Varför underpresterar pojkar?

11 mars 2010, av Pelle Billing

pojke-skolan

Sakta men säkert sprider sig medvetenheten i samhället om att pojkar gör dåligt ifrån sig i skolan, och att flickorna är dem som dubbelt så ofta läser vidare på universitet och högskola. Om det var flickorna som underpresterade skulle medvetenheten spridit sig långt mycket snabbare och flera projekt skulle redan varit igång för att se till att flickor och pojkar fick samma betyg. Men trots allt är det positivt att man börjar uppmärksamma pojkars situation. Kanske är det t o m ett tecken på att man börjar inse att jämställdhet handlar om bägge könen.

Intressant nog är det tillåtet att prata om biologiska skillnader när det är pojkar som ligger efter:

Vid sidan av denna sociala förklaring finns den biologiska: flickor mognar tidigare. De har lättare än jämnåriga pojkar att planera och ta ansvar.

Normalt sett är det tabu att prata om medfödda könsskillnader som orsak till beteendeskillnader mellan könen, men tydligen är det OK när man ska förklara att det går dåligt för pojkar. Samma sak gäller när man diskuterar mäns kortare livslängd: Det är fullt tillåtet att prata om biologi, fast man faktiskt inte vet orsaken till att kvinnor lever längre (det finns stora skillnader mellan olika länder, vilket talar emot att det bara skulle handla om medfödda faktorer).

tavla

Men tillbaka till ämnet. Varför underpresterar pojkar? Vad kan det finnas för förklaringar?

 • Visst kan det stämma att pojkar mognar senare. Jag är inte främmande för att det finns medfödda skillnader mellan könen.
 • Pojkar får sämre betyg än flickorna, även när de skriver lika bra på de nationella proven. Detta talar för att lärarna är mer positivt inställda till flickorna.
 • Har pojkarna egentligen något incitament att utvecklas till ansvarstagande män? Män beskrivs idag på ett oerhört negativt sätt i media, och jag har full förståelse för om pojkarna hellre vill förbli pojkar, även på gymnasienivå. Varför ska man sträva mot något som samhället verkar tycka illa om?
 • Den pedagogik som vuxit fram i svenska klassrum är negativ för eleverna, och i första hand för pojkar. Problembaserad inlärning, grupparbeten och mindre lärarledd undervisning gör att pojkar underpresterar. I Storbritannien gjorde man ett experiment med underpresterande pojkar där de endast fick lärarledd undervisning och uppmuntrades att tävla mot varandra i att prestera. Inom tre månader hade de samma studieresultat som flickorna.

Vi har således flera olika förklaringar till att pojkar underpresterar, och detta leder till att flera olika lösningar behövs. De lösningar och resonemang som läggs fram i media tror jag däremot inte särskilt mycket på.

Visst kan man prata om den ”antiplugg-kultur” som råder bland killarna. Men är det egentligen särskilt intressant? Är det pojkarna själva som ska bestämma vilken kultur som råder bland dem eller är det deras föräldrar?

Det är inte en pojkes val om han vill plugga eller om han vill vara del av en anti-pluggkultur. Det är de vuxna som bestämmer, och som kräver av honom att han ska göra sina läxor och inordna sig efter vissa rutiner. Varken föräldrar eller lärare kan avsäga sig sin egen auktoritet här.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, AB, Sydsvenskan

 

24 kommentarer på “Varför underpresterar pojkar?”

 1. Robert skriver:

  Det finns inga vetenskapliga belägg för den gamla myten att flickor mognar snabbare än pojkar. Att pojkar ligger efter betygsmässigt är ett tecken på att skolan anpassats efter flickor och att pojkar är diskriminerade. Kom ihåg att pojkar presterar bättre än flickor på centrala prov.

 2. Musse Pig skriver:

  Skolan gynnar dem som inte är så livliga.

 3. Lövet skriver:

  @Pelle: ”Visst kan man prata om den “antiplugg-kultur” som råder bland killarna. Men är det egentligen särskilt intressant? Är det pojkarna själva som ska bestämma vilken kultur som råder bland dem eller är det deras föräldrar?”

