Vem kontrollerar pengarna?

16 mars 2010, av Pelle Billing

I jämställdhetssammanhang brukar man ofta hänvisa till att män tjänar mer pengar än kvinnor världen över, och att detta är ett tecken på ekonomisk ojämställdhet. När radikalfeminister pratar om könsmaktsordning så hänvisar de ofta till detta faktum.

Men frågan är vem som kontrollerar dessa pengar som tjänas?  Sylvia Ann Hewlett skriver i Harvard Business Review att kvinnor är dem som kontrollerar två tredjedelar av den globala konsumtionen:

Globally, women control nearly $12 trillion of the $18 trillion total overall consumer spending, a figure predicted to rise to $15 trillion by 2014.

Hewlett rapporterar även att kvinnors inkomster i utvecklingsländer ökar snabbare än männens:

In developing nations, women’s earned income is growing at 8.1 percent, compared to 5.8 percent for men.

Jag vet inte var Hewlett fått sina siffror ifrån, så därför får vi ta dem med en nypa salt. Men jag har tidigare sett siffror från Sverige och andra länder som indikerar att kvinnor kontrollerar en större del av den totala konsumtionen än män, så troligen stämmer den tendens hon beskriver.

handlat

Om vi bara ser till vem det är som tjänar pengarna, använder vi oss alltså av en förenklad bild av verkligheten. En lika viktig faktor i sammanhanget är vem som bestämmer hur pengarna ska användas.

Tack för tipset, Erik!

Se även: Ytterligare artiklar om kvotering (AB, HD)

 

20 kommentarer på “Vem kontrollerar pengarna?”

 1. Christina Nauckhoff skriver:

  Jag känner mig lite skeptisk till ovanstående .
  Men OK
  Kvinnor är åtminstone ena hejare på att köpa vapen!

  Här kommer en liten länk som redovisar Sipris senaste rapport. Köp av vapen, flygplan, robotar, fartyg m m har ökat med 25% de senaste fem åren.
  http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=3505519

  2009 köptes vapen i världen för 8000 miljarder ( mer än 1200 kronor per person i världen.
  Motion till riksdagen 2009/10:U249 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

 2. AV skriver:

  Ja, det är fruktansvärt att världens länder lägger ner mer pengar på vapen att döda sina medmänniskor än rent vatten och mat till alla (orsaken till många väpnade konflikter). Men att göra det till en genusfråga med ditt ironiska ”Kvinnor är åtminstone ena hejare på att köpa vapen!” är att ta i.

  Det är faktiskt inte så att kvinnor är fredsälskande och helst sitter i ring och sjunger Cumbaya, medan män springer runt med kliande avtryckarfingrar och ropar ”kill those towel heads”. För det första är det också massor av kvinnor som röstar på hökarna i världens regeringar och för det andra är kvinnor sällan sena att med flaggor i hand vinka iväg sina söner och pojkvänner, när det ger sig ut i krig för att försvara just kvinnor och barn. Det är ett kvinnligt privilegium att slippa dra ut i krig och traditionellt en manlig plikt att dö för sitt land (kvinnor och barn). Då är det kanske inte så konstigt att det är manliga generalers namn som står på ordersedlarna. Men köpen stöds av massor av kvinnor.

  Eftersom den individuella skillnaden i stöd och åsikter är större inom könen än mellan är det inte en genusfråga om inköp, utan en politisk fråga för alla.

 3. Lasse skriver:

  @ Christina

  Man vinner ingen respekt genom att använda ”förlöjligande”.
  (som du gör)

  Förstår inte vad olika länders inköp av vapen har med enskilda individers konsumtion att göra ?!

 4. Mats skriver:

  Om det nu vore så enkelt som Christina antyder så borde man med en enkel demokratisk omröstning kunna komma fram till att förbjuda krig. Eftersom redan fler män än kvinnor dött i krig så borde alla kvinnors röster räcka för en majoritet för ett sånt förslag. Det finns säkert en och annan man som också skulle rösta för ett förbud mot krig. Över 50% majoritet borde inte vara svårt att få ihop.

