Drabbar fattigdom endast kvinnor?

07 januari 2010, av Pelle Billing

Katrine Kielos skriver i sin ledare idag att förtrycket av kvinnor angår oss alla, dvs det förtryck hon anser drabba kvinnor i fattiga länder. Enligt Kielos så behöver vi se det systematiska i detta förtryck, något som hon inte tycker att vi gör tillräckligt bra:

Vi saknar förmåga att binda samman ­undernäring med könsselektiva aborter, med brudbränning, med förlossningskomplikationer, med våld i nära relationer. Trots att de har en tydlig gemensam nämnare: De drabbar kvinnor.

Låt oss granska det hon skriver lite närmare. Är undernäring endast något som drabbar kvinnor? Äter män sig mätta och belåtna när det saknas mat? Resonemanget låter minst sagt underligt. Vad gäller förlossningskomplikationer så är det per definition något som endast drabbar kvinnor, och det är något som aldrig kommer att kunna fördelas lika mellan könen. Det vi däremot vet är att i moderna civilisationer, som till stor del byggts upp av män som offrat sitt liv, så är det ytterst ovanligt att en kvinna mister livet i samband med förlossningen.

Vidare så är våld i nära relationer är inte lika ensidigt som Kielos vill göra gällande. Att säga att det endast drabbar kvinnor är en ren lögn. I fattiga länder finns en tendens att kvinnor oftare drabbas än män, medan våldet är mer jämt fördelat i moderna demokratier. Vad gäller brudbränning så kan man inte säga annat än att det är ett hemskt problem, som Indien, Pakistan och Bangladesh får ta tag i.

fattig-smed_425

Det som Kielos helt missar i sin feministiska rättfärdighet, är männens situation. Vem tror hon egentligen är förbrukningsvaran bland de fattiga världen runt? Vem är det som får dra ut i krig, vem är det som får jobba i gruvor och vem får ta på sig kort sagt alla farliga och tunga arbetsuppgifter? Problemet är att det inte skrivs några böcker om männens situation, då i princip alla könsanalyser utgår ifrån att kvinnor är förtryckta och sedan söker de fakta som stödjer detta. Visst kan man säga att kvinnor är förtryckta i tredje världen, men då måste man lägga till att även männen är förtryckta. Själv tror jag inte att förtryck är den bästa termen för att sammanfatta vad som pågår, det handlar helt enkelt om de levnadsvillkor som gäller för människor före ett land har industrialiserats och moderniserats.

Kielos fortsätter sedan med ett om möjligt än mer ologiskt resonemang:

Amartya Sen hade noterat att trots att kvinnor under normala omständigheter ­lever längre än män så finns det i många länder inte fler kvinnor än män. Kina har 107 män per 100 kvinnor i den totala befolkningen (samt en ännu större obalans bland nyfödda). Indien har 108. Bara för att ta några exempel.

Om kvinnor hade fått likvärdig vård, ­omsorg och mat som män så borde andelen kvinnor jämfört med män vara högre.

Så kvinnor lever längre än män under ”normala omständigheter”. Jag kan bara anta att dessa normala omständigheter innebär den ordning vi har där män är den grupp vars liv är mindre värda, och därmed ska utsättas för alla faror – samt att det anses naturligt att män ska känna sig stressade av att vara den som ska försörja familjen. När man jämfört munkar och nunnors medellivslängd i Tyskland så har de preliminära resultaten blivit att nunnorna lever två år längre, inte 5-10 år längre som annars är standard världen runt. Således är det tveksamt att det endast är biologiska skäl som ligger bakom hur lång medellivslängden är för män respektive kvinnor.

Att det finns fler män än kvinnor i Indien och Kina beror framför allt på den selektiva abortering som Kielos nämner tidigare i artikeln, men tydligen glömmer hon bort det hon själv skrivit för att kunna hävda att kvinnor är det kön som är förbrukningsbara i dessa länder.

fattiga-indiska-pojkar

Det är tråkigt att se västvärldens feminism sprida sig till analyserna av tredje världen. Jag har inget emot att könsanalyser görs, men då måste man titta med öppna ögon på bägge könen, och inte ha bestämt sig i förväg för vilket kön som drabbas av alla orättvisorna. Och när man ser kampanjer som Bli fadder till en flicka!, då inser man hur lång väg vi har att gå innan det blir någon slags balans i våra könsanalyser. Läs gärna denna artikel som kommenterar ActionAids kampanj (via tips från Susanna)

 

34 kommentarer på “Drabbar fattigdom endast kvinnor?”