  Man kan t o m fråga sig om pojkarna aktivt utövar någon anti-plugg-kultur eller om de bara tillskrivs den av genusanalytikerna som söker efter en möjlighet att skuldbelägga killarna. Allt enligt principen: Går det bra för killar så beror det på att tjejerna diskrimineras av den patriarkala strukturen och går det dåligt för killar så beror det på att de patriarkala små liven får skylla sig själva – sådär i allMÄNhet bara.

  Vi vet ju att ingen är mer ”damned if you do and damned if you don’t” än en ung kille.

 4. Anaïs skriver:

  Det är helt fel saker som premieras i skolan. ”Prestation” blir att lära sig saker utantill och lämna in prydligt utförda uppgifter vid rätt tidpunkt. Varför anses detta som eftersträvansvärt? Det är klart det passar bra om man först och främst vill vara omgivningen till lags. Att vara ”duktig flicka” är att dra en stor nitlott – och den leder till att ”unga tjejer mår sämre än någonsin” etc. Dessvärre premieras, som sagt, denna definition av ”prestation”.
  Nu, läste jag, undersöker man om Högskoleprovet ”gynnar män” eftersom män får högre poäng. Problemet är istället att skolan missgynnar dem.

  Däremot har jag svårt att föreställa mig att unga killar bryr sig om vad genusvetare säger.

 5. JD skriver:

  Pelle..
  Du har väl läst om undantaget på Arabyskolan i Växjö där pojkarna presterar bättre än flickorna.

  Så här får det verkligen inte vara ansåg skolverket och gav därför skolan 80 000 kronor för att utreda saken.

  Matriarkatet har talat!

  http://smp.se/nyheter/vaxjo/pojkarna-presterar-battre-an-flickorna%281774977%29.gm

 6. Pelle Billing skriver:

  Ja, jag såg den artikeln när det kom ut. Men jag valde att inte skriva om den, då jag trodde man skulle använda pengarna för att se varför just deras skola var annorlunda. Men sedan såg jag att Pär Ström skrev om den, och att det handlade om något helt annat.

 7. JD skriver:

  Jag missade artikeln när den kom men jag fick upp samma självklara tanke som dig vid en första anblick. Att man ville undersöka studieresultatet för att se vad skillnaderna berodde på för att förbättra resultaten för alla barn oavsett kön.
  Nu vet vi inte syftet förrän undersökningen är gjord men visst är det ändå märkligt att i hela Sverige underpresterar pojkar utan att någon reagerar nämnvärt medans skolverket direkt sätter in kraftiga åtgärder då en enskild skola visar att flickorna underpresterar.

 8. Kristian skriver:

  ”I Storbritannien gjorde man ett experiment med underpresterande pojkar där de endast fick lärarledd undervisning och uppmuntrades att tävla mot varandra i att prestera.”

  Intressant. Det är svårt att sätta fingret på vad som är fel med skolan, men det här kan vara en viktig kulturell faktor: att det har blivit så väldigt individualiserat och att konkurrens och tävling har blivit så felaktigt. Man får betyg i hur bra man förstått ämnet (i bästa fall) och vilka framsteg individen gör, istället för ett jämförande betyg som man konkurrerar om. Den tidigare betygsskalan 1-5 var ju i konkurrens med alla andra elever i riket (fast eleverna uppfattade det ofta som konkurrens inom klassen, vilket det i praktiken ofta var). Nu beskriver man ofta flickornas situation med betygs- och prestationshets som något negativt, när det i själva verket kan vara en sporre – då framför allt för pojkar.

  I slutänden är det förstås ingen skillnad eftersom man likväl tävlar med betygen när man söker till högre utbildning. Men man har som sagt tonat ner det i grund- och gymnasieskola, vilket nog missgynnar alla – framför allt pojkarna.

 9. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Det verkar väldigt konstigt att det skulle vara pojkars senare mognad som ligger bakom de sämre betygen. Pojkar har alltid mognat långsammare än flickor, även på den tiden pojkar hade bättre betyg och var i majoritet på universiteten!

 10. Anders B Westin skriver:

  Pelle
  Dina fyra förklaringar tror jag på.

  Jag vill dock lägga till:

  1) Underskott av manliga lärare och speciellt en viss typ av manlighet. (låt mig använda mig av benämningen den manliga manligheten.)

  2) Den totala mobbingen av teknikämnet i grundskolan. En hygglig stor andel av grabbar lever via tekniken, dvs de som inte sätter sporten och musiken/ känslorna i första rummet.

