Svårt förhålla sig till biologi

03 februari 2010, av Pelle Billing

Att förhålla sig till det faktum att det finns medfödda skillnader mellan könen, verkar fortfarande vara svårt och komplicerat i den politiska debatten. Antingen låtsas man som det regnar och hävdar att kvinnor inte på något vis påverkas kroppsligen av en graviditet (vilket är ett absurt påstående). Eller så blir man ultra-biologist och vill att kvinnor ska tvingas till att gulla med barnen till de flyttar hemifrån, utan att arbeta utanför hemmet.

I en debattartikel på Expressens Sidan Fyra förefaller Eva Sternberg falla i den senare fällan:

Efter det att jag hade startat mässan Kvinnor Kan stod det helt klart för mig, att vi kvinnor inte ska lämna våra hem överhuvudtaget. Ska vi göra något så skall vi göra det med vårt hem som bas.

Att skriva att kvinnor inte ska lämna hemmet överhuvudtaget känns lite magstarkt. Får man inte ens gå ut och handla lite mat? Möjligen är det så att Sternberg egentligen menar något annat, då hon själv är ledarskapskonsult och språkvetare – något man rimligen inte blir utan att lämna hemmet.

Samtidigt tar Sternberg upp viktiga fakta, om än på ett överdrivet skuldbeläggande sätt:

Den verkligt bistra sanningen är att barnet i magen påverkas starkt av varje stresspåslag. Att lugn och ro är avgörande för barnets väl och ve. Ja, till och med dina barnbarn kommer att påverkas av hur du lever under den fortsatta graviditeten.

gravid-kvinna

Visst påverkas ett växande foster av hur mamman mår, det är en självklarhet. Och epigenetiken lär oss att den miljö människor lever i både i livmodern och utanför livmodern kan påverka kommande generationers hälsa. Men samtidigt får man lägga rimliga krav på blivande och nyblivna mödrar. Att skriva att barnet i magen påverkas starkt av varje stresspåslag kan ju få en att tro att gravida kvinnor aldrig ska gå utanför dörren, vilket är lika absurt som det biofobiska påståendet att kvinnor inte påverkas alls av en graviditet.

Min gissning är att vi fortfarande har ett såpass laddat förhållande till medfödda könsskillnader att vi har svårt att närma oss ämnet utan att bli antingen biofobiker eller biologister. Att acceptera att kön är en variabel av många som ska få plats och integreras i vår vardag verkar vara ett alltför utmanande förhållningssätt i nuläget, och de med extrema åsikter åt endera hållet kommer troligen att fortsätta dominera debatten under överskådlig framtid.

 

2 kommentarer på “Svårt förhålla sig till biologi”

  1. Sofia skriver:

    Vad bra uttryckt Pelle; att kön är en variabel bland många! Inte ensam avgörande men inte heller betydelselös. Jag är så innerligt trött på att bli betraktad antingen som könlös eller som en stor vandrande livmoder. Vi får hoppas att synen på kön blir lite mer balanserad i framtiden enligt logiken tes, antites,syntes.

  2. Erik skriver:

    Att hävda mammor måste vara hemma när de föder barn pga att stress kan påverka barn ignorerar ju helt det faktum att de flesta som levde för femtio år sedan inte levde i ett stressbefriat paradisland utan i ständig press och stress av fattigdom och sjukdom. Dagens människor jagar ett forntida ideal som aldrig fanns.

Google