Glädjande fokus på mäns hälsa

27 februari 2010, av Pelle Billing

stetoskop

Ofta när vi läser om kön och hälsa, så handlar det om att kvinnors behov åsidosätts inom vården, och att kvinnor får sämre vård – t ex inom hjärtsjukvården. Dessa påståenden om diskriminering av kvinnor är däremot i behov av en nyansering, då det finns mycket annat att säga om hälsa och kön:

 • Bröstcancer har i massor av år fått mer forskningspengar än prostatacancer, trots att 50 procent fler personer dör av prostatacancer.
 • Hjärtsjukvården i Sverige diskriminerar inte mot kvinnor, vilket en imponerande samling experter konstaterat på DN Debatt.
 • Anledningen till att läkemedel traditionellt sätt testats på män är att det inte ansågs försvarbart att utsätta kvinnor för detta, då kvinnor kan vara gravida och läkemedel är inte sällan skadliga för fostret. Kvinnor har också hormonella cykler som män saknar, därmed kan det vara enklare att följa läkemedlets effekt hos en man. Således har syftet aldrig varit att diskriminera kvinnor.
 • Kvinnor sjukskrivs långt mycket oftare för depression än män, och kvinnor får även en högre kvalitet på behandlingen.

Således är det inte självklart vilket kön som diskrimineras inom sjukvården. Det troliga är att både män och kvinnor kan ha nackdelar av sitt kön.

Det är även med glädje som jag noterar att det ska anordnas en utbildningsdag om mäns hälsa. Rubriken är ”Det svagare könet”, och rent medicinskt finns det faktiskt en del som talar för att männen är det svagare könet:

Män drabbas oftare av allvarlig sjukdom än kvinnor, de är mer utsatta för våld och missbruk och har en högre risk för tidig död. Män går mer sällan till doktorn än kvinnor – enligt det traditionella maskulinitetsidealet är det ett tecken på svaghet att behöva vård.

Det är befriande att även mansfrågorna börjar poppa upp mer och mer!

Tack för tipset om utbildningsdagen, Christoffer!

 

19 kommentarer på “Glädjande fokus på mäns hälsa”

 1. Per Hagman skriver:

  Visst är det befriande att dessa kvalificerade läkare i DN,s artikel kring hjärtsjukdomar protesterar över de journalistiska intermittenta lögnerna.
  Samtidigt ställer jag mig frågande till uttalande om ”männen är det svagare könet”.En formulering jag anser som nedsättande , floskulös och andas penisavund.
  Vi männ som står för västerländsk liberal idétradition, demokrati och vetenskap har verkligen de senaste århundradena skapat omvälvande förändringar.
  Tveklöst , vi männ är starka.
  .
  Samtidigt bör/kan/skall vi männ fråga oss själva varför 80% av alla hemlösa är männ.
  Eller varför 95% av alla som vistas på äldreboende är…kvinnor.
  Eller varför när distriktssköterskorna åker ut på sina hembesök till paienterna inom kommunerna så är 80 % av patienterna …kvinnor.
  Eller varför den svenska läkemedelsförmånsnämnden beviljar kvinnor gratis läkemedel för sin benskörhet medans männen får betala för sina , mycket dyra , läkemedel mot benskörhet.
  Eller varför kommer det in så många männ , allvarligt invalidiserade av sina sjukdomar outredda/ obehandlade , till sjukhusen?

  .
  Visst finns det kvinnor som med hjälp av kommunen vårdar sina äldre skröpliga männ i hemmen.Delvis sant , men om du samtidigt samtalar med äldreombuden i kommunen kan vi se att det är ett stort mörker tal kring om hur många äldre männ det är som vårdar sina äldre kvinnor , utan hjälp från kommunerna.Männ är lojala med sina kvinnor..Nemo nisi mors.

  Per Hagman
  .

 2. Per Hagman skriver:

  Per Billing har någonstans hittat / anger här ovan, ett uttalande som säger:
  .
  ”enligt det traditionella maskulinitetsidealet är det ett tecken på svaghet att behöva vård.”