 1. vmm skriver:

  Några tankar: såg Rapports förstainslag i förrgår om kriget i Sudan. Någon, som jag missade namn och titel på, sa att våldet är specifikt inriktat mot kvinnor och barn. Okej, han vet säkert mer om det kriget än vad jag gör, men jag har så infernaliskt svårt att tänka mig någon som skjuter mot en by och som öser skott mot kvinnor och barn och när det är en man som dyker upp i siktet abryter skjutandet och sedan ser kvinnor och barn trycker på avtryckaren igen. Men som sagt, det kanske är jag som är oinformerad och efterbliven eller något, men för mig verkar det osannolikt att just män skulle vara särskilt skyddade i en krigssituation.

  Om medellivslängden: det är intressant att se hur det faktum att mäns medellivslängd är mindre INTE brukar användas i könsdebatten i Sverige. Det brukar accepteras med en axelryckning på ett sätt som mindre livsviktiga frågor, tex löneskillnader, inte görs.

  Jag har haft lite utkik efter medellivslängden historiskt och det enda jag hittat var att i det antika Grekland så hade män en högre medellivslängd än kvinnor. Förklaringen anses vara att kvinnor var förtryckta. Hm… undrar hur historiker om några tusen år kommer att tolka medellivslängden idag för män och kvinnor?

  För övrigt: jag ser att ActionAid är igång igen med sina reklambanners på internet (undrar hur mycket av dom pengar som folk vill skänka till fattiga flickor som går till att göra reklam för att få andra att skänka pengar till fattiga flickor). Deras upplägg om att man ska hjälpa fattiga barn med ett visst kön får mig att må illa. På riktigt. Jag fattar inte hur människor kan vara så elaka.

  Som jag ser det så pågår ett ständigt folkmord på män. Det har pågått i tusentals år. Män offras och slaktas och negligeras för att dom är män. Det är så vardagligt att vi inte ser det. Vi hör nästan dagligen om självmordsbombare som slagit till mot polisstationer eller militärförläggningar i Irak, och gissa hur många av dessa poliser eller militärer som var män? Om det skulle genusanalyseras i Sverige så skulle förmodligen aspekten vara att kvinnor i Irak inte kan bli poliser eller militärer – inte att bara män blir poliser och militärer och att det är män som drabbas av självmordsbombare. Genusanalyser är oftast feministiska eftersom dom utgår från kvinnor och från att kvinnor är underordnade.

  Om en självmordsbombare dödar 80 personer och 20 av dom är kvinnor och barn så kommer det att sägas i nyhetsrapporteringen att många av dom dödade var kvinnor och barn. Och nyhetsrapporterare är människor så dom rapporterar helt enkelt det dom tycker är intressant och det dom tror att vi som mottagare tycker är intressant. ”80 dödade varav dom flesta var män” skulle låta väldigt märkligt.

  Det jag menar är ett ouppmärksammat folkmord är just det här ständiga nedtystandet, förringandet av mäns liv och värde. Mäns livsvärde. Dör 100 män i en olycka så är det ju synd. Om det inte handlade om krig eller så, för då är det acceptabelt men beklagligt. Dör 100 kvinnor i en olycka så är det katastrof. Och handlar det om krig så är det ett brott mot krigets regler och ett övergrepp utan dess like och ska hämnas.

  Ser man inte att mäns och kvinnors liv värderas olika så är man blind. Tror jag.

 2. KimhZa Bremer skriver:

  Väldigt bra analys och inlägg!

 3. vmm skriver:

  Om det här med ActionAid:

  Dom som ger pengar till AA tycker själva att dom är goda. Dom tror att dom är goda och anser sig sitta på den moraliska hästen. Det är en väldig sammanblandning där med att man själv anser sig god och göra rätt och anse sig ha en moralisk överhöghet. Man tycker att man gör gott och då tycker man att man gör rätt och logiskt sett så anser man att alla som inte gör som man själv gör, eller dristar sig att kritisera, har fel och inte bara har fel, utan är undermåliga i moral och etik. Det där är en jäkligt farlig känsla.

  Dom som känner jagärövermoralisk-känslan är mänskliga. Det är mänskligt att känna det. Utan några andra jämförelser så kände nazisterna också den känslan. Dom kände sig goda, kände att dom gjorde rätt, kände att dom hade moralen och rätten och godheten på sin sida och då kan man faan göra vad man vill med övriga.

  Jag vill inte jämställa den som skänker en slant till fattiga flickor i ActionAids bössa med den nazist som skjuter nakna judar med sin bössa… men jag tror det är samma psykologiska mekanismer och tankar om sin egna moraliska godhet och ”övriga” som spökar. Den nazist som skjutit ett naket barn gick nog hem och tyckte att han uträttat en god gärning och ansåg sig ha moralen på sin sida. Och samma kände den som la en peng i AAs bössa.

  En liten devis: gör goda saker, men betrakta dig aldrig som god.

 4. Erik skriver:

  ”Amartya Sen hade noterat att trots att kvinnor under normala omständigheter ­lever längre än män”

  Amartya Sen ljuger som en häst travar (Evolutionen är orsaken det tillåts)
  De enda omständigheter under vilka kvinnnor lever längre än män är i moderna samhällen där ridderligt motiverade myndigheter skapar den situationen i allt högre grad.

