Kvinnor och barn

22 februari 2010, av Pelle Billing

Nyss hört på P4:

33 civila har dödats i Afghanistan, inklusive 4 kvinnor och ett barn.

Varför nämns de fyra kvinnorna separat? Är deras liv mer värda än de civila männens liv?

Det skulle vara intressant att höra P1 motivera varför kvinnorna nämns separat.

 

18 kommentarer på “Kvinnor och barn”

 1. Anaïs skriver:

  Det anses mer upprörande att ”kvinnor och barn” drabbas av något på grund av deras förmenta hjälplöshet och svaghet. Kvinnor sorteras helt enkelt med barn. Och det är brukligt att se barns lidande och död som särskilt upprörande, eftersom de i de flesta kulturer uppfattas som oskyldiga och skyddslösa. Jfr. uttrycket ”en värnlös kvinna”.

 2. AV skriver:

  Anaïs: ”Kvinnor sorteras helt enkelt med barn.” Och just därför borde det vara kvinnorörelsen som hårdast borde gå ut och fördöma ett sådant uttalande. Detta att ständigt epitera kvinnor som extra hemska offer förstärker ju istället synen på kvinnan som svagare, mindre ansvarig för sin tillvaro etc.

  Men det är ju intressant att dödsoffren fördelar sig 1:7 mellan könen. Kan ju bero på hur det ser ut på de flesta tv-bilder vi ser från arabvärlden: Män män män (arbetslösa?) över allt medan kvinnorna går hemma och jobbar. Något verkligt för F! att jobba mot.

 3. Tanja skriver:

  ”Och just därför borde det vara kvinnorörelsen som hårdast borde gå ut och fördöma ett sådant uttalande.”

  Jamen, kvinnorörelsen har gjort det i våldigt många år. Jag som är för äkta jämställdhet tycker givetvis att sådana slentrianuttalanden ingår i den puckokönade världen som jag gärna vill se förändrad.

 4. Adam Weisshaupt skriver:

  Tanja,
  Varför har Era försök varit så kraftlösa?

 5. Pär Ström skriver:

  Javisst, enligt rådande värderingar ÄR en kvinnas liv mera värt än en mans liv. Det ingår i det mansförtryck som råder.

 6. Anaïs skriver:

  Kvinnor anses inte mer värda utan mer skyddsvärda på grund av den traditionella uppfattningen om deras svaghet. Det är alltså en större förbrytelse att skada en kvinna enligt regeln ”man skall inte slå den som är mindre”, ”den som har glasögon” etc. Det har inte med människovärde att göra. Våld mot kvinnor uppfattas som upprörande eftersom det alltid tolkas som orättfärdigt, liksom våld mot barn. (Och nu talar vi inte om våld inom hemmets väggar, som ju alltid har sina tillskyndare.) Kvinnor i t ex krig är helt enkelt mer civila än andra, mer oskyldiga än andra och mer offer än andra – tillsammans med barnen. Även i de mest kvinnoförtryckande kulturer. Att rikta våld mot kvinnor och barn kännetecknar alltså det absoluta barbariet.
  Och faktiskt – det känns som en rätt bra mätare på barbari; i både dess välplanerade och dess impulsiva form.

 7. vmm skriver:

  Anaïs: att våld mot kvinnor ses som rent barbari och våld mot män inte lika barbariskt tycker jag i alla fall kan ses som att kvinnors liv är värda mer än mäns liv.

 8. vmm skriver:

  Just det här att män inte ses lika skyddsvärda tror jag är det som gör att män är så mycket mer utsatta för våld, både i fred och krig. Och det är också det som gör att det inte görs så särskilt stora insatser för att förhindra det. Ingen har väl någonsin hört att det ska göras insatser (från FN el dyl) för att skydda just män, trots att män är utsatta just på grund av kön?

 9. Anaïs skriver:

  vmm; nja bara för att det är fult att slå någon med glasögon så räknas ju inte den glasögonprydde som mer värd.