  Vem / varför har skapat denna floskel och vem tjänar på det resonemanget?
  .
  Per Hagman

 3. orka skriver:

  Troll. ^

 4. Christina Nauckhoff skriver:

  Pelle!
  Har hittat en artikel på CNN.com om en del – alltför stor! – mäns ovilja att uppsöka läkare. Jag hörde på radio om en undersökning som gjorts i Kalifornien – man hade frågat 1200 män – frågeställningen var: varför dör män i förtid? Ett av skälen kunde vara just detta: män går inte till doktorn. Sämst på att uppsöka vården var män med hög status i manschettyrken. När de väl kom till läkare, var det ofta för sent. Jag sparade länken. Men nu är artikeln borta, den har legat bland mina favoriter i ett halvår. Den fanns på http://www.asanet.org ; den som vill kan ju leta där.
  Här kommer länken från CNN:
  http://www.cnn.com/HEALTH/men/9906/14/doctor.avoid.men/index.html

 5. Pelle Billing skriver:

  Intressant länk.

 6. Bj0rnborg skriver:

  Ett vanligt ”bevis” för att kvinnor är diskriminerade av sjukvården är att män får dyrare mediciner.

  Men det beror rimligen på att män kommer in betydligt senare i sjukdomsförloppet och därför behöver starkare åtgärder. Jag läste för länge sedan (och jag har tyvärr glömt var) att kvinnor står för 80% av den totala sjukvårdskostnaden. Det beror säkerligen på många orsaker, inte minst graviditet mm, men även att på samma sätt som män inte söker vård förrän försent, så söker kvinnor vård för ofta och därför kostar sjukvården stora och onödiga summor i mantimmar.

  Om ovan stämmer, vilket jag tror att det gör, så innebär det att den förmenta diskrimineringen av kvinnor inom sjukvården är en konstruktion. Jag kallar det för Zebra-principen. Genom ett taktiskt selektivt urval av vad som omtalas och undanhålls, vad som synliggörs och osynliggörs, kan man komma fram till att Zebran är svart, om man så vill. Det behövs bara att man kollar på rätt ställen.

  Det viktigaste bidraget mansrörelsen kan göra är att vidga perspektivet och återge en helhetsbild, där både kvinnors och mäns situation beskrivs med ackuratess, Zebran är trots allt randig. Såsom Pelle Billing och de flesta seriösa bloggare i ämnet försöker göra.

 7. Matte Matik skriver:

  Du har tagit upp detta med kvinnors hjärtproblem och myten om att de skulle vara sämre behandlade inom sjukvården tidigare. Trots detta kör Hjärt-Lungfonden kampanj för ”Rädda kvinnohjärtat” under Mars månad. Man motiverar behovet av en specifik kvinnosatsning med att ”kvinnor och hjärtsjukdom har släpat efter och det finns ett stort behov av mer kunskap inom diagnostik, behandling och rehabilitering”.

  http://www.hjart-lungfonden.se/Kampanjer/Radda-kvinnohjartat/

 8. barfota skriver:

  @Pelle

  ”enligt det traditionella maskulinitetsidealet är det ett tecken på svaghet att behöva vård.”

  Med all respekt för din utbildning men jag tror du har fel. Jag tillhör själv den lägre klassen av medborgare (knegaren) och har pratat många gånger under årens lopp med mina kollegor och jag ”tror” det är så här att männen faktiskt snarare tar ett större ekonomiskt ansvar för familjen och har helt enkelt inte råd att vara sjuka. Sjukvården i Sverige i dag är minst sagt under all kritik och man skickas fram och tillbaka mellan olika läkare o.s.v. Till sist inser man att det inte lönar sig att springa runt längre, man blir ju inte friskare, däremot fattigare.

 9. Per Hagman skriver:

  Björnborg anger här ovan att kvinnors sjukvårdskostnader utgör 80% medan männens kostnader för sin sjukvård då skulle bli 20 % av de totala sjukvårdskostnaderna.
  Jag håller det för inte osannolikt att kvinnors kostnader för den samlade sjukvården / omsorgen överstiger männens sjukvårdskostnader , men inte med dessa % satser.
  Ur rättvise / politiska synpunkter skulle det i alla fall vara intressant att få se aktuella kostnadsfördelningar.
  Att kvinnors berättigade behov av vård omsorg mht deras graviditet skulle vara speciell kostnadsdragande , har jag svårt att tro.
  I Norge har under hösten det förekommit en viss debatt om norska kvinnors sjukskrivningsgrad , vilken är 50 % högre än männens.Förklaringarna till denna disproportionalitet i sjukskrivningsgrad har naturligtvis varierat , men vi kan ju detta förhållande konstatera att kvinnor är sjukare än männ…i Norge …alltså 50 % sjukare än männ.
  Jag vet ej vilken farsot kvinnor har drabbats av i Norge ..men visst är det ett uppseende väckande förhållande , oavsett nationalitet.
  .
  Per Hagman
  .

