Lektor i folkhälsovetenskap om omskärelse

04 mars 2010, av Pelle Billing

Vanja Berggren, lektor i folkhälsovetenskap, skriver idag en debattartikel i Kristianstadbladet om manlig omskärelse under rubriken Masstympning – ifrågasatt strategi. Hon noterar att Svenska Läkaresällskapets delegation i medicinsk etik uttalat sig mycket kritiskt mot omskärelse. Hon tar även upp vilka orsaker som kan finnas till att manligt omskärelse får fortgå i moderna demokratier som i övrigt tar kroppslig integritet på stort allvar:

Internationellt finns stora ekonomiska intressen och en allmän konservatism som motverkar ett hälsoinriktat ifrågasättande av ingreppet. Stympning kan man kalla icke-medicinskt motiverad borttagande av frisk vävnad.

De som vill försvara sin rätt att omskära sina omyndiga söner brukar ofta hävda att ingreppet är helt ofarligt och omöjligen kan leda till komplikationer. Men detta stämmer inte enligt Berggren:

Riskerna med manlig könsstympning är väldokumenterade, och svårartade komplikationer och även dödsfall har rapporterats.

rakblad

Hon spekulerar även kring att viljan att massomskära afrikanska män för att eventuellt kunna minska spridningen av HIV, kan leda till ett krav på att börja omskära kvinnor:

De langerhanska cellerna i förhudens vävnader, som fångar upp hiv-smittan, finns väl beskrivna även i kvinnors vulvaslemhinnor. Legitimitet för könsstympning av flickor skulle därför analogt kunna bli nästa steg i denna strategi att minska de langerhanska cellernas betydelse (hos båda könen) för att minska hiv-spridning.

Rent medicinskt är det alltså fullt möjligt att både manlig och kvinnlig omskärelse kan minska spridningen av HIV. Men frågan vi måste ställa oss är då hur vi värderar kroppslig integritet i en situation där vi känner oss pressade? Skulle vi acceptera massomskärelse i Sverige, på samma vis som det är föreslaget i Afrika?

 

18 kommentarer på “Lektor i folkhälsovetenskap om omskärelse”

 1. Pether skriver:

  Angående HIV och sådant, så gick Röda Korset eller vilka de nu va som tog fram den studiet ut med att det inte var realistiskt att använda de som metod för att minska spridningen.

  Sen, varför stympa när man kan ge en kondom istället?

  Ne, dessa stympförespråkare tänker inte så mycket.

 2. vmm skriver:

  Om man tvångsstympar alla män för att minska risken för HIV så känner jag på mig att vi kommer att få höra feminister som säger att det är ännu ett tecken på att kvinnor är underordnade, mindre värda, förtryckta osv. Anledningen är alltså att man gör något för att män ska slippa HIV men undantar kvinnor.

  Skulle man däremot föreslå tvångsstympning endast av kvinnor för att minska risken för HIV så skulle feminister grina för att man gör så endast mot kvinnor och att det är ännu ett tecken på att kvinnor är underordnade, mindre värda, förtryckta osv.

  Jag cynisk?? Näääää…

 3. Per Hagman skriver:

  Intressant o relevant frågeställning.

  ”Skulle vi acceptera massomskärelse i Sverige, på samma vis som det är föreslaget i Afrika?”

  Hamnar Sverige i samma HIV katastrof läge , som är i vissa afrikanska länder , kommer sannolikt alla upptänkliga mer eller mindre desperata / brukbara metoder användas för att förhindra HIV utbredningen , även i Sverige.

  Per Hagman

 4. Mannen skriver:

  @Per Hagman
  Kondom ….
  -och upplysning….

  Upplysning kan vara bra även om könsstympningens negativa inverkan på penis som sexualorgan. Att det går dåligt/inte känns bra att runka utan förhud borde de flesta förstå och acceptera.

 5. Per Hagman skriver:

  @Mannen

  Du har en poäng där Du och männ blir de facto med omskärelse…”stympade”.

  Per Hagman

 6. Gonzo skriver:

  Jag har hört att det finns ställen i världen, speciellt i Afrika där männen tror att dom blir friska från AIDS / Slipper AIDS om dom har sex med väldigt unga flickor, vilket resulterar i våldtäkter på barn och vid minst ett tillfälle en våldtäkt på en bebis.