 5. Erik skriver:

  Christina Nauckhoff:

  ”Kvinnor är åtminstone ena hejare på att köpa vapen!”

  Nej men de är ena hejare på att njuta av de rättigheter och friheter som skapas och underhålls med just vapen. Varifrån tror du diamantringarna som i total majoritet kvinnor bär kommer. Få höra en gissning hur du tror det kommer sig diamanter är så vanliga på kvinnor i västländer. Lycka till att förklara det utan vapeninsatser i Afrika.

  Det handlar inte om att kvinnor är oskyldiga eller önskar få slut på de onda krigen i världen. Det handlar om att kvinnor som numera moraliska överklassen ogärna vill tänka på vilken roll krigen i världen spelar för deras egen vardagskonsumation.

 6. Per Hagman skriver:

  Hmmm.

  Statens / nationens inköp av vapen , ex för sitt eget försvar … som i Sverige försvar , är ett demokratiskt politiskt fattat beslut , där väljarna i majoritet har givit akt politiker mandat att verkställa akt försvarspolitik , med inköp av vapen etc etc.
  Försvarsdepartementet samordnar akt vapen inköp.
  Alltså: Statens vapen inköp , kan ej härledas till att ex könet kvinnan , har gjort vapen inköpen.

  Argumentet att : Det är männ som fört männ i krig , så männ kan skylla sig själva …. för att ha massakrerats på slagfältet…. tycker jag är ett Intressant könspolariserat feminist argument.

  Förra försvarsministern var en kvinna !

  ( vilken bjöd in den Ryska bestialiska 138.brigaden verksam i Tjetjenien till Sveriges övning snöflinga i Övre norrland för …samarbete !!!!

  Kravet , för att kvinnor skall göra värnplikten i framtiden har tills vidare politiskt bordlagts , med argumentet att : eftersom värnplikten sannolikt kommer att ”fasas ut” , behövs det ej ( i dags läget ) , fattas politiskt beslut om ev kvinnlig vpl för framtiden.

  Uti från ovan menar o anser jag att , vi männ , ur rättvise synpunkt / jämställdhet kan och skall ställa krav på ett nytt politiskt beslut kring kvinnlig värnplikt ,innebärande att även kvinnor skall plikttjänstgöras som soldater i likhet med mannen.
  Ett politiskt beslut om kvinnlig vpl ..kan.. fattas i dag.

  Var / vad / vilka / varför …finns hindret för ett… beslut ????

  Per Hagman

 7. Per Hagman skriver:

  @ Mats säger:

  ”Om det nu vore så enkelt som Christina antyder så borde man med en enkel demokratisk omröstning kunna komma fram till att förbjuda krig.”

  Hej Mats :
  Du har mer rätt än vad du kanske anar.
  Krig som konflikt medel mellan nationer , är enl FN …förbjudet.
  FN har dock ej kunnat ta ställning till det som kallas …inbördeskrig.
  Krig , definieras historiskt , i bland , som en väpnad konflikt mellan suveräna stater och fler än 1000 dödande till följd av stridigheterna.

  Per Hagman

 8. Christina Nauckhoff skriver:

  Oj vad jag ställde till! Det var inte min avsikt att förlöjliga. Journalisten skriver i Howard Business Review om den nya makten i ”global affairs” : ”women leaders”. Jag associerade ganska omedelbart till de enorma summor som går till vapenrustning världen runt, siffrorna från Sipri kom i förrgår.

  Om dödssiffror i krig står att läsa på t ex http://www.diakonia.se där man behandlar humanitär rätt. Siffror från olika krig bakåt. Där står bl a :

  I senare konflikter beräknas 90 procent av offren vara civila. De senaste siffrorna om militära dödsoffer i Irak och antalet irakiska civila som dödats i angrepp sedan den USA-ledda invasionen i mars 2003 uppskattar antalet militära dödsfall bland USA, Storbritannien och andra koalitionstrupper till 4493 militära dödsfall och antalet militära dödsfall bland irakier till mellan 4900 och 6375. Antalet irakiska civila dödsoffer beräknas till mellan 88288 och 96315 personer.