 10. Pelle Billing skriver:

  @barforta
  Jag citerade från länken, det var inte mina egna ord.

  @Bj0rnborg
  Här kan man läsa mer om män och kvinnors kostnader för sjukvård:
  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-103-3

  ”Samhällets kostnader för all sjuklighet 2002 har beräknats till 550 miljarder kronor, varav 300 miljarder för kvinnors och 250 miljarder för mäns vård. De samhällsekonomiska kostnaderna för sjukskrivning var lika stora som hela hälso- och sjukvårdens kostnader.

  Kvinnor går ofta till läkare, och kostnaderna för deras sjukvård är totalt sett cirka 16 procent högre än männens (13 500 kronor respektive 11 500 kronor per invånare). ”

 11. barfota skriver:

  @Pelle

  Jag ber dig om ursäkt och riktar i stället min kritik mot Dagens Medicin. Hur de skall kunna få till en vettig debatt men den fördomen är en gåta för mig. Låt oss sedan hoppas att de inte glömmer ta upp frågor om Det svagare könet och dess ekonomiska situation också, någonting som jag tror i många fall avgör om man har råd att vara sjuk eller ej.

 12. Bj0rnborg skriver:

  Per:
  När du tillägger ”berättigad” i din mening om kvinnors vård vid graviditet så verkar det som om du anser att jag inte anser det.

  Så för att förtydliga; tvärtom, en viktig anledning att det finns statistiska skillnader mellan män och kvinnor är sannolikt just graviditetsvården. Det handlar alltså inte om diskriminering, utan ett könsspecifikt behov som påverkar den totala statistiken. Jag ville visa på hur svårt det är, för att inte säga omöjligt, att använda total-statistik för att säga något om diskriminering. Och vidare, varför sluta där? Manlig och Kvinnlig biologi verkar skilja på sig i någon utsträckning, de könsspecifika behoven kommer då också skilja sig åt, och kommer att ge utslag på varje givet område, om det så är hjärt-kärl sjukdomar, gråstarr eller annat, även socio-kulturella faktorer ger könspecifika vårdbehov.

  Att påvisa diskriminering blir alltså nästan omöjligt utifrån sådan statistik, och det är det jag går i polemik mot; det vanliga slagordet om att kvinnor är förfördelade inom sjukvården. Beroende på var man tittar kan man komma fram till vad som helst, och vill man komma fram till något specifikt så är man strategisk med vart man väljer att titta.

 13. Per Hagman skriver:

  Kul samtal.
  .
  Billing , återgav här ovan ett uttryck eller uttalande om manlighet , vad gäller männs benägenhet att söka vård och omsorg.
  .
  Den kryptiska utsagan ljöd : “enligt det traditionella maskulinetsidealet är det ett tecken på svaghet att behöva vård.”
  .
  Jag har hört denna utsaga tidigare och ställer mig helt avvisande och frågande till hur denna utsaga har uppkommit och till att männ generellt avvisar omhändertagande ,vård och omsorg.
  Skall vi försöka sakligöra / kvantifiera förhållandet kring männs benägenhet att söka stöd för sina behov av hjälp , kan vi utgå från ovan av Billing redovisade internett streng / socialstyrelsen sammanfattning av sammanfattning kring aktuell problematisering.
  Central saksmyndighet …socialstyrelsen.. anser och hävdar sin sammanfattning att kvinnors beviljade behov av sjukvårdshjälp överstiger männens behov av hjälp med 16 %.
  .
  Mmmmm skal vi nu tro på socstyr uttalande så överensstämmer den politiska fördelningsprincipen ur ett välfärdsperspektiv och socstyr ledning av akt resurser, och därmed får männ ungf samma tilldelning av samhällets kostnader som kvinnor.
  .
  Alltså , männ söker ungf , sjukvårdens stöd för sina behov , i samma grad som kvinnor.

