Få vill ha kvoterad föräldraförsäkring

30 april 2010, av Pelle Billing

En av de avgörande skillnaderna i jämställdhetsdebatten är om man anser att jämställdhet handlar om lika spelregler för alla, eller om det handlar om att vi ska ha ett identisk utfall mellan män och kvinnor. Med andra ord: räcker det med att vi har samma spelregler för alla individer vad gäller tillgång till utbildning och arbetsmarknad. eller ska vi tvinga fram en situation där vi har en jämn fördelning av män och kvinnor på alla utbildningar och arbetsplatser?

Min egen ståndpunkt är som bekant att det är lika spelregler som är det avgörande och det vi alltid ska försvara, medan många andra i debatten numera avser identiskt utfall mellan könen när de pratar jämställdhet. På detta vis har det skett en glidning i defintionen på jämställdhet, där den ursprungliga definitionen (lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla) har ersatts av en ny definition (50/50-fördelning av män och kvinnor på alla positioner i samhället).

Denna nya definition på jämställdhet yttrar sig bl a när det gäller förslaget om kvotering till bolagsstyrelser och förslaget om kvoterad föräldraförsäkring. Dessa politiska förslag grundar sig på synsättet att det är oacceptabelt att kvinnor och män själva väljer hur de ska leva sina liv, utan det är upp till den sociala ingenjörskonsten att se till att människorna inordnar sig som kuggar i det nya jämställdhetsmaskineriet (ett maskineri som inte har någonting alls att göra med den ursprungliga, korrekta definitionen på jämställdhet).

Tyvärr, för dem som vill att alla andra ska inordna sig efter deras ideal, gör svenska folket motstånd och hävdar sin rätt att själva få välja livsstil. Tidigare har det framkommit att förslaget om att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser har svagt stöd i befolkningen, och nu har det kommit en ny opinionsundersökning från SIFO, som visar att hela 85 procent är motståndare till att kvotera fler månader i föräldraförsäkringen. Undersökningen är beställd av Kristdemokraterna, och därmed är det Världen Idag och tidningen Kristdemokraten som rapporterar om resultatet. Men undersökningen är utförd av SIFO som är neutrala och professionella i sitt förhållningssätt.

Det framstår alltså onekligen som att svenska folket inte alls är intresserade av den ”nya” typen av jämställdhet, där staten ska avgöra hur män och kvinnor ska leva sina liv. Det verkar helt enkelt som att svenskarna är fräcka nog att själva vilja ha kvar makten över hur länge de ska vara föräldralediga, vad de ska utbilda sig till och vad de ska arbeta med.

Det jag skulle vilja höra, är en företrädare för det ”nya” jämställdhetsbegreppet (t ex Claes Borgström, Gudrun Schyman eller Per Schlingmann) som kan förklara varför man anser sig ha rätt att underkänna andra individers personliga val. Anser man helt enkelt att man själv vet bättre, medan den oupplysta pöbeln gör felaktiga val? Tror man att befolkningen i allmänhet är blinda för samhällsstrukturer som man själv har genomskådat? Det är svårt att bekänna sig till den ”nya” synen på jämställdhet utan att samtidigt ge uttryck för sitt förakt inför hur människor väljer att leva sina liv.

kalle-strokirk

 

14 kommentarer på “Få vill ha kvoterad föräldraförsäkring”

 1. katten skriver:

  Du beter dig billigt och lågt, Pelle. I stället för att svara i sak och diskutera i sak
  Höjer du dig över massan och världen _ så att du låter ta mig fan som Gud fader själv. Och bestraffande minsann – av de som tänker annorlunda.

  Usch och fy!
  Och så har du din lilla sekt omkring dig som utbrister ”Bra Pelle”, ”utmärkt Pelle”.

  Det är som Bill och Bull som rantar efter stora stygga katten Måns. Men att argumentera i sak – det är ni väldigt dåliga på i Pelle-sekten.

 2. Access skriver:

  Men Jisses, ”katten”.
  Hur är det med din läsförståelse egentligen? Att ”höja sig över massan och världen” är just det Pelle INTE gör. Tvärtom är det precis det han kritiserar andra för att göra.

 3. Musse Pig skriver:

  Katten har nog tagit sig ett par jamare för mycket. Inte många hjärnceller aktiva där!

 4. Roger skriver:

  Katten är vår comic relief här på sidan! :) Vad skulle Starwars vara utan Jar Jar Binks? Det GÅR inte att ta något hon skriver på allvar, jag har inte sett ett enda inlägg där hon inte fullständigt snubblar på sin egen tungag; och jag menar inte det på ett illamenande vis katten; jag tycker faktiskt att du bidrar med något positivt här.

  Ang OP:
  Bra formulerat, Kopplingen till social ingenjörskonst är tankeväckande. Är statens roll att ”fostra” folket eller att ”serva” det? Folkbildningstanken är ifrågasatt i vårt alltmer postmoderna samhälle, ändå så verkar den svenska staten gå i motsatt riktning. Det är oerhört underligt. Äkta jämlikhet kan bara skapas genom mer personlig frihet, inte mindre.

