Föreläsning hos Servicestyrelsen

15 januari 2010, av Pelle Billing

servicestyrelsen_1

servicestyrelsen

Idag har jag varit över i Köpenhamn och föreläst för Servicestyrelsen om könsroller och våld i nära relationer. Servicestyrelsen är den myndighet i Danmark som ansvarar för socialt arbete och omvårdnad. Ungefär som svenska Socialstyrelsen fast utan sjukvårdsansvaret. Jag gjorde uppdraget tillsammans med Michael Högberg, och gruppen som lyssnade på oss var just de inom Servicestyrelsen som jobbar med våld i nära relationer och deras nätverk.

Föga förvånande så var det en överaskning för dem att få den kompletta bilden av vad forskningen visar om partnervåld. Det är ju välkänt att mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som ska tas på allvar, och detta bekräftar även all internationell forskning. Det som däremot är betydligt mer okänt är att kvinnor tar till våld lika ofta som män, och att i 50 procent av fallen rör det sig om bilateralt våld – dvs bägge två i paret är förövare. Eftersom män är starkare så blir konsekvenserna värre för kvinnor: Fysiska skador är 2-3 ggr så vanligt hos kvinnor, och rädsla i samband med våldsutövningen är c:a 4 ggr vanligare hos kvinnor. Därmed kan man säga att osynliggörandet av kvinnors våld inte bara skadar männen utan även kvinnorna själva, eftersom varje gång en kvinna slår en man så riskerar hon att själv bli slagen, och då är risken för skador större.

Sedan pratade jag även om hur könsrollernas uppkomst; något som nästan aldrig tas upp i jämställdhetsdebatten. Här fick jag flera frågor och intresset var stort. Kanske känner folk på sig att det är något som saknas i könsmaktsretoriken. Överhuvudtaget verkade de vara mer öppna för nya sätt att tänka än jag märkt här i Sverige – samtidigt så är det ju alltid lättare att ta till sig nya idéer när folk kommer utifrån och föreläser.

Min kollega Michael Högberg pratade dels om hur man organiserar arbetet kring våld i nära relationer i Sverige, och dels om det familjefridsprojekt som finns i Hässleholm. Michael är en del av det nyskapande team i Hässleholm som jobbar med familjefrid, och inte kvinnofrid. Bara att göra ett sådant namnbyte är kontroversiellt – men något som de drivit igenom. Dessutom gick Michael igenom de mer praktiska, kliniska dimensionerna av att jobba med våld i relationer.

 

9 kommentarer på “Föreläsning hos Servicestyrelsen”

 1. knud ström skriver:

  jag hadde en patient i hässleholm som var blitt pryglat av sin mann och sögte skydd hoss socialtjänsten. hon ble sat på vandrerhem där det endast var hon som bodde – så att framhäve hässleholm kommun är magstärkt – jag känner den kommun – dom har inget att skryta med enligt mitt tycke – att åke till danmark och berätte om hässlehom kommun verker helt barokt.
  däremot tycker jag att det är bra at få en mer balanseret debatt när det gäller våld i näre relationer – jag har et par kompisar/ bekante som blivit misshandlade av sine kvinnor – brytne fingrer/ stumt våld mot huvudet inte fan sa dom att dom blivit misshandlade av sine kvinnor när dom sögte vård på sjukhuset. I övrigt tycker jag at straffet for att slå sönder nogon annans liv ( och det är oftast männ som slår kvinnan sönder och samman…. tror jag) är aldeles för lågt – straffet borde stå mål med den skada som föröveren har åtsadkommit offret.

 2. Adam Weisshaupt skriver:

  Knud,
  Straffsrättsligt har du rätt men du glömmer flera aspekter att väga in, nämligen reciprocitet, psykiskt våld, samhällets ensidighet mm mm. Slutligen så måste det vara en självklarhet att människor måste få hjälp oavsett kön, ja till och med den som slår är ett offer.