  Evolutionen gör det alltid helt utan undantag emotionellt önskvärt av sådana personer att eftersträva sådan utveckling vilket i grunden inte skiljer sig från att knarka heroin eller dricka red bull. Dvs effekten är 100% känslomässig och saknar grund i fakta/empiri/logik.

  Detta innebär att närhelst en ”forskare” eller ”politiker” går till dessa känslor för att bedöma något blir resultatet samma 100 gånger av 100 möjliga. Detta oavsett förutsättningarna. Karl Popper påpekade detta förhållandets ovetenskaplighet.

  Om verkligheten inte kan motbevisa teorin saknar teorin vetenskapligt värde.
  Amartya Sen är sålunda en pajas, vem som helst kan förutsäga resultaten Sen får fram för det är omöjligt att få fram andra resultat.

  Hade män blivit 7 år äldre än kvinnor hade kvinnor variit förtryckta fär Sen tycker kvinnor skall leva lika länga som män, är kvinnor lika gamla som män är kvinnor förtryckta eftersom Sen tycker kvinnor skall leva längre än män. Lever kvinnor 7 år längre än män kan Sen inte hitta nåt fel med med för dennes hjärna är av evolutionen programmerad att förvänta sig det omvända

  Detta eftersom evolutionen programmerade dennes hjärna för vad som gäller utan moderna städer, fjärrvärme, rinnande vatten och fungerande polisväsende. Observera att mäns och kvinnors hjärnor är precis likadant programmerade. Män KÄNNER kvinnor är viktigast, Kvinnor KÄNNER kvinnor är viktigast. Fenomenet kallas i vetenskapen WOW (Women are wonderful)

  Vad det betyder är att om människor får välja själva väljer de i högre grad kvinnor. Utmärkande för de länder där man i högre grad väljer män är att människor inte väljer själva utan är tvingade att ta hänsyn till ekonomiska faktorer och förtryckande regeringar.

  wmm:

  ”Jag har haft lite utkik efter medellivslängden historiskt och det enda jag hittat var att i det antika Grekland så hade män en högre medellivslängd än kvinnor. Förklaringen anses vara att kvinnor var förtryckta.”

  Verkligen? Och vilka kvinnor hade högst medelålder? Förtryckta kvinnor inom moderna samhällen eller kvinnor som levde utanför moderna samhällen?

  Nej, förklaringen var att under normala omständigheter i antiken och utan modern medicin så dog fler kvinnor i samband med barnafödsel. Att kvinnor var förtryckta är bara larv eftersom alternativet skulle vara att leva utanför förtrycket (samhället) vilket såklart inte hade resulterat i högre utan lägre medelålder.

  Min slutsats av dessa artiklar är att personerna som skriver dem är helt hjärntvättade av marxismens trick att jämföra inte de existerande alternativen utan hitta på ett fantasialternativ som inte finns för att attackera det överlägset bästa alternativet.

  Män byggde samhällen som gav kvinnor bättre resultat än alternativet, marxisternas förklaring på att det sämre (som alltså egentligen var bättre) resultatet var sämre var att kvinnor var förtryckta. Precis så förklarade de också att Nordkorea var rikare än Sydkorea. Visst är det härligt med vetenskap som förklarar något som inte ens är sant?

  Själv skall jag nu forska på Etiopien, sedan skall jag förklara Etiopiens högre levnadsstandard med att Svenskar är förtryckta av kapitalet Ciao!

 5. EP skriver:

  ”Amartya Sen hade noterat att trots att kvinnor under normala omständigheter ­lever längre än män så finns det i många länder inte fler kvinnor än män. Kina har 107 män per 100 kvinnor i den totala befolkningen (samt en ännu större obalans bland nyfödda).”

  Det är ju ett bevis för att kvinnor lever längre om skillnaden minskar över tid.

 6. Kristian skriver:

  Ett sätt att som feminist hantera frågan om kortare livslängd för män är att skylla på den manliga könsrollen, som medför högre risktagande och våldsamhet som förkortar livet för männen. Därför får män skylla sig själva och därmed ytterligare ett skäl till att bekämpa den destruktiva manliga könsrollen.

 7. Pelle Billing skriver:

  Kristian,

  Yes, det är en vanlig retorik. Nästa fråga blir då vem som ska utföra samhällets farliga jobb? Skulle vara intressant att höra en elitfeminist svara på den frågan.

 8. Matte Matik skriver:

  Att ActionAid har en sådan kampanj är rent ut sagt kusligt… Noterar ni den lilla knappen längst ner där det står ”jag blir hellre fadder till en pojke”? Att man ens delar upp det på det här viset. Otäckt…

 9. Erik skriver:

  Kristian:

  ”Ett sätt att som feminist hantera frågan om kortare livslängd för män är att skylla på den manliga könsrollen”

  Lycka till att hitta en källa på manliga könsrollen som feminister inte själva hittat på för att kunna smutskasta män.

