Notiser

14 mars 2010, av Pelle Billing

farligt-jobb

Som bekant är det av tradition männens roll att utföra de farliga jobben i samhället, vilket inte behöver vara något problem, så länge det sker frivilligt och med öppna ögon. Däremot är det problematiskt att männens traditionella uppoffringar för samhället osynliggörs i jämställdhetsdebatten, medan kvinnors begränsningar får en hel del uppmärksamhet. Takskottaren Niklas, som ramlade ner från taket och in genom ett stängt fönster, är ett bland många exempel på hur män utsätts för daglig fara – just eftersom de är män. För att få en bättre balans i jämställdhetsdebatten behöver vi börja bli medvetna om bägge könens situation, inte bara kvinnornas. (Tack för tipset, Lavazza!)

För en gångs skull rapporterar en tidning om att en kvinna anhållits för misshandel av sin man. Det hör till ovanligheterna att män rapporterar relationsvåld, därmed är våldet mot män relativt osynligt. Om siffrorna för Sverige överensstämmer med Norge, Storbritannien och USA, så är det c:a 4-6 procent av bägge könen som utsätts för någon typ av våld i en nära relation varje år. Bägge könen initierar våld lika ofta, men kvinnor löper större risk att bli skadade och att bli rädda.

Fokuset på kvinnor i den politiska debatten är nu så stort att bägge blocken börjar motivera sin politik med att den är bra för kvinnor. I Helsingborgs Dagblad skriver fem stycken Moderater att höjd skatt drabbar kvinnorna. Jaså? Och jag som trodde att höjd skatt drabbar alla som arbetar eller uppbär annan form av inkomst. Det är fascinerande att situationen i Sverige blivit så snedvriden att man försöker marknadsföra alla möjliga sorters politiska förslag som att de ”är bra för kvinnor”. I den nämnda artikel sprider man även ett vanligt förekommande missförstånd: ”För kvinnor i samma yrke som män, och med likartad kompetens, är lönerna lägre.” Nej, så är det inte, och om det nu skulle vara så, uppmanar jag alla nystartade företag att bara anställa kvinnor och därmed få en rejäl konkurrensfördel!

Ett par i Borås åtalas för att ha slagit sina barn. I artikeln gås igenom vad fadern har gjort, men inte ett ord om vad modern har gjort. Varför då? I jämställdhetens namn, som det brukar heta nuförtiden, så bör vi väl ha lika mycket fokus på bägge könens handlingar. (Tack för tipset, Access!)

TV-programmet Lex Alonzo i TV8 kommer att ha följande tema nu på onsdag kväll kl 22: ”En ogift man som hävdar att han är far till ett barn är i princip rättslös utan mammans samtycke. Hur är detta möjligt i rättstaten Sverige år 2010?” Du kan också se avsnitten i serien på TV8Play. (Tack för tipset, barfota!)

 

12 kommentarer på “Notiser”

 1. Christina Nauckhoff skriver:

  Pelle!

  Faktiskt har jag tyckt att det varit jätteroligt att delta i samtalet på den här bloggen!
  Jag är helt klar över att män far illa i relationer, rättsväsendet, när det gäller hälsa. Och att vi alla måste förändra detta.

  Jag har en son som är 41, kärleken till honom är grunden till mitt engagemang.

  Nu undrar jag: är det överhuvudtaget intressant för dig att ta del av komplement till dina påståenden? Här får du än en gång länkar som gäller kvinnor i farliga jobb, misshandel i nära relationer,

  Det finns ett mod som är större än att erövra Himalaya

  ”Vi måste vara totalt engagerade men samtidigt medvetna om att vi mycket väl kan ha fel”
  Rollo May

  http://www.jamstall.nu/web/berattelser_om_gruvan.aspx
  http://www.bygg.org/files/pdf/18.%20kvinnor_och_man_i_byggyrken_en_jamf%F6rande_studie.pdf
  http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

 2. Sara skriver:

  När det gäller paret som misshandlat sina barn valde nog tidningarna att fokusera på mannen eftersom han jobbade just med barnrättsfrågor och värdegrundsarbete. Så just i det fallet finns ingen anledning att vara konspiratorisk.

 3. Lasse skriver:

  @Sara

  Den vinkling och fokusering på mannen som förövare och kvinnan ett offer är bara toppen på ett isberg.

