Skyddat boende även för män

16 april 2010, av Pelle Billing

Ronneby har efter många års diskussion fått ett skyddat boende för vuxna och barn som är utsatt för fysiskt och psykiskt våld. Glädjande nog kommer denna resurs även att välkomna män, och inte bara kvinnor, som är standard i Sverige och övriga världen:

– Vi vänder oss till vuxna och barn som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld. Vi kan alltså även ta emot utsatta män [min betoning] eftersom man har sin egen lägenhet och inte behöver dela på något. Men vi vänder oss även till personer som är utsatta för hedersrelaterad problematik och människohandel för sexuella ändamål, säger socionomen Mona Olausson som tillsammans med Marie Eliasson anställts av kommunen för att driva Sesam.

Detta visar hur lätt det kan vara att öppna upp tillgängliga resurser för män, och göra män till fullvärdiga medborgare som har rätt till samma hjälp som kvinnor och barn.

Tyvärr har man däremot en helt felaktig uppfattning om statistiken kring våld i nära relationer:

I 95 procent av fallen är det kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

Denna missuppfattning (som beror mer på okunskap än något annat) till trots, är det mycket glädjande att en kommun vågar vara föregångare. Tidigare är Karlstad den enda kommun jag hört talas om som inte utestänger utsatta män från sitt tillfälligt boende.

En eloge till Ronneby som vågar vara nytänkande!

 

1 kommentar » på “Skyddat boende även för män”

  1. Pär Ström skriver:

    Verkligen glädjande! Det går framåt, om än med myrsteg!

Google