 10. klas skriver:

  På hedersord. Jag har aldrig läst eller hört Katrine Kielos uttrycka en enda egen tankegång någongång. Hon är opportunismens översteprästinna. Hon säger det som gynnar den egna karriären. Punkt.

 11. Gonzo skriver:

  Det är väll normalt att det föds fler pojkar än flickor? Jag har för mig att det även sker i Sverige utan att vi behöver syssla med könsaborter.
  Men jag kanske har fel.

  Ang könsaborter så handlar det om att man helt enkelt inte kan använda flickor till något. Det är inget unikt med det, det var samma sak i Sverige för inte mer än ca 100 år sedan. Det stora skillnaden är att man inte hade någon teknink för att välja bort foster pga kön.
  Pojkar och män behövs eftersom dom är förbrukningsvara. Män har alltid används för att utföra farliga jobb, tex i gruvor, industrier och på slagfältet.
  Det var männen som jobbade i skogen, det var männen som jobbade innom den, livsfarliga, industrin när den kom, det var männen som jobbade till sjös och havs, det var männen som skötte jordbruket och det var männen som försvarade kungen /drottningen, fosterlandet och kvinnor och barn.

  Det var pojkarna som hjälpte sina fäder i skogen, gruvan, industrin och det var pojkarna som skulle bli framtidens soldater.

  Flickornas roll var ganska ”enkel”. Gift dig med en karl som försörjer dig. Se till att få några söner som kan bidra med försörjningen.
  Flickor kostar bara pengar, den enda nytta kvinnor gjorde var att laga mat och föda och ta hand om pojkar. Flickor var överflödiga.

  I dag har vi tack och lov gått i från detta inte pga feminismen utan pga utvecklingen.
  Jag hoppas att könsaborter upphör, ett sätt vore om länder som Kina inser att det faktiskt går att skapa en armé av kvinnor.
  Kvinlig värnplikt är bättre än könsabort.
  Varför inte kvotera in kvinnor i gruvorna?

 12. Jocke skriver:

  Hej Pelle,

  Bra text och en klockren analys, som vanligt. Jag reagerade också när jag läste Katrine Kielos väldigt märkliga och okunniga text.

  Tack för att du länkade till min artikel om actonaid på Newsmill också. De har ju tyvärr gömt den så långt bak i strukturen att få har hittat den.

  Hälsningar
  Joakim Johansson

 13. Nicole skriver:

  En fråga…är männen tvingade till att bli självmordsbombare? Om inte…så är det helt idiotiskt, inget jag kan varken känna empati eller sympati för. En annan sak jag undrar, som ingen utav er tagit upp…Bortsett från vad just AA tar upp, så har jag inte läst eller hört om män som könsstympas på grymma sätt som leder till infektioner eller förblödning, gifts bort vid ung ålder och tvingas till samlag med vuxna män och bli gravid vid 12-13 års ålder…Mäns röst som kvävs för att män har ingen talan. Jag tycker heller inte man ska sätta ett högre värde på något utav könen, men jag tycker också man ska tänka lite realistiskt.

  Fattigdom är något som borde drabba båda parter, förstod egentligen inte heller hur bara det skulle kunna drabba kvinnan…Men får unga pojkar också jobba som små flickor? Får pojkarna, precis som flickorna, ingen rätt till skola och springa upp och ner och hämta vatten och slita ut sina små kroppar som inte är färdigväxta på långa vägar?

  Det är bestämt innan vad det ska bli av pojken och flickan…Frågan är bara vems röst och vilja som kvävs mest i dessa förhållanden i världen? Därför kan jag känna att det är lite orättvist när man vill hävda att pojkar, killar och män har det minst lika illa.

 14. Mattias skriver:

  Nicole,

  du skriver mycket rätt men så i sista meningen blir det fel… Varför är det orättvist? Det är synd om de fattiga pojkarna. Det är synd om de fattiga flickorna. Varför måste de jämföras?

  Om man hade nöjt sig med att säga att vi ”skall hjälpa alla som har det svårt” så vore det fint nog. Men det räcker inte, man måste ha lite till, lite mer. Lite mer än männen, lite mer än pojkarna. För man har det – svårare. Och det är precis där det går från nåt allmängiltigt till något girigt, nåt som handlar om något annat. Makt?

 15. Erik skriver:

  Nicole:

  ”En fråga…är männen tvingade till att bli självmordsbombare?”