 11. Erik skriver:

  Underpresterar pojkar?
  Isåfall hur kommer det sig män överpresterar?

  Och hur kan det ena vara fel och behöva jämställdhetsfixas men inte det andra?

  Världen domineras av antagandet kvinnor är MORALISKT bättre än män och därför är det fel att män oftare står för den empiriska dominansen.

  Är det möjligen så att man antar flickor är bättre än pojkar och därför tycker det är ok att pojkar får sämre omdömen trots det motsatta för män?

  Vetenskapligt visar det sig det inte är de länder som har högst andel kvinnliga studerande som har högst andel kvinnliga lärare/professorer. Sverige är usla på detta, bra på att se till kvinnorna dominerar klasserna men dåliga på att få dem att bli nåt.

  Kan det möjligen vara så att i toppen gynnas tvärtom pojkar av att alla tycker så illa om pojkar? Att de bäst presterande pojkarna är en minoritet som lärt sig strunta helt i vad andra tycker och därför presterar högre än kvinnorna?

  Man verkar ha svårt att bestämma sig, är det uppmuntran eller kritik som leder till toppositioner? Det är knappast uppmuntran som utmärker pojkars vardag idag.

  Det kanske är därför de dominerar toppen, den minoritet pojkar som stärks av att folk kastar skit på dem hela tiden?

 12. Anaïs skriver:

  Erik; det skulle ju inte vara något problem att pojkar underpresterar i prydlighet och meningslösa uppgifter – om det inte var så att det fanns en spridd föreställning om att betygen mäter något viktigt. Och att de därför ligger till grund för antagningen till högre utbildning, där helt andra krav ställs på kreativt och fritt tänkande. Man når inte topp-poster genom att vara ”duktig”. Det krävs mer, eller framför allt, något annat. Detta kan tyckas orättvist, liksom att man inte kan plugga sig till begåvning. Tjejer borde i största allmänhet lära sig att vara mer som killarna, inte tvärt om.

 13. Andreas skriver:

  Anaïs
  Betyg sätts inte efter kunskap i ämnet utan efter just sådana saker som prydlighet, meningslösa uppgifter, göra exakt vad läraren säger och inte ta egna initiativ samt könsfördomar.
  Betygen borde mäta något viktigt, det är vad dom är till för, men i praktiken handlar det om något helt annat.

 14. Adam Weisshaupt skriver:

  Väldigt OT men ändå inte på något sätt, här kommer en länk från radions vakna där sexism diskuteras, lägg gärna märke till den blonda kvinnans kommentarer.
  Hilarious :-)

 15. Adam Weisshaupt skriver:

  Oops, glömde bifoga länken :
  http://mittklipp.aftonbladet.se/app/viewMovie.action?id=35054

 16. Erik skriver:

  Anais:

  ”Erik; det skulle ju inte vara något problem att pojkar underpresterar i prydlighet och meningslösa uppgifter – om det inte var så att det fanns en spridd föreställning om att betygen mäter något viktigt.”

  Det är detta jag inte förstår, ”det finns en förställning” vadå finns? Vems förställning skall det vara? Och mäter något viktigt. viktigt för vad? Bevisligen inte viktigt för prestationer då det är männen som har de högsta posterna (vilket är vad många klagar på). Så vad är det viktigt för och vems beslut/ansvar är det att det är ett sant påstående?

  Snarare är påståendet/förställningen dessa saker är så viktiga helt felaktigt/osant och de som drabbas hårdast av detta FAKTUM är kvinnor som inte bara gör sitt bästa för att motsvara den falska förställningen utan även en mängd andra lika falska förställningar (silikontuttar och liknande). Och just på grund av att den information de får är falsk blir resultatet därefter och dessutom mår de dåligt.

  Det är skillnaden mellan fakta och förställningar. Fakta tar nån ansvar för. Förställningar är värde noll i bevissyfte. Det är något nån tror alla andra tycker. Omedveten om att de flesta andra gör likadant. Och nu skall vi alltså ha ett helt byråkratiskt maskineri som skall försöka göra ett falskt påstående sant genom att lura hela världen att kvinnor med höga betyg gör jobbet bättre.

  ”Och att de därför ligger till grund för antagningen till högre utbildning, där helt andra krav ställs på kreativt och fritt tänkande.”

