Mäns förhöjda dödlighet

02 april 2010, av Pelle Billing

fallna-bonder

Vi vet att män i genomsnitt dör 4,6 år tidigare än kvinnor, men vi vet ännu inte varför. Troligen rör det sig om en kombination av många olika faktorer. På ETC.se kan man hitta något så ovanligt som två medlemmar i Feministiskt Initiativ som spekulerar i varför män dör tidigare, och som t o m tar orden ”diskrimineringen av män” i sin mun. I Aftonbladet kan vi istället läsa om den ökande dödligheten bland unga män, som tros bero på fler olyckor och fler alkoholrelaterade skador.

Allt talar för att det inte är en enda faktor som orsakar mäns förhöjda dödlighet, utan troligen är det flera olika variabler som samverkar. Här är ett urval av möjliga förklaringar:

 • Försörjningsbördan som män har utgör en stark stress för många. Ju mer kvinnorna tar ett delat ansvar för försörjningen desto mer sjunker skillnaderna i medellivslängd – vilket talar för att plikten att försörja ger en form av kronisk stress.
 • Farliga jobb gör att en del män dör på jobbet.
 • Män begår självmord mer än dubbelt så ofta som kvinnor, och bland män mellan 15-44 år är det den vanligaste dödsorsaken.
 • Det är i första hand män som är hemlösa, och detta sätt att leva leder inte sällan till en för tidig död.
 • Män är oftare socialt isolerade, särskilt äldre män, vilket har en negativ effekt på hälsan.
 • Män har inte fått lära sig att söka hjälp för sina psykiska besvär, vilket leder till ökat alkoholmissbruk och för tidig död.
 • Det läggs mindre pengar på mäns sjuklighet än på kvinnors, och framför allt är det svårare för en man att bli sjukskriven.
 • Män förlorar inte sällan både barn och sociala kontakter efter en skilsmässa, vilket i sin tur kan leda till isolering, alkoholmissbruk, osv.
 • Män drabbas oftare av dödligt våld.
 • Mäns värde i samhället är knutet till vad man presterar, vilket kan öka risken för stressrelaterade sjukdomar.

Förutom dessa sociala, psykologiska och strukturella faktorer kan man spekulera i om det finns medfödda biologiska faktorer som förkortar mäns livslängd, men i nuläget kan forskningen inte ge oss något bra svar på den frågan.

Och oberoende av det svaret, så finns det redan en uppsjö av mansfrågor att jobba med, som alla skulle kunna förbättre livslängden för män.

 

6 kommentarer på “Mäns förhöjda dödlighet”

 1. Jonas P skriver:

  Bra lista. Det är precis som du pekar på många samverkande faktorer som är igång här och hänger ihop på olika sätt. Du är inne på att män har svårare att bli sjuskrivna, vilket det finns studier på. Som du säger så tenderar män av olika anledningar inte söka hjälp heller. I psykiatrin drar man också ofta slutsatsen att anledningen till att det är så många kvinnor i psykiatrin är för kvinnor har det jobbigare än männen, och således får vi ett ytterligare fokus på den grupp som redan är uppmärksammad, har lättare blir sjukskriven samt söker vård i mycket högre utsträckning. Jag frågade samtliga föreläsare under en kurs jag gick i socialpsykiatri varför de trodde att det var så väldigt mycket fler kvinnor än män i psykiatrin, och i princip samtliga hade någon idé om att det var för att kvinnor har det jobbigare. En började gå in på biologi men hejdade sig snabbt då han kom på sig själv med att det inte skulle vara politiskt korrekt (”nej sådant här får man inte säga idag”).

  Den mest uppenbara knasigheten i slutsatsen att kvinnor har det värre än män är det faktum att män begår självmord i så mycket högre utsträckning än kvinnor. Och jag var nyligen på ett seminarie där föreläsaren menade att forskningen säger på att 95% eller mer av alla självmord är pga. en s.k. klinisk depression. Det är alltså inte egenvalt eller liknande, utan personerna är svårt psykiskt sjuka och behöver behandlas, men samhället och psykiatrin missar att fånga upp dessa individer (som oftast är män). Hade det varit omvända siffror där kvinnor begick självmord i mycket högre utsträckning än män hade det såklart varit en mycket omdiskuterad fråga där en massa pengar lagts på att komma till bukt med problemet. Nu diskuteras det i princip inte alls, precis som det faktum att män dör flera år tidigare än kvinnor.

 2. Träd skriver:

  Mycket bra lista!
  Man studerade munkar och nunnor, eftersom dom lever i snarlika förhållanden. Där var skillnaden bara 1 år. Och det året kan förklaras med att munkarna röker och tar mer risker vid bilkörning.

  Men skillnaden i livslängd borde väl vara det största jämställdhetsproblemet?

 3. Hezekiel skriver:

  ”Mäns värde i samhället är knutet till vad man presterar”

  Uh, det där var snyggt uttryckt!

 4. M skriver:

  I Sverige ökar mäns medellivslängd snabbare än kvinnors. Skillnaden i medellivslängd mellan könen minskar alltså varje år. I t ex USA är skillnaden flera år större än i Sverige. Det tros vara kopplat till att jämställdhetsarbetet i Sverige har kommit så långt. Mäns och kvinnors liv och livsval liknar varandras mer och mer. Även om många fler faktorer är involverade än det, så är ojämställdheten en stor del av problemet. Vilket ju är bra eftersom det uppenbarligen går att arbeta på, precis som det görs i Sverige.

 5. Per hagman skriver:

  Gå in på vilket vårdhem som helst i Svegie.

  Førsta våning … ældre kvinnor.
  Andra våning … ældre kvinnor.
  Tredje våning…ældre kvinnor.

  Men længst in hørnet på tredje våning har vårdhemmet 4 – 5 ældre mænn.
  Oftast isolerade från verkamheten i øvrigt på vårdhemmet.

  Før på vårdehemmet ær …chefen en kvinna och personalen kvinnor.
  Inte sællan mannsføraktsfulla kvinnor.

  Isolerade mænn? Visst finns det vissa førstrøelser på hemmet.

  Knyppling virkning vævstolar och andra før kvinnor intressanta sysselsættningar.

  Sysselsættningar før mænn , ær att hålla sig på rummet och i bland , stolt visas upp før studiebesøk på hemmet , med parollen , På vårat hem har vi mænn.

  Visst visst , 5 mænn och 85 kvinnor.

  Ær det bara jag som tycker att situationen ær skev.

  Vart finns ældre mænn nær de blir ældre?

  /.

  Per Hagman

  PS: kom int dragandes med det gamla feministiska argumentet om att det er kvinnfolk som vårdar sina mænn i hemmet.
  Det ær faktiskt tværtom.

 6. Per Hagman skriver:

  .

  En intressant signifikant markör i sjukvårdssystemet är de individer som akut tas in på våra sjukhus , vilka borde i ett tidigt skede , blivit omhändertagna för sin/a
  sjukdomar.
  Ofta , för att inte säga alltid , har sjukdomen/erna har utvecklat sig så långt att de är vesäntligt handikappade av sin sjukdom.
  Rätt gissat. Det handlar om männ.

  Skall söka soc styr ut-red uppgift i sammanhanget och återkommer med statistik … för saklighet.

  Alltså: samma tendens som här ovan beskrivet.

  Männ tas inte emot av det kvinnodominerade sjukvårdssamh’ället.

  /,

  Per Hagman

Google