  Har du lyssnat på banden från Terroristdåden i Indien? Indiska säkerhetsjänsten spelade nämligen in kommunikationen som mördarna hade med Pakistan så du kan lyssna på terrorism i realtid. De lyfte praktiskt taget inte ett finger på egen hand. Pakistaniska ledare ger instruktioner hela tiden. Släng en granat, tänd eld, etc…tonläget hos terroristerna visar ingen som helst enthusiasm eller fri vilja.

  ”Om inte…så är det helt idiotiskt, inget jag kan varken känna empati eller sympati för.”

  Du får lyssna och bedöma själv om det låter som frivilliga och självständigt tänkande människor. Talande är hur ofta de själva distraheras från uppgiften och babblar om saker som inte har ett dugg med det pågående massmordet att göra. Som exempelvis lyxiga rum och stora platttv.

  ”En annan sak jag undrar, som ingen utav er tagit upp…Bortsett från vad just AA tar upp, så har jag inte läst eller hört om män som könsstympas på grymma sätt som leder till infektioner eller förblödning, gifts bort vid ung ålder och tvingas till samlag med vuxna män och bli gravid vid 12-13 års ålder…”

  Det kan bero på att ingen av de sakerna har med jämställdhet att göra utan samtliga sorterar under rasism och antirasism. Exempelvis könsstympning kontrolleras helt av kvinnor. Fler män än kvinnor är mot könsstympning, majoriteten av de vuxna kvinnorna säger deras döttrar skall stympas även om mannen är mot det. Det är en fråga om familjens heder, mamman måste se till dottern skall stympas och vita män och kvinnor som är mot det är koloniala rasister.

  ”Mäns röst som kvävs för att män har ingen talan.”

  Det är ju just för att män inte har nån talan som kvinnor könsstympas. Visste du exempelvis att de flesta männen föredrog ickestympade kvinnor eftersom sexlivet med dem var bättre? Visste du västerländska kvinnor var populära för att de vanligen inte är stympade?

  ”Jag tycker heller inte man ska sätta ett högre värde på något utav könen, men jag tycker också man ska tänka lite realistiskt.”

  Realism måste baseras på fakta, inte fördomar.

  ”Fattigdom är något som borde drabba båda parter, förstod egentligen inte heller hur bara det skulle kunna drabba kvinnan…Men får unga pojkar också jobba som små flickor?”

  Unga pojkar får jobba som barnsoldater, de blir lemlästade och dödade dag efter dag. Inte sällan pga västeuropeiska kvinnors efterfrågan på diamanter och smaragder vilket skapar ständiga strider om kontrollen över de områden där sådant finns. Enligt WHO så är det dubbelt så vanligt killar dör av våld i fredstid och tre gånger så vanligt killar dör av våld i krigstid.

  ”Får pojkarna, precis som flickorna, ingen rätt till skola och springa upp och ner och hämta vatten och slita ut sina små kroppar som inte är färdigväxta på långa vägar?”

  Nej pojkarna får den diskutabla glädjen att åla fram i lera med en AK47, de dödas antingen genom att sprängas, skjutas, huggas ihjäl med machete. Andra skojiga öden för dem är att dödas av giftiga ormar och spindlar eller råka ut för den sorts sjukdomar som närmast är standard i militära sammanhang. Moderna västländers soldater har dock sjukvård och vaccinationer. Det har inte U-länders guerillagängs barnsoldater.

  De som har det bäst ställt är pojkar i Somalia, de kan bli pirater istället. Betydligt bättre levnadsstandard och mindre risk att dödas. Flickor å sin sida drömmer såklart inte om att bli pirater utan om att gifta sig med en och leva i ett fint hus utan att riskera livet genom att klättra upp på båtars sida med risk att ramla i havet, vidare så innebär de fysiska förutsättningarna att en flicka som är pirat löper mycket större risk att faktiskt ramla i vattnet i drunkna men sådant där överlevnadsbaserat ”trams” har ju vi så fint lärt oss inte prata om i Sverige.

  ”Det är bestämt innan vad det ska bli av pojken och flickan…Frågan är bara vems röst och vilja som kvävs mest i dessa förhållanden i världen?”

  Nej, frågan är inte vem som bestämmer för precis varenda människa vet vem som bestämmer nämligen den som styr ekonomin, vi. Vi skapar efterfrågan, vi säljer vapnen. Det finns inga vapenfabriker i Afrika, varenda gevär, kulspruta och granat som finns där kommer från fabriker i Västeuropa, Ryssland eller Kina. Ingen skulle heller döda någon annan över förädlade kolbitar i Kongo om inte vi hade vanan att sälja de kolbitarna som kärleksbevis – baserad på en gammal sed att skicka med summor pengar vid famljebildning.

  Av nån konstig anledning är det ”finare” att spendera gigantiska summor på en stenbit infattad i cirkelformad metall än att att ge pengarna direkt i handen. På precis samma sätt är det finare att betala 1000 kronor mat och dryck för att öka chansen till sex än det är att ge 1000 kronor i handen för att öka chansen till sex.