  Dessa siffror har jag redovisat flera gånger, med olika källor, FN är en av dem.
  Vad är det som gör att de inte går att ta till sig?

 9. Erik skriver:

  Christina Nauckhoff:

  Vad har fördelningen mellan civila och militära offer i Irak att göra med genusfrågor? Civila är både män och kvinnor. PS: Kan du utifrån dina källor ange i procent hur stor andel av totala antalet som dödats i följande grupper:

  1. Irakiska militären
  2, Irakiska civila
  3. USA och koalitionstrupperna

  Alltså inte hur stor andel av de dödade varje grupp är utan hur stor del av de levande av varje grupp som dödades.

  Min kritik baserar sig på en observation USA:s media gjorde i Vietnam att hur många fler dödade fienden fick jämfört med egna förlusterna inte sade ett dugg om vem som vann i en konflikt där de inblandade grupperna inte var lika stora från början – vilket de i regel heller aldrig är i ett krig.

 10. AV skriver:

  Christina: ALLA irakiska dödsoffer efter Sadams fall är civila per definition. Antingen är man kombatant eller civil. Kombatanter har uniform och uppträder i arméer. För dem gäller särskilda lagar i krig (t ex om krigsfångar). Så de irakiska militära dödsoffer som varit var tidigt 2003. Idag finns viserligen irakiska säkerhetsstyrkor, men de dödas av motståndsrörelsen, inte US Army. Motståndsrörelsen är, hur militärt de än uppträder, civila. Klär sig som civila och gömmer sig bland civila. Så alla motståndsmän som dödats av US A och irakiska säkerhetsstyrkor sedan 2003 är civila dödsoffer. De absolut flesta andra civila dödsoffer som varit är irakier som dödats av motståndsrörelsens bomber. Både i konflikten shia-sunni-kurder och förbipasserande i attacker mot militären. Problemet med att köra genusanalys är att dessa motståndsgrupper stöds av både män och kvinnor i den civilbefolkning de gömmer sig bland och kvinnor är också aktiva i dem. I arabiska länder är det mest manliga civila offer om det inte är just matmarknaden som träffas, eftersom kvinnorna hålls hemma.

  Så att jämföra civila dödsoffer i ett inbördeskrig inkl olika folkgrupper och militärgrupper med ett regelrätt armekrig som t ex första världskriget är lite som att jämföra äpplen och päron. Visst har civila offer ökat på senare krig, men krig ser också helt annorlunda ut. Speciellt med den typen av etnisk rensning som verkar vara legio i dagens konflikter. Men om man skall ta något genusperspektiv på det blir det också knivigt. I WW2 dödades kvinnor och barn först och männen fick arbeta ihjäl sig eller dödas när de inte orkade arbeta längre. Under Rwanda dödades alla och på Balkan var det ofta just män som valdes ut (Srebrenica).

 11. Per hagman skriver:

  AV säger :

  ”….irakiska säkerhetsstyrkor, men de dödas av motståndsrörelsen…”.

  Beteckningen / definition .. ”motståndsrørelse” enligt ovan skrivning kan disskuteras. Væpnade fiender , motståndare , antagonister , som ej upptræder enlig grundlæggande , rules of engagement , mister sin eller har i utgångslæget ,definitonsmæssigt ingen …folkrættslig kombatant status och behandlas som ..terrorister och brukar dærmed ej defineras / behandlas som motståndsrørelse , som ex … folkresning… etc.

  ”Civila” terrorister førlorar eller blir starkt beskurna i sin civilrættsliga status.
  Exempel på detta ær interneringen av terrorister på Guantanamo / USA.
  Guantanamo interneringen ær , enligt de folkrættsliga grundprinciperna.

  Tillægg till Av skrivning : Kombatanter kan delas in i kombatanter och non kombatanter dær non kombatanter ær ex sjukvårdspersonal listade enligt førbandets personaltabell på aktuellt sjuvårdsførband / formation och særskilt skyddad personalgrupp.

