Mer om sexuella trakasserier

16 februari 2010, av Pelle Billing

teater

I princip samtliga dagstidningar skriver idag om Ekots undersökning av sexuella trakasserier bland Teaterförbundets medlemmar. Siffrorna som Ekot fått fram är chockerande: hela var tredje kvinna har varit utsatt och så mycket som varannan skådespelerska. Det låter onekligen som att en kvinna inte kan gå innanför dörren på en teater utan att det står två män som är redo att tafsa.

Samtidigt så är det inte första gången i Sverige som medierna blivit upprörda över mäns beteende på basen av en enstaka studie. När Eva Lundgren gjorde Slagen Dam kom det fram siffror på att nästan varannan kvinna blivit utsatt för våld i en nära relation. Detta ledde till att en mängd åtgärder sattes in för att bekämpa ”mäns våld mot kvinnor”. Samtidigt visar all seriös internationell forskning om våld i nära relationer att det är 4-6 procent av både män och kvinnor som årligen utsätts för någon form av våld i en nära relation (och detta inkluderar även milt våld såsom en enstaka örfil eller att man någon gång kastar något mot sin partner). Dvs verkligheten ger siffror som är 10 gånger mindre än de siffror som valsade runt i media för snart tio år sedan, och som vi fått leva med sedan dess.

Ekots undersökning om sexuella trakasserier består av 4000 enkäter som skickats ut, men där mindre än hälften kommit tillbaka ifyllda. Bara detta gör att man kan ifrågasätta kvaliteten. Vad är det för urval av personer som skickar tillbaka sina svar? De som har blivit drabbade eller de som aldrig blivit det? Sedan är definitionen på trakasserier och hur frågorna ställts oerhört viktiga. Om man inkluderar saker som att ens kollegar flörtar med en eller att man fått en kommentar om hur man är klädd, då kan siffrorna snabbt skjuta i höjden. Men detta är knappast av samma dignitet som att ens kollega plötsligt tafsar på en, utan förvarning.

I nuläget är det svårt att dra några slutsatser alls om sexuella trakasserier. Det som skulle behövas är istället en stor, seriös studie av Arbetsmiljöverket där man använder validerade forskningsverktyg för att få siffror på hur det ser ut med de sexuella trakasserierna i svenskt arbetsliv. Men tyvärr så är stämningen i Sverige såpass mansfientlig att man med glädje börjar prata om de onda männen vid minsta lilla tillfälle som ges.

DN 1 2 3

Aftonbladet 1 2 3 4

KvP

Sydsvenskan

SvD

 

26 kommentarer på “Mer om sexuella trakasserier”

 1. Frida skriver:

  men även om hälften av enkäterna bara kom tillbaka så säger väld en hälften en hel del eller tror du inte de talar sanning?

 2. MoaLinn skriver:

  Jag för min personliga del tror gott att det kan vara en rå och raljant stämning på en dylik kulturarbetsplats. Med den erfarenhet jag har så förvånar det mig inte. Sen är ju upplevelse en sak och de faktiska förhållandena en annan. Kulturlivet i Sverige är ju väldigt konkurrensinriktat och jargongen kan bli hård och kanske även sexualiserad. Alltså förekommer säkert kränkningar åt många håll. Kvinna mot kvinna och man mot man också.

  Ur arbetsmiljösynpunkt är det väl bra om de tittar på problemen, men de gör sig själva en otjänst om de väljer bort 3/4 av underlaget, tycker jag.

 3. Pelle Billing skriver:

  Frida,

  Jo, jag tror de som fyllt i enkäten talar sanning. Men eftersom mindre än hälften har skickat tillbaka enkäten, så kan det vara en rejäl överrepresentation av de som upplever sig utsatta som skickat tillbaka ett svar.

  Dessutom vet vi inte hur de definierat sexuella trakasserier i enkäten. Om Eva Lundberg kunde få 10 ggr för höga siffror i Slagen Dam, så är det fullt möjligt att det finns brister även i Ekots enkät.

