Missförstånd kring patriarkatet

15 april 2010, av Pelle Billing

Ord som ”patriarkat” och ”könsmaktsordning” är vanliga i dagens jämställdhetsdebatt, och bägge orden ger uttryck för en övertygelse om att män som grupp har makt över kvinnor som grupp. Samtidigt är det fler och fler som börjar fråga sig om dessa begrepp beskriver verkligheten på ett korrekt sätt. Är det t o m så att begreppen är ihopfantiserade och helt saknar relevans i verkligheten?

Jag är själv skeptisk till begreppen ”patriarkat” och ”könsmaktsordning”, åtminstone som de används i dagens samhälle. Däremot så tror jag inte att begreppen är påhittade, utan jag tror de kommer sig av en samhällsanalys som är begränsad, och därmed leder till felaktiga slutsatser.

Visst är det så att männen genom historien har varit dem som jobbat ute i samhället – och som innehaft de högt uppsatta positionerna i samhället – kring detta finns det inga tvetydigheter. Men att utifrån denna banala insikt dra långtgående slutsatser om den manliga och kvinnliga könsrollen, för att inte tala om män och kvinnors levnadsvillkor, är en alldeles för grov förenkling av verkligheten.

Ett exempel, bland många, på hur mäns maktpositioner tillåts påverka hela vår syn på könsroller, kommer från ett pressmedelande från Stockholms universitet. Man talar här om en bok som beskriver svenskt näringsliv från 1890 till 1960:

Om den manliga hegemonin ska brytas inom näringslivets elit är det en mycket stark historisk tradition som måste utmanas, säger Therese Nordlund Edvinsson.

- I styrelserummet används ofta andra attribut för att förstärka manlig dominans. Genom exempelvis ryggdunkningar, fackspråk och osynliga koder kan kvinnor utestängas, säger Therese Nordlund Edvinsson.

Det som Edvinsson missförstår, tillsammans med de flesta genusvetare, är att koderna inte var till för att specifikt utesluta kvinnor. Koderna var till för att utesluta alla – män såväl som kvinnor – utom en viss exklusiv skara män från rätt familjer och status .

De kvinnor som var gifta med dessa framgångsrika män var troligen mycket nöjda med sin roll och position, och inte alls på jakt efter sina mäns jobb. Detta var på en tid då könsrollerna inte ifrågasattes, utan ansågs knutna till biologiskt kön.

Ett annat vanligt missförstånd är att man betonar att det handlar om män som hade maktpositioner, som om detta på något vis gynnade alla män. Men denna ytterst begränsade skara män som hade reell makt i samhället använde inte sitt inflytande till att gynna män i allmänhet. Tvärtom använde man gärna män till diverse farliga jobb i industrier och gruvor samt för att bemanna armén, för att stärka det samhälle som man styrde.

gruvarbetare

Därmed har det s k patriarkatet aldrig varit till för att gynna män som grupp, och den lilla skara män som faktiskt hade makt, hade alla en hustru som också fick tillgång till rikedomar och ett skönt liv. De föreställningar som finns i dagens samhälle om könsmaktsordning och patriarkat, bygger på ett synsätt där man extrapolerar rika mäns situation, och antar att det gäller för alla män. Man glömmer då att de rika männen helt enkelt använde sig av vanliga män för att utföra alla tunga och farliga jobb, medan kvinnorna förpassades till hemmen för att föda nya soldater och nya ”baby-producenter”.

 

11 kommentarer på “Missförstånd kring patriarkatet”

 1. Mattias skriver:

  Jag kan styrka det du säger om styrelser Pelle. Jag jobbar på ett stort företag och det är en pyramid av kanske 1000 PERSONER som slåss om karriärplatser längre upp i pyramiden med målet att nå styrelsen på sikt. En styrelse på runt 10 personer. Det innebär att 99 % kommer bli besvikna. Alla i pyramiden trampar på varandra för att nå högre och det är allt från små saker till rena påhoppen och lögnerna. Ryggdunkningar är en petitess i sammanhanget. Men det som tjejerna inte verkar fatta är att ALLA i pyramiden trampar på ALLA. Inte på tjejerna specifikt.

  Men de är så förb*****t curlade sedan barnsben att så fort något går dem emot så måste det helt plötsligt vara något fel och en orättvisa!

  Som man i den där pyramiden blir man försvarbenägen och mer än lite orolig och irriterad när det pratas om kvoteringar och företräde för vissa i den… Inte så konstigt kanske när man tänker på arbetet och uppoffringarna som krävts för att tas sig ens halvvägs i den där pyramiden – den enkla halva dessutom. Många har försakat vänner, sport, socialt liv, egen familj, släkt osv.