  Hur svårt är det att se att lurendrejeri är just lurendrejeri?

  ”Därför kan jag känna att det är lite orättvist när man vill hävda att pojkar, killar och män har det minst lika illa.”

  Eftersom våra konsumtionsvanor (som saknar logisk förklaring) leder till krig och krig i Afrika innebär tre gånger fler av de dödade är män än kvinnor så känns det lite orättvist när du hävdar kvinnor har det värre än män. Män har det möjigen bättre än kvinnor i Somalia men även de männen löper dagligen livsfara i små båtar som trotsar höga vågor.

  Avslutningvis så kunde med den logiken fred hävdas vara kvinnofientligt eftersom fred leder till att antalet män som led våldsam död sjunker till ”bara” det dubbla av antalet våldsamt dödade kvinnor. Dvs jämfört med krig så leder fred till att kvinnor har det sämre – jämfört med män.

 16. Gonzo skriver:

  Nicole
  En annan sak jag undrar, som ingen utav er tagit upp…Bortsett från vad just AA tar upp, så har jag inte läst eller hört om män som könsstympas på grymma sätt som leder till infektioner eller förblödning

  Har du helt missat att även män blir omskurna?
  I Sverige sker övergreppen laglit på våra sjukhus, vilket inte kvinlig omskärelse gör, vi tvångstatuerar inte ens nyfödda flickor i Sverige.

  Hur tror du omskärelse av pojkar går till ute i den stora världen? Hur tror du den har utförts genom århundraden? Med ren skalpell och med godhygien?
  Snarare med vassa stenar och rostiga knivar.
  Med infektioner och skador till följd

 17. EP skriver:

  Apropå pojkar och flickor, Nicole, Mattias, Erik mfl
  På svt finns det lite videosnuttar både om flickor och pojkar, koranskolorna (som kritiseras) som, antar jag, bara pojkar går i är tiggarskolor där pojkarna utnyttjas, de nämns dock som barnen inte pojkarna.

  http://svtplay.se/v/1769463/radiohjalpen/bort_fran_gatans_tiggeri__senegal?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1769463/sb,p103517,1,f,-1

 18. vmm skriver:

  När jag ser bilden i Kielos artikel så kom jag att tänka på att när jag pluggade socialantropologi så fick vi lära oss att det inte finns någon kultur där det är männen som går och hämtar vatten. Det är alltid kvinnornas uppgift att gå och hämta vatten. Ingen vet varför det är så, men det är alltså lika överallt i hela världen.

  En liten anekdot om det här som jag hörde en lärare berätta var att i ett biståndsprojekt så hade man borrat en vattenbrunn mitt i byn så att kvinnorna skulle slippa gå iväg för att hämta vatten. Kvinnorna tyckte att det här innebar en stor försämring. Deras dagliga rutin när dom gick iväg och pratade med varandra under vandringen var viktig ur ett socialt perspektiv och den nya dumma brunnen gjorde att den där naturliga mötesplatsen försvann. Så kan det gå.

 19. Nicole skriver:

  Tack för alla era kommentarer efteråt…Mycket togs upp som jag inte hade en aning om och vissa saker visste jag. Så nu i efterhand anser jag absolut att det ska uppmärksammas lika mycket om pojkarna.

  Jag är ju säker på att det skiljer sig från kultur och land, allt är inte generellt varken som jag eller någon annan tagit upp här. I vissa länder lever kvinnor i förtryck och i andra länder lever båda könen i förtryck, men i olika vinklar.

  Att pojkar blev omskurna visste jag. Att flickorna blir omskruna av kvinnor, det visste jag också…Flickorna blir omskurna för mannens behag, och det är ju synd om det är så som någon hävdar, att männen är emot det – för den bilden har jag inte fått i varje fall.

 20. Erik skriver:

  Nicole:

  ”Flickorna blir omskurna för mannens behag”

  Nej, kvinnorna blir stympade i korthet för att förhindra sexvärdet sjunker.

  ”och det är ju synd om det är så som någon hävdar, att männen är emot det – för den bilden har jag inte fått i varje fall.”

  Nej för bilden du har fått baseras på behovet att behålla det så.

  ”The view that men suppress female sexuality received hardly any support and is flatly contradicted by some findings. Instead, the evidence favors the view that women have worked to stifle each other’s sexuality because sex is a limited resource that women use to negotiate with men, and scarcity gives women an advantage.”

  http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13670851

 21. Ola Jennebrink skriver:

  vmm:
  1:a inlägg,1:a stycket. – Ett inslag i P1 om krig i ett annat Nordafrikanskt land ville visa hur särskilt kvinnorna fick lida.De våldtogs och ibland med stor grymhet.Under inslagets 20-30 minuter fick vi veta allt om hur svår kvinnornas situation var.I en kort mening gavs svar på din fråga om vad som händer männen i dessa krig.-Männen sköts direkt,sades det. De hade förmodligen varit tacksamma om de kunnat välja våldtäkt i stället.