 4. Mats skriver:

  Våltäktsförslag och ”ovälkomna förslag” hamnade i samma kategori ”sexuella trakasserier”.

  Det verkar vara en riskabel och svårtolkad rubrik.

 5. Lavazza skriver:

  En undersökning som vore bra att ha för att bättre förstå den föreslagna stora undersökningen är i vilken mån VÄLKOMNA sexuella inviter och relationer förekommer inom olika yrken och arbetsplatser. Jag har det anekdotiskt grundade intrycket att sådant förekommer mer inom scenkonsten än inom andra yrken och arbetsplatser. I alla fall om jag ska tro den f.d. dansare jag talat med (Juilliard, Martha Graham).

 6. Julia M. skriver:

  Pelle Billing!

  Vill du vara snäll och uppge varifrån du fått att ”Eva Lundgren fått 10 ggr för
  höga siffror i Slagen dam”.Du påstår det som om det var ett faktum. Då är det bäst att du kommer med belägg.

 7. Pelle Billing skriver:

  Julia,

  I mitt manifest så kan du läsa om den internationella forskningen i nära relationer, och jag listar ett flertal källor av hög kvalitet.

  Eva Lundgren gör allt vad hon kan i sin forskning för att driva upp siffrorna, vilket knappast är seriöst. Men det största felet av allt är att hon bara undersöker kvinnor och inte män. Därmed finns det ingen referensgrupp.

  Det viktigaste som framkommer från internationell forskning är att kvinnor och män slår varandra lika ofta. Beroende på metodologi kan man få olika nivå på våldet men att det är jämt fördelat mellan könen återgår i all forskning.

 8. Julia M. skriver:

  Pelle Billing,

  och var hittar man då ditt manifest? Eva Lundgrens resultat avser svenska
  förhållanden. Uppgiften från Brottsoffermyndigheten och regeringen var att
  göra en omfpngsundersökning om våld mot kvinnor. 10.000 kvinnor i åldrarna
  mellan 18 och 65 utvaldes och fick varsina enkäter med 115 frågor. Svarsfre-
  kvensen var 70 procent. Få forskare har granskats så intensivt som Eva Lundgren. Men Uppsala universitet kunde inte hitta något att anmärka på
  Slagen dam. Menar du att dessa granskare var fullkomligt blåsta? När du säger att Eva L gör allt vad hon kan för att driva upp siffrorna?

 9. Erik skriver:

  Julia M:

  Men för tusan Julia ge upp. Eva Lundgren har själv upprepade gånger sagt att hennes forskning är kvalitativ och struntar i empiriska siffror såväl som fakta för det är enligt henne viktigare att ”förstå” (dvs tolka fram på egen hand vad som helst) komplexiteten.

  Eva Lundgren intervjuad av SvD:

  ”Men om ingen riktigt vet vad som hänt, varför framhärdar du då att barn kan offras i skogen? Trots att inga barn verkar ha försvunnit i Sverige och polisen inte känner till några sådana brott?
  - Barn kan faktiskt försvinna. Det kan också handla om foster, om djur – eller andra slags offer.”

  ”Hur ofta menar du att detta i så fall händer?
  Eva Lundgren slår ut med händerna, suckar över det krav på siffror som hon uppfattar som typiskt svenskt. Vi befinner oss i ett outforskat område, säger hon, som inte går att storleksbestämma. Vem hade, som ren jämförelse, trott på det som hände i Knutby innan det blev uppenbarat?”

  ”Som forskare måste du väl ändå utgå från fakta?
  - I känsliga ämnen kommer vi inte långt med fakta. Om vi enbart hållit oss till siffror hade vi aldrig kunnat hjälpa kvinnor som blir slagna – eller männen som slår dem. Den kvalitativa forskningen är ett måste när det gäller förståelsen av sexualiserat våld. För den får oss att förstå komplexiteten.”