  Vems fantasi är det? Det ställs tvärtom inga krav alls på fritt tänkande. I flera ämnen får du tvärtom numera lära dig vad du skall tycka och tänka. Det är ju därför alla går runt pratar om ”förställningar” som finns (som de inte vet ett dugg om men tror de måste tycka för att det finns andra som tycker det)

  Hela bevisbördan är helt eroderad, folk vet ju inte vad som är sant längre.

  ”Man når inte topp-poster genom att vara “duktig”. Det krävs mer, eller framför allt, något annat. Detta kan tyckas orättvist, liksom att man inte kan plugga sig till begåvning. Tjejer borde i största allmänhet lära sig att vara mer som killarna, inte tvärt om.”

  Tjejer bör inte lära sig vara mer som killarna, tjejer bör lära sig lyckas som sig själva istället för leta politiskt korrekta mallar för framgång som ändå inte funkar eftersom blotta existensen av en mall innebär så många andra gör samma sak att de som tar risker och lyckas alltid hamnar högre upp.

  Vissa som tar risker förlorar såklart också men de som inte tar risker alls kan aldrig vinna lika mycket i blackjack.

 17. Erik skriver:

  Vi kan summera:
  Först ljuger man för kvinnor

  Sedan straffar och smutskastar män i ett desperat försök att göra lögnen sann och samhället att se ut som den där prydliga teorin man hade.

  Rättviseidealet är ju inget annat än ett försök att se till alla har det lika jävligt. Det är inget nollsummespel. Kvinnor får inte magiskt det bättre för att man hoppar på män

  Det betyder bara kvinnor OCH män har det dåligt, och sedan ett jävla könskrig för att hitta nån att skylla på – allt bara för att folk ljuger ihop förställningar – fy tusan!

 18. Lasse skriver:

  Tyvärr är det ingen nyhet att flickor prioriteras i undervisningen. Tjejerna fick alltid extra attention när jag gick i skolan av dem kvnnliga lärarna medans dem manliga var mer neutrala i sin prioritering ibland könen.

  För mig handlar det alltså om lärarnas attityd mot tjejer och killar. Diskuterat detta många ggr inom familjen. Far rektor, mor och syster lärare så jag vet lite vad jag pratar om.

  Detta är alltså något som blivit en kultur och måste stoppas på något sätt.

 19. Anaïs skriver:

  Erik; med ”föreställning” om betygens förträfflighet och deras relevans som värdemätare menar jag förstås att de faktiskt har den funktionen. Inte att de på något vis förtjänar det. Eftersom betygen ger tillträde till högre utbildning eller sätter stopp för det, så är en väldig massa folk trots allt övertygade om att betygen mäter begåvning (när de mäter studieteknik och anpasslighet). Detta är ett faktum – grundat på en idé som jag menar är falsk.

  Och ”kreativt och fritt tänkande” praktiseras fortfarande inom vissa grenar av naturvetenskapen, där de är nödvändiga. Humanioran är definitivt mer anfäktad av det du beskriver.

  Tjejer bör vara som killarna i så mån att de inte stressar sönder sig för att vara omgivningen till lags!

 20. hampus skriver:

  Det som medborgare X anspelar på, dvs pojkars omtalade senare mognad, rent biologiskt, vilka aspekter på vårt raffinerade nervsystems utveckling syftar man till då? Viktigt att komma till grunden med om man ifrågasätter pojkars diskriminering i skolan.

  Kan det vara så att pojkars upplevt försenade mognad handlar om unga manliga individers senare verbala utveckling? Kan det vara så att pojkar har ett mera moget sinne för t ex säg matematiska och abstrakt logiska resonemang än flickor och att deras mentala mognad fokuserats på begreppsinlärning? Som inte förmås tas tillvara av kvinnliga lärare?

  Där har ju funnits rapporter om hur unga grabbar både visar upp mera förståelse mot inlärda faktaregler än flickor, pojkarnas inlärning kräva förståelse framför memorering, o hur killarna söker mera svar på hårt ställda frågor, och i bristen på svar naturligtvis ett rebelliskt beteende är att vänta.

