoop när han hittat en doktorand. Blev avhandlingen godkänd förresten?

  Jag vill upprepa att vårt rättsväsende sysslar med verkliga brott och inte med några simulerade fall. Och ”identiska brott” förekommer inte i levande livet.

 30. Erik skriver:

  katten:

  Massor? Skulle det behövas massor av barnamord? ETT ENDA mördat barn är ett för mycket – särskilt om förövaren knappt straffades utan tvärtom behandlades som ett offer. Det var väl BARNET som var offret och inte mamman?

 31. katten skriver:

  Erik, goddag yxskaft.

 32. [...] Synen på kvinnlig brottslighet präglas av inrotade könsroller. En kvinnlig brottsling ses ofta som offer, snarare än en [...]

Google