  Så är det ,den kvalitativa forskningen är ett måste där, för det är bara där man kan fantisera fram vad som helst utan bevis. Till skillnad från i Pelles data där du hittar riktiga bevis, riktiga fakta.’

 10. Pelle Billing skriver:

  Julia,

  I högerkolumnen finner du mitt manisfest under ”Viktiga inlägg”.

  Läs det jag skrivit om våld i nära relationer, och titta gärna vidare på mina referenser. Tex de stora studierna som har gjorts i Norge och Storbritannien.

 11. Erik skriver:

  Julia:

  ”Men Uppsala universitet kunde inte hitta något att anmärka på”

  Vad drömde du sedan Julia? Uppsala Universitet hittad MASSOR att anmärka på (vilket de också gjorde i detalj) vad hon friades från var vetenskaplig ohederlighet – vilket inte var konstigt då granskarna aldrig kunde bedöma det då hon vägrade lämna ut sitt material. Men vad gäller forskningens kvalitet:

  ”Granskarna har bland annat studerat ”Slagen dam”, en stor intervjuundersökning med tio tusen kvinnor i Sverige om deras erfarenheter av våld. Granskarna menar att intervjuerna vid en närmare betraktelse pekar emot Eva Lundgrens och de övriga författarnas teorier.” DN

  ”Förklaringskraften är låg. Men detta drabbar inte bara vår analys, utan i lika stor utsträckning analysen i Slagen dam. Materialet är vad gäller männen helt enkelt för tunt. I den mån någon substantiell slutsats skall dras är det emellertid snarast en som går emot den som Lundgren m.fl. drar. Flera av de faktorer som enligt Lundgren m.fl. ingår i en sakligt sett felaktig mytbildning kring våldet mot kvinnor, uppvisar faktiskt signifikanta effekter.” Ur granskningen

  Vidare har Eva Lundgren kollapsat sin trovärdighet som forskare genom att Brottsoffermyndigheten bestämde forskningen inte skulle gälla män. Detta eftersom man visste att med de löjliga definitioner på våld man använde skulle sannolikt en undersökning hos män ge en ännu högre siffra av utsatthet.

  ”Redan i företalet till rapporten, skrivet av Brottsoffermyndighetens generaldirektör Britta Bjelle, positioneras studien på den politiska arenan. Bjelle antyder här att regeringen står bakom en radikalfeministisk förståelse av mäns våld mot kvinnor”

  Vidare så verkar du inte ha förstått hur kontinuumteorin funkar

  ”För att förstå Slagen dam måste man känna till att utgångspunkten är den radikalfeministiska kontinuumtanken, en tanke som innebär att mäns våld mot kvinnor visserligen tar sig olika allvarliga uttryck men ändå befinner sig på en och samma skala. Mäns allmänna makt och kvinnors allmänna underordning är roten till allt från kontrollerande beteende till grova våldsbrott (Lundgren m.fl. 2001:16). Härmed motsätter man sig alltså föreställningen att det går att dra tydliga hierarkiska gränser och mellan olika typer av våld.”

  Hanne Kjöller sågade Slagen Dam”Okej. Det är varken kul att bli kallas ”tjockis” eller att dansa med en oönskat närgången man. Men är det våld?” (DN 21/5 2001).

  Jerzy Sarnecki likaså: ”Sarnecki är skeptisk till att man i undersökningen fokuserar lika mycket på det ”temporära och lindriga våldet mot kvinnor som på det systematiska”. Om Lundgren m.fl. menar att kontinuumbegreppet belyser det faktum att mäns våld mot kvinnor inte är ett marginellt problem, så hävdar Sarnecki här tvärtom att den vida definitionen av våld enbart gör det svårare att göra någonting åt våldet.”