 12. Christina Nauckhoff skriver:

  Jag ville i all enkelhet visa på att soldater i krig kanske inte är de enda som dör.
  Tesen på de här bloggsidorna är ju, vad jag förstår, att männen, till skillnad från kvinnorna, skickats ut i krig och offrat sina liv. Och att det är ojämställt.
  Civilbefolkningen – kvinnor,män,barn – är enligt den statistik jag tagit del av mycket mer utsatt.

 13. Per hagman skriver:

  @Christina Nauckhoff.

  Int någon hær på denna hemsida har svårt att som du skriver ”ta till sig något”.

  jag uppfattar som om att du blandar samman krig , konsekvenserna av krig och andra politiska sanktioner.

  En definition , vilken defineras genom begrænsningar i krig , ær att krig utøvas av stridande krigsførband mot andra stridande førband och dærmed ej mot civilbefolkningen.

  Alltså soldater som ær i strid mot andra soldater.

  All krigsplanering / handlande utgår från att de stridande parterna føljer de konventioner / mellan nationella øverenskommelserna , vilka reglerar tillåtna krigshandlingar / stridsmedel / vapentyper.

  Det politiska embargo ex mot Irak som skapades av de allierade , innebar att vesæntliga samhælls funktioner succesivt slogs ut dærmed blev civibefolkningen lidande.
  Hur lidande civilbefolkningen blev ær ”mer ett antagande och bedømning snarare æn verifierade fakta”.

  Alltså : civilbefolkningen i irak utsattes till mycket ringa del før direkta krigshandligar , av de allierade trupperna.

  Att : de civila i stor utstræckning skulle komma att bli lidande av det politiska embargot , varnade alliansen før innan sjælva kriget startade.
  Iraks politiska ledning accepterade genom sina politiska stællningstagande dessa førutsættningar och læt sin civilbefolkning bli i høg grad lidande.

  Per Hagman

 14. Pelle Billing skriver:

  När Israel besköt Gaza och sedan gick in med styrkor så dog massa människor i civilbefolkningen. I media betonades att kvinnor och barn dog. När man sedan räknade på det hela så visade det sig att de civila som dött knappast hade en jämn könsfördelning:

  ”Enligt Palestinian Centre for Human Rights (PCHR, http://www.pchrgaza.org/portal/en/), som verkar vara den enda källan till statistik över dödsoffren i konflikten, har 1005 vuxna dödats. Av dessa uppges 894 vara män och 111 kvinnor. Det innebär att andelen män är 89%, andelen kvinnor 11%. Om man väljer att begränsa sig till de civila dödsoffren så rapporterar PCHR följande: 782 civila vuxna har dödats, av dessa var 111 kvinnor och 671 män. Det innebär 14% kvinnor och 86% män av de civila dödsoffren. Du finner statistiken här (http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2008/22-01-2009.htm).”

  http://genusnytt.wordpress.com/2009/01/31/89-procent-man-av-de-doda-i-gaza/

 15. Per Hagman skriver:

  @Christina.

  Christina , jag hör Dig.
  Christina , du har helt rätt.

  De civila skadorna tfa av de väpnade striderna , blir i fall som ex striderna mot terroristerna omfattande , samtidigt som andra politiska sanktioner mot stater kan vålla mycket omfattande civila skador.

  perhagman

  Christina ? Hör Du oss männ ?

  .

 16. Christina Nauckhoff skriver:

  Det blir en himla massa äpplen och päron och apelsiner här ! Skoj! :)

  Jag tycker fortfarande att det är skillnad på att skickas ut i krig och ha ett uppdrag med vapen i hand och på att vara civilbefolkning och inte ha en möjlighet att komma undan.