 22. Nicole skriver:

  ”Männen sköts direkt,sades det. De hade förmodligen varit tacksamma om de kunnat välja våldtäkt i stället.”

  Å andra sidan är det en individfråga…Jag skulle hellre bli skjuten än att bli våldtagen, torterad och leva i misär.

 23. Mattias skriver:

  För de flesta människor är ett miserabelt liv bättre än inget liv.

 24. Erik skriver:

  Nicole:

  ”Å andra sidan är det en individfråga…Jag skulle hellre bli skjuten än att bli våldtagen, torterad och leva i misär.”

  Troligen inte. Det är mycket vanligt människor hävdar det nuförtiden men hos de som faktiskt blivit våldtagna och/eller torterade finns inga belägg för att det skulle vara sant att de hellre dör. De begår inte självmord i mängder som nån ”heavens gate” sekt.

  Förmodligen är det omvända vanligare, att människor erbjuder sex för att undvika att bli dödade. Det var ju vad vi fick berättat på nån interkulturell klass om situationen i vissa krigszoner i Afrika. Hur kvinnorna lade sig platt när soldaterna kom och använde sex för att undvika att dödas.

  Sålunda kan vi dra slutsatsen ingen som inte blivit våldtagen/torterad vet hur de själva skulle reagera på det. Jämförelsevis så begår 25% av männen som dödat sin flickvän/exflickvän självmord på riktigt. Så vi kan dra slutsatsen ett betydligt större antal män hellre dör än lever utan sin kvinna än det är kvinnor som hellre dör än blir våldtagna.

  Därmed vore det intressant att fråga varför det så ofta upprepas att kvinnor hellre skulle dö än bli våldtagna. Varför tror folk det, vad får dem att tro det osv.

 25. vmm skriver:

  Tänk om sjukhusen skulle börja avliva personer som kommer och söker hjälp efter att ha blivit våldtagna. ”Nu ska du få en spruta så somnar du in för gott. Det är för ditt eget bästa”. Nej, det skulle nog inte vara någon bra idé.

 26. Gonzo skriver:

  Nicole

  Å andra sidan är det en individfråga…Jag skulle hellre bli skjuten än att bli våldtagen, torterad och leva i misär.

  Alltid lätt att sitta och spekulera hur ”jag minsan skulle ha gjort” i en fruktansvärd sittuation, när man själv aldrig har varit i den eller ens riskerar att hamna där.

  Jag tvivlar på att du skriker skjut mig i stället, om du hamnar i en sittuation där någon försöker våldta dig.

  Du försöker nog blir fri, komma därifrån, precis som du skulle gör om du riskerade att bli skjuten.

 27. Nicole skriver:

  ”Tänk om sjukhusen skulle börja avliva personer som kommer och söker hjälp efter att ha blivit våldtagna. “Nu ska du få en spruta så somnar du in för gott. Det är för ditt eget bästa”. Nej, det skulle nog inte vara någon bra idé.”

  Herregud…som om det var så jag menade? Det är inte ens värt att kommentera för att det var så oigenomtänkt skrivet. Ja, man kan nog välja att se allt svart och vitt om man vill. Vill marjoteten hellre leva som en slav och stå ut med grymheter – fine…

  Skulle jag födas in i ett land där min roll som kvinna är förutbestämd och hur jag kommer leva – ja, då hade jag ansett att det var det enda rätta – etnocentrism. Men skulle jag idag tvingas att leva som en slav för någon annan och/eller stå ut med våldtäkter, följa strikta regler m.m. som så många kvinnor får stå ut med – så nej, då hade jag hellre varit död…Från att leva i ett land med demokrati och en himla massa rättigheter skulle jag aldrig överge det för att leva som en fånge/leva i misär…Om marjoteten nu skulle hellre göra det bekommer mig inte, det är vad jag känner och tycker och sen får andra tro annat.

 28. Nicole skriver:

  ”Alltid lätt att sitta och spekulera hur “jag minsan skulle ha gjort” i en fruktansvärd sittuation, när man själv aldrig har varit i den eller ens riskerar att hamna där.

  Jag tvivlar på att du skriker skjut mig i stället, om du hamnar i en sittuation där någon försöker våldta dig.”

  Nu tolkar man lite för mycket in i vad jag skrev…Jag skulle inte be någon att skjuta mig om jag under några minuter skulle få stå ut med vidrigheter. Men jag skulle inte från idag gå från mitt liv jag har och flytta till ett land där det löper anarki och folk får göra precis hur de vill.

 29. Roffe skriver:

  Nicole;
  ”“Tänk om sjukhusen skulle börja avliva personer som kommer och söker hjälp efter att ha blivit våldtagna. “Nu ska du få en spruta så somnar du in för gott. Det är för ditt eget bästa”. Nej, det skulle nog inte vara någon bra idé.”