  ”Psykiatriprofessor Sten Levander, ”I Slagen dam har man en bred definition av våld. [...] Man har lagt en låg tröskel för att karaktärisera mänskligt samspel som våld för det ger ’bra frekvenser’, enligt ett doktorandseminarium där jag hade en spion.”

  BRA FREKVENSER, och det kallar de vetenskap. Snacka om att skratta hela vägen till banken.

 12. Erik skriver:

  Irlands hälsovårdsdepartement

  ”The results of the studies show that, over the last year, women are either more likely than men to inflict physical violence (as shown by 8 out of 12 studies) or equally likely (as shown by 3 of the 12 studies); only one study showed a different pattern to this. (…)”

  http://www.dohc.ie/publications/pdf/mdv4.pdf?direct=1

  ”The studies consistently show that, within the past year, women used more severe acts of violence against men than men did against women (…)

  Nine studies measured psychological violence and seven of these show that women are more likely to perpetrate psychological violence than men.”

 13. Bj0rnborg skriver:

  Julia:

  Jag minns det som om att Slagen Dam kom fram till att ca 50% av alla kvinnor var utsatta för våld i nära relationer? (såsom att få en ovälkomen kram av någon man träffat på krogen) Detta låg sedan till grund för Eva Lundgrens teori om att kvinnor lever i ett våldskontinuum.

  Jag tror att det viktigaste FÖRSVARET för rapporten är att den undersöker kvinnors UPPLEVELSE av våld och inte ett FAKTUELLT våld. Med det undkommer rapporten rätt mycket kritik i själva uförande och resultatdelen, däremot så lider analysdelen av att hon 1. Uttalar sig om män och manlighet (som rapporten överhuvudtaget inte undersöker) och 2. Hon gör allmängiltliga teorier och slutsatser utifrån en hermeneutisk ansats. (vilket alltså inte går, och om man ändå försöker så kommer det rimligt nära akademisk ohederlighet).

  Problemet är i slutändan att Eva Lundgren påstår att våld mot kvinnor är utbrett och normalt, när den forskning som FAKTISKT UNDERSÖKER HURUVIDA DETTA ÄR SANT, visar på motsatsen och dessutom att det våld som faktiskt finns, sker oberoende av kön och/eller sexuell identitet.

  Citat från slagen dam:
  ”De svenska männen står för mer än 80 procent av det pågående våldet i äktenskap och samboförhållanden.”

  Att Slagen Dam, som aldrig blev peer-reviewed, men trots det var avsedd att ligga till grund för lagstiftning, var mer propaganda än forskning under de statsfeministiska socialdemorkraterna, är uppenbart. Könsmakt har aldrig varit mer trendigt än under den tiden det tog för sansade människor att genomskåda Slagen Dam. Lägg märke till att ingen seriös feminist använder slagen dam som källa längre.

  Sedan kunde Uppsalas granskare hitta en mängd saker att kritisera. Men syftet med granskningen var att undersöka huruvida uppsatsen var Akademiskt oärlig eller ej: Jag tror man kan sammanfatta granskarnas utlådande med; Rapporten är bristfällig och medioker men akademisk ohederlighet går inte att BEVISA. (bl.a. eftersom Eva Lundgren vägrade att lämna ut sitt empiriska forskningsmaterial).

 14. Julia M. skriver:

  Varför går inte de stackars manliga offren till polisen? – om det är som Erik påstår.

 15. Erik skriver:

  Julia M:

  Det finns en mängd andningar, en av de mest uppenbara är att kvinnan hotar med att isåfall ta barnen och sticka. i andra fall hotar kvinnan med att begå självmord, en annan orsak är att mannen älskar kvinnan ifråga, en annan att de förväntas förlöjligas av polis och myndigheter som anser män har makt. en annan att de anser man bara går till polisen med allvarliga brott, en annan att de är rädda för att bli ensamma/inget mer sex. Avslutningvis blir kvinnor värst skadade när de börjar misshandla män och mannen slår tillbaka i självförsvar och i den situationen brukar polisen ändå sätta dit mannen fast kvinnan började.

