Män som kollektiv

17 januari 2010, av Pelle Billing

kollektivet-man_425

Könsmördare är rubriken på Per Wirténs artikel om ”männens globala krig mot kvinnorna”. Wirtén driver tesen om att män utövar ett systematiserat och globalt våld mot kvinnor, och hans argument för detta är:

 • Män utövar våld mot kvinnor i nära relationer
 • I Indien aborteras kvinnliga foster eller dödas vid födseln
 • Könsstympning av kvinnor är ett problem
 • Det är fortfarande många kvinnor runt om i världen som dör i samband med graviditet och förlossning
 • Kvinnor saknar rättigheter i Saudiarabien
 • Hedersrelaterat våld och brudbränning är ett problem i Pakistan och Indien
 • Våldtäkt är ett stort problem i Afrika

Wirtén betonar även männens kollektiva skuld i det som pågår, genom att skriva ”Som man står jag aldrig utanför detta dagliga våldsmaskineri”. Således anser han alltså att han som man är skyldig till det som andra manliga individer gör. Frågan är då varför han inte driver tesen om att samtliga personer i Afrika är kollektivt ansvariga för det som pågår i Afrika? Förmodligen uttalar han sig inte på det viset för att det uppenbarligen skulle vara en form av rasism. Gruppen män åtnjuter inte längre ett sådant skydd mot kollektiva generaliseringar, utan det är fritt fram att hålla varje manlig individ ansvarig för det som andra män gör.

Låt oss även titta närmare på de punkter han använder sig av i sin argumentation. Att män utövar våld mot kvinnor i nära relationer är ett faktum, och inte så mycket att säga om. Det Wirtén däremot inte nämner – troligen p g a att han inte känner till den internationella forskningen – är att även kvinnor utövar våld mot män i nära relationer, och att de gör detta lika ofta. Således är det tveksamt att använda våld i nära relationer som led i en argumentation om mäns kollektiva brister.

Vad gäller selektiv abort av kvinnliga foster, alternativt dödandet av kvinnliga spädbarn, kan man inte annat än säga att det är djupt tragiskt. Vad driver egentligen människor till att döda sitt nyfödda barn? Frågan är inte bara retoriskt ställd, utan den kräver ett svar för att kunna förstå vad som pågår. Av någon anledning ses nyfödda pojkar som mer användbara för familjen medan nyfödda flickor mer ses som en börda. Exakt vad det är i dessa fattiga samhällen som orsakar denna inställning torde inte vara alltför svårt att kartlägga via forskning; möjligen kan det röra sig om att en pojke kan försörja sina föräldrar och sin släkt på ett bättre sätt än en flicka. Men att anta att det är onda män som dödar nyfödda flickor för att att de drivs av ett hat mot kvinnor är en väldigt långsökt hypotes som man bör har tydliga bevis för innan man lägger fram.

Könsstympning av kvinnor är ett pågående problem, men det är en majoritet av kvinnorna i dessa kulturer som vill bevara traditionen, medan det är mindre än 50 procent av männen som vill bevara den. Således bör fenomenet ses som ett samhällsproblem och ett kulturellt problem, och inte som ett uttryck för att män som grupp vill våldföra sig på kvinnor som grupp.

Att kvinnor dör i samband med graviditet och förlossning beror i första hand på att den medicinska teknik och hygien som krävs för att göra barnafödande säkert inte finns i världens fattiga områden. Men här finns inte heller kvalificerad sjukvård för andra sjukdomar och tillstånd, så återigen kan man inte annat än fråga sig varför just detta faktum används för att driva tesen om att män attackerar kvinnor? Det var ju män i västvärlden som utvecklade den medicinska teknik som nu används för att göra kvinnors barnafödande oerhört säkert i de rikare delarna av världen. Det ter sig ju närmast mystiskt att detta kollektiv av män – som enligt Wirtén inte vill annat än att våldföra sig på kvinnor – har förändrat samhället via medicinen, tekniken och lagstiftningen för att göra kvinnors liv friare, tryggare och lättare.