 3. Jack skriver:

  canadas feminism
  http://www.youtube.com/watch?v=MTNluBtxCS8
  Jag vill både gråta och explodera för vad de utsätter pojkar för

 4. knud ström skriver:

  påståendet at den som slår (foröveren) är et offer – är aldeles för vittgående/ generelt – det kan vara så, men det går inte alls at säge det som en generelisering – för flummigt – och i grunden missvisande.
  skall jag våga mig på genereliseringer vill jag säga att kvinnorna i de fleste fall är bättre lämpade att ta hand om barnen – månge männ skiter i/ har inte känslomässig formåga att ta hand om barnen.

 5. Ulf Andersson skriver:

  knud ström säger:

  ”skall jag våga mig på genereliseringer vill jag säga att kvinnorna i de fleste fall är bättre lämpade att ta hand om barnen – månge männ skiter i/ har inte känslomässig formåga att ta hand om barnen.”

  Knud
  Vakna upp från dina invanda vanföreställningar
  och bege dig ut i verkligheten.
  Många pappor är bättre lämpade att ta hand om barnen
  än mammorna. Om nu så många män skiter i att ta hand
  om sina barn – varför tror du att det finns så många
  pappaorganisationer över hela världen?

  Nä, du är en insnöad feminist.
  Män som är feminister är de feminister jag föraktar mest.

  Uffe från PappaRättsGruppen

 6. knud ström skriver:

  ja ja du får foragte vem fan du vill – feminist? sällan jag är vel det närmste en mansgris du kommer – enligt min omgivnings utsagor – men jag uttaler mig med baggrund i mer en 30 års erfaring från verkligheten – socialt arbete – så kom igen pyssling med dine ”fine” undersökninger. Selv har jag haft mine barn 50 % av tiden (2 utav 3) kanske lite mer – när jag skriver at det er en generalisering så er det selvklart med det förbehåll att det givetvis finns måne männ som är lämpade och i en del fall även mer lämpade enn kvinnorna att ta hand om barnen – det finns en del pappor som blir krossade av ”systemet” vid skillsmässor – vilket är katastrofalt inte bara för männen men även för barnen

 7. Ulf Andersson skriver:

  @ Knud Ström

  Motsatsen till feminist är inte nödvändigtvis ”mansgris”.
  30 års erfarenhet? Där ser man. Jag lyfter på hatten.
  Bra att du inser att det finns flera sidor av ett mynt.
  Alla män är inte våldsamma per automatik på grund av sin
  könstillhörighet.

  Jag går in på mitt nionde år som papparättsaktivist,
  men jag lär mig mer och mer och blir bara bättre
  med åren. Under dessa år har jag byggt upp ett
  internationellt nätverk och jag har lyckat att föra fram
  vårt budskap utomlands. Men än återstår mycket arbete.
  2010 blir mer fokus på att synas i Sverige.

  Uffe från PappaRättsGruppen

 8. knud ström skriver:

  det är ju bra att du kommit fram till att alle männ inte är voldsmän – bra jobbat på 10 år :-) – jag tycker selvklart det är bra att det finns nogr som vil nuancere den kvinnodominerede debatten eller feministdominansen i det offentlige rummet – nuvel änn engång stikker jag huvudet fram: i 65% av alle fall är kvinnan / moderen mest lämpat att ta hand om barnen – i 15 % är det pappan i 20 % av alle fallen är det jämt – i dessa fall borde det vara en selvklarhet att foräldrerna – kan bo så barnen kan ha sin vardag kvar vid skillsmässa – i dom fallen där den ene part flytter till annan ort borde den part som flytter och har vårdnaden om barnen betala minst hälften av kostnaderna for barnens resor.
  Jag skulle önske att mine ciffrer som är uppskattninger – mellan tummen och pekfingeret var mer jämna – och det kommer kanske att bli så i framtiden. Jag skulle oxå önske att det ble svårare att skiljas – att det fantes fler ressurser att hjälpe småbarnsforäldre som kommer i kris – hjälp med att få samlivet till att fungere – det är för enkelt att skiljas i dag – tyvärr.
  summa summarum är det bra att det finns nogra som nuanserer debatten – det behövs.

Google