 16. Frida skriver:

  Mats skriver: ”Våltäktsförslag och “ovälkomna förslag” hamnade i samma kategori “sexuella trakasserier”.

  Det verkar vara en riskabel och svårtolkad rubrik.”

  På vilket sätt då? Det låter definitivt som sexuella trakasserier för min del och hur kan ett ”våldtäktsförslag” vara någonting annat eller framförallt okej?

  Frågan varför män inte anmäler är ju självklar och det kom ju ett bra svar på det, de brukar ju även ta extremt lång tid innan misshandlade kvinnor anmäler, på ungefär samma orsaker, rädslan, kärlek och hoppet att han ska ändras.
  Jag tycker det är viktigt att alla sidor kommer fram och att man pratar om utsatta män mer men det som hela tiden gör mig lite ledsen är att på alla dessa bloggar(de som kämpar för männen) så ska man hela tiden försöka få det att framstå som att kvinnor inte är utsatta alls. Att övergrepp mot kvinnor inte sker och att ALLA kvinnor ljuger. Och ja, ni kan säga att det inte är det ni menar och det menas säkert inte så men det är dom vibbarna man får. Kämpa för männens rättigheter men dra inte ner på kvinnornas eller förlöjliga deras problem och försök få det att framstå som att inga kvinnor blir våldtagna, för de blir dom!

 17. Mattias skriver:

  Det håller jag inte med om att vi säger Frida. Det vi säger är att de kvinnor som utsätts har ett ganska bra stöd när det väl händer. Medan man som man i SAMMA situation (oavsett frekvens) inte har något bra stöd, om något alls.

  Speciellt Pelle framhåller gång på gång kvinnornas situation och att den är fel (men kompletterar med männens situation), så jag tycker det var ett orättvist påhopp.

 18. Erik skriver:

  Frida:

  ”Jag tycker det är viktigt att alla sidor kommer fram och att man pratar om utsatta män mer men det som hela tiden gör mig lite ledsen är att på alla dessa bloggar(de som kämpar för männen) så ska man hela tiden försöka få det att framstå som att kvinnor inte är utsatta alls.”

  Vem är det som gör det? Ta exempelvis mina inlägg ovan, där preciseras både hur många män som var utsatta och hur många kvinnor som var utsatta. För övrigt är ju utsatta kvinnor den absoluta förutsättningen för debatten, annars har man samma fel som Slagen dam – inget att jämföra med – vilket var en uttrycklig instruktion de ansvariga ”forskarna” fick från beställaren Brottsoffermyndigheten – vars chef bara råkar vara radikalfeministisk galning

  (Hur kommer det förresten att radikalfeminister får alla chefsposter och ordförandepositioner om nu vanliga feminister inte håller med om deras manshat?)

  ”Att övergrepp mot kvinnor inte sker och att ALLA kvinnor ljuger.”

  Begriper jag inte alls var du får ifrån men jag diskuterar gärna frågan om du kan grundlägga den i något jag kan bedöma.

  ”Och ja, ni kan säga att det inte är det ni menar och det menas säkert inte så men det är dom vibbarna man får.”

  De vibbarna är inte värda ett dyft.

  Det är ju inte vad vi skriver som skapar de vibbarna det är vad feministerna skriver som skapar något som kallas ”misstankens dialektik”" hos vissa/många kvinnor. Vilket egentligen bara ett finare uttryck för att hysa misstro mot män i allmänhet och ta det värsta för givet på basis av kön. Vilket med rätta kan kallas misandri. Tänk om det vore svarta personer man kommenterade. Ja jag vet ni inte alla är tjuvar och latmaskar men man får de vibbarna av hur ni pratar… Svårt att lista ut hur sådana kommentarer skulle mottas.