  Du har väl inte missat detta. Ett övertydligt bevis och exempel på den snedvridning som är idag i media. Det verkar bara vara kvinnor som drabbas i dagens samhälle.

  Märkligt eller hur ?!

  http://genusnytt.wordpress.com/2009/02/12/kvinnor-ar-142-ganger-sa-drabbade-som-man/

 4. Pelle Billing skriver:

  Christina,

  Jag tycker att det är utmärkt att man jobbar med säkerheten i gruvorna.

  Men på vilket sätt ger detta ett komplement till mitt perspektiv?

  Grunden är ändå att männen har skött och sköter de farliga uppgifterna i samhället. Det är en av de starkaste normerna som finns inom hela mänskligheten. Se du själv detta mönster eller tycker du att det är ungefär jämt fördelat mellan könen?

  Givetvis är det kvinnor som dör i barnsäng med det är svårt för männen att ta på sig den faran.

 5. Pelle Billing skriver:

  Den enda länken som funkar för mig är den första. Men du får gärna sammanfatta kontentan i länkarna.

 6. Trollan skriver:

  Den här barnrättexperten fångades jag lite av i AB med på hur det beskrevs. Man kan väl hoppas det handlade om att han var expert (någon mer som tänkte Kapten Klänning?) så var det väl en bra idé att fokusera på honom för att ”sälja” artikeln.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6771177.ab

  citat:Nu åtalas han för att ha misshandlat sina egna barn, bland annat med en toffel.
  Även mannens hustru är åtalad.
  – Jag och min syster får smisk om vi gör något dumt. Först säger mamma till oss och om vi inte lyssnar kommer hon med toffeln och ger oss på rumpan och händerna, säger den äldsta dottern till polisen.
  /../
  Pappan har erkänt att han slagit en av flickorna ”några gånger”. Men det mesta av misshandeln skyller han på sin fru som enligt mannen ansåg det som en självklar uppfostringsmetod.

 7. Erik skriver:

  Trollan:

  Nämen titta där, en till knäppskalle som arbetar med ”värdegrund” för att sedan återgå till verkligheten och vara likadan som alla andra i hemmets trygga vrå. Nån som håller räkning på alla fejk-utbildare som inte tror en sekund på vad de har i uppgift att lära ut till andra?

 8. Christina Nauckhoff skriver:

  Pelle!
  OK, jag sammanfattar.( At your service, of course!)
  Farliga jobb handlar det om. Det blir en del text.
  Så återstår det att se om någon orkar intressera sig…..

  Detta hör till länkarna i mitt inlägg ovan. Farliga jobb är kanske riskfyllda bl a för att somliga som jobbar där inte är bra på att bedöma risker. Dessutom är jobben faktiskt inte av tradition manliga :


  Om gruvarbete:
  – Forskning har visat att 90 procent av arbetsplatsolyckorna beror på felaktigt beteende. Vi ville ha färre olyckor och ökad trivsel. Därför behövde vi utveckla ett strukturerat sätt att diskutera attityder och beteenden

  http://www.larena.se/textladan_referat_kiruna5.shtml

  Problemen med hypermaskulinitet, lärande och säkerhet i gruvorna finns också inom andra sektorer som byggindustrin, polisen och försvaret. Möjligheten till förändring går att hitta i motsättningarna som uppstår när maskuliniteten ska tillämpas. Dessa motsättningar ger en möjlighet till medvetenhet om hypermaskuliniteten och det ger en möjlighet att hitta en väg till lärande om säkerhet.

  http://www.etc.se/artikel/28344/-som-om-kvinnor-inte-existerat-/

  Ann-Sofie Ohlander reagerar även på att nästan alla yrken framställs som manliga trots att kvinnorna till exempel hade hand om hela mjölk- och mejeriproduktionen – som ofta var viktigare än resten av jordbruket och den tredje största exportprodukten i Sverige i slutet av 1800-talet.

