Alliansens jämställdhetsrapport

21 maj 2010, av Pelle Billing

Alliansens jämställdhetspolitiska arbetsgrupp har släppt sin rapport, och det är ett dokument som skulle göra vilken radikalfeminist som helst stolt.

Den bistra sanningen inför valet är att inget av de två blocken bryr sig om mansfrågor, utan jämställdhet betyder helt och hållet kvinnofrågor i deras ögon.

(Tack för länken, Noger.)

 

12 kommentarer på “Alliansens jämställdhetsrapport”

 1. Matte Matik skriver:

  Suck, vad bedrövad jag blir av att bara läsa rubrikerna till kapitlen. Enbart kvinnofrågor, inget nytänk överhuvudtaget verkar det som Men med tanke på vad de skrev under på i tidningen angående kvinnors diskriminering i vården är man inte förvånad direkt. Jag skulle vilja veta om de faktiskt inte vet bättre eller om det till 100% är ett spel för galleriet för att de ska kunna sitta kvar.

 2. Gonzo skriver:

  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6500000000000046&conference=10500000000000980&posting=19500000005691088#19500000005691088

  Ladda sidan några gånger så actionaids reklam kommer fram. ”Fler flickor än pojkar utsätts för våld”

  Väldigt intressant. Oftast är det tvärtt om men det kommer sällan fram. Inte något som är värt att lyftas fram kanske

 3. Erik skriver:

  Med anledningen till denna ”jämställdhetsrapport” så vill jag passa på att tipsa om denna läsning på vad jämställdhet betyder.

  ”Jämställdhet är för samfundet att alla ska ha lika rättigheter och skyldigheter, oavsett kön. Detta är inte jämställdhet, utan jämlikhet. Det är en j*vla skillnad. Att det råder jämlikhet, som innebär att alla ska behandlas lika, betyder verkligen inte att det råder jämställdhet. Med jämställdhet menar feminismen att slutresultatet ska vara lika. Att lagen säger att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete är en ”jämlik” lag. Men jämställdhet råder inte förrän män och kvinnor faktiskt har lika lön i praktiken, det är skillnaden.”

  http://sannapannan.blogg.se/category/feminism.html

 4. Erik skriver:

  Jag håller alltså inte med om det ovanstående. Jag vill bara tipsa om en text som förklarar varför jämställdhetspolitiken inte är jämställd.

 5. Musse Pig skriver:

  Det är inte jämställdhet, det brukar kallas likhetsfeminism. Kolla exvis denna länk: http://www.mphy.lu.se/avd/nf/hesslow/
  Gå till ”nonacademic”och artikel 16 under ”politics”.

 6. Matte Matik skriver:

  Erik & Musse: Den där texten tycker jag är ett klockrent exempel på problemet med ”jämställdheten” idag. Det är dit man vill komma, att likhetsfeminism och jämställdhet är samma sak. Det är väl därför man om och om får höra att ”om man vill att män och kvinnor ska ha samma rättigheter är man feminist. Punkt.”. Nästan alla i Sverige idag skriver under på detta så det blir någon slags tvångsvärvning till feminismen.

  Alla som vill att män och kvinnor ska ha samma rättigheter är mansrättsaktivister. Punkt! ;-)

 7. Alo skriver:

  Två saker (antagligen fler) är mycket sjuka i denna jämställdhetsrapport. I arbetsgruppen som skrivit den ingår FYRA KVINNOR och INGA MÄN. Är det jämställt?

  ”Den största satsningen någonsin på jämställdhet inom skola och
  utbildningsväsende har gjorts, samtidigt som resurser använts för att förbättra
  kommunernas övriga verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ett
  forskningsprogram om kvinnors hälsa har startats.”

  Jaha, och varför inget om mäns hälsa. Är det jämställdhet?

 8. Noger skriver:

  Jag blir provocerad av detta!

  Jag trodde först att de delat in rapporten i två delar, och att den del som berör mäns situation skulle publiceras separat, men inser efter genomläsning att man helt enkelt vänt halva befolkningen ryggen (mäns situation nämns i förbifarten, en gång). Denna rapport borde heta ”Allians för kvinnor”.

  Jag har röstat på liberala allianspartier sedan jag fick börja rösta, men nu är det stopp, de här människorna är ju inte trovärdiga. Om det slutgiltiga valmanifestet är så här enögt och empatibefriat kan man ju lika gärna rösta på FI (tom Sverigedemokraterna framstår som ett liberalt alternativ i jämförelse).

 9. Erik skriver:

  Matte Matik:

  Jag säger bara en sak (och det gäller alla)

  LÄS THOMAS SOWELLs bok CONFLICT OF VISIONS

  Där får ni alla svar ni behöver. Där framgår det tydligt vilken halva av befolkingen (Goodwineaner) som struntar i vilken halva av befolkningen (Smitheaner)

  Kvinnor verkar vara i högre grad Goodwineaner så samma sekund politiker började vika sig för kvinnofrågor så var det inte bara kvinnofrågor det handlade om utan total dominans av Goodwins åsikter i alla upptänkliga sammanhang.

  Detta oavsett vilken av dessa bägge visioner som fakta styrkte. Goodwineaner skiter blanka fan i om fakta styrker deras åsikter och de anser att priset man får betala är helt irrelevant.

 10. Erik skriver:

  William Goodwin : Jämställdhet i resultat enbart (skiter helt i vad som krävs, krävs det 100% kvinnor för att skapa jämställt resultat är det ok enligt goodwin

  Adam Smith: Jämställdhet i förutsättningar (skiter i om lika förutsättningar leder till lika resultat, anser den koncentrerade makt som behövs för att skapa rättvisa är farligare än orättvisa.

  Kan ni se likheten? Kan ni möjigen se att radikalfeminister är fanatiska anhängare av Goodwins anda?

 11. Pelle Billing skriver:

  Ja, radikalfeminismen är sprungen ur Marxismen som tror att lika utfall är det ultimata målet, och man kan använda i stort sett alla medel för att nå dit.

  Själv tror jag att lika spelregler är nyckeln till jämställdhet, så där har vi skillnaden på en gång.

 12. Erik skriver:

  Pelle Billing:

  Marxismen är sprungen ur den franska revolutionen och William Godwin, den tror på några få visa män med hög moral som styr världen, när de som styr inte har hög nog moral avrättar man dem och gör samma fel med nya personer. Det viktiga är moral, hög moral, att alltid sträva mot perfektion. Lika utfall är målet. Man anser ojämlikhet är ok för att nå dit

  Motsvarigheten är den amerikanska revolutionen och Adam Smith, där anser man makt korrumperar och anstränger sig för att dela upp makten så den inte kan missbrukas. Där är kunskap inte några få visa män utan summan av många människors kunskap som tillsammans skapar det vi vet. Förutsättningar är målet, ojämlikt resultat anses ok

Google