  ”Kämpa för männens rättigheter men dra inte ner på kvinnornas eller förlöjliga deras problem och försök få det att framstå som att inga kvinnor blir våldtagna, för de blir dom!”

  Problemet är att det inte är någon här som gjort det, det är ju kvinnorna som tolkat fram förlöjligande av sina problem pga misstänksamheten som skapats hos dem mot precis allting MANLIGT. Samma misstänksamhet används sedan för att ursäkta fler angreppstolkningar på män i en ond evig cirkel.

  Sexuella trakasserier och Våldtäkt är lagbrott, de har inte ett dugg med vibbar att göra. Regelbundet får polisen berätta för kvinnor som lämnar in anmälningar att ”ja den killen betedde sig illa men det han gjorde är inte olagligt” och defintivt inte våldtäktsförsök. Dett FRÅNTAR RESURSER FRÅN RIKTIGA VÅLDTÄKTER!

  Och en polis jag pratade berättade det inte är ovanligt vissa kvinnor då snäser tillbaka ”det borde vara det” Så det olagliga i anmälningarna är inte ens lagbrott i sig, det är något en kvinna tyckte skulle vara olagligt där hon upplevde sig behandlats illa av en man. Och de kvinnorna tycker då allting skall vara brottsligt

  Typiskt exempel från SR:

  ”Han hade en salt- och en pepparkvarn som såg ut som fallosar, de var penisar som man var tvungen att ta i om man ville salta eller peppra maten”

  ”Andra berättelser innehåller sexuella förslag, krav på sex för att få jobb och roller. Fysiska närmanden är vanliga.”

  Sexuella förslag = Lagbrott?
  Fysiska närmandn = Lagbrott
  Salt och pepparkvarn som ser ut som fallosar = Lagbrott

  Mera lagbrott:

  ”Jag var på turné och teaterchefen var med på en middag. Jag nämner vid något tillfälle under samtalet att han gärna ska komma ihåg mig till nästa säsong för nya roller. Sedan, när han ska gå, ska han ju gå till rummet på samma hotell som jag bor på och han lutar sig fram till mig och säger ”jag bor i nummer 32″

  ”Senare på kvällen satt vi på hotellet vid ett långbord. Det var inte meningen att jag skulle höra det, men jag hör ändå att de sinsemellan bestämmer vem av dem som ska ta mig först på natten. Jag blir skiträdd, går till mitt rum, och ser till att låsa ordentligt. Senare på natten försöker någon ta sig in både via dörren och sedan också fönstret.”

  ”Jag skulle stå med ryggen mot publiken och liksom tvätta mig och när vi repade scenen kom scenografen fram och sa att jag skulle hälla vattnet över mig, så där vackert. Det kanske inte låter så konstigt men det sades med en konstig känsla. Men jag sa nej, om jag ska står här naken då vill jag tvätta mig ordentligt, inte bara stå och se vacker ut. De ville sexualisera scenen på något sätt.”

  Ja det finns kvinnor som blir våldtagna, det finns kvinnor som blir trakasserade. Men flera av de påstådda trakasserierna inom teatern var av typen ”jag fick en obehaglig känsla” ”de tittade på mig på ett konstigt sätt” ”Jag hörde dem skämta om att..” osv…

  Och sedan har vi det här med tolkningar igen:

  ”Sedan slutade kvällen med att han försökte våldta mig. Vi hade ätit klart och satte oss i soffan, sedan bara vräkte han sig över mig och tryckte ner mig. Då fick jag panik och lyckades ta mig därifrån”

  Detta kan sålklart vara ett våldtäktsförsök, men det kan lika gärna vara ett vanligt närmande. Mannen är den aktiva parten som gör ett närmande, kvinnan antingen är med på noterna eller inte. Att hon beskriver det som att han vräkte eller kastade sig över henne gör ingen skillnad. Det är många kvinnor som vill behandlas så och som föraktar och avvisar män som är för mesiga.

