Feminismen på väg ut

01 januari 2010, av Pelle Billing

atervandsgrand

Annika Marklund är orolig över att feminismen blev till en trend under 00-talet, och att fler och fler är på väg att göra slut med denna -ism. Låt oss se vad hon skriver:

Jag är en av dem som blev kvar. Mina åsikter har inte förändrats, inte heller feminismens betydelse. Den strävar fortfarande efter ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi är inte där än.

Den som strävar efter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter mellan könen är en jämställdhetsivrare. En feminist är däremot en person som kämpar för kvinnor rättigheter och välgång, samtidigt som man kämpar för jämställdhet. Därmed så finns det en konflikt inbyggd i feminismen, eftersom lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter lika gärna kan betyda att man behöver göra reformer för männens välgång som för kvinnors välgång. Mitt tips till Marklund är således att hon övergår till att vara jämställdhetsivrare; hon har ju tidigare visat att hon bryr sig om mansfrågor – så steget känns inte så långt.

Det är här jag känner mig villrådig. Ska feminismen återerövras som ord, som begrepp? I så fall hur? Vad skulle annars alternativet vara?

Alternativet är att bli del av en jämställdhetsrörelse som bryr sig lika mycket om både kvinnofrågor och mansfrågor, och som kan se att könsrollerna aldrig utvecklades för att förtrycka någon; de var en arbetsfördelning som till slut blev omodern.

Ett nytt årtionde i dag. Sverige är inte längre världens mest jämställda land. I World Economics Forums senaste undersökning har Norge och Finland passerat oss.

World Economics Forums jämställdhetsrapport är oerhört ojämställd, och således är den inte ett jämställdhetsindex utan ett feministiskt index. Jag skrev om detta både på Men’s News Daily och här på bloggen.

10-talet kan bli ett fantastiskt årtionde för könsfrågorna, om vi vågar släppa ordet feminism och istället börjar prata om jämställdhet som ett begrepp som inkluderar både mansfrågor och kvinnofrågor.

 

Kommentarsfunktionen är stängd.

Google