 10. vmm skriver:

  Anaïs: visst. Men det går inte riktigt att överföra till kön. SR rapporterar inte hur många i dagens attack som hade glasögon, heller. Inte många klumpar ihop glasögonprydda och barn. Så kön är nog på ett annat och djupare plan.

 11. Anaïs skriver:

  jo, men könet används här som en markör för svaghet och skyddslöshet, vilket gör det mer upprörande när ”det svaga könet” drabbas. Kvinnor och barn anses stå utanför konflikter, medan män uppfattas som delaktiga och krigförande. Dock hamnar ju män i denna skyddsvärda skara då de räknas som åldringar. ”Kvinnor, barn och gamla”!

 12. vmm skriver:

  Anaïs: det är sant att det är medelålders män som anses som minst skyddsvärda.

  Med gamla… visst, men jag hör sällan rapporteringar om hur många gamla som dödats i olyckor. Kvinnor ingår alltid i den skyddsvärda gruppen. Män ibland. Det ser jag som en könsskillnad.

  Men jag håller med om att det är män som anses stå för krigandet medan kvinnor anses stå utanför. Kvinnor ska hjälpas eftersom dom drabbas av männens krig är ett tema som återkommer i alla möjliga sammanhang (debatter, hjälporganisationers policies, feministiska texter tex).

 13. Adam Weisshaupt skriver:

  Anaïs;
  ”jo, men könet används här som en markör för svaghet och skyddslöshet, vilket gör det mer upprörande när “det svaga könet” drabbas. Kvinnor och barn anses stå utanför konflikter, medan män uppfattas som delaktiga och krigförande. Dock hamnar ju män i denna skyddsvärda skara då de räknas som åldringar. “Kvinnor, barn och gamla”!”

  Köper delar av det resonemanget med viss reservation men fundera gärna på nedanstående situation:

  Ett fullsatt flygplan på väg till Moskva från Kiev störtade och i tidningarna kunde man b la läsa
  -”Flygplan störtade i Ukraina, 25 kvinnor och barn döda!”

  Det var ett fullsatt inrikesflyg med plats för över 100 personer alltså var där 75 män. I förlängningen om man använder dina förklaringar så håller dessa inte för att i ett flygplan spelar det ingen roll om du är gammal, kvinna eller bär glasögon eller inte, alla är lika skyldiga som oskyldiga s a s.

  Men däremot så håller jag med dig att det är behjärtansvärt att sätta de svaga först men att påstå att de svaga alltid är kvinnor är ju kontraproduktivt för båda könen enligt min mening. Soldaterna som dödas och dödar i krig bär oftast vapen p g a tvång så där fallerar ju även andra teser (patriarkat).

  Det finns mycket att tillägga och diskutera kring detta ämne, det är intressant och personligen är jag lite dubbel och osäker kring detta ämne. Som ett exempel så blir jag konfys över kvinnor som gör militärtjänst men det är ju en helt annan diskussion, kanske?

 14. vmm skriver:

  Jag är övertygad om att den här extra skyddsvärdheten finns för dom av kvinnligt kön i alla åldrar. Tittar man på bilder som olika hjälporganisationer använder för att få folk att skänka pengar till barn så är flickor väldigt överrepresenterade. Alltså även småbarn. Så en låt säga 5-årig pojke ses inte lika skyddsvärd som en 5-årig flicka.

 15. Anaïs skriver:

  ”Kvinnor och barn” är särskilt ömmande fall, helt enkelt. Även i flygplanskatastrofer – där det dock är vanligare att endast barn framhålls: ”…varav x barn”.

 16. Jack skriver:

  Jag har skrivit ett stycke på wikipedias jämställdhetsartikel samt länkat hit. Vilket stycker det gäller bör vara uppenbart. Stycket är kanske lite ”kantigt”, men rör värdet av pojkar och mäns liv. Jag betvivlar att tillägget får ligga kvar men jag kommer ”kriga” vidare.

 17. Tanja Suhinina skriver:

  Jag tycker nog att kvinnorörelsen har lyckats rätt mycket på området att kvinnor inte ska betraktas som oförmögna att fatta egna beslut och ta hand om sig själva.

Google