  – Kvinnor har jobbat i alla näringar och tagit över männens jobb när det har behövts. I Nora bergslag var det fler kvinnliga gruvarbetare än manliga på 1830-talet.

  http://www.bygg.org/files/pdf/18.%20kvinnor_och_man_i_byggyrken_en_jamf%F6rande_studie.pdf

  Till att börja med kom svensk byggverksamhet att kännetecknas av tillfälliga arbetsplatser
  och stora arbetslag med hantverkare som var införlivade i skråväsendet. Det finns stöd för att
  kvinnor funnits ute på byggarbetsplatserna, som hantlangare till murare, ett av de fysiskt
  tyngsta arbetena, under minst 250 år. Kvinnor har sedan 1600-talet bland annat hört till de
  grupper som säsongvis arbetsvandrat från ett distrikt i Sverige till ett annat för att finna sin
  försörjning (Rosander 1967).

  Kvinnornas sysslor vid arbetsvandringarna var mycket skiftande och ofta fysiskt tunga. Trädgårdsarbete,
  rodd, bryggeriarbete, kyrkogårdsarbete och bruksbärning är några av de sysslor
  kvinnorna utfört. Det finns belägg för att en dalkulla hantlangade till en murare redan 1661.
  Systemet med utbildning via lärlingssystemet tycks dock ej stått till kvinnornas förfogande i
  byggsektorn, de tillhörde den outbildade arbetskraften och med det följde också de lägsta lönerna på arbetsplatsen.
  Ökad arbetstakt och införandet av gruppackord i början av 1900-talet innebar att männen inte ville ha kvinnorna som hantlangare. För denna tolkning finns ett antal uppgifter från bland annat föreningsprotokoll och muntliga uppgifter (Andersson & Davidsson1978). Kvinnorna lämnade därmed den rena byggproduktionen för att övergå till ett annat fysiskt tungt arbete, som byggnadsstäderskor. Den stora skillnaden mot hantlangaryrket låg i att byggstädning var ett kvinnodominerat yrke och att lönen var individuell. Detta att behöva
  lämna över arbetsuppgiften helt till männen delade de med andra grupper kvinnor i fysiskt
  tunga arbeten. På samma sätt försvann till exempel »gruvpigorna« när tillgången på manlig
  arbetskraft ökade under 1850-talet. Vid samma tidpunkt infördes organisatoriska och tekniska
  förändringar inom gruvnäringen vilket också kom att påverka kvinnornas situation .”

 9. Pelle Billing skriver:

  Tack för sammanfattningen!

  Att kvinnor i alla tider gjort tunga jobb har jag aldrig ifrågasatt. Mitt synsätt på historien är att bägge könen jobbat hårt, men ofta inom olika domäner.

  Att kvinnor ryckt in i farliga jobb när det behövs är heller inget konstigt. Det skedde även under första och andra världskriget i de stridande länderna. Men förstahandsvalet har alltid varit att använda männen till de farliga jobbet – den trenden kan man inte motsäga genom att påvisa att även kvinnor gjort en del farliga jobb genom historien.

 10. Lasse skriver:

  @Christina

  Vad är ditt syfte ?

  Vad vill du komma med att lyfta fram ”fall” där kvinnor befinner och har befunnit sig i riskzonen ”farliga jobb”.

  Hur än du vrider och vänder på det, kvarstår ändå faktum att män i väldigt stor majoritet utför dem riskfyllda jobben, idag Sverige 2010.

 11. Christina Nauckhoff skriver:

  Kan jag få ställa en fråga? Vad menas med ”farligt” jobb? På vilket sätt farligt?
  Vi har pratat om byggen, gruvor. Kan det finnas annat?

 12. Christina Nauckhoff skriver:

  Pelle , Lasse

  Vart jag vill komma?
  Hit!
  Jag motsäger ingenting. Jag kompletterar.
  Jag säger: Jag ser det du ser.
  Men jag ser det här också!
  Inte antingen eller. Både och.

  I går kom sotarn hit. Hon heter Karin. Är en av två kvinnor i yrket i min kommun. 7 manliga arbetskompisar inklusive chefen. Hon tycker att hennes manliga kolleger tar större risker än hon. Är det jättehalt går hon inte upp på ett tak, kommer tillbaka senare. Förra året föll två av hennes manliga kamrater. Båda klarade sig, den ene låg 9 månader på sjukhus. Hon har samma lön som männen. I Sverige finns 22 kvinnliga sotare. Än så länge. Deras hemsida:

  http://knopargajarna.dinstudio.se/text1_24.html

Google