Moderaterna har målat in sig i ett hörn

12 februari 2010, av Pelle Billing

moderaterna

Nyligen presenterade Moderaterna en ny plattform för sin jämställdhetspolitik. Programmet innehåller vissa bra punkter såsom delat barnbidrag och ett fokus på medling istället för domstol i vårdnadstvister. I övrigt så genomsyras plattformen av radikalfeminism och myter om att det finns en direkt lönediskriminering. Även när det handlar om hur barn ska bemötas så är man förvirrad:

Vi vill att barn redan från födseln bemöts som individer. Att flickor och pojkar som självständiga individer tillåts forma sitt liv och sin framtid. Att samma krav och förväntningar ställs på barnet, utan förutfattade meningar om vad som är typiskt flick- eller pojkaktigt.

Att bemöta alla barn på samma sätt, och att bemöta dem som individer, är inte samma sak. Moderaterna försöker här ha kakan och äta upp den, möjligen för att man vill hålla sig väl med både radikalfeminismen och sin egen ursprungliga politik, men det slutar med en självmotsägelse. Att bemöta barnet som individ betyder visserligen att man inte stereotypt behandlar alla pojkar på ett sätt och alla flickor på ett sätt. Men det betyder inte heller att man bemöter alla barn efter samma mall. Det betyder att man ser barnet som en individ, och stödjer barnet på sätt som man tror är bäst i stunden för just det barnet.

Man försöker även bevisa att det finns direkt lönediskriminering genom att hänvisa till Miljongranskningen av Jämo:

I anslutning till Jämställdhetsombudsmannens uppföljning 2006-08 av hur arbetsgivare följde jämställdhetslagens bestämmelser om lönekartläggning, fick 5 000 anställda lönen höjd med i snitt 1 120 kronor per person och månad. Nio av tio var kvinnor.

Problemet med dessa siffror är att endast en dryg procent av kvinnorna hade en oförklarligt låg lön, vilket inte precis är ett utslag för någon stor strukturell lönediskriminering. Det är snarast ett bevis för att vi i Sverige numera har lika lön för lika arbete.

Moderaterna blir nu ett lätt byte för övriga partier i alliansregeringen. Här är det Nyamko Sabuni (Fp) som går till attack:

- Jag måste säga att jag tycker att det är jättefegt att Moderaterna, för att ducka i den politiska debatten, intar den ställning som de nu gör. Det är väldigt beklagligt, för de vet vad som är rätt och de tycker inte att kvotering är rätt, sade Nyamko Sabuni.

Hon antyder alltså att Moderaterna egentligen tycker en sak men säger en annan. Hon fortsatte med att anklaga Borg och Schlingmanns parti för att vilja straffa näringslivet.

Moderaterna har här inget sätt att försvara sig, då man i en opportunistisk iver att få fler kvinnliga väljare har anammat radikalfeminismen, som är direkt adapterad från marxismen. Och hur kan en moderat politiker låta trovärdig när han eller hon står och propagerar för ett i grunden marxistiskt resonemang kring kvotering? Sedan kan man fråga sig om man ens vinner över kvinnliga väljare med radikalfeminismen år 2010? Jag är tveksam. Feministisk Initiativ klarar inte ens av att komma in i Riksdagen, vilket borde vara en ledtråd för övriga politiska partier.

Moderaterna blir också en munsbit för oppositionspartierna, då de nu i grunden blivit en blev blek kopia av de rödgröna när det gäller jämställdhetspolitiken. Om moderaterna implementerar den politik de egentligen tror på, så har de nu inget försvar inför de radikalfeministiska resonemang som kommer från de rödgröna. Och om moderaterna istället implementerar sin ”radikalfeminism light” så blir de anklagade för att inte våga göra nog mycket, och kan då lätt anklagas för att vara fega eller handlingsförlamade. Detta har redan gått så långt att moderata politiker måste gå i försvarsställning och förklara varför Reinfeldt inte kallar sig feminist.

För oss som sedan länge genomskådat radikalfeminismen, och steg för steg kan förklara och bevisa varför den inte håller, så är det tragiskt att se ett parti som Moderaterna gå helt vilse i jämställdhetspolitiken. Sverige är i akut behov av ett stort politiskt parti som vågar formulera en alternativ jämställdhetspolitik; en politik som fokuserar på jämställdhet för bägge könen, och som en gång för alla lägger radikalfeminismen på historiens soptipp.

 

3 kommentarer på “Moderaterna har målat in sig i ett hörn”

  1. Det är onekligen frustrerande att det inte finns NÅGOT parti som har en vettig hållning i frågan. Man vill ju inte vara soffliggare och strunta i att ta ansvar för den politiska situationen heller, men fan att man vill bidra till att stödja någon som i sin tur använder det erhållna inflytandet till att gynna radikalfeminismen… *suck*

    Apropå Miljonprogrammet, btw:

    http://genderrorism.blogspot.com/2009/12/loneskillnaderna-ar-i-princip.html

  2. [...] har även en feministisk plattform för jämställdhet, som jag rapporterat om vid ett par olika [...]

Google