  Om det är sant eller inte vet jag inte, men det är knappast troligt att man i ett sånt område minskar spridningen av AIDS genom omskärelse.
  Tror männen att dom slipper AIDS om dom våldtar barn så kommer dom garanterat att tro att dom är 100% immun om dom är omskurna och alltså kan fortsätta med oskyddad sex med olika partners.

 7. Kjell skriver:

  @Pether
  RFSU har någon konstig inställning till omskärelser som jag inte begriper.
  Man säger sig var emot omskärelser men…
  http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Ottar-rapport/149-2009/Manlig-omskarelse-losning-pa-hiv/
  Ovanstående artikel har jag försökt kommentera men mina kommentarer har tyvärr blivit cencurerade.

  Det finns inget större statistiskt underlag som talar för att omskärelser skulle ha någon positiv inverkan på HIV-smitta.
  http://www.nocircofmi.org/AIDS.pdf

  @Gonzo
  I Sydafrika är det vanligt med våldtäkter på barn pga vanföreställningen att man kan bli botad från HIV.
  Andra orsaker till smittspridningen är bla en utbredd prostitution, ”dry sex”, brister inom sjukvården.

  ”Dry sex” utsätter kvinnorna för ett stort lidande och orsakar sårbildningar i underlivet.
  Det finns misstankar att HIV smittar lättare genom dessa sårbildningar.
  ”Dry sex” tillämpas av de män som har förlorat en stor del av sin känslighet pga omskärelsen.

  En omskärelse i Afrika kostar lika mycket som fri tillgång till kondomer i 22 år!
  Min uppfattning är att det mycket bättre att biståndet används till kondomer än till omskärelser.

 8. Mannen skriver:

  @Kjell
  RFSU har drabbats av radikalfeminsm och svängt i frågan.

  År 2000 innan den värsta feminismepidemins härjningar så gjorde RFSU ett mycket bra uttalande:
  http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Remisser-och-yttranden/Yttrande-over-betankandet-Omskarelse-av-pojkar/

  Sen har RFSU totalt tappat civilkuraget.

 9. Kjell skriver:

  @Mannen
  Jag skulle inte vilja kalla RFSUs märkliga ställningstaganden för feminism utan snarare att RFSU har drabbats av ett religiöst inflytande.
  Det verkar vara prästen Erik Berggren som försvarar RFSUs åsikter om att omskärelser i det fattiga Afrika är positivt.
  Erik Berggren ingår i RFSUs styrelse.

 10. Adam Weisshaupt skriver:

  Det är horribelt att anse det ok att omskära små pojkar oavsett anledning, när pojkarna blir myndiga vid 18 års-ålder låt dem då göra det valet. I brist på ord -usch!

 11. Per Hagman skriver:

  Är för mig bisarrt , att Afrikanska männ frekvent begår sexuella övergrepp mot unga kvinnor och barn med motivet att bli frisk från sin HIV infektion.
  Vandringssägen?

  Per Hagman

 12. Kjell skriver:

  @Per Hagman
  Det är tyvärr ingen vandringssägen eller skröna att våldtäkter på unga flickor förekommer för att bota HIV och andra könssjukdomar.

 13. Mannen skriver:

  @Kjell #9,
  Ja heterosexualfobisk kristfeminism borde det nog ha stått.

 14. vmm skriver:

  En annan sak man kan göra är att skära av brösten på alla kvinnor för att hindra dom att få bröstcancer.

 15. Mats skriver:

  Här är en artikel om minskad HIV-risk för omskurna kvinnor.
  http://www.iasociety.org/Default.aspx?pageId=11&abstractId=2177677

 16. [...] Berggren, lektor i folkhälsovetenskap, har tidigare ifrågasatt omskärelsen av små pojkar som förekommer i Sverige. I en ny artikel i Kristianstadbladet tar hon nu upp mäns [...]

 17. Roger skriver:

  Det är väl ganska talande att för att göra en poäng om manligt lidande så måste hon jämföra med kvinnligt; först då kan hon få den aha-upplevelse hos läsaren som hon är ute efter.

  ”Legitimitet för könsstympning av flickor skulle därför analogt kunna bli nästa steg i denna strategi att minska de langerhanska cellernas betydelse (hos båda könen) för att minska hiv-spridning.”

 18. Pelle Billing skriver:

  Tyvärr kan det vara så att det krävs en sådan liknelse för att få gehör för manligt lidande.

Google