Nya rön om missbrukande kvinnor

03 januari 2010, av Pelle Billing

drogspruta

Skånska Dagbladet skriver om en ny forskningsrapport från Malmö Högskola, om missbrukande kvinnor. Det visar sig att den bild många av oss har av missbrukande kvinnor behöver revideras:

Bilden av missbrukande kvinnor som trasiga människor som lever på gatan och som är beroende av män för sin försörjning är till stor del osann.

Det jag själv fått lära mig som läkare är att kvinnor ofta finansierar sitt missbruk med prostitution, men även här nyanseras bilden av forskningsrapporten:

- Sammanlagt redovisade man 20 olika inkomstkällor där socialbidrag var den vanligaste. Det har även tidigare studier visat. Men därefter kom inkomster från langning och det tycker jag var lite förvånande. Det verkar som om kvinnorna tagit sig in i det som betraktats som en manlig sysselsättning. Langning kom faktiskt före prostitution som inkomstkälla.

Även bilden av passiva kvinnor får sig en törn:

Förvånande var också, och ännu ett bevis på självständigheten, var att en stor majoritet av kvinnorna, 93 procent, köpte sina droger själv.
- Det tyder på att man inte är så beroende av män som man tidigare har trott.

Givetvis kan man inte dra alltför stora växlar av en enstaka forskningrapport, men trots allt är detta en indikation på att bilden vi har av missbrukande kvinnor inte stämmer. I den utsträckning som en kronisk missbrukare kan sägas vara kapabel att ta ansvar för sitt eget liv, så verkar kvinnliga missbrukare vara väl så självständiga som manliga missbrukare.

 

Kommentarsfunktionen är stängd.

Google