  Krig är numer sällan man mot man, som jag förstått det. I söndags hörde jag på programmet Konflikt i P1

  ”Det fjärrstyrda kriget
  Konflikt – Lördag 13 mars 2010 kl 09:03

  Om Reaper, Swords och Predator – fjärrstyrda stridsrobotar i luften och på marken, science fiction som redan är här. Hör uppfinnaren till Eatr, roboten som spanar, skjuter och…äter. Hör tänkarna i Washington och London om en teknologi som sänker tröskeln för krig och kan öka risken för terror. Hör offren från Gaza och Libanon. I studion författaren Sven Lindqvist och generalmajor Michael Moore, försvarsmaktens utvecklingschef, i samtal om död på distans. ”

  Man kan lyssna på hela programmet, en jätteintressant timme. Det finns ett ljudklipp där – från Afghanistan, tror jag – unga killar i en cockpit som låter alldeles höga av entusiasm . ”This is fun!” Som om de var på en fotbollsmatch

  http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1300&grupp=9035&artikel=3502191

 17. Per Hagman skriver:

  För att återgå till temat , vem kontrollerar vad , fick jag i går höra en Norsk vits som gick ut på att , Visst tjänar vi männ lön och kvinnfolket spenderar den..!

  Så aktuella tema sprider sig snabbt i mannsnätverken.

  Ett kvinnligt nätverk som bör starkt uppmärksammas är CEDAW och Sveriges Kvinnolobby vilka bedriver en politisk feministisk lobbying.

  Många av de vanliga tendentiösa feministiska myterna verkar ha uppstått genom detta feministiska nätverk och fler är under utgivning.

  I Norge kallas förtal / ont skvaller för Bygde dyr.

  Med hälsning fra Norge och våra Norska bröder.

  Per Hagman

 18. Per Hagman skriver:

  @ Christina , Christina.

  Du vill snacka krig, ja ok.

  ”Döda på distans” , är int ett nytt ”begrepp” , utan hänför sig till att skjuta i väg en under vattens robot , sk torped från en undervattens båt ( u båt ) vilket har skett i ca 100 år.

  Generalens M More fantasier kring vapenutveckling begränsas av politiska beslut , tack och lov.
  Generaler är potentiellt mycket farliga statligt anställda tjänstemän.

  Det ultimata ”kriget” genomförs med …gas.

  Tanken , är här att motståndarnas enda vapen består av en knockout gas , vilken har en momentan effekt men är ej …letal…dödande.

  Det förband som kan ”slå ut” flest motståndare ( dessa soldater är levande efter attacken / striden , men kanske litt omtumlade ) har vunnit.

  Sci Fi…visst.

  Per Hagman

  PS : Christina , Vad uppfattar du att vi männ vill ha sagt?

 19. Per hagman skriver:

  Christina. Appro på ditt radio pogramm.

  Før att lugna dig.

  Under vietnam kriget arbetade USA,s arme før att upprætta en elektronisk græns / korridor mellan nord o syd vietnam.

  Den elektroniska grænsen bestod av detektorer som ex sesiografik , akustik ,mm och denna detektor information øverførdes till artilleri eldbaser , vilka i sin tur , granat beskøt de områden som betræddes av fientliga soldater.

  Nu blev det int så många fientlliga soldater som betrædde ”ingen manns land ”
  utan det var huvudsakligen civila , vilka då blev beskjutna … varpå det vietnamesiska elektroniska græns projektet …politiskt skrotades.

  Krig får ej vara …urskilljningsløst.

  Per Hagman

  O du christina appro på ditt ovan uttalande:

  Mannliga soldater ær tvungna att gå i strid….civila kan fly.

 20. Per Hagman skriver:

  Tillägg # 19 Kommentar.

  Alltså:

  Det den feministiska rörelsen vill ha , är ett enligt rörelsen själv är ett feministiskt ”krig” eller som de i bland hävdar …klasskamp….där bla jesuit moralen är ett av kamp medlen.

  Krig som polemik kräver regler för att ej bli urskiljnings löst.

  Karakteristiskt för marxism / feminism är att ej acceptera västerländsk demokratisk vetenskapligt grundade diskussioner / samtal.

  Eller som en mannsnätsbroder i Norge uttryckte det.

  ” feminism , är folkens som bruker sine stygge sidor i feminismens namn og hellre ödelägger för andre en lager sammfunns utveckling”

  Per Hagman

  ,

Google