Det sista tre punkterna i listan ovan är punkter där jag håller med Wirtén. Inte på så vis att jag håller med honom i hans allmänna syn på män, men helt klart har han här identifierat tre olika viktiga kvinnofrågor som man bör jobba med – särskilt i de regioner som listas (brudbränning och kvinnors rättigheter i Saudiarabien är ju lokala problem). Och förutom Wirténs oerhört negativa syn på män, så är det kanske detta som är allra allvarligaste med hans skeva världsbild: Nämligen att han diagnosticerar viktiga kvinnofrågor på ett felaktigt sätt, och därmed blir det svårare att sätta in effektiva insatser som kan göra största möjliga nytta.

 

20 kommentarer på “Män som kollektiv”

 1. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Mycket bra argumenterat. Det verkar som sagt väldigt ologiskt att dessa förtryckande männen faktiskt är just desamma som utvecklar medicin och teknik för att undvika att kvinnor dör i barnsäng. Samma sak att det faktiskt är män som är mer kritiska till kvinnlig omskärelse bland de folk det förekommer än vad kvinnorna är.

  Ser man på västvärlden, och inte minst i Sverige, så är synen på kvinnlig omskärelse ytterst negativ. Samtidigt finns det väldigt många, inte minst feministiska kvinnor, som talar positivt om manlig omskärelse. Det klingar inte så lite falskt i mina öron.

 2. John skriver:

  Det stämmer om kvinnlig omskärelse.
  Hörde ett inslag på radion under 2009
  om detta att män var mer negativa
  i de undersökta länderna i Afrika.

 3. Access skriver:

  Glöm inte bort att även män i stora delar av världen utsätts för hedersrelaterat våld om de avviker från den traditionella manliga könsrollen.
  Det är alltså ingen specifik kvinnofråga.

  http://www.qx.se/samhalle/11349/rapport-om-irak-kraver-slut-pa-mordandet
  http://www.qx.se/samhalle/10070/bogar-i-irak-avrattas-genom-att-deras-anus-limmas-ihop

 4. Clabbe skriver:

  Tidernas bästa skateboardåkare, Tony Hawk, frågades nyligen i tidningen Men’s Fitness vad som kännetecknar en man. Hans svar: Någon som tar ansvar samt skyddar sina nära och kära.

  En ganska intressant beskrivning av den manliga könsrollen, tycker jag. en man ska offra sig för andra.

 5. Erik skriver:

  I den forskning som Baumeister har presenterat så var könsstympning väldigt populärt bland kvinnorna i de kulturerna. De skulle könsstympa sina döttrar även om männen sade ifrån. Hos männen var västerländska kvinnor populära eftersom sexlivet med dem var bättre.

  Forskningen var varken ny eller överraskande, vad vi ser är hur symboliska åsikter i mycket hög grad ersatt faktiska åsikter i det offentliga samtalet. Att könsstympning är ett sätt för män att kontrollera kvinnor är en symbolisk åsikt – den stämmer med övergripande åsikten män kontrollerar kvinnor.

  Att könsstympning är ett sätt för äldre kvinnor att kontrollera yngre är en faktiskt åsikt, den stämmer inte med övergripande åsikten det är MÄN som är kontrollerande – överallt – jämt. Därför måste man införa en symbolisk ad-hoc åsikt som inte bestrider den övergripande ideologin istället för använda faktiska vetenskapliga data.

  Forskningen finns, har funnits länge men används inte alls. Istället får vi symboliska påståenden som man ”resonerar” sig fram till med sagovetenskap (eller diskursvetenskap)

 6. vmm skriver:

  Jag tror inte det går att argumentera emot det här punkt för punkt, eller argumentera genom att ge en motbild av hur kulturella system missgynnar också män. Det känns meningslöst. Tyvärr. Det är som att argumentera mot en rasist genom att bemöta varje enskilt argument – det går inte. Har man bestämt sig för att se världen på ett visst sätt så kommer inga enskilda fakta att ändra ens världsbild.

