Lundagård om genuscertifiering

30 januari 2010, av Pelle Billing

Studenttidningen Lundagård skriver om genuscertifiering, och intervjuar samtidigt en samling akademiker på Lunds Universitet. Själv hade jag väntat mig en samling tänkvärda insikter om jämställdhetsarbete, vare sig dessa akademiker håller med mig eller inte, men istället visar det sig att det är en samling uttalanden som knappast är skarpa nog för att få representera ett av Sveriges äldsta lärosäten.

Tomas Brage, studierektor vid fysiska institutionen, har följande att säga:

Det har ju letats efter den där genen som skulle göra män bättre på fysik, men kritiskt tänkande visar att det inte är så.

Ok… Så genom kritisk tänkande kan man tillägna sig all nuvarande och kommande forskning om män och kvinnors hjärnor? Det känns som att fysiker Brage borde avstå från att kommentera ett forskningsfält som han uppenbarligen vet mycket litet om.

Nästa representant för Lunds Universitet är Magnus Karlsson, studierektor på sociologiska institutionen:

– Vi arbetar med att aktivt föra in ett genusperspektiv i undervisningen och vid rekrytering av anställda. Vi försöker också se över kurslitteraturen och synliggöra om det eventuellt är en övervägande del manliga författare. Samtidigt är vi en förhållandevis jämställd institution med fler kvinnliga än manliga professorer och så vidare.

Ok… Så slutmålet för det som kallas jämställdhet och genuscertifiering är att fler professorer ska vara kvinnliga?! Och när man ser över kurslitteraturen så gäller det tydligen att kontrollera att det inte är fler manliga författare, medan fler kvinnliga författare går bra.

Till sist har vi Kerstin Sandell, prefekt för centrum för genusvetenskap:

– Jag har tänkt att vi avvaktar pilotprojektet. Men om man tittar på hur genuscertifieringen är utformad, ser man att vi redan för mycket av de diskussionerna här. Det är ju vårt ämne, det är genus vi forskar och undervisar i.

Centrum för genusvetenskap förhåller sig alltså passiva och avvaktar pilotprojektet. Hur kan detta komma sig? Rimligen borde väl genusvetarna springa längst fram och ta täten för sitt eget projekt. Plötsligt slår det mig: Om genusvetarna börjar applicera sitt eget tänkande på centrum för genusvetenskap, så måste de stå till svars för varför personalen övervägande är kvinnor, liksom att kurslitteraturen övervägande är skriven av kvinnor.

Ibland smakar den egna medicinen ytterst beskt.

ansvarig-genuscertifiering

 

9 kommentarer på “Lundagård om genuscertifiering”

 1. Ulf Andersson skriver:

  Genuscertifiering skriven av galenpannor, är inget vi behöver.

  ”En heterosexuell kärnfamilj är ju alltid i någon mening ett antifeministiskt
  projekt. Jag tror inte på familjen. Jag vill föra in i Fi en anti-familjsk politik”.
  Uttalandet gjordes av Tiina Rosenberg i dokumentären Viljornas kamp –
  filmen om Fi.

  Uffe från PappaRättsGruppen

 2. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Ja, man kan ju tycka att just de genusvetenskapliga institutionerna borde gå före och visa vägen när det gäller genuscertifiering, men tittar man lite närmare på de avdelningarna på landets universitet så framstår det med all tydlighet att de alla har en ytterst skev könsfördelning hos personalen och bland cheferna/professorerna. Man kan ju stilla undra varför…

 3. Erik skriver:

  På samma sätt som genusprofeten och polichefen Göran Lindberg inte ville leva efter sina egna genusregler så vill ingen annan genusvetare det heller. De vill kommendera andra – inte bli kommenterade – de vill skriva regler – inte följa dem.

  ”Det har ju letats efter den där genen som skulle göra män bättre på fysik, men kritiskt tänkande visar att det inte är så.”

  Kritiskt tänkande visar ingenting förutom vilka åsikter personen som tänker kritiskt hade från början. Utmärkande för kritiska teoretiker är att vad än för fält de befinner sig inom bevisas åsikter de haft från första början. En kritisk tänkare kan aldrig motbevisa egna åsikter. Det kan bara logik och empiri.

  ”Samtidigt är vi en förhållandevis jämställd institution med fler kvinnliga än manliga professorer och så vidare.”

  Hur kan det vara jämställt om det är fler kvinnor? Har jämställt enligt sociologiska flummare blivit samma sak som kvinnodominans? Behöver vi ens fråga?

 4. Matte Matik skriver:

  Genusväldet drar fram
  i vårt avlånga land
  Våga inte höja din röst!

  50-50 minsann?
  Genusvetarprogram
  hyser nio kvinnor per man

 5. Jack skriver:

  Matte Matik,
  Det skulle jag absolut kalla ”förhållandevis jämställt”, det är ju iaf 90% jämställt.

 6. Clabbe skriver:

  Av de namngivarna författarna i referenslistan för texten om genuscertifiering är 6 av 8 kvinnor. Borde det inte förhållandet vara 50/50?

 7. [...] serien är att visa vilken sorts personer det är som ingår och vilka åsikter de representerar (som exempelvis genuscertifikat). För att få en så korrekt och rättvis bild som möjligt så kommer det att vara deras egna [...]

 8. Olof L skriver:

  Bra inlägg. Se mitt inlägg ”Feminism är ingen vetenskap” på min blogg. http://oloflang.wordpress.com/

 9. Ida skriver:

  Utan att ge mig på dina synpunkter i övrigt, måste jag påpeka att du återger Brage väldigt orättvist. Vad han syftar på med ”kritiskt tänkande” framgår tydligt, då han i anslutning till det påstående du citerar säger att fysik inte är mansdominerat i alla länder och att det närliggande ämnet kemi, som tidigare varit mansdominerat i Sverige, inte längre är det.
  Man måste naturligtvis inte hålla med om att man därav kan dra slutsatsen att män inte har någon gen som gör dem bättre på fysik (det kan man inte), men han har onekligen en poäng i att det blir mindre troligt.
  Biologisten måste (såvida den inte tror att mäns och kvinnors gener förändrats hastigt och lustigt) hålla med om att skillnaderna inom kemi beror på något icke-biologiskt. Vad Brage menar är att detta icke-biologiska, nämligen samhällsstrukturer som ger olika möjligheter till kvinnor och män, har funnits länge och givit män större möjligheter att ta sig fram inom kemin. Den biologist som menar att dagens skillnader inom fysiken är naturliga bör för att vara konsekvent istället hävda att det uppkommit icke-naturliga hinder för män att ta sig fram inom kemin.

Google