Lagen görs mer ojämställd

11 januari 2010, av Pelle Billing

Grunden för allt jämställdhetsarbete är att lagen är könsneutral. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor kan bara existera om män och kvinnor behandlas lika i lagtexten. Därför är tråkigt att behöva berätta om ytterligare en lag som minskar jämställdheten i Sverige. Det handlar om ett förslag på lag om stöd till kvinnoorganisationer, där målgruppen är riksdagspartiernas kvinnogrupper (tack för tipset, Anders!). Lagen ska träda i kraft redan i år och implementeras fr o m nästa år.

Som bekant så finns det redan betydligt fler organisationer i Sverige som tillvaratar kvinnors intressen än som tillvaratar mäns intressen, så denna lag kommer endast att öka denna obalans ytterligare.

sveriges-rikes-lag

Som jag ser det så borde den enklaste biten av jämställdhetsarbetet vara att se till att lagen är könsneutral. Lagen är ju faktiskt något som är förhållandevis enkelt att förändra om den politiska viljan finns. Med en bra lagstiftning som grund så återstår det sedan att minimera risken för att individer drabbas av diskriminering – vilket givetvis är svårare, men långt ifrån omöjligt om man konsekvent ser till kompetens istället för kön.

Numera är män den enda gruppen i samhället som diskrimineras i svensk lagstiftning. Dessa ojämställda lagar inkluderar bl a:

 • Värnplikten (håller nu på att förändras)
 • Barnbidrag (kvinnan får allt)
 • Gemensam vårdnad (ges ej till pappan utanför äktenskapet, även när faderskapet är fastställt)

Du kan även titta på detta Youtube-klipp och dess uppföljare, för en översikt av de lagar som ännu inte är könsneutrala.

 

3 kommentarer på “Lagen görs mer ojämställd”

 1. Gonzo skriver:

  Och nu ska könskvoteringen bort på från högskolorna eftersom det drabbar kvinnor.
  Är det manlig dominans så är det inte jämställdt och då måste kvinnor kvoteras in. Är det kvinlig dominans så är det jämställt och kvoteringen är kränkande mot kvinnor.

  ”Det innebär att reglerna slår ojämlikt. Förra året utgjorde kvinnorna 95 procent av det totala antalet som utestängdes på grund av sin könstillhörighet. På andra utbildningar där männen dominerar slår reglerna inte på samma sätt, eftersom trycket är mindre. ”

  Att trycket är större på kvinnodominerande utbildninger kan väll bara ses som positivt. Att fler män väljer traditionella kvinnoutbildningar / yrken. Att fler män vågar bryta könsmönstret.
  Samtidigt innebär förslaget om avskaffande av kvotering att man faktiskt slår i gen dörren för studiemotiverade män, att man begränsar männen att komma in på populära utbildningar,

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article6412765.ab

 2. Mattias skriver:

  ”På andra utbildningar där männen dominerar slår reglerna inte på samma sätt, eftersom trycket är mindre.”

  Hmm, jag trodde kvinnorna hade patent på lågavlönade, lågstatusyrken?

 3. [...] som ökande av jämställdheten i samhället och håller på ett effektivt sätt nu på med att minska jämstäldheten till förmån för mer fördelar för kvinnor, och mer misstänkliggörande av [...]

Google