  Personligen tror jag idag pojkars sk senare mognad endast åsyftar till den sociala mognaden, där det manliga könet rent biologiskt uppmuntras finna egna vägar o där pojkhjärnor biologiskt trimmats att finna egna svar bredvid feministiska lärare t ex eller en monarkis krigskrav, där pojkars mansspecifika begåvningar, sammmafattat tydligt kan ses utmynnas i en mera abstrakt ung tänkare än en bildskön flickas åsiktsbilder hon väljer presentera för kollektivet.

  Och att kvinnliga lärares rädsla att försöka bemöta dessa unga rebeller inte är huvudförklaringen till pojkarnas skolmognad, utan snarare grabbarnas brist på resonerande följa normerna de kvinnliga mentorer anger. Som istället bara klarar av att hantera ifrågasättande unga manliga skolelevers undran om allt snett i samhället de ser genom att ifrågasätta deras sociala mognad?

 21. Erik skriver:

  Anais:

  ”Erik; med “föreställning” om betygens förträfflighet och deras relevans som värdemätare menar jag förstås att de faktiskt har den funktionen. Inte att de på något vis förtjänar det.”

  Poängen är ju att de inte alls har den funktionen, det är bara en teori att de skall ha den funktionen men i praktiken så är värdemätaren som används vid undersökningar och debatter bevisligen pengar och höga poster – där funkar inte teorin, en teori som dessutom få personer verkar veta var den kommer från.

  ”Eftersom betygen ger tillträde till högre utbildning eller sätter stopp för det, så är en väldig massa folk trots allt övertygade om att betygen mäter begåvning (när de mäter studieteknik och anpasslighet). Detta är ett faktum – grundat på en idé som jag menar är falsk.”

  Poängen är att de där sakerna spelar ingen roll för det är inte personerna med höga betyg som har massor av pengar och höga poster. Så de personer som diskuterar detta får välja vad de tycker är viktigast. De kan inte tvinga fram en fantasivärld där följbarhet skapar värde. Du har rätt i att iden är falsk.

  ”Och “kreativt och fritt tänkande” praktiseras fortfarande inom vissa grenar av naturvetenskapen, där de är nödvändiga. Humanioran är definitivt mer anfäktad av det du beskriver.”

  Ja det har du rätt i. Det är rena indoktrineringen av tjejerna, de pratar om hur svenska VD:ar är män hela tiden. De pratar om teoretiska fantiserade värden.

  ”Tjejer bör vara som killarna i så mån att de inte stressar sönder sig för att vara omgivningen till lags!”

  Jag håller med om principen men min poäng är att tjejerna inte är omgivningen till lags alls.

  De är föreställningen/iden om omgivningen till lags men de gör ingen vetenskaplig bedömning av omgivningen som ser till ideerna är sanna. Istället får vi en debatt full av påståendet ”det finns en föreställning” om manlighet, om kvinnlighet, om förtryck, om makt etc… ”det anses” ”det finns” Man kan undra om människor styr Sverige eller om ”det” styr Sverige när man läser vissa texter.

 22. Lövet skriver:

  Rent allmänt så är det ju så att de svenska skolelevernas resultat i allmänhet har försämrats gentemot omvärlden.

  Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att 90- och 2000-talets ”pedagogiska” satsningar har lett till att tjejerna faktiskt inte vinner över pojkarna utan förlorar mot omvärlden.

  Feminisimen gläds åt att tjejerna presterar bättre än killarna och ser fram emot en tid där tjejerna är eliten och killarna förlorarna. Hämnden för alla år utan styrelseposter kommer att bli ljuv….

  Sorry – det blir bara en framtid där tjejerna är främst bland förlorarna och där Sverige blir ett kunskapsmässigt U-land. Företagen flyttar utomlands och utländska tjejer och killar tar de styrelseposterna.

  Men vi kommer nog ha flest institutioner i genus-”vetenskap” i världen. Grattis!

 23. Cavatus skriver:

  Tack för att du för in föräldraansvaret i pojkdiskussionen. Det har utelämnats totalt under debattens gång. Det är som om att pojkars sfär är ointränglig, men icke, föräldrar har ett än större ansvar att forma pojkar, även om de stretar emot och det är jobbigt, men det är så det är att vara förälder. Man kommer inte undan! Tack frö detta!

  http://www.aktualia.wordpress.com

 24. [...] Varför underpresterar pojkar? [...]

Google