Ytterligare missförstånd om tredje världen

26 januari 2010, av Pelle Billing

Lena Ag och Åsa Regnér hävdar att kvinnoperspektiv saknas i Davos vid World Economic Forum. Detta är ett intressant påstående med tanke på att World Economic Forum i sin jämställdhetsrapport endast bryr sig om kvinnors välgång.

För att stödja sitt tveksamma resonemang skriver artikelförfattarna följande om de dokument som som ligger till underlag för sammankomsten:

Men de risker som är specifika för kvinnor eller som hänger samman med bristen på jämställdhet saknas helt. Det står ingenting om kvinnors rätt till utbildning och egen försörjning. Det står inte heller något om mäns våld mot kvinnor eller om kvinnors sexuella rättigheter och rätt till reproduktiv hälsa. Inte ens i avsnitten om olika konflikter omnämns det massiva våld som kvinnor utsätts för i konflikt och postkonfliktsituationer.

Förvisso är det en samling viktiga kvinnofrågor de listar, inget skulle väl säga något annat. Samtidigt utelämnar de att det i första hand är män som dör och skadas vid konflikter, och att det är män som utför de farliga jobben som finns i tredje världen. Om man ska göra en komplett jämställdhetsanalys bör man rimligen ta med bägge könens perspektiv, istället för att odla myten om den starke mannen och den utsatta kvinnan. Dessa könsstereotyper gagnar ingen, och det är fascinerande att de som å ena sidan kallar sig progressiva klamrar sig fast vid denna gamla skåpmat.

varldskarta

Vad är det då man har på agendan inför sammankomsten, som är så svårt att acceptera för Ag och Regnér?

De risker som nämns är till exempel ökade oljepriser, stagnering av den kinesiska ekonomin, terrorism, Iran, instabilitet i Afghanistan, brist på global styrning, extremt väder, Irak, vattenbrist, luftföroreningar, pandemier, migration och databedrägerier. Totalt nämns 36 risker, och det understryks hur farlig situationen kan bli när de samverkar med varandra. Riskerna är sannolikt de globalt största, om man ser ur ett västligt, manligt perspektiv.

På vilket sätt är detta endast risker ur ett västligt och manligt perspektiv? Drabbar luftföroreningar inte kvinnor i öst? Gör pandemier skillnad på kön eller väderstreck? Är det människor från väst som i första hand bor i Afghanistan?

Det är mycket underligt att sådana ologiska påstående släpps fram på DN Debatt.

Även Genusnytt skriver om artikeln i fråga.

 

6 kommentarer på “Ytterligare missförstånd om tredje världen”

 1. Ulf Andersson skriver:

  Man upphör aldrig att förvånas

  - fler ”biståndsorganisationer” genusvinklar sina
  insatser ur ett feministiskt perspektiv
  (”det är alltid mer synd om kvinnor/kvinnor drabbas hårdare än män”)
  - vi män som bor i västvärlden prånglas på värderingar som män
  i andra länder har och får ta ansvar för DERAS kvinnosyn -
  och ledande feminister i Sverige som Gudrun Schyman
  och Claes Borgström anser ju att svenska män är talibaner

  Man undrar ju när galenskaperna ska ta slut.
  Tills dess måste vi försöka att bemöta
  dessa dumheter.

  Uffe från PappaRättsGruppen

 2. Jack skriver:

  Kvinnor drabbas visst hårdare av klimatförändringar
  http://intra.kth.se/kth-informerar/meddelanden/1.8763

  och jag skulle tro att man nog kan hitta ”foskning” som visar på att kvinnor drabbas hårdast av all punkterna från WEF. Hur har de annars kunnat finansieras?

  Ytterligare kvinnofrågor innebär att ha frågor som ska vara direkt skadliga för män också antagligen.

  FNs starkaste organ kommer snart vara ett feministläger för ”jämställdhet” också.

  Nej jag undrar hur bryter vi trenden, är det redan för sent?