 2. Mattias skriver:

  Förresen, varför har man uppoffrat allt det? För att bli framgångsrik. Så att man kan attrahera en ”bra” kvinna.

  Meh.

 3. Mattias skriver:

  I ärlighetens namn var väl det där sista inte helt sant i mitt fall. Det är i just mitt fall jag själv som driver mig mot Maslows sista trappsteg. Men det kan vara en djupare anledning samt den generella förklaringen eller minsta gemensamma nämnaren.

 4. Roger skriver:

  Ja, den struktur som feminismen felaktigt benämner patriarkat är på många sätt en fråga om klass.

  Feminister älskar att jämföra medelklassmän med arbetarklasskvinnor och peka på hur orättvist detta är. Men de osynliggör samtidigt medelklasskvinnors och arbetarklassmäns villkor.

  Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att kärnfamiljen historiskt sett har betraktats som en enhet. Det som är bra för en är bra för alla. Går det bra för medelklassmannen i karriären så är det bra för medelklasskvinnan som får bättre levnadsstandard. Går det bra för medelklasskvinnan med socitetsbiten så är det bra för medelklassmannen som får högre status och socialt kapital. Bägge bidrog de till familjenhetens framgång. Uppdelningen berövade ingen av dem något av det som värderades på den tiden; välstånd.

  Dagens fokus på individuellt självförverkligande är bara en fullständig parantes historiskt sett, och det är skrattretande orimligt att tolka historien utifrån den premissen.

  (men om man nu vill ha den ansatsen så är det ohederligt att inte tala om kvinnorollens privilegier och mansrollens nackdelar).

 5. Pär Ström skriver:

  Jag kunde inte sagt det bättre själv, Pelle. Och numera kan man prata även om matriarkal makt i karriären, alltså makt baserad på att kvinnor gynnar kvinnor. Det har jag bloggat om idag (en kvinnoklubb har makten över Sveriges tillsättning av domare): http://genusnytt.wordpress.com/2010/04/15/kvinnoklubb-har-makten-over-domartillsattningarna/

 6. Pär.B skriver:

  Eftersom feminismen är en uttalad ideologi med nästan religiösa förtecken så blir samhällsanalysen därefter. Frågar vi en vänsterpartist om samhällets konstruktion och historien så får vi ett svar som är präglad detta partis ideologi, och frågar vi en moderat så får vi ett annat svar. Det är inget annorlunda med feminismen. Problemet är att feminismen är den enda ideologi som har patent på att få genomsyra hela samhället utan att någon har röstat fram det, det är detta som är stötande.

 7. Urban skriver:

  ”Om den manliga hegemonin ska brytas inom näringslivets elit är det en mycket stark historisk tradition som måste utmanas”; kvinnor kan ju börja med att sluta vara så antikapitalistiska, då skulle saker och ting kunde hända med en jävla fart. Man borde sätta alla kvinnor att läsa Ayn Rand istället för Tiina Rosenberg, då skulle vi kanske kunna få lite ordning på torpet.

 8. Per Hagman skriver:

  Jag börjar alltmer uppfatta Per Ström som en i själ hjärta äkta demokrat.
  /.Per Hagman

 9. S-STHLM skriver:

  Data från US ger besked om att män drabbas av 92%+ av alla arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.

  http://blog.american.com/?p=12653

  Detta ses av någon outgrundlig anledning aldrig som ett gigantiskt jämställdhetsproblem som vi måste åtgärda…

 10. Obstinat skriver:

  Men herregud! Är ni män eller möss. Riktiga män gnäller inte.

  Ni bryter ordningen och skapar oro som kan få arbetarklassmännen att inse att de står längst ned i samhället.

  Vi alfahannar måste hålla ihop med kvinnorna.

 11. Lövet skriver:

  Vad sägs om detta appropå ”mäns försumbarhet”:

  http://www.regeringen.se/sb/d/12760/a/144223

  Notera speciellt avsnittet: ”Det är viktigt att kunna skydda kvinnor och barn i konflikter och även stärka kvinnors inflytande i återuppbyggnad och fredsprocesser – inte minst mot bakgrund av att kvinnor i en efterkrigssituation ofta utgör en högre andel än hälften av befolkningen.”

  …och vad beror denna ”högre andel än hälften på”? Jo att männen är DÖDA…

  Svensk jämställdhetspolitik tillämpad i konflikter innebär alltså att ”Eftersom männen skall dö som soldater är det viktigt att skydda kvinnor och barn…”

  Patriarkalt förtryck nån?

Google