 5. katten skriver:

  SIFO-undersökningen som Pelle hänvisar till rör nog inte föräldraförsäkringen utan
  vårdnadsbidraget. Henrik Berggren skriver i torsdagens DN sid 2 under rubriken
  ”Allt annat är av ondo”
  ”Väljarna vill ha vårdnadsbidraget” var rubriken på en debattartikel om familjepolitiken av Göran Hägglund och två andra kristdemokrater i Svenska Dagbladet i går.
  Underlaget var en undersökning där Sifo frågat intervjupersonerna om de anser att det ska vara ”obligatoriskt, frivilligt eller förbjudet för kommunerna att erbjuda småbarnsföräldrarna vårdnadsbidrag” Svaret var att 30 procent anser att vårdnadsbidrag ska vara obligatoriska, 51 procent att de ska vara frivilliga, 8 procent att de ska vara förbjudna och 11 procent svarar ”vet ej”.
  Dessa siffror redovisades dock inte. I stället adderade KD ihop de två första kategorierna till 81 procent och påstod att denna grupp ”vill ha” och ”säger ja till att
  ha kvar” vårdnadsbidraget. Det är fult. Att inte vilja förbjuda något är inte detsamma som att säga att man tycker det är bra.

  Om KD har yttrat sig om folks preferenser peträffande föräldradagar, så har de nog
  ljugit lika friskt där.

 6. Mia skriver:

  Tänker gå lite mot strömmen bara för att.. :)

  Varför tänker man på föräldraförsäkringen som kvoterad? Om principen var att man som förälder/individ får föräldaledigt i ett halvår när man får barn precis som man har rätt till semester skulle det inte verka så kontroversiellt. Inte ifrågasätter väl folk om de ska få ”skriva över” sin semester på sin partner?

 7. Pseudonymen LRB skriver:

  Vilka är det som sifo frågat ?

  Män och kinnor över 50 svarar säkert
  låt det vara som förut låt mamman va hemma

  Kvinnor som nyligen blivit eller ska bli mammor
  Jag vill inte att min rätt att vara hemma ett år dras in

  Män 20-40 svarar
  Jo visst skulle väl jag vilja vara hemma men
  mamman behövs ju också hemma just nu

  Statistik hmmm

  Fördubbla antalet föräldradagar om det ska kvoteras
  själv tycker jag det är vansinne att ett barn som just fyllt ett år
  och som knappt lärt sig gå och definitivt inte lärt sig prata ska
  tvingas skiljas från hem och föräldrar och därmed skolas till ett
  socialt mönster där man roffar åt sig med orden ”jag hade den först”

 8. katten skriver:

  Pseudonymen LRB

  Föräldrapenning betalas ut mycket längre än ett år, nämligen 480 dagar.

 9. Mia skriver:

  P LRB
  Håller med om längre föräldraledighet även om jag inte förstår varför det skulle vara kopplat till ”kvotering”. 300 dagar föräldraledigt per förälder är en jämn och bra siffra :)

  katten
  Visserligen men SGI-dagarna är 390 st.

 10. Roger skriver:

  Visst kan kvotering vara ett sätt att bryta ”mamma-monopolet” över barnen och tillåta män att få mer utrymme i barnens liv. Å andra sidan så är det så att om man vill ha till en förändring så är det inte inskränkande lagar vi behöver utan en attitydförändring där män inte längre betraktas som back-up förälder utan som förälder i sin egen rätt, lika mycket värd och lika betrodd.
  BVC, MVC, juridik kring efternamn, faderskap, försäkringskassans syn på föräldrarskap, barnbidrag och föräldrarpengar. Allt behöver ses över så att det sker en könsneutral behandling i dessa frågor.

  Om man av samhället (och i slutändan av sig själv)betraktas som andrahandsförälder blir det också lätt att man tar ett steg åt sidan och låter modern ta huvudansvaret; man blir istället en supportförälder; bidrar med det man kan, servar, massage, tjänar in pengarna mm.

  Och när man pratar om de mansfientliga attityder som finns inom dessa samhällsinstitutioner och som i slutändan normerar den klassiska könsuppdelning i barnavården; så är det nästan alltid de som anser att den könsuppdelningen är fel som ändå opponerar sig. Det underminerar ju feminismens position att erkänna att mannen är förfördelad på något område i samhället och att kvinnor har privilegier som de behöver dela med sig av på samma sätt som de avkräver männen. Det underminerar teorin om könsmaktsordning. Det underminerar kvinnans offer-privillegie.

 11. AV skriver:

  Bara en liten detalj: Den nya definitionen av jämställdhet är inte 50/50 på alla positioner. Det är knappast så att de jobbar för fler kvinnliga takskottare eller sopåkare, eller fler manliga undersköterskor för den delen. Det handlar om minst 50/50 på maktpositioner (där de definierar vad som är makt).

 12. Anonym skriver:

  Kanske dax att kvotera arbetsskadorna då?
  http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100429

 13. Roger skriver:

  Anonym:
  Vi vill inte kvinnorna så ont.
  http://www.akeri.se/svensk-akeritidning/nyheter/statistik-arbetsplatsolyckor-med-dodlig-utgang

  Bättre är det väl om alla får det BÄTTRE istället?

Google