Försörjning i utvecklingsländer

29 mars 2010, av Pelle Billing
Foto: Pawel Flato

Foto: Pawel Flato

Utvecklings- och biståndsminister Gunilla Carlsson skriver i UNT att jämställdhet i utvecklingsländer ger mat åt fler. Intentionen med artikeln är säkerligen god, men då den saknar en komplett beskrivning av männen och deras roll, blir den i slutändan något haltande. Låt oss titta på vad hon skriver:

- Livsmedelssäkerhet handlar om jämställdhet. Kvinnor har oftast den primära rollen att se till att barnen har mat på bordet.

Det är nog ingen som ifrågasätter mammors engagemang när det gäller att se till att barnen får tillräckligt med mat. I många afrikanska länder sköter kvinnorna dessutom jordbruket. Samtidigt kan man fråga sig vad männen har för roll om kvinnorna oftast har den primära rollen att se till att barnen har mat på bordet. Vad gör männen egentligen? Ingenting?

Svaret får vi av Carlsson själv när texten fortsätter:

I många utvecklingsländer blir de [kvinnorna] kvar hemma och odlar jorden när männen beger sig till stan, gruvor eller andra länder för att söka arbete.

Men kvinnor är sällan ägare till marken de odlar.

Männen är alltså tvungna att flytta för att hitta jobb och försörjning, och inte sällan innebär det farliga jobb såsom i gruvor. Sanningen är alltså att männen har en viktig roll när det gäller att försörja familj och barn – och därmed är det mer korrekt att säga att bägge föräldrarna har ett primärt ansvar att se till att barnen har mat på bordet, inte bara mammorna.

När det gäller ägarskap av marken är det oftast så i traditionella samhällen att männen är dem som står för ägarskapet. På ett sätt kan detta tyckas orättvist, och ojämställt. Samtidigt är det männen som tvingas lämna sin familj för att jobba i mörka och farliga gruvor, och även detta kan ju ses som orättvist och ojämställt. Sanningen är att bägge könen ofta far illa i traditionella samhällen och det är först när moderniseringen kommer som det successivt finns ett utrymme för högre levnadsstandard och därmed mer flexibla könsroller.

Den verklighetsbeskrivning som Gunilla Carlsson ger uttryck för är alltså inte felaktig, men däremot är den inkomplett. För att förstå ett samhälles könsroller – vare sig det handlar om ett stambaserat, traditionellt, modernt eller postmodernt samhälle – måste vi analysera bägge könens roller, och vilket funktion respektive roll fyller. Då kan vi se att rollerna i första hand handlar om att uppfylla grundläggande behov såsom matproduktion och överlevnad, och inte om förtryck eller diskriminering.

 

6 kommentarer på “Försörjning i utvecklingsländer”

 1. Per Hagman skriver:

  .
  Politikern Gunilla Carlssons analys av livsmedelssituationen uppfattar jag som osammanhängande.
  Den förmenta jämställdheten känns mer som en hjälphypotes snarare än verksam politisk åtgärd och än mer , som en floskulös eftergift för Svensk debatt.
  .
  Skulle int förvåna mig om den förmenta Svenska feministiska godheten skapar ytterligare problem …i stället.

  .
  Per Hagman
  .

 2. Jax skriver:

  Till för något årtionde sedan ägde ingen marken i Afrika. Den tillhörde den som brukade den. I takt med globaliseringen har storföretag, rika personer och korrupta politiker börjat köpa upp jord, jorden har fått en ägare och ett marknadspris. Det leder till att de fattiga nu på sikt är mycket illa ute.

  I Västvärlden och inom biståndssvängen finns en utbredd uppfattning att det är kvinnorna man skall satsa på för det är de som har ansvar för familjen, som brukar jorden, som startar små företag, är duktiga och hushåller med pengarna. Mannen däremot köper öl så fort han får fatt i familjens pengar. Sedan misshandlar han sin fru, går till sin älskarinna eller till en prostituerad och sprider AIDS, som han sedan våldtar ett spädbarn för att bli av med.

  Detta är en oanständigt okunnig och föraktfull inställning till andra kulturer som grundar sig på två tankeströmningar. Dels biståndsgivarnas sökande efter något att stödja som ger verkligt resultat, och dels radikalfeminismen. För om allt är männens fel här är det väl så i Afrika också.

  Eller hur?

 3. Christina Nauckhoff skriver:

  Pelle!
  Det gick väldigt fort för dig att avfärda det faktum att afrikanska kvinnor brukar den jord de inte får äga.
  ” På ett sätt kan detta tyckas orättvist, och ojämställt”, säger du.
  Och tycks mena att detta balanseras med att männen i Afrika lever borta från sina familjer i gruvor och annat hårt arbete.Om jag vore en kvinna i Afrika som brukade jorden som jag inte fick äga ( hackbruk) skulle jag be in aftonbön så här:

  1. Måtte han komma hem till mig och barnen.
  2. Måtte han komma hem med pengar utan ha spenderat allt på prostiuerade.
  3. Måtte han komma hem utan att vara smittad av HIV
  4. Måtte han komma hem utan att tvinga mig till oskyddat sex så att jag föder ett barn med HIV.
  5.Måtte han inte tvinga mig att använda örter i min slida så att den blir torr och ger honom större njutning. Det gör mig sårig och mer mottaglig mot HIV

  Återkommer i morgon med länkar.
  Min dator har inte lyckats skicka mina inlägg i dag.

 4. Pelle Billing skriver:

  Och mannen kanske ber följande aftonbön:

  1. Måtte jag överleva morgondagen i gruvan.
  2. Måtte mina lungor klara sig från farliga sjukdomar.
  3. Måtte mina barn komma ihåg mig när jag kommer hem.
  4. Måtte jag komma hem till en fru som inte är smittad av HIV.
  5. Måtte det var mina barn jag försörjer och inte någon annans – man kan ju aldrig veta som man.

 5. Christina Nauckhoff skriver:

  Pelle!
  Här kommer länkarna. Stora textmassor, tyvärr.

  http://www.katolsk.no/artikler/safraids.htm

  http://www.ui.se/epok/article.aspx?article_id=189

  http://www.lakareutangranser.se/nyheter/20042/March/Fruktlos-kamp-for-preventivmedel/

  Jag har läst bl a detta:
  Det verkar som om prostitutionen ökar i Afrika med ökad rörlig arbetskraft. Männen har många sexuella kontakter. Män smittar kvinnor i högre grad än tvärtom. Om en kvinna blir änka efter en man som dött i aids, får hon ofta skulden för att ha fört in HIV-smittan i släkten, stigmatiseras. Kvinnor har ingen makt, ekonomiskt, politiskt, inte heller när det gäller sexualiteten, preventivmedel.. Männen vill ha stora familjer. Och då blir det så. Det sexualiserade våldet tillhör kulturen

 6. Per Hagman skriver:

  .

  @ Christina.

  Är syftet med dina massargumentativa inlägg , att starta …skendiskussioner?

  .

  Per Hagman

Google