  Herregud…som om det var så jag menade? Det är inte ens värt att kommentera för att det var så oigenomtänkt skrivet. Ja, man kan nog välja att se allt svart och vitt om man vill. Vill marjoteten hellre leva som en slav och stå ut med grymheter – fine…”

  Nej Nicole, det var oigenomtänkt skrivet av dig när du skrev:

  ”Å andra sidan är det en individfråga…Jag skulle hellre bli skjuten än att bli våldtagen, torterad och leva i misär.”

  VMM ställde frågan på sin spets på ett mycket bra sätt och avslöjade ditt hyckleri, det är hela saken!

  Tänk först nästa gång istället för att ”känna” och sedan skriva.

  Mvh/Roffe

 30. Mattias skriver:

  Killar, ta det lite lugnt med svaren tycker jag. Vårt resultatmål är visserligen att skapa en mansrörelse för att motverka vissa delar av kvinnorörelsen och medverka till jämställdhet, men vårt effektmål är att nå ut till kvinnorna. Eller hur?

  Våra absolut starkaste kort är faktiskt de TJEJER som delar merparten (om inte alla) av våra värderingar. Vad vi VILL är ju att prata med de kvinnorna som, ur vårt perspektiv, har en sund åsikt. Jaga inte bort dem. Om vi som feministrörelsen medvetetet eller omedvetet jagar bort de från ”motståndarsidan” som faktiskt vill prata med oss så gör vi oss själva en fruktansvärd otjänst.

  Därmed inte sagt att jag håller med om det Nicole säger, men jämfört med många har hon en väldigt sansad ton tycker jag. Låt oss bemöta henne med argument, inte med indignation!

 31. Nicole skriver:

  Till Roffe ”VMM ställde frågan på sin spets på ett mycket bra sätt och avslöjade ditt hyckleri, det är hela saken!”

  Vad är det jag hycklar med? Använd ordet i rätt mening.

 32. Nicole skriver:

  Nu tycker jag vi diskuterar väldigt luddigt om vissa saker här – från ett ämne till ett annat…Ursprungligen handlade det väl om att ADDs reklam är missvisande och orättvis, då pojkarna (självklart) är minst lika mycket värda, d.v.s. väldigt vinklat och lite diskriminerande? Ja, hur som helst så är både pojkar och flickor lika mycket värda för mig, oavsett etnicitet.

 33. Kristina skriver:

  Mattias, kul att höra dina tankar!
  ”Om vi som feministrörelsen medvetetet eller omedvetet jagar bort de från “motståndarsidan” som faktiskt vill prata med oss så gör vi oss själva en fruktansvärd otjänst.”

  Det de flesta grenar av feminismen (delvis) har missat är att se männens problem. Det är egentligen inte så konstigt. Varför? Kanske har män alltid varit intresserade av jämställdhetsfrågor/ mansfrågor, men det har inte hörts eller synts, särskilt många år tillbaka. Av detta har slutsatsen dragits (felaktigt) att män inte har några större nackdelar att tala om, därav det svala intresset för frågorna. OM detta vore fallet, så vore en ensidig kvinnorörelse inte helt fel. Vissa feminister reagerar med misstanke när de hör talas om mäns problem. Om problemen första gången någon hör talas om dem framförs som att det är en tävling om vem som har det värst kommer kvinnorörelsen ha svårt att ta till sig dessa argument. När mer av detta görs allmänt känt så kommer en förändring att vara möjlig och trolig.

  Detta misstag att inte kunna ”se” mäns svårigheter är det möjligt att dra lärdom av och inte göra om.

  Det Mattias tar upp summerar varför jag gärna är här, jag delar merparten av värderingarna, och hoppas någon gång tillföra debatten något.

  Jag skulle helt respektera om detta vore ett forum för män enbart det har också en relevans. Det är ett vägval vilken målgrupp man vänder sig till. Pelle har som jag tolkar det uttryckligen välkomnat såväl kvinnor, som oliktänkande. I ett längre perspektiv blir det än mer relevant att kunna tala om jämställdhetsfrågor bortom könsgränserna.

 34. Mattias skriver:

  Klockren analys Kristina. Män har fått lära sig att bita ihop i motgång och i tysthet kämpa lite hårdare. Vilket av många kvinnor som fått lära sig att be om hjälp i motgång tolkas som frånvaron av problem.

  Det ironiska är väl att det många gånger är en kvinnlig förebild i unga pojkars liv som lärt dem just det beteendet. Exempelvis mammor, dagismammor, förskolefröknar. Men det är väl lite det vi kritiserar många feminister för – bristande självinsikt. Jag håller med om att kvinnor har det illa på många områden men de har medvetet eller omedvetet översyn med att de har det väldigt bra på andra områden.

Google