 3. vmm skriver:

  Citat från Veronica Svärds (FI) blogg:

  ”Klimatförstöringen får också enorma ojämställda konsekvenser världen över. FN:s klimatpanel såg att det ökande antalet naturkatastroferna påverkar kvinnor i mycket större omfattning på grund av de traditionellt uppdelade könsroller vi lever under. Könsroller som gör att män äger 99 % av all egendom och tjänar 90 % av inkomsterna, trots att kvinnor utför två tredjedelar av allt arbete.

  När naturkatastroferna slår till så har kvinnor därför en mycket begränsad rörelsefrihet på grund av fattigdom och de har dessutom ofta huvudansvar för barn och äldre och deras överlevnad.

  Sjukdomar och svält i naturkatastrofernas spår skapar i sig också en stor risk för kvinnor att utnyttjas sexuellt och som billig arbetskraft.

  På det hela taget så konstaterar FN:s klimatpanel att kvinnor löper 14 gånger högre risk än män att dö i en katastrofsituation. Ett exempel är att närmare 80 % av dem som dog i tsunamin 2004 var kvinnor.

  Det är inte en dag för sent att börja diskutera hur våra könsroller gör att vi orsakar klimatförstöring och hur vi kan lindra effekterna för alla de, främst kvinnor, som drabbas världen över.”

  http://veronicasvard.driftig.nu/2008/06/05/mitt-tal-pa-internationella-varldsmiljodagen/

  Kort sagt så drabbas kvinnor mest av klimatförändringar. Och av allt annat elände också, skulle jag tro. Om vi då arbetar MOT klimatförändringar och MOT elände, så kan man ju säga att vi sätter in insatser som främst räddar kvinnor. Om miljöförstöring drabbar kvinnor mest så gynnar ju arbete mot miljöförstöring kvinnor mest. Hur var det nu med att alla politiska beslut på alla nivåer ska granskas ur ett genusperspektiv så att inte ett visst kön drabbas/gynnas…? Undrar hur sannolikt det vore att någon sa att ”vi har nu gjort en genusanalys av arbetet mot miljöförstöring, svält och krig och har kommit fram till att det är kvinnor som gynnas mest av det. Därför har vi nu beslutat oss för att satsa mer på andra frågor”.

 4. Erik skriver:

  Ang V. Svärd:

  ”trots att kvinnor utför två tredjedelar av allt arbete.”

  Hur dum måste man vara för att tro på ovanstående stycke?

  FN har precis som folk i allmänhet alltid vetat att män utför mer arbete i världen, de fick strikta tillsägelser av räkna enbart saker kvinnor gör som arbete. När Warren Farrell frågade varför så svarade FN:representanterna

  ”Vi ville ändra folks åsikt att män gör mer jobb”

  FN inte bara räknade bort arbete män gjorde. De bortsåg i sammanfattningar från de länder där män trots revisionerade premisser fortfarande arbetade mer än kvinnor. Kvinnor som arbetade för eget bruk fick räkna det som arbete, Män som arbetade för eget bruk fick inte räkna det som arbete.

  Vad det innebär hos FN är i korthet att om en man skottar snö har han inte arbetat men om en kvinna har stickat en tröja har hon arbetat. Avslutningvis är det snarare barn av bägge kön som drabbas hårdast av naturkatatstrofer.

 5. Saynna skriver:

  Men du håller med dem i sak om att dessa frågor saknas och borde ha nämnts? Eller anser du att det är helt rätt att utelämna dessa frågor?

  Att det till och med skulle vara negativt att ta upp dessa frågor?

 6. Adam Weisshaupt skriver:

  Saynna,
  Det är alltid människor som drabbas, människor som har lika värde oavsett kön om man nu inte vill gå tillbaks till rasbiologin. Ibland blir man förvånad över att dessa människoskillnads-estradörer får operera så fritt..

  Detta som Veronika Svärd uttalar är likvärdigt med rasism, nämligen könsrasism och den enda anledningen till detta är att män inte anses ha lika människovärde som män. De män, och kvinnor, som kommenterar på denna blogg är allt för upplysta för att gå på denna mytbildning om att kvinnor alltid drabbas hårdast.

Google