  Att kvinnor fördelas 16 % i sjukvårdskostnader mer än mig som mann , accepterar jag .
  .
  Per Hagman
  .

 14. Per Hagman skriver:

  Björnborg jag er int enig med Dig.
  För mig är kvinnors behov vid förlossning och behov därutöver predikterande för hur jag betalar skatt.
  .
  Per Hagman

 15. Bj0rnborg skriver:

  Per:
  Jag har inga problem med en 16% skillnad. Jag har problem med att trots denna 16% skillnad till kvinnors fördel så betraktas sjukvården som diskriminerande mot kvinnor och som ännu ett led i könsmaktsordningen.

  Och jag har problem med att förstå vad du menar med:
  ”För mig är kvinnors behov vid förlossning och behov därutöver predikterande för hur jag betalar skatt.”
  - och hur det skiljer sig ifrån vad jag har sagt? :)

 16. Per Hagman skriver:

  Halt…Stopp o belägg , vad är det jag säger?

  ”Kvinnor kan gott få sina extra 16% resursanslag , utöver männen tilldelning , inom den allmänfinansierade Hälso och sjukvården.”
  .
  Huggarns , det är ju 50 0000 miljoner kronor mer än vad männen får för sina egna sjukvårdsbehov , samtidigt menar Björnborg här ovan att feministerna anser sig diskriminerade inom sjukvården vad gäller anslag resurser omhändertagande etc.
  .
  Bank i bordet….

  Denna skeva resursfördelning , till männs nackdel , behöver uppmärksammas.
  Undrar vad vilka politiska / andra mekanismer som skapar denna uppenbara obalans.
  .

  Per Hagman
  .

 17. Jack skriver:

  De där 16%:en känns som en konstigt liten siffra baserat på det intryck jag fått från att prata med ett par oberoende läkare. Notera att de ljugit gentemot 250 vs 300 miljarder när de säger att kvinnorna ligger 16% högre. De ligger ju en femtedel högre, dvs 20%. Däremot ligger ju män en sjättedel lägre än kvinnor, vilket är 16.7% vilket avrundas till 17% om det ska vara korrekt men som skulle kunna kallas ”cirka 16%” för att hålla nere hur skillnaden uppfattas. Eftersom man i detta sista steg öppet ljuger om procentsatserna så minimering av hur skillnaden ser ut sker blir jag mycket skeptisk till vad de kan ha gjort innan de ens kom fram till 250 – 300 ”bedömningarna”

 18. Jack skriver:

  Jag kan ha missat att de använt olika definitioner för ”sjuklighet” och ”sjukvård” när de pratar om kostnader , isf är mitt inlägg irrelevant, fast 16% låter ändå lite.

 19. Per Hagman skriver:

  Jösses …denna diskussion blir alltmer intressant.
  .
  Bilden av männs väsentligt sämre förutsättningar i samhället blir alltmer skrämmande.
  Här finns all anledning att börja studera männs förutsättningar och fakta sakligöra proportionaliteterna.

  Några axplock.

  1. Kvinnorelaterad hälsa / sjukdom får 50 miljader mer i anslag än männ.
  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-103-3

  2. Socialstyrelsens ”könsberäkningar” i detta ovan förhållande borde ytterligare nagelfaras.

  3..”Prostatacancer (PC) är mannens i särklass vanligaste cancer och den som skördar flest liv. Antalet döda i prostatacancer har i stort sett fördubblats under de senaste 25 åren och idag dör 50 % fler män av prostatacancer än antalet kvinnor som dör av bröstcancer. Det föreligger också mycket stora variationer mellan olika länder och även inom Sverige föreligger en närmare 50% skillnad i dödstal mellan olika län.”Se Bilings inledande text.
  http://www.urology.gu.se/Forskning/Prostatacancer/

  4.Männ begår också självmord ungefär dubbelt så ofta som kvinnor.
  Källa Socstyr.

  Och mitt upp i allt detta hävdas det att:

  ”enligt det traditionella maskulinitetsidealet är det ett tecken på svaghet att behöva vård.”
  ”männen är det svagare könet”

  Ovan uttryck är inget annat än floskler , som även de behöver synas i sömmarna.

  .

  Kanon intressant.

  .
  Per Hagman

Google