  Jag känner mig en smula uppgiven och tvivlar på att det går att argumentera emot. Jag tror det är lika bra att bara rycka på axlarna och låta feminister tycka som dom vill och bara försöka minimera skadeeffekterna, dvs inte låta dom få något som helst inflytande i samhället eller organisationer eller i debatter. Tids nog kommer tidsandan att vända och då kommer förhoppningsvis dom flesta att inse att man inte kan resonera på det här sättet (som feministerna gör). Jämför gärna med rasism. För sisådär 50-100 år sedan så diskuterade många på samma sätt som feminister men då utifrån ett rasperspektiv. Idag känns det väldigt suspekt och omodernt att göra analyser utifrån rasperspektiv. Om 50-100 år kanske könsperspektivet har gått samma öde till mötes som rasperspektivet.

  Frågan är ju hur man ändrar en tidsanda. Går det att aktivt ändra en tidsanda? Jag vet inte! Tiden kanske helt enkelt måste gå sin gilla gång. Eller så kanske man enträget och alltid måste argumentera emot för att skapa en förändring… Jag vet inte, men som sagt, just nu känner jag mig ganska uppgiven och det känns som att det inte spelar någon roll vad man säger.

 7. Matte Matik skriver:

  vmm: Även om det inte går att övertyga andra sidan på det här viset är jag väldigt glad över att Pelle skriver artiklar som denna. Det får om inte annat mig som man att känna en stor befrielse. Jag fattar inte hur man tidigare kunnat acceptera så mycket skit, eller acceptera och acceptera – någonstans har man känt att det här inte stämmer – men det påverkar en som person att få höra såna här saker som förs fram i artikeln. För det har jag, och säkert många andra, fått med sig i skolan och genom media.

  Sånt här befriar från kollektiv skuld och skam – det gör en konkret skillnad. Jag skäms nuförtiden inte över att jag är man, och min son ska inte behöva göra det heller. Önskar bara jag hade kunnat få läsa detta när jag var i tonåren som motvikt till de mansfientliga idéer man fick i sig då.

  Tack!

 8. Anders skriver:

  Jag for också lite illa under min känsliga tonårstid av det kollektiva skuldbeläggandet av manskönet, så jag reagerar fortfarande ganska starkt på den här typen av argumentation, som än idag är vanlig.

  Visst, på ett vis kan man ju säga att alla samhällsmedborgare har ett ansvar att motverka strömningar som leder till våld, kriminalitet och förtryck, och därför säga att man delar en typ av kollektiv skuld i att det ligger till som det gör (dock inte så konstruktivt att prata om kollektiv skuld, extremt få har makt att göra några övergripande förändringar). Men om man väljer att se det så så faller all logik när man ansvarsbefriar kvinnor och lägga allt ansvar på männen. Som om kvinnor inte är med i barnuppfostran eller signalerar hur manlighet ska vara.

 9. Matte Matik skriver:

  Anders: Vill bara tillägga att då vuxna skuldbelägger just barn och ungdomar över sånt som är dåligt i världen tycker jag det är riktigt illa. Det är inte de unga som har skapat den värld de växer upp i. Sen funderar jag över hur långt man kan dra den kollektiva skulden. Visst håller jag med om att man som samhällsmedborgare har ett visst ansvar men allt ont i Afrika kan knappast vara mitt och ditt fel. :-)

 10. Ramona Fransson skriver:

  Ja och nu har Kina fått ett gigantiskt problem på halsen. Det går åtta män på varje kvinna. Det blir för kvinnorna att välja och vraka. Eller så blir det slagsmål, ingedera är bra men så blir det med en politik som är vanvettig och diktatorisk.

 11. AV skriver:

  Ja man skall generalisera grovt minst en gång om dagen, om man vill bli en bra struntpratare. Som Tage Danielsson sa.

  Om vår kollektiva skuld för allt ont.
  Vi kan tänka oss två grupper i trafiken: bilister och fotgängare. Som grupp åsamkar bilister ett våld på gruppen fotgängare. Det är ytterst sällsynt att gångare orsakar bilisters död. Vi talar alltså om bilisters våld mot gångare! Om du tillhör gruppen bilister har du inte bara ett ansvar att framföra ditt fordon säkert. Du har dessutom ett kollektivt ansvar för alla andra bilisters beteende. Om du inte genast går med i ”Bilister för gångarfrid” och idkar självkritik (hej jag heter xx och är bilist…) är du ett bilsvin, en slemmig motorist och presumtiv rattfyllerist. Att du dessutom är född bilist gör din synd än större. MÖRDARE!

