Två utbildningsdagar i Malmö

01 mars 2010, av Pelle Billing

I april blir det två stycken utbildningsdagar i Malmö, som jag anordnar tillsammans med Michael Högberg och Lena Widding-Hedin.

familjevald

Den 8 april blir det en seminariedag kring familjevåldets mekanismer, som vi kallar Familjevåld 2.0. Detta för att betona att det är något nyskapande vi kommer med. Familjevåld handlar inte bara om mäns våld mot kvinnor och barn, utan det handlar även om kvinnors våld mot män och barn, och om barns våld mot vuxna och varandra. Under min programpunkt kommer jag bl a att ta upp den internationella forskningen om våld i nära relationer från ett könsperspektiv. Jag kommer även att prata om hur vi kan få en djupare förståelse för könsrollerna.

Målgruppen är socialsekreterare, kuratorer, psykologer, sjukvårdspersonal, lärare, personalansvariga, mm.

konsmedvetet-handlaggningsarbete

Den 16 april blir det istället fokus på Könsmedvetet handläggningsarbete. Hur kan vi behandla människor som individer och inte diskriminera någon utifrån kön? Under min egen programpunkt kommer jag bl a att prata om vårdnadstvister samt för- och nackdelar med genusmedveten pedagogik.

Målgruppen här är socionomer, kuratorer, vård- och behandlingspersonal, lärare, beslutsfattare, personalansvariga och tjänstemän som i sin profession arbetar med människor.

Om du är intresserad av dessa utbildningar så läs mer genom att klicka på bilderna. Sprid gärna informationen vidare till personer i ditt eget nätverk som kan ha nytta av dessa utbildningar

 

10 kommentarer på “Två utbildningsdagar i Malmö”

 1. Christina Nauckhoff skriver:

  Vet inte om denna typ av misshandel ingår i din lista : våldet mot gamla föräldrar. Ytterst tabubelagt

 2. Mormor skriver:

  Pelle, det är bra att du verkligen tar tag i problemen! :)
  Fortsätt med allt du gör!

 3. Gonzo skriver:

  Det finns även barn och ungdomar som slår sina föräldrar och syskon.
  Då handlar det om att komma i kontakt med PUB eller Social myndigheter, men det handlar likt förbannat om våld.

  Tonårsflickor som pucklar på sina mammor i vrede. Unga män som kan vända upp och ner på hemmet av ilska

 4. Christina, instämmer helt. Omsorgen, vilken är den förvaltning som ansvarar för våra äldre, boende, hemtjänst..mm, är tyvärr mkt eftersatta i detta arbete. I en kartläggning från förra året uppdagades otalet brister i rutiner för hur man synliggör och arbetar med våld i nära relationer då det rör äldra människor. Våld mot och mellan äldra människor. Jag har varit inne i två sådana ärenden, och då hade det gått mkt långt. Våldet var i dessa fall mellan äldre, och demens var en faktor. Jag har dock kollegor som kommit i kontakt med vuxna barns våld mot sina äldre föräldrar.

 5. Mia skriver:

  Har ”forskat” lite i en intressant ”serie” i fyra delar på Youtube om relationsvåld.

  Del 1 : http://www.youtube.com/watch?v=w5AOj6EhRuY&feature=related

  Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=ZN-TUkPRuY4&feature=related

  Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=02BcLL1-6dk&feature=related

  del 4: http://www.youtube.com/watch?v=HM1w1qjY1E0&feature=related

  Och här kommer en liten hobbyteori:

  Enligt Erin Pizzey finns det sk oskyldiga offer, de som råkat hamna i en relation med någon som sedan visade sig vara våldsam (störd). Dessa kvinnor (och män) behöver stöd från kvinnojourer för att ta sig ur den destruktiva relationen.

  En stor del av de missandlade kvinnorna som sökte sig till hennes kvinnojour (hon har startat jourer för män också) var dock själva våldsamma (störda). Om nu feministerna ”kapat” frågan så kan det vara så att de störda kvinnorna i sin tur ”kidnappat” den. Jag menar en kvinna som själv är våldsam (störd) är ju intresserad av att man alltid bara ser män som förövare samt att man alltid ska tro på en kvinna. De som inte delar denna uppfattning torde alltså (vilket är min egen erfarenhet) stöta på stark patrull när man vill framföra alternativa teorier till relationsvåld än könsmaktsordning. Dels av kvinnor (och män) som gått på myten, men inte minst från de som skyddar den för att det tjänar deras egna syften. En man i del 3 frågar sig varför dessa kvinnor hatar män så. Kanske är detta ett svar?

 6. Pelle Billing skriver:

  Tack för länkarna Mia!

 7. Mia skriver:

  Lyysnade på ett radioinslag på MH´s websida om familjestödjarna i Hässleholm. Och reagerade på en sak. I slutet hör man kvinnofridssamordnaren Helén Elmqvist:

  ”Vi har ju könsmaktsordningen, den finns ju. Och det finns inget att säga om det.”

  Nähä? :)

 8. Pelle Billing skriver:

  Jag har några små detaljer att säga om den ;)

 9. Mia – tack för länkarna.
  Gällande Helen och könsmaktsordningen så har det runnit en hel del vatten under broarna sedan det 2 år gamla radioinslaget. Men visst, det kommer att ta många år innan vi skakat av oss det oket som könsmaktsordningen utgör. Idag återfinns dock det en helt annat kritisk hållning till den förklaringsmodell som könsmaktsordningen slentrianmässigt utgör. Jag var så sent som för en månad sedan på ett nätverksmöte för professionella familjevåldsbehandlare, ett forum i vilket namnförändringen från ”Kvinnofrid” till ”Familjefrid” för två år sedan väckte stora diskussioner. Idag kan samma människor öppet resonera kritiskt kring könsmaktsordningens brister som förklaringsmodell.
  Samtidigt så fick jag så sent som igår kommentarer från kollegor som skvallrar om hur oerhört svårt det är att ta till sig ett nytt och bredare perspektiv på familjevåld då man i mångt och mkt inte bara byggt upp sin yrkesliv och karriär, utan sin hela identitet kring ett perspektiv om att vara Den som bekämpar Dom utifrån Detta. När sen perspektiven förändras blir det en tuff resa.:)

 10. Mia skriver:

  Klokt talat MH. Ja förändring kan vara svårt. Och det är just därför jag är glad att se att sådana som du och du PB driver dessa frågor med känsla och balans. Själv blev jag mest frustrerad och lite arg :) när jag insåg att man ”undanhållit” förklaringsmodeller som kunnat gagna frågan mer, och hjälpa de utsatta, inte minst barnen, bättre. Men långsamt kommer man längst har det sagts mig :)

Google