Alla partier vill snart kvotera

22 januari 2010, av Pelle Billing

moderaterna

För ett par veckor sedan skrev jag om Per Schlingmanns (M) dragning till radikalfeministiska idéer såsom kvotering, och igår skrev Genusnytt att moderaterna vill kvotera kvinnor till bolagsstyrelser. Nu skriver även SvD att moderaterna öppnar för kvotering, och de har intervjuat Schlingmann i frågan. Hur resonerar då partisekreteraren för statsministerns parti?

– Vår utgångspunkt är att vi har ett stort problem med att man inte tar till vara all kompetens som finns. Mindre än 20 procent av ledamöterna i bolagsstyrelsen är kvinnor.

Matematik förefaller inte vara Schlingmanns starkaste ämne, då han räknar på ett galet sätt. Att bara 18-20 procent av styrelseledamöterna är kvinnor är endast ett kompetensproblem om mer än 18-20 procent av de som jobbar inom näringslivet är kvinnor. Men om kvinnor har lika stor chans som män att nå upp till toppen, i förhållande till hur många kvinnor som är verksamma i näringslivet, så utnyttjar man troligen kompetensen på bästa sätt. Att utgå från att 50 procent av styrelserna bör bestå av kvinnor är bara en rimlig hållning om 50 procent av de anställda är kvinnor, och att lika många kvinnor som män vill upp till toppen.

Det Schlingmann och alla andra kvoteringsivrare i praktiken förespråkar, är att kvinnor i näringslivet ska få det långt mycket lättare än männen att komma in i styrelser, och det kan knappast vara det vi menar med jämställdhet. Om vi är missnöjda med antalet kvinnor på toppen så är den hållbara lösningen att fler kvinnor uppmuntras (och väljer!) att göra karriär inom näringslivet; först då är det rimligt att förvänta sig fler kvinnor som når upp till toppen.

Schlingmann fortsätter sedan med följande intressanta uttalanden:

– Vi tycker i grunden inte att kvotering är en god idé.

Nähä. Du förespråkar alltså en idé som du i grunden tycker är dålig?

Alla människor ska bedömas utifrån den individ man är.

Du menar att alla människor ska bedömas som individer utom dem som utestängs eller kastas in i en styrelse enbart beroende på vilken typ av könsorgan de har?

Det var länge sedan jag hörde sådana luddiga och självmotsägande uttalanden från en politiker. Vänsterpartiet vågar åtminstone stå för att de är radikalfeminister, utan att slingra sig.

 

3 kommentarer på “Alla partier vill snart kvotera”

  1. Matte Matik skriver:

    Herregud, snart kan det inte bli värre…. Det verkar hopplöst att hitta något att rösta på i höst. Pelle, kan inte du, Tanja och Per S starta ett enfrågeparti?

  2. [...] fått frågan om varför jag inte är Moderat. Per Schlingmanns idiotiska och lätt populistiska uttalande om könskvotering och Maud Olofssons tydliga avståndstagande visar rätt tydligt varför en [...]

  3. [...] har verkligen tagit fart igen i tidningarna, och det är idag framför allt negativa reaktioner på Schlingmanns kvoteringsförslag som lyfts fram. De flesta reaktionerna är dock veka, och präglas av en kapitulation inför [...]

Google