  De som anser att män har en kollektiv skuld eller ansvar måste acceptera samma argumentation till alla andra grupper vi kan tänkas tillhöra. Yrke, cyklist, förälder, nationalitet, sexuell läggning, hudfärg…

 12. Dalahest skriver:

  vmm

  Eftersom de feministiska dogmerna har indoktrinerats i decennier är det många som har internaliserat dessa ”sanningar”. Marknadsföring fungerar på det sättet. Tidigare rökte nästan alla och tobaksbolagen satsade stora resurser på dels reklam, dels ”rätt sorts” forskning. Men nu är tobaksreklam förbjuden, ny forskning visar hur farligt det verkligen är, och folk anser det vara rätt töntigt att röka. Det trodde nog ingen för några decennier sedan när det röktes på tåg, i bilar och på biografer etc., att utvecklingen skulle bli som den blev.

  Allt är alltså möjligt. Det som krävs är objektiv information, information och information – som motvikt till etablissemangets vinklade sanningar. Den här bloggen är en väl fungerande motvikt som alldeles säkert har påverkat många. Det tar dessutom ganska lång tid att ändra en cementerad uppfattning (eller tro), så en del som läser här i dag kanske skakar på huvudet och suckar, men funderar vidare och ändå ändrar uppfattning efter ett tag (på grund av det sådda fröet). Dessutom fungerar bloggen som pep-talk för dem som redan har insett hur saker och ting faktiskt ligger till.

  Jag är övertygad om att de här icke-jämställda genusgalenskaperna har en begränsad livslängd och att Pelles äkta jämställda åsikter kommer att vinna i det långa loppet.

 13. Franklin skriver:

  Ramona –
  Inte riktigt åtta män per kvinna (i varje fall inte sett på hela befolkningen).
  Om de inte skärper sig så kan det bli 30 miljoner fler män än kvinnor runt 2020.

 14. Gonzo skriver:

  Franklin
  Om de inte skärper sig så kan det bli 30 miljoner fler män än kvinnor runt 2020.

  Det vore kanske bra det? I så fall fortsätter säkert befolkningsminskningen på naturlig väg i några år till.

 15. hampus skriver:

  Jag tror det är viktigt att lägga märke till hur massmedia och politiker i Sverige noga väljer att ibland baserasin retorik på kollektivet och andra ggr utifrån individers perspektiv.

  Det följer nämligen samma mönster som vi alla har sett de gångna åren av manshets i media, där såfort man anser att kvinnor missgynnas, så hemfaller man till kollektiv skuldbeläggning av alla män såsom förövare, även med de mest långsökta resonemang.

  Till skillnad från exempel där mansfrågor framförs, t ex där pojkar missgynnas i skolan. Ja, då är man helt plötsligt helt inne på att tala om individer, som nu senast i kvoteringsspektaklet. Eller så är problemen helt plötsligt ”allmänmänskliga” och därmed är mannen osynliggjord utom när han hetsjagas såsom anklagad förövare.

 16. hampus skriver:

  Det andra jag kom att undra över var om inte expressens artikel skulle kunna utgöra en högst gedigen grund för en DOanmälan? Någon som vet?

  Vare sig vi nu misstänker DO vara negativt inställt gentemot män från början, så såvitt jag har förstått diskrimineringslagen, borde den vara tillämpbar när någon enskild person anser sig t ex bli grovt kränkt pga av sitt kön, vilket flera härovan vittnar om och mig inbegripet tillsammans me säkerligen otal män i Sverige.

  Är det lönt att försöka? Och o ja, vad är viktiga tips att tänka på när man gör sin anmä’lan, om någon har erfarenhet?

  Rackarns vad kul det vore om flera män kunde gå samman och göra en gemensam anmälan…

 17. [...] Pelle Billing har för övrigt skrivit ett utmärkt inlägg som svar på det här med männens kollektiva ansvar. [...]