  Så vad är det egentligen som är problemet? Svaret är enkelt, åldern! Samma personer som har allt unga kvinnor vill ha tenderar nämligen vara betydligt äldre än de unga kvinnorna.

  Och det är förstås där haken finns.

  Å ena sidan så har inte chef rätt att tvinga en underlydande att ha sex med chefen. Å andra sidan har en underlydande inte rätt att tvinga chefen ge den underlydande mer och bättre jobb heller och ofta är det viktigare för framgång än den underlydandes egen kompetens. Madonna, Celine Dion och Mariah Carey är alla bevis på detta.

  Så å ena sidan vill de unga ofta snygga (som de använder) kvinnorna ha de guldkantade jobben, å andra sidan har de ofta faktiskt inget att erbjuda för att få dem.

  Det är ungefär som en rörmokarkille som raggar på en fotomodell, visst kan hon ha sex med honom men varför skulle hon välja det?

 19. [...] är det tredje inlägget om sexuella trakasserier, de andra två finner du här och här. Anledningen till inläggen är Ekots kartläggning av sexuella trakasserier inom scenkonsten, där [...]

 20. Bj0rnborg skriver:

  Erik:
  Madonna må ha kompetensen, men hon är ju annars känd för att hon ”sov” sig till sina framgångar i början. Anta att hon betett sig exakt likadant, men männen hade ändrat sig efter sexet och inte gett henne t.ex. skivkontrkt. Hade det bivit våldtäkt då plötsligt? Eller var det det hela tiden?

  Vem som är offer och vem som utnyttjar vem är inte alltid helt uppenbart.

 21. Erik skriver:

  Björnborg:

  ”Madonna må ha kompetensen, men hon är ju annars känd för att hon “sov” sig till sina framgångar i början”

  Alla de tre kvinnliga storstjärnorna jag räknade upp har haft sexueilla kontakter med ÄLDRE branschfolk i början. Det är inte bara Madonna som gjort det.
  Celine Dion gifte sig med sin manager, hon är född 1968. samma år som hans första barn från sitt första äktenskap (han född 1942). Mariah Carey fixade 23 år gammal ihop sig med Tommy Mottola. Hon är född 1970, han är född 1949 .

  Sexuella trakasserier my ass! Och historieprofessorn Dirk Harrison hade relation med en av sina doktorander. Och det här har redan beskrivits utförligt av den finska sociolog som skrev boken ”Kvinnornas sexuella makt”

  http://svenska.yle.fi/sissi/kategori_relationer.php?id=738

  Det är intressant att se hur marxism förvandlar både akademiker och politiker till idioter. Du har dels en teori, du har dels tonvis med bevis på att teorin stämmer.

  Sedan har du folk som spelar teater för de gillar inte verkligheten och vill helst av allt ha sina ideer om hur verkligheten skall vara sedda som mer verkliga än den faktiska verkligheten.

 22. Erik skriver:

  PS: Mariah Carey och Tommy Mottola är inte gifta längre, hans nya fru är sångerskan Thalia (född 1971), som är 1 år yngre än Mariah Carey. Mellan Mariah och Thaila dejtade han flera sångerskor Nån brist på nya talanger att ”trakassera” saknas inte för skivbolagsbossar.

 23. [...] tidigare inlägg här: Del 1, del 2, del [...]

 24. [...] intog jag en mer försiktig och skeptisk hållning, och frågade mig huruvida man kunde lita på undersökningens kvalitet: Ekots undersökning om sexuella trakasserier består av 4000 enkäter som skickats ut, men där [...]

 25. JD skriver:

  Julia:
  “Men Uppsala universitet kunde inte hitta något att anmärka på”

  Det var nog det dummaste jag har läst på länge!

 26. Erik skriver:

  JD

  Det är Uppsala ”Eva Lundgrens privata klubb” Universitet de pratar om…

Google