En samling skolexempel…

28 april 2010, av Pelle Billing

…på vad som är fel i jämställdhetsdebatten. Tyvärr är det så att diskussionen om jämställdhet hamnat så snett att rena självklarheter satts ur spel, och ointelligenta och osammanhängande påståenden får gå oemotsagda. Här kommer ett axplock med exempel:

 1. Det anses helt OK att stipulera att den skeva könsfördelningen av högre posititioner inom högskolevärlden har att göra med en av två faktorer: antingen ett glastak, eller att det helt enkelt krävs mer tid tills kvinnomajoriteten på lägre nivåer hunnit slå igenom på högre nivåer. Man bortser glatt ifrån att man faktiskt inte har någon aning om det finns någon skillnad mellan könen vad gäller strävan att nå till toppen. Att ignorera en såpass viktig frågeställning är elementärt, men gångbart när det gäller jämställdhetsområdet.
 2. Man kan hävda att kvinnliga självmordsbombare endast är männens redskap, något som fråntar dem allt eget ansvar, och samtidigt skuldbelägger halva befolkningen.
 3. Fler kvinnor än män anmäler till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämd) att de varit utsatta för fel i vården, vilket i Aftonbladet tas som intäkt för att kvinnor får sämre vård. Man glömmer att undersöka huruvida kvinnor söker sig till sjukvården oftare – vilket de gör – och därmed sker det fler interaktioner som kan gå fel. Man har heller inte kontrollerat hur benägna män respektive kvinnor är att anmäla en felaktig behandling.
 4. I en ”jämställdhetsfolder” riktad till invandrare skriver man att kvinnor är diskriminerade på arbetsmarknaden. Vad har man egentligen för forskning som backar upp detta påstående?
 5. Det är fullt möjligt för en känd kvinna att säga att en känd man har ”en doft av övergrepp” omkring sig när han gör intervjuer i TV (AB 1 2). Att koppla ihop en person med övergrepp är en allvarlig anklagelse, men tydligen är det tillåtet när det gäller män. Flera års prat om ”mäns våld mot kvinnor” och ”mäns kollektiva ansvar för våldtäkter” har gjort att det är fritt fram att attackera män, utan risk för några större repressalier.

Om 30 år kommer dagens artiklar om män, kvinnor och jämställdhet att betraktas som lika konstiga som 70-talets dröm om en marxistisk revolution. Barnen kommer att fråga: varför hatade man män förr i tiden? Och föräldrarna får hitta något bra svar, på det vis som föräldrar alltid gör.

 

4 kommentarer på “En samling skolexempel…”

 1. Rick skriver:

  Du gör helt korrekta iakttagelser Pelle. Elementära krav på orsakssamband kan man gladeligen strunta i så fort konstanten ”kvinna” finns med i analysen. De exempel du räknar upp (och det finns åtskilliga till) påminner mig mest om ett klassiskt exempel på statistiskt felslut, nämligen att ökad glasskonsumtion leder till ökat antal drunkningsolyckorna.Man kan med lätthet se att drunkingsolyckorna ökar vid den tid man äter mest glass, alltså borde man begränsa tillgången på glass, t.ex. genom att sälja glass bara på Systembolaget. Ett liknande exempel är att brandskadornas omfattning beror på antalet brandmän vid insatserna. Ju fler brandmän, desto större skador, alltså…
  Naturligtvis inser ju vem som helst att hela resonemanget haltar och att de förklarande parametrarna i stället heter ”sommar” respektive ”brandens storlek”. Men när det gäller kvinnor så är denna typ av felslut märkligt nog legio.

 2. KimhZa Bremer skriver:

  Precis, Pelle!

  Vi lever i de manshatande decennierna. Egentligen helt obegripligt, men i vår ”välvilja” att lyfta fram ”goda” initiativ, har vi blivit blinda och lurade. Den manshatande och radikaliserade feminismen har tagit ett grepp om hela samhället.

  Alla som orkar och vågar se det här kan också se det. Det händer överallt, genom hela landet, genom alla institutioner.

  En dag kommer vi mycket riktigt att göra dokumentärer och skriva böcker om hur det kunde gå så här illa, då kommer nya friska analyser att visa hur och varför apartheid och diskriminering kunde systematiseras i det som kallade sig världens mest jämställda land. Man kommer att våga identifiera de skyldiga.

  Och ungdomarna kommer bara att skaka på huvudet.

 3. Micke skriver:

  Kan bara instämma och stödja dig i ditt viktiga upplysningsarbete! Jag går dagligen runt och retar mig på det jag ser, läser och hör människor säga. I så många fall helt utan reflektion, analys eller ifrågasättande. Ibland orkar jag ta debatt i vardagen, men allt som oftast inser jag (tror mig i alla fall inse) att det knappt är lönt då det stora flertalet mest följer flocken och inte förmår tänka själva.

Google