 18. Mattias skriver:

  Nåja, nu är det ju faktiskt inte så att vi behöver övertyga och överbevisa feministerna. De är en minoritet. Vi behöver inte ens övertyga och överbevisa majoriteten. På gott och ont är det ”den dumma massan” som styr sverige. ”Massan” är inte dum per se, men det är många frågor som pockar på uppmärksamhet och endast en fraktion får någon reell uppmärksamher av gemene man. Det räcker alltså att ha en smart aktions- och kommunikationssplan så går det mer eller mindre att skapa opinion för vad som helst. Det finns tom ett bra exempel/bevis: Feminismen.

 19. Jack skriver:

  Feminism = SCUM.

  Det var inte så, men det har blivit så. Det måste beaktas att det inte bara är i ROKS utan också hos handen som givit till ROKS (!!!) och befaras hos alla kvinnor som blivit utsatta för ROKS och deras vänner. Även om inte alla feminister är SCUM-feminister, så är en del det i någon grad och värderingar och attityder kan ha glidit över lite grand till allt fler allteftersom vilket förklarar hur ”jämställdheten” kunnat drivas så långt och sättet på vilket det drivits. det är inte en person som framställt vinklad statistik, det är inte journalist, eller en tiding, eller en kanal, eller en lag, eller en skola, eller en rättssal…

  Solanas:citat
  ”Ty mannen är vår fiende, det är ingen tvekan om den saken, och sätten att bekämpa honom är lika många som det finns kvinnor på detta jordklot. Kampen måste föras på alla plan, mentalt, känslomässigt, förnuftsmässigt och handlingsmässigt, individuellt och kollektivt.”

  Här är ROKS kampsång
  http://www.yakida.se/kampsang.html

  ”I tio år vi kokat
  nu är grytan färdig
  nu gör vi upp med MAKTEN
  nu gör vi upp med MÄN
  POTENTATERNA skall brinna

  HERRARNA skall försvinna
  dom skall brinna i brasan
  så flagorna flyger
  så flagorna flyger
  Vi avlivat MYTER
  vi har synligt GJORT
  härskar TEKNIKER
  och all annan LORT
  som skall brinna i brasan
  så flagorna flyger
  så flagorna flyger
  I tio år har vi kokat.

  Nu är grytan färdig
  nu gör vi upp med MAKTEN
  nu gör vi upp med MÄN
  vi kokar dom som våldtar
  vi kokar dem som SLÅR
  vi kokar dem som STYCKAR
  med HULL och HÅR
  dom skall brinna i brasan
  så flagorna flyger

  BACKLASH, BACKLASH
  Dom vill att vi skall brinna
  BACKLASH, BACKLASH

  att vi skall försvinna
  för att vi vågar säga
  RITUELLA ÖVERGREPP
  vi TVINGAR dom att se
  vi TROR på kvinnor
  vi TROR på barn

  Tron på män? Nej de ska brinna. Och detta är öppet sjunge av styrelesen på riksstämman 94. Fortsatt subventionerat. Rubar 2005 tvingar genom tv fram en läpparnas avbön ?

  Jag tror vi måste vakna ett steg till och se att det aldrig handlat om jämställdhet för en del, iaf. Och att människor ljuger om det gagnar en djup övertygelse de har.

  Utvecklingen är snarlik över hela väst.
  Könskriget är 3:e världskriget.

  Det finns ingen anledning att ha konspirationsteorier, men det finns många galningar där ute det blir jag alltmer säker på.

 20. Niklas skriver:

  Alla som ser sig förtryckta söker sig att hitta en syndabock. Mer tacksamt att kritisera än mäns kollektiva skuld är svårt att finna. De som likt vmm förespråkar fortsatt syndabockande, beter sig inte bättre än andra, mer bespottade syndabocksletare, som t.ex. rasisterna. Man ägnar sig åt mer eller mindre religiöst influerade analyser av verkligheten, för att motivera sitt ställningstagande, och varje ifrågasättande är djupt ifrågasättande av sin egen auktoritära tro. Och varför skulle man inte det… År av indoktrinering är